Kryon: Reis naar het bewustzijn.

Kryon:
Reis naar het bewustzijn.

David Brown: Berlijn, Duitsland
16 september 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier bij jullie allen te zijn in Berlijn. Er is veel liefde en verandering in de lucht. Berlijners zijn gewend aan verandering want jullie zijn door zeer moeilijke tijden gegaan in de laatste 60-70 jaren. Een verdeelde stad tussen twee ideologieën en nu komt er een nieuwe ideologie jullie kant op, of laten wij zeggen: een nieuwe staat van zijn.

Berlijn is een goede plaats om te beginnen en jullie nieuwe staat zal een staat van liefde zijn. Er komt veel verandering en de verandering zit in de energieën, de manier waarop de planeten zijn uitgelijnd; er komen nieuwe energieën aan. Er is al een nieuwe energie hier in Berlijn en het is tijd om die energie door je lichamen te laten stromen, om de heling en de verandering toe te staan. Wij kunnen jullie niet vaak genoeg vertellen dat er een nieuwe wereld aankomt maar die vereist dat jullie naar je relaties kijken en de manier zien waarop jullie leven, want op de manier waarop jullie een ander behandelen, behandelen jullie jezelf ook  en waar liefde komt is er een verandering in die relatie.

In de leringen van Kryon is een probleem een afwezigheid van liefde – als er dus een probleem is laat dan de liefde binnen. Laat liefde gewoon door je hart stromen naar waar het nodig is.

Laat nu een verbinding toe vanuit je hart naar ieder ander in de zaal want in deze zaal vormen jullie een zielengroep, jullie zijn allemaal van dezelfde zielengroep, jullie horen bij elkaar, jullie zijn allemaal op hetzelfde pad en jullie reis is een reis naar liefde met bewustzijn. Laat deze verbinding zich verdiepen en intensiveren. Laat je hart zich uitbreiden tot in je buren en voel de expansie en als er ergens weerstand of een blokkade in je hart is, laat de liefde dan door je hart stromen en de weerstand of de blokkade oplossen.

Laat een steeds diepere verbinding met het Goddelijke tot stand komen en met de persoon naast jullie. De nieuwe wereld wordt puur geschapen uit liefde en dit werkt door het loslaten van alle negatieve energieën die in een mens zitten. Dit komt door het allereerst helen van de innerlijke vader want jullie genetische vader heeft de imprint van jullie innerlijke vader en hetzelfde geldt voor jullie moeder die de imprint krijgt van jullie innerlijke moeder.

Laat jezelf zacht en vriendelijk worden en ontspan je, let gewoon op je adem en wees een met je adem. Observeer je adem en laat de gevoelens komen en laat hen gaan. Wat jullie ook voelen zullen jullie scheppen, observeer dus je gevoelens en laat de gevoelens komen en laat de gevoelens gaan.

In de leringen van Kryon is dit het punt waarop wij breken met jullie sociale conditionering  in het rijk der gevoelens, dus observeer je gevoelens, wees een met je gevoelens en laat hen gewoon komen en gaan….

Wij zijn hier op de 16e dag van de maand en 16 is bevrijding door intentie in de Tolteekse leringen, wees gewoon een met dit gevoel van je intentie om vrij te zijn. Laat de gevoelens komen en gaan want jullie moeten weten dat jullie lichtenergieën van vibratie zijn en vanavond nemen wij jullie mee naar de toekomst, naar de nieuwe energie, naar de nieuwe dimensie waar jullie alleen liefde kennen.

Laat je spiritgidsen dichter en dichterbij je komen en wees een met hen. Laat de zaal steeds meer gevuld worden met Spirit.

Steeds dieper en dieper in je lichaam…. laatje hart openstaan en laat liefde doorgaan met stromen en laat de energieën steeds hoger gaan. Laat jezelf naar de nieuwe dimensie gaan, naar de nieuwe wereld want de nieuwe wereld is nu heel dichtbij. Terwijl jullie dit werk aan jezelf doen zullen jullie door het helen van je innerlijke moeder, je innerlijke vader en je innerlijk kind steeds meer Een worden, zullen jullie je authentieke zelf worden. Jullie zullen je verbinden met Vader Hemel en met Moeder Aarde en jullie zullen het magisch kind worden dat het magische pad tussen hemel en aarde in dit Universum beloopt.

 Er zijn vele, vele special geschenken. Terwijl jullie op reis zijn naar het helen van jezelf zullen er vele geschenken worden onthuld in het duister, in het onbewuste. Als jullie dus bewust maken wat onbewust is ontvangen jullie geschenken en dit is de eerste etappe van jullie reis naar bewustzijn.

