Kryon: Open je hart voor Liefde. 1

Kryon:
Open je hart voor Liefde. 1

David Brown: Wynberg, Kaapstad
12 mei 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is vanavond prachtig om weer bij jullie te zijn. Een hechte groep mensen die in vele levens met elkaar hebben gewerkt in moeilijke situaties en andere Universums dat dit Universum.

De boodschap van vandaag gaat over liefde. Hij gaat over liefde en het stappen naar een ander niveau van intimiteit binnen jezelf. Hij gaat over in staat zijn om vanuit alle invalshoeken naar jezelf te kijken, vanuit alle dimensies, om de waarheid over jezelf te zien zonder daar pijn en oordeel bij te betrekken. Het is heel belangrijk om in staat te zijn om jezelf volledig te zien en te begrijpen, om je kracht en je zwakte te kennen.

Jullie weten je allemaal te gedragen op een goede en liefhebbende manier maar onder dit gedrag zijn er gevoelens die niet stroken met goed gedrag en daar kan een splitsing zijn binnen de persoonlijkheid.

Dit is ook een plaats waar jullie veel persoonlijke kracht kunnen verliezen, een plaats waar liefde moeilijk te bereiken is.Om sterk te blijven, levend en gezond, moeten jullie tot liefhebben in staat zijn. Liefde is overal. Het omringt jullie. Liefde is waar de atomen, elektronen en neutronen van gemaakt zijn en liefde is de ruimte tussen deze atomen, elektronen en neutronen.

Liefde is de enige energie die werkelijk beschikbaar is voor de mens. Elk individu moet openstaan voor liefde, om liefde te laten stromen door het lichaam. Vaak zal jullie gedrag een liefhebbende actie zijn waar onder de oppervlakte wrok aanwezig is.

Dit soort gedrag kan jullie bijna doden. Het is aan jullie om op een in het hart gevoelde manier te handelen, op een manier waarop je hart tegen je spreekt. Vaak, als jullie te aardig zijn voor mensen zullen jullie energie weggeven – en veel energie – en niet bewaren wat jullie voor jezelf nodig hebben. Jullie moeten in je eigen waarheid stappen en in je eigen niveau van persoonlijke kracht en als liefde kracht in balans brengt, laat dit dan toenemen. Kracht is de mogelijkheid om te handelen.

Zonder actie zijn jullie machteloos. Handel met integriteit. Handel in jezelf, waar jullie hart verlangt, als tegengesteld aan wat jullie hoofd verlangt. Jullie harten zijn verbonden met de volgende stap. Zij zijn verbonden met het Universum en met het centrum van je wezen en dit is de plaats waar jullie innerlijk kind zich bevindt.

Jullie harten vormen de plaats die vol zou moeten blijven en hoe meer jullie je harten openen, hoe liefhebbender jullie zullen worden. Vaak moeten jullie moeilijke dingen doen om een open hart te behouden en eerlijk tegen jezelf te zijn. Je ware zelf zijn is het belangrijkste geschenk dat jullie jezelf en anderen kunnen geven.

Jullie zullen sterk worden, krachtig en niet bang en zullen elke stap op een zelfverzekerde manier zetten en precies weten waar jullie naartoe gaan. Jullie zullen je comfortabel voelen waar jullie naartoe gaan – en niet noodzakelijk weten WAAR jullie naartoe gaan. Als jullie daar aankomen zullen jullie weten dat jullie de juiste weg bewandeld hebben.

Jullie hoofd zou in deze dimensie het mannelijke vertegenwoordigen en jullie hartzou het vrouwelijke zijn en voor degenen die regelmatig deze boodschappen hebben gelezen is het mannelijke alles dat hier op Aarde manifesteert. Het mannelijke is hier om het onbekende te manifesteren. Dit is een behoorlijk groot verschil!

Jullie hart is het vrouwelijke en het zal jullie brengen naar waar jullie willen zijn en jullie hoofd zal jullie brengen naar waar jullie denken te willen zijn.

Begeleiding van het Goddelijke stroomt direct door je hart en het is aan jullie hoofd om jullie op je reis te helpen. Volg het verlangen van je hart en stap in je eigen waarheid.

