Kryon: Reinigen van de 2e Chakra. 1

Kryon:
Reinigen van de 2e Chakra. 1

David Brown: San Michele, Durbanville
12 februari 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

De energie wordt hoger in de mooiste Kaap van allemaal; dit komt doordat zoveel mensen aan zichzelf werken – door hun emotionele zaken heen werken. Dit zal hier in de Kaap banen scheppen en een veel sterkere economie.

Vele mensen zijn positiever over hun leven, over manifestatie en het bereiken wat zij willen bereiken.

Op het moment zijn er vele toeristen in Zuid Afrika vanwege de Wereldbeker Cricket. Iedereen die het gebied rond Kaapstad binnenkomt zal automatisch een vibratie-opwaardering krijgen en zij zullen die met zich meedragen over de hele wereld heen.

Zij zullen nooit meer dezelfde zijn nadat zij leefden en aanwezig waren in een energie van liefde en waarheid, in een energie met een hoge vibratie, in een energie die transformatie betekent. Het zal zin in transformatie brengen in het leven van een mens die naar Kaapstad is gekomen.

Er is vaak in deze channelings verteld dat Kaapstad de drie gecombineerde chakra’s van Moeder Aarde vertegenwoordigt. Het vertegenwoordigt de moederenergie hier op Moeder Aarde, een energie die zorgt voor grondvesting, voeding en verwelkoming. Er zijn zo weinig mensen op Aarde die zich echt welkom voelen; dit is een directe weerspiegeling  van hoe mensen elkaar behandelen. Er zal steeds meer liefde in ieders leven komen door het werk dat door maar weinig mensen gedaan wordt; het kleine percentage mensen dat feitelijk aan zichzelf werkt en niet alleen maar bezig is met hun materiële wereld en hun materiële leven.

Liefde heeft een zeer speciale manier om kracht en vreugde te brengen in iemands leven – zonder kracht kan er geen ware vreugde zijn en de weg naar kracht is het leven van de eigen dromen.

Iedereen heeft een droom en het zou geen droom zijn als er niet de angst was die de droom op zijn plaats houdt.

Hoe meer iemand in zijn angsten stapt die rondom de droom hangen, hoe krachtiger hij kan worden en zich daarmee bekrachtigen om in actie te komen en te manifesteren wat zijn droom ook inhoudt: als de droom een materiële droom is zal het materiële rijkdom brengen en het kan een droom zijn die abstracte dingen brengt zoals liefde in iemands leven; prachtige relaties, vriendschappen en liefde, maar het blijft een droom en er zijn nog steeds angsten omheen en totdat deze angsten zijn doorgewerkt zal deze droom altijd een droom blijven.

Liefde heeft een grappige manier om met angst om te gaan, maar als de angst er is zal hij altijd aanwezig zijn en zal liefde de angst zo behandelen dat de angst zo klein wordt dat hij bijna onzichtbaar wordt, maar het zal er altijd zijn, hij is een deel van de mens. Het lijkt veel op het Chinese symbool voor balans waarin je een kleine zwarte stip in het witte gedeelte en een kleine witte stip in het zwarte deel ziet.

De Aarde gaat nu richting meer licht in de levens van de mensen. Zij is op haar weg door het Universum op een speciale koers waar het mannelijke en het vrouwelijke in balans zullen komen en uiteindelijk het vrouwelijke prominenter zal worden dan het mannelijke.

Op het moment wordt de planeet gedreven door de mannelijke energieën van de rechterkant van het brein. Binnen een paar jaar zullen deze energieën minder worden en zullen de vrouwelijke energieën toenemen.

De vrouwelijke energieën zijn zeer krachtig en toch is de mannelijke energie absoluut noodzakelijk om deze vrouwelijke energieën hier op Aarde te manifesteren. Mensen leren steeds beter hoe zij met de vrouwelijke energieën moeten werken. In het begin van deze channeling hebben jullie op A4 al een beschrijving gekregen over hoe je snel een droom kunt manifesteren door middel van de vrouwelijke energieën, wat deze droom ook is…..

Jullie dromen komen van het vrouwelijke en jullie zijn hier om je dromen naar de Aarde te brengen en hen te manifesteren. Jullie droom is het vrouwelijke en de manifestatie ervan is het mannelijke.

