Kryon: Reinigen van de 2e Chakra. 2

Kryon:
Reinigen van de 2e Chakra. 2

David Brown: San Michele, Durbanville
12 februari 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het vrouwelijke, het onbekende, wordt in het lichaam gebracht door het energiesysteem en door Moeder Aarde gebracht door het gebruik van mannelijke energieën.

Dit onbekende moet dan terugstromen door het lichaam door het energiesysteem van het lichaam te laten scheppen wat jullie droom ook is. Het is in het voordeel van iedereen om het 2e chakra te reinigen – het is van absoluut belang voor de Nieuwe Tijd en de opwaardering naar de 4e dimensie om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren.

Er zijn vele schaamteloze dingen en gedrag rondom seksualiteit, over iemands gevoelens voor de andere sekse en om de een of andere vreemde reden hangt er altijd schaamte en geld omheen.

Wij vragen jullie om je ogen te sluiten en je te verbinden met Moeder Aarde en Vader Hemel en je bewustzijn naar je tweede chakra te brengen. Jullie zouden kunnen voelen dat er gevoelens van onwaardigheid, misschien slechte gevoelens over niet niet welkom zijn op Aarde, boosheid ten opzichte van de andere sekse en natuurlijk armoede en schaamte rondom seksualiteit.

Laat de energieën gewoonin je lichaam komen want waar het donker is moet het licht gaan schijnen – er is licht in jullie 2e chakra want jullie hebben allemaal geschapen en jullie scheppen allemaal doorlopend.

Laat de energieën voor onderscheiding van het 2e chakra naar het hart gaan want het hart moet de goede ideeën onderscheiden van de slechte ideeën, het licht van het duister en de gouden schaduw van de donkere schaduw en laat je hart het werk van onderscheiding doen en de energieën verwijderen die jullie niet meer dienen, loslaten van de negatieve energie en vasthouden van de liefde, de vreugde en de vrijheid.

Liefde, vrijheid en vreugde kunnen de liefde, vrijheid en vreugde zijn van het verdienen van geld – de liefde, de vreugde en de vrijheid om lief te hebben – de liefde, vreugde en vrijheid om van iemand van de andere sekse te houden. Al deze dingen zijn jullie dromen.

Jullie hebben jezelf allemaal in situaties bevonden waarin jullie je in een deel van je leven een droom hebben gevonden, maar toen jullie de droom eenmaal hadden gingen jullie weer op zoek naar de volgende droom en dan weer degene daarna….

Elke droom vraagt van jullie een lange reis door je angsten naar hogere en hogere niveaus van persoonlijke kracht naar een hogere vibratie – naar andere realiteiten.

Op een bepaalde manier is dit jullie reis – want angst is geen liefde en God is geen angst, maarjullie zijn op een reis om God te vinden en God en het Goddelijke te omarmen. Jullie zijn het Goddelijke want alle intenties en doelen van dit kanaal zijn om jullie te wijzen op het Goddelijke binnenin jullie want er is ook een Goddelijk buiten jullie dat deze planeet omvat die op haar beurt weer alle lucht, liefde, vreugde en vrijheid omvat. Waar geen liefde, vreugde en vrijheid zijn kan je niet zeggen dat jullie niet God of niet Goddelijk zijn want het Goddelijke is alles dat er is en alles dat er niet is, maar jullie zijn op reis om die liefde te ervaren, die vreugde en het vrijheidsaspect van het Goddelijke – de harmonie van het Goddelijke.

Men kan het Goddelijke ervaren door het zonnestelsel waarin wij leven te ervaren, de manier waarop de planeten in perfecte harmonie om de zon draaien – manier waarop elk atoom,elektron en neutron om elkaar heen draaien. Dit is wat wij niet zijn en wat wij wel zullen worden – vrijheid, liefde, vreugde en harmonie.

De harmonie van het draaien rondom een planeet die een leven schept waarvan wij dromen en waardoor wij die droom worden.