De volgende is een etappen naar expansie; wij breiden ons uit naar nieuwe energieën en nieuwe dimensies waar geschenken als telepathie, teleportatie en vele geschenken waarvan jullie hebben gehoord maar waarvan jullie dachten dat zij onmogelijk waren. Laat de energieën naar deze nieuwe dimensie gaan…… en terwijl jullie energieën hoger en hoger gaan, laat de energieën dan komen en gaan.

Blijf verbonden met je buren en laat de liefde stromen. Ga dieper en dieper in je lichaam en laat je energieën omhoog gaan en zich uitbreiden en laat de liefde stromen…. laat alle visioenen komen op het tv-scherm van je geest om je te laten zien hoe de nieuwe wereld eruit ziet….. en laat onderhand de gevoelens komen en laat de gevoelens gaan….

In deze nieuwe wereld zal er vrede in jullie harten zijn en manifestatie zal bijna ogenblikkelijk gebeuren, er zal vrede zijn op Aarde en er zal steeds meer gebruik gemaakt worden van vrije energie, groene energie.

Iedereen in deze zaal is heler en het is aan jullie om jezelf te helen en wel allereerst je vader. Als jullie dus naar deze nieuwe wereld gaan kijk dan recht in je vaders ogen en er zal daarin een bericht voor jullie zijn. Laat het bericht komen. Een deel van deze boodschap zal jullie vrijmaken en in staat stellen om steeds hoger naar nieuwe energieën te gaan waar liefde stroomt, waar relaties puur zijn, waar jullie dromen waar zullen zijn….

Observeer in alle rust je energieën en voel wat je voelt….. als jullie weestand voelen bij deze energie die je lichaam binnengaat, herken die weerstand dan…. laat die weerstand komen en laat hem gaan. Er is angst om te laten gaan wat jullie zo goed kennen. Laat ook de angsten komen en weer gaan. Wat jullie herkennen kunnen jullie ook weer laten gaan….

Laten wij, terwijl jullie steeds hoger in de nieuwe dimensie gaan, de nieuwe energieën van verantwoordelijkheid aanroepen om jullie de antwoorden te geven op hoe je naar deze nieuwe dimensie kunt gaan. Terwijl jullie deze energieën van verantwoordelijkheid aanroepen zullen de antwoorden komen over hoe je daar in die nieuwe dimensie kunt komen en jullie zullen zien wat jullie daarvoor zullen moeten loslaten.

Laat de gevoelens dus komen en gaan….. jullie zitten nu op 80% van de vibraties van de nieuwe dimensie. Jullie zullen nu voelen dat de energie veel soepeler en fijner is en voor de laatste 20% zullen wij de energieën van jullie angsten dragen zodat jullie naar de laatste 20% kunnen gaan. In de nieuwe dimensie is er niet zoiets als angst, verdriet of boosheid, er is geen negatieve emotie….. geef je angsten en je negatieve emoties over aan de Kryon-energie en laat je energieën deze 20% omhoog gaan. Jullie zouden nu moeten voelen wat jullie over twee of drie jaar zullen voelen in de nieuwe energieën.

Ontspan je en let op je ademhaling en voel wat je ook voelt en geef je energieën toestemming om te stromen. In deze nieuwe energie zal de liefde stromen….. blijf doorgaan met het laten stromen, laat het gewoon gebeuren. Jullie zullen gaan scheppen met deze liefde, deze constante stroom van liefde. Lieve mensen, dit is waarvoor jullie aan jezelf werken, zodat jullie deze vibratie kunnen bereiken, deze nieuwe dimensie, deze nieuwe dimensie van menselijk bewustzijn.

In dit bewustzijn zullen al jullie dromen bewaarheid worden, of het nu materieel is of in relaties. Laat jezelf even in deze ruimte blijven…..

Nu zullen wij jullie terug laten komen naar normaal bewustzijn zodat jullie het verschil kunnen zien en vergelijken. Kijk voor jezelf waar je innerlijk werk ligt; jullie emoties scheppen gedachten die de realiteit scheppen. Als jullie langzaam terugkomen naar een dichtere densiteit kijk dan naar je gevoelens en je gedachten, observeer je gedachten in deze realiteit en observeer je gevoelens….

Lieve mensen, wij hebben jullie de toekomst geïntroduceerd en jullie weten dat er om absoluut geen enkele reden van jullie wordt gehouden. Alleen jullie weten waar jullie naartoe gaan. Nu jullie weten waar jullie naartoe willen zal het makkelijker zijn om daar te komen want dit is de verandering die eraan komt. Jullie zullen je leven steeds meer op intuïtie leven. Dit is de nieuwe wereld waar een constante stroom is, ogenblikkelijke manifestatie en liefde; er is altijd liefde.

Lieve mensen, Kryon gaat nu weg. Het ga jullie goed, God zegene jullie en zorg goed voor jezelf.

Dank jullie allen.