Alles wat hier op Aarde onbekend is, is vrouwelijk en alles wat bekend is, is mannelijk. De machten die op Aarde zijn weten zeer weinig van het vrouwelijke en begrijpen het niet. Dit is een generalisatie want er is een bepaalde kern van mensen die dit volledig begrijpt en die een hiërarchie vormen die verder gaat dan de hiërarchie deze planeet controleert en regeert.

Zij begrijpen de leringen van Kryon volledig en zij zijn zich er volledig van  bewust dat de leringen van Kryon een krachtige opwaardering zullen brengen van de krachtbasis hier op Aarde.

De mensen die kunnen manipuleren en opereren in de vrouwelijke gebieden en elke realiteit kunnen scheppen die zij wensen zullen zeer krachtig worden. Zij zullen de krachtbasis van de Nieuwe Tijd, de Gouden Eeuw, verbreden en van de mensen die dit geloof onderschrijven.

Allereerst moeten wij kijken naar het woord geloof en geloof zien en begrijpen. Geloof wordt gespeld als GELOOF (BELIEF) en in het missen van het woord belief zit LIE (leugen). Dit betekent dat jullie informatie wordt gegeven en gevraagd wordt die te geloven maar dit een leugen tegen jezelf is totdat jullie bewijzen dat dit waar is. Toch is de enige manier om de werking van het Universum volledig te begrijpen – of welke informatie jullie ook wordt gegeven – om die informatie te ervaren, of het Universum te ervaren totdat jullie niet langer geloven en het ervaring en ware kennis zal worden.

Jullie zijn op vele manieren opgegroeid met zeer vreemde begrippen. Jullie werd als kind niet toegestaan je uit te drukken als kinderen en als zodanig te voelen en te accepteren wie jullie zijn. Er wordt hen constant verteld ”niet doen, doe dit, doe dat; doe eerst het een en dan het ander” in plaats van het de kinderen en de jeugd toe te staan zonder oordeel ervaringen op te doen; het vuur te laten raken en zich te verbranden, zodat zij weten dat het vuur heet en gevaarlijk is; als vuur gecontroleerd kan wordenkan het voor vele grote dingen gebruikt worden.

De kinderen en de jeugd van deze planeet moet worden toegestaan om het leven te ervaren.Het is dom om te proberen iemand te laten geloven. Door iemand te dwingen in wat jullie persoonlijk geloven nemen jullie zijn hand weg, nemen jullie een levensmogelijkheid weg, de mogelijkheid om echt te leren, om echt te begrijpen en wijs te worden, kennis te verzamelen.

Een van de grootste gebieden met controle zit rondom seksualiteit. Seksualiteit wordt gecontroleerd – als controle het juiste woord is – door de tweede chakra. De tweede chakra is die van creativiteit. De hiërarchie achter de hiërarchie begreep dit volledig.

Eris zo veel misinformatie, desinformatie, gebrek aan begrip gebaseerd op seksualiteit endit maakt het voor de 2e chakra van bijna iedereen op de planeet onmogelijk om helder en vrijuit te opereren.

Er is een tweedeling in de 2e chakra. Allereerst is er de emotie rondom creatie en ten tweede is er de wil om te scheppen. God werkt direct door de tweede chakra. Als jullie 2e chakra bedekt is door veel geloof dat niet waar is, met veel seksuele ervaringen waar jullie je voor schamen – als jullie financieel gezien zijn geboren in armoedebewustzijn en als jullie kwaad zijn op een persoon of ouder van de andere sekse, zal dit grote schade toebrengen aan jullie 2e chakra. Het is geen schade die niet ongedaan gemaakt kan worden, maar het is hoe dan ook wel schade!

Er zijn vele blokkades in dit gebied en de energie die van Moeder Aarde komt zal niet in staat zijn om jullie te steunen omdat die geblokkeerd is. Alles dat gemanifesteerd moet worden wordt gegeven door Moeder Aardezoals een moeder dit aan haar kind geeft; deze dingen worden gemanifesteerd door Moeder Aarde.

Wordt vervolgd