Als steeds meer angsten worden doorgewerkt krijgen jullie natuurlijk grotere uitdagingen want jullie komen allemaal van lagere niveaus van persoonlijke kracht, families waar kracht niet echt wordt begrepen, maar jullie zullen allemaal krachtig worden, jullie zullen allemaal het innerlijke en uiterlijke Goddelijke gaan begrijpen en jullie zullen allemaal de God in jezelf gaan ervaren, want het werk dat jullie hebben gedaan zal jullie steeds dichter bij het Goddelijke brengen.

Hoe dichter jullie bij het Goddelijke zijn hoe makkelijker manifesteren zal worden. Jullie hebben je droom en jullie kennen je angsten, als jullie je angsten niet kennen, vraag jezelf dan eens af waarom je niet in die droom leeft.

Als jullie eenmaal de angst kunnen zien en begrijpen, vraag dan het Goddelijke om het innerlijk Goddelijke te bevrijden van deze angst. Het zal bijna direct gebeuren. Jullie kunnen je van de angst bevrijden en alles dat ervoor nodig is, is de angst te kennen en te begrijpen.

Wat jullie droom ook is, materieel of abstract, het is aan jullie om het Goddelijke te vragen om die innerlijke angsten vrij te laten. Als jullie in het midden van een storm zitten is het aan jullie om het Goddelijke te vragen jullie daarvan te verlossen of te bevrijden en als er geen angst is zijn jullie niet bang voor de storm die jullie omgeeft, en het is niet altijd de storm die jullie omgeeft want soms zijn de angsten zo subtiel en zo clandestien dat jullie hen nauwelijks kunnen voelen, niet kunnen begrijpen.

Daarom is het zo belangrijk en zoveel meer lonend om met mensen te werken die jullie kunnen helpen je angsten te vinden en jullie tranen te volgen.

Het is heel belangrijk om het gesproken woord te gebruiken om exact uit te drukken wat en hoe jullie je voelen.

Herken dus enige angsten in je binnenste en herken je droom, herken echt je droom en de Kryon-energie en de Goddelijke energie zullen door deze zaal stromen en jullie samen bevrijden van jullie angsten, jullie bevrijden van de boeien, of het nu gaat om eenzaamheid, rouw, droefheid, leegte, de andere sekse, succes, liefde of verlies. Herken je ware angsten en sta jezelf de ervaring toe van het kwijtraken van deze angsten.

Laat liefde en vriendelijkheid door je lichaam stromen, respecteer je lichaam en bedank het voor het vasthouden en bevatten van deze angsten, deze diepe angsten, deze diepe emoties, jullie lichaam is vriendelijk genoeg geweest om jullie deze ervaring te geven; deze menselijke ervaring hier op de planeet Aarde, een ervaring waar velen naar uitkijken en waar velen in andere gebieden om bidden.

Terwijl wij spreken staan wij op de drempel van de Nieuwe Tijd, de Gouden Eeuw. De ware energieën voor de Nieuwe Tijd arriveerden op 03.03.03 en wij zullen de sensatie laten voelen van deze nieuwe energieën. Laat jezelf deze expansie voelen, de liefde, het licht en de vreugde.

Laat je harten openstaan voor de muzieknoot F en laat je hart vibreren op die vibratie, jullie kunnen hier door pure intentie voor zorgen. F is de noot die jullie door de barrières zal loodsen en naar de nieuwe realiteit waarin jullie de ware scheppers zijn van jullie eigen realiteit; jullie zullen in staat zijn om in het licht te scheppen en niet langer in het donker. Die dagen zijn nu voorbij.

De energie zal voor de massa’s veel lichter worden, veel vrijer en veel makkelijker.Er zal grotere helderheid van denken zijn; er zal grotere helderheid over God zijn.De massa’s zullen zich gaan herinneren wie zij werkelijk zijn.

Wordt vervolgd