Kryon: Overzicht over de planeet van de toekomst

Kryon:
Overzicht over de planeet van de toekomst

David Brown: Wynberg, Kaapstad.
10 november 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier weer bij deze dierbare groep lichtwerkers te zijn; deze groep ankert vele moeilijke energieën in de Aarde en de prachtige stad Kaapstad in het zuiden van Afrika. Er is veel werk verzet sinds de laatste keer dat wij elkaar spraken en vele dingen zijn er in de wereld veranderd. De op angst gebaseerde politiek van de Verenigde Staten gaat onverdroten voort, de hebzucht en de behoeften van de United States buiten vele andere naties uit.

Ieder mens heeft een rechtmatige plaats, hoort thuis en heeft een geschenk voor de planeet.

Er moet een eerlijke wereld zijn omdat iedereen op deze Aarde gelijk is; misschien niet materieel maar zeker spiritueel. Allen zijn gelijk en hebben dezelfde verbinding met het Goddelijke; allen horen thuis in de armen van het Goddelijke, ongeacht ras, geloof of kleur. Alle mensen zijn gelijk in de ogen van God, het Goddelijke.

Er zijn vele moeilijkheden en uitdagingen op deze Aarde en natuurlijk zouden zonder de Verenigde Staten de uitdagingen en moeilijkheden niet helemaal dezelfde zijn. De Verenigde Staten staan op het punt om het kortst leidende rijk van alle tijden te worden. Het Britse rijk verloor zijn macht aan de Verenigde Staten aan het einde van de tweede wereldoorlog en sindsdien is er veel veranderd in de harten van de mensen. Het is een veel droeviger wereld geworden, een wereld waarin emotie en gevoel niet echt gerespecteerd worden en waarin technologie toenemend belangrijk wordt.

Hoe meer technologie iemand heeft, hoe meer macht hij in zijn vingertoppen heeft maar de technologie is op de planeet momenteel in de handen van onstabiele mensen….. mensen die de macht hebben gegrepen en hebben overgenomen zonder liefde en zorg voor de mensheid en de staat van de Aarde.

Als er zorg was, liefde en begrip in beslissingen die genomen worden door de machtige landen zou er gelijkheid, delen en zorg zijn en het bewustzijn van de planeet zou veel verder zij dan het vandaag de dag is.

Degenen die horen en luisteren naar deze gechannelde boodschap en degenen die hem lezen zijn de bewuste mensen van de planeet; de mensen die bewust worden….. met bewustzijn komt verantwoordelijkheid en begrip. Als jullie meer bewust worden zullen jullie krachtiger zijn en hebben jullie een beter begrip worden jullie steeds wakkerder. Het is aan jullie om een manier te vinden om je kracht en energie te gebruiken en je te intentie te focussen om dingen op deze planeet af te leveren; om liefde te brengen, vreugde en vrijheid naar deze planeet en vrij te worden van de mensen die heersen en leven door angst, die in feite hun leven in angst leven en dit van anderen absorberen.

Natuurlijk hebben jullie in algemene zin allemaal angst; bij degenen die werken met de energieën van Kryon, en dit zijn er velen en met name degenen die de channelings lezen, zullen de angsten snel en tot een hoog niveau verdwijnen; jullie zullen niet langer teveel zorgen maken als er iets dat lijkt op een barrière in je leven omdat dit over het algemeen een verhoging van energie is die zichzelf in jullie materiële wereld manifesteert. In waarheid laten jullie negatieve energie los en laten liefde, waarheid en persoonlijke kracht in je leven komen….. jullie eigen kracht is in het centrum van de storm….. de storm kan om je heen tekeer gaan en jullie zullen diep van binnen weten dat jullie veilig zijn, zeker zijn, en geliefd door het Goddelijke.

De energieën gaan omhoog voor al degenen van jullie die hebben geluisterd naar deze channelings en hen elke maand hebben gelezen in de afgelopen jaren. Jullie bereiken het keerpunt van het werk dat jullie echt aan jezelf hebben te doen. De energie waarmee jullie zijn verbonden zal in feite het werk voor jullie doen. Jullie hebben de doorgang gevonden!  Jullie hebben je weg in het duister gevonden en zijn door de duisternis heen naar het licht gegaan.