Jullie hart zal jullie leren Wie Jullie Werkelijk Zijn en over de waarheid van jullie eigen pracht…..jullie zijn allemaal prachtige wezens van het Universum.

Wij vragen jullie nu je ogen te sluiten en in je hart te gaan. Laat je hart je tonen waar jullie naartoe gaan. Laat je hart over je dromen spreken. Wees in je hart, voel het, liefkoos het. Fysiek kan je hart helemaal ontwikkeld zijn en op andere niveaus kan dit niet het geval zijn. Laat je hart zich openen voor energie en kracht.

Schep een sterk paradigma waarin jullie in een enorme waarheid kunnen stappen. Hoe groter jullie geloof en vertrouwen, hoe meer jullie je hart volgen.

Hoe gek de ideeën die uit je hart komen ook lijken te zijn, zolang jullie vooruit blijven lopen naar die ideeën zullen jullie je realiseren dat zij zich bevinden waar de Aarde zich naartoe ontwikkelt; in feite, naar de staat van bewustzijn waar jullie je naartoe ontwikkelen. Jullie hart zit erin, op alle niveaus van bewustzijn en alle niveaus van begrip.

Net zoals bloemzaad dat zal groeien naar zijn pracht en bloei en de zon op een zomerdag volgt. Jullie hart is niet anders – in jullie is  alles wat jullie nodig hebben om als mens te bloeien – om te precies te worden wat jullie als mens bedoeld waren te zijn. Als jullie in bewustzijn uitbreiden, energetisch, en als jullie hart zich uitbreidt, zullen jullie wijzer worden, krachtiger, liefhebbend en begripvol.

De pijn uit jullie jeugd zal worden opgelost. De woede zal oplossen en droefheid zal wegsmelten. Liefde zal de plaats van deze drie energieën innemen.

Als een van hen – de boosheid, het verdriet of de angst zich presenteert in je hart, zullen jullie weten dat dit directe begeleiding is van het Goddelijke en zullen jullie begrijpen waar deze gevoelens over gaan.

Hoe sterker jullie worden, hoe minder angst er in je lichaam is en hoe minder boosheid en verdriet er zullen zijn. Jullie innerlijk kind zal sterk en speels worden en zal van het Universum zijn of haar domein maken en het zal van de Aarde hun thuis maken.

Het kind in jullie zal zijn voeten stevig op de grond hebben met grote kracht, begrip en helderheid. Het kind zal weten van de integrale staat van een mens en zal weten of hij zich met die mens moet inlaten of hem te laten gaan. Intuïtie zal in een dergelijk persoon heel helder zijn en de mogelijkheid om te handelen is top! In elke staat van manifesteren van jullie dromen – wat zij ook mogen zijn – zal de handeling om te manifesteren alleen maar een fractie van de energie daarvoor nodig hebben, en toch zal het er zijn. Actie ondernemen is een onderdeel van de menselijke conditie, met name voor dit niveau van bewustzijn.

Als de tijd verstrijkt en iemand sterk en gecentreerd blijft zal actie gebeuren op een makkelijke, stromende, vriendelijke manier…… jullie dienen absoluut helder te zijn met pure intentie en ook emotioneel stabiel.

De emotie, energieën en zaken uit het verleden moeten allemaal gereinigd zijn. Ieder mens wordt in deze staat gevraagd om zich uit te breiden en geluk te vinden, net zoals het Universum zich constant uitbreidt en groeit. Wij zijn allemaal een microkosmos van het Universum en als de expansie van de mens stil staat, begint het inkrimpen. Dit is een vorm van dood vanuit een gebrek aan vertrouwen en geloof. Als jullie eenmaal volledig zijn verbonden met het Universum zullen jullie directe toegang hebben tot elke vraag die is gesteld.

Deze vragen kunnen vaak moeilijk zijn en de antwoorden nog moeilijker. Als het hart op de juiste plaats zit en open en koen is en jullie resoluut zijn, zullen jullie een weg vinden. Wees ervan verzekerd dat Spirit naast jullie staat en jullie zelfs zal dragen als dit nodig is, om jullie ervan te verzekeren dat deze vragen manifest en opgelost zullen worden.

Wordt vervolgd