Jullie hebben liefde gebracht in je eigen harten en in de harten van jullie familieleden  en jullie brachten liefde in jullie omgeving en in de wereld waarop jullie leven.Jullie hebben behoorlijk wat bewustzijn en begrip geschapen rondom de psychologie van de mens….. en jullie begrijpen het.

De regering van Amerika is op het moment gevangen in angst; wij moeten hen hiervoor niet veroordelen omdat dit hun bewustzijn is, een op angst gebaseerd bewustzijn dat onder andere de Islam vreest. Het Amerikaanse volk is geleerd om angst te hebben voor dit religieuze bewustzijn. In waarheid is de Islam een prachtige religie met vele speciale leringen en veel wijsheid en maar heel weinig verschil met het Christelijke leringen als wij naar de essentie kijken. Wij zeggen niet dat er geen verschil is omdat er verschillen zijn, maar in het algemeen weerspiegelen zowel het Christendom als de Islam gehoorzaamheid aan God.

De mensen van de Verenigde Staren leven in de hoogste technische en overvloedige samenleving op Aarde; misschien gelijk aan twee of drie Europese landen maar in algemene zin is het de rijkste en “machtigste” natie op Aarde.

Vanwege het feit dat de regering van de Verenigde Staten door de helft van het volk is gekozen op basis van angst, in feite minder dan de helft, betekent dit dat de helft van de inwoners van de Verenigde Staten heeft gekozen voor liefde en hoop….. en dat degenen die in angst leven er met de buit vandoor gingen.

Er was een tijd waarin de Verenigde Staten niet in angst leefden; zij leefden in een economische expansie en in overvloed, zij gingen vooruit en schiepen hun eigen levens en hun eigen wereld. Wij kijken vooruit naar de uitdaging van een op angst gebaseerde Verenigde Staten die proberen elk deel van de planeet dat zij kunnen te controleren. Deze houding zal zorgen voor een ontwaken van steeds meer zielen op het spirituele pad. Het zal ervoor zorgen dat steeds meer mensen op zoek gaan. Angst in de harten van mensen schept onderdrukking; het schept onderdrukking en een staat waarin er geen expansie meer is. Zoals jullie weten uit de leringen van Kryon moet men in een expanderende staat zijn om te kunnen ontvangen en te kunnen scheppen.

Daarom kan men, als de Verenigde Staten gaan werken met angst en een op angst gebaseerde regering, alleen maar verwachten dat de economie van de Verenigde Staten kleiner zal worden omdat andere landen in het Oosten van de wereld naar een expansiestaat gaan en meer welstand voor zichzelf zullen scheppen en ontvangen.

Lieve mensen, dit is een overzicht van de toekomstige planeet – jullie zijn degenen die naar de nieuwe wereld gaan en jezelf openen voor een totaal nieuwe manier van zijn. Jullie zullen de voorbeelden worden van een uitbreidende manier van zijn, van het openen van jullie geest voor het Universum, die universele begeleiding en waarheid krijgen en je leven leven zonder angst.

Jullie zullen een stralend voorbeeld zijn van voor degenen die in angst leven en die voelen dat zij zichzelf moeten beschermen. Jullie zullen de focus worden voor afgunst en jaloezie. Wij vragen jullie om deze energieën van binnenuit vrij te laten en als jullie dit doen zullen jullie niet langer deze vorm van negatieve energie aantrekken.

Er ligt een nieuwe wereld voor jullie. De politici van de wereld hebben altijd gezocht naar macht, het scheppen van macht en machtig worden terwijl de mensen hun macht verloren. Alle rijken op deze planeet zijn gekomen en gegaan. Er is maar een Rijk dat altijd is gebleven en dat is het Rijk van het Goddelijke. Tot welk Rijk jullie ook behoren, als jullie hart open is en verbonden zijn met het Goddelijke zal jullie leven goed, vredig en vrij zijn. Alleen de grote kerken van de wereld zullen overblijven in dit nieuwe en expansieve universum, deze nieuwe en expansieve manier van zijn op de planeet Aarde.

Steeds meer mensen verbinden zich met het Goddelijke en in algemene zin verdwijnen de grenzen tussen de landen. Hoe meer werk jullie aan jezelf doen, hoe verbazingwekkender jullie leven zal zijn en wij weten dat jullie dit al kunnen zien. Velen van jullie hongeren en dorsten werkelijk naar de gechannelde kennis die wij brengen; wij brengen in deze channelings altijd vrijheid en expansie.

Voor elk mens geldt dat hij/zij om gelukkig te zijn, zachtjes moet uitbreiden van binnenuit en negatieve emoties opruimt en Goddelijke Liefde binnenbrengt en daarmee de splijtingen, de niet functionerende dingen en de onbevredigende manier van leven loslaten. Hoe meer jullie hart openstaat voor het Goddelijke hoe makkelijker deze energieën worden opgelost en hoe makkelijker je leven wordt.

Natuurlijk moeten er in de wereld nog dingen gebeuren maar die acties worden steeds makkelijker – dingen in het verleden zouden jullie nooit zo makkelijk hebben kunnen doen dan vandaag door deze manier omdat jullie negatieve energieën hebben losgelaten en jezelf levensvaardigheden hebben gegeven. Als jullie teruggaan naar Liefde en Waarheid zullen jullie stralen als een baken dat de wereld kan zien. Als jullie een paar jaar terugkijken zou er een grote angst als een baken om jullie heen schijnen, maar die angst om herkend en gezien te worden als een Leider van het Licht wordt steeds minder en jullie worden steeds krachtiger, liefhebbender en minder bang.

Wij nodigen jullie uit, lieve mensen, om in de energie van deze channeling te zijn want op dit moment zitten jullie gidsen in ware eer en ontzag voor het werk dat jullie voor jezelf hebben gedaan aan jullie voeten. Laat hen jullie aura wassen met liefde en wij vragen jullie te zitten en deze energieën en de liefde van Kryon te omhelzen terwijl jullie meer energie ankeren in de planeet Aarde.

Er is mooi en veel werk te doen voor de helers van de wereld en Spirit brengt daarbij veel steun, kracht en energie om te gebruiken. Hoe meer jullie leren en hoe meer jullie begrijpen, hoe meer leerwerk jullie zal worden gegeven om te begrijpen….. en hoe meer jullie je harten openen en jullie verbindingen worden bevrijd van de ketenen van het verleden…… zullen jullie lichamen de mogelijkheid krijgen om echt levend, jong en fris te worden…. en jullie zullen in staat zijn om gladjes en met gemak verder te gaan – niet alleen mentaal en emotioneel, maar ook lichamelijk.

Deze wereld gaat jullie wereld worden en weer zullen de helers van deze planeet hun kracht opnemen en regeren over het spirituele deel van deze planeet. Er zijn helers geboren….. zij hebben vele geschenken, vele, vele geschenken, geschenken die ver uitstijgen boven die van de gemiddelde mens.

De geschenken van aura’s lezen, helder zien, helder horen, de geschenken van heling en verder zien dan het fysieke ….. zij hebben het geschenk van Liefde en een directe verbinding met het Goddelijke.

Er gaat een nieuw rijk komen op deze Aarde en het zal het Rijk van Liefde heten. Het zal een rijk zijn waarin alle mensen werkelijk gelijk zijn. Ook al hebben mensen grote gaven, zij moeten zichzelf nooit anders zien dan gelijk aan anderen….. niets meer en niets minder, gewoon gelijk.

Als jullie jezelf willen helen, ga dan niet op zoek naar de kracht, de kracht zal jullie vinden. Het zal geen kracht zijn die jullie misbruiken, maar een grootse kracht die jullie met deemoed en begrip zullen gebruiken en met de begeleiding van het Goddelijke.

Helers zullen in het algemeen een grotere capaciteit hebben voor het scheppen en manifesteren dan de gemiddelde mens. Er moet een nieuwe wereldorde komen en die gaat er ook komen….. een orde waarin mensen hun levens leven in waarheid en liefde en van zichzelf geven ten dienste van de mensen en in de massa’s laten ontwaken wat nog slapend is.

Zij zullen een nieuw focus wekken, een nieuwe manier om de wereld te zien, een nieuwe manier van in de wereld zijn.

Degenen van jullie die constant hebben gewerkt met de energie van deze Kryon-channelings zullen zich sterk en robuust voelen. Jullie zullen je open en krachtig voelen….jullie zullen niet opzien tegen de taken die komen en ook zullen jullie geen enkele vorm van arrogantie voelen. Jullie zullen weten dat jullie werk te doen hebben en dat jullie in staat zijn om dit te doen en jullie zullen jezelf eren voor het uitvoeren van dit werk. Jullie zullen goed betaald worden of helemaal niet betaald worden……. als jullie het verdienen zullen jullie alles krijgen dat jullie verdienen.

Jullie hebben veel inspanning en energie in je eigen leven gestopt, in het helen van jezelf, in het worden van de personen die jullie bedoeld waren te zijn. Het is tijd voor de helers van deze wereld om deze wereld te erven….om een wereld binnen te stappen waar jullie echt in willen zijn, een wereld van absolute integriteit en een wereld van absolute waarheid….een wereld waarin jullie willen leven….. een wereld waar jullie je familie en kinderen naartoe willen brengen….. de nieuwe tijd komt eraan…… een heel nieuwe wereld…. een nieuw, fantastisch gezichtspunt….. niemand om “nee” tegen jullie te zeggen of: “je droomt alleen maar”…… deze wereld behoort jullie toe! Als jullie jezelf helen, helen jullie anderen.

De echo van jullie heling zal overal op de wereld weerklinken en liefde en de manifestaties van liefde zullen weer over de wereld schallen. Welke acties er ook door regeringen op de hoogste niveaus worden ondernomen, zij zullen die liefde en vreugde gaan echoën. Er komt echte ontwikkeling aan….. geen gewone ontwikkeling om te mensen te plezieren en hen intelligent te laten lijken en anderen minder intelligent.

Er gaat echte ontwikkeling komen van het lichaam, van het hart, van liefde en begrip. Het is tijd om de focus van ontwikkeling vanaf het hoofd te laten dalen naar het hart.

Als het hart gesloten is kan er niets dat werkelijke waarde heeft naar het hoofd gaan. Het zal vol wijsheid, waarheid en werkelijk begrip zijn.

Jullie zullen niet alleen een prachtige wijsheid bezitten, maar jullie harten en je hele lichaam zullen gevuld zijn met liefde….. vol van warme, liefkozende extase. Jullie zullen op deze Aarde rondlopen terwijl jullie wijsheid, liefde, warmte, vreugde en zorg met je meedragen als jullie in de nieuwe wereld stappen. Dit is de nieuwe tijd die eraan komt en veel sneller dan iedereen dacht, maar die hoe dan ook komt!!!

Er zijn al mensen op deze planeet die deze energie in zich hebben; de liefde, de warmte, de hoofd-en-hart-verbinding en de wijsheid. Deze mensen zijn als elementen in een waterkoker die het water voor ons allemaal opwarmen.

Er is daar geen weg terug maar alleen maar een voortstappen naar liefde en waarheid, een perfecte balans van de mentale, emotionele en fysieke velden van jullie energie. Jullie hebben in deze channelings vaak gereedschappen hiervoor gekregen.

Degenen die makkelijk, snel en ontvankelijk werken met deze informatie kunnen verwachten dat zij de nieuwe wereld met gemak binnen zullen gaan. Hoe helderder jullie zullen worden, hoe makkelijker jullie je over dit hele proces zullen voelen. De uitdagingen die jullie aangaan zullen jullie met gemak aangaan, met vertrouwen, richting, focus en absolute voortvarendheid….. helderheid, focus en actie.

Wij vragen jullie, lieve mensen, om je ogen te sluiten en je harten voor elkaar te openen en liefde je hart in te laten komen en je te verbinden met de harten van alle aanwezigen in deze zaal. Wij zijn allemaal niet alleen in dit leven samen geweest, maar vele levens naast dit leven, en dit ik het leven waarin het gaan doen!!! Dit is het leven waarin jullie verlichting ontvangen. Natuurlijk moet het werk door ieder van jullie gedaan worden. In deze zaal is de energie vanavond ingesteld voor verlichting in dit leven. Jullie worden weer diep verbonden, allereerst met de Aarde, de moeder, de zon, de maan, de sterren en jullie zullen je thuis voelen en een gevoel van Zijn hebben.

Jullie zullen voelen dat jullie exact weten wie jullie zijn en waarom jullie hier zijnen wat jullie hier komen doen….. jullie zullen de moed hebben om te doen wat jullie moeten doen.

Wij vragen jullie om in deze energie te zijn en deze energie te worden, deze krachtige liefhebbende wijsheid. Laat deze energie zich uitbreiden door je lichaam en als er ergens weerstand is reinig die dan zodat er op jullie gerekend kan worden in de komende weken, maanden en jaren.

Het ga jullie goed en God zegene jullie want Kryon gaat nu weg.