KRYON: SCHAAMTE EN SCHULD LOSLATEN. 1

KRYON: SCHAAMTE EN SCHULD LOSLATEN. 1

Wijnberg, Kaapstad
David Brown / 8 september 2004,
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier voor een kleine groep zoals deze vanavond te channellen. Jullie hebben allemaal samengewerkt – niet alleen in vele levens, maar in bijna elk leven.

Jullie zijn allemaal krachtige geesten in jullie eigen rechten en jullie zijn vanavond hier om deze zeer, zeer speciale boodschap te ontvangen. Een boodschap van liefde die vreugde en vrijheid in je leven zal brengen, een boodschap die niet alleen voor jullie persoonlijk bedoeld is, maar ook voor de wereld.

Deze wereld gaat veranderen, en wel zeer, zeer snel. Er komen nieuwe energieën naar dit aardse ruimteschip, niet noodzakelijk nieuwe energieën maar energieën die met de Aarde zijn geweest vanaf het begin der tijden.

Een van de belangrijkste energieën is die van her-verbinding – herverbinding met het Goddelijke waarin de meeste mensen direct met het Goddelijke worden verbonden en een absoluut Goddelijke verbinding zullen voelen.

Wij zeggen: de meeste mensen, hoewel uiteindelijk alle mensen deze verbinding zullen hebben, maar eerst moet er een verandering komen in de hiërarchie van de planeet, een grote verandering. Deze veranderingen zijn al bezig terwijl wij spreken. In vorige channellings hebben wij aangegeven dat sommige politici in parlementen binnen het licht handelen en binnen een bepaald tijdraam – die boodschap was bestemd voor Zuid Afrika.

Dit is nu een boodschap die voor de hele wereld is bestemd; regeringen van de wereld zullen moeten beginnen om binnen het licht te handelen en als deze energieën niet worden toegepast zullen de regeringen zich buitenspel zetten. Alleen politici die met liefde, waarheid en integriteit in zichzelf handelen zullen aan de macht blijven.

Dit zal een dramatische verandering brengen in West Europa en in Noord Amerika. Het zal dramatische veranderingen brengen in de Commonwealth van de engels sprekende landen want zij zijn niet goed geleid of niet door liefde maar zij zijn geleid door hebzucht en machtswellust.

Lieve mensen, de nieuwe wereld wenkt jullie. Het is aan elk van jullie om in je eigen waarheid en kracht te stappen. Mensen aan de macht die niet in het licht handelen zullen geen energie ontvangen. Hun chakra’s zullen simultaan worden gesloten en zij zullen de energie en de macht niet hebben om te heersen en onder controle te houden.

Zij zullen hun rijkdom gaan uitgeven om hun rijkdom in stand te houden maar dit zal nooit gebeuren.Het hart van een mens moet zijn manier van leiding geven weerspiegelen en geen negatieve emotionele banden met de macht. Dit soort regeringen zullen door Spirit niet langer getolereerd worden.

Er opent zich een prachtige wereld voor lichtwerkers; de mensen die handelen binnen Spirit leren nieuwe gereedschappen te gebruiken, nieuwe manieren van zijn en nieuwe manieren van manifesteren.

Als jullie je gefragmenteerde kind tot heelheid brengen, en velen van jullie gaan dit doen, zullen jullie medescheppen een realiteit vinden. Het zal veel makkelijker worden dan ooit in de geschiedenis van de mensheid en jullie zullen de weg wijzen naar het meer en meer manifesteren, jullie zullen in het licht manifesteren door liefde voor jezelf en voor anderen.

Als jullie innerlijk tot een staat van heelheid komen beginnen jullie je innerlijke ouders te helen en geven jullie jezelf ouders die de ware archetypische ouders zijn en zullen jullie magiërs worden als geen anderen. Jullie zullen deze materiële wereld veroveren en jullie zullen een andere wereld zoeken om te veroveren. Manifesteren zal zo makkelijk worden dat er steeds minder vreugde bij betrokken zal zijn en de ware vreugde zal van liefhebben komen.

Natuurlijk zullen jullie houden van wat jullie manifesteren maar jullie zullen steeds meer houden van de effecten van het manifesteren. Als jullie jezelf helen zullen jullie automatisch een nieuwe wereld scheppen die jullie omringt.

Wij hebben altijd gesproken over het steentje in de vijver en de rimpels, deze rimpels zullen vele, vele mensen beïnvloeden en als gevolg daarvan zullen zij ook hun eigen rimpels scheppen.

Er is een groots momentum op Aarde, verbonden met Spirit, liefde en begrip, het eren van de emoties van de ander, het waarlijk gecentreerd en in balans worden, in staat zijn om met Spirit mede te scheppen op een absoluut verbazingwekkende manier. Het ware gevoel van het woord magie is de fysieke manifestatie van de Goddelijke Wil – magie zal eruit zien als als magie en als het niet wordt begrepen gaat steeds meer van de mensheid zichzelf begrijpen en jullie, lieve mensen, zullen de weg naar de toekomst wijzen. Jullie leiden niet alleen jezelf en gaan de uitdagingen aan door alleen een nieuwe droom in te wandelen maar jullie hebben de uitdaging om iedereen op de planeet met je mee te nemen…..naar het nieuwe begin …..naar een aards ruimteschip dat rechtschapen en eerlijk is en dat zijn rijkdom deelt met allen…..en ook waarlijk zijn rijkdom begrijpt. Er zijn er maar heel weinig op deze planeet die echt de ware rijkdom van deze planeet begrijpen.

Er zit energie in absolute overvloed….de energie van pure liefde en die is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Als jullie je angsten rondom liefde loslaten zullen jullie relaties absoluut prachtig worden. Jullie relaties met de tegenovergestelde sekse zullen niet worden volgens jullie eigen dromen maar als Goddelijke dromen.

Dromen die jullie je zelfs niet kunnen voorstellen. Als jullie steeds closer worden met leden van de andere sekse zullen jullie in staat zijn om een realiteit te dromen die nog verbazingwekkender is dan jullie ooit kunnen dromen. ….jullie zullen de energie en de macht hebben om een nieuwe wereld te bezorgen aan het Universum en aan de planeet Aarde, een wereld die het waard is om geleefd te worden. Een nieuwe wereld waar ware  liefde is, waar alle culturen zullen vermengen met vrijheid en gemak.

Het is een wereld waarin alle oude medicijnen onthuld zullen worden, waarin alle magie van de oude culturen zal worden onthuld, geëerd en vereerd.

Er moet veel werk worden gedaan, werk dat volkeren van de planeet zal verenigen…..niet verdelen, scheiden en apart houden, maar dat hen samenbrengt in de naam van liefde, vreugde, plezier en vrijheid. De wonderbaarlijke verscheidenheid van alle culturen van deze planeet zal worden gekneed en gevormd en zal een ongelooflijke wereld scheppen.

Als jullie jezelf helen, helen jullie de wereld….de vreugde die jullie voelen zal niet komen door het helen van de wereld maar door het helen van jezelf…in het scheppen van een leven waar jullie waarlijk van dromen.

Keuzen zullen bewuster worden en duidelijker…..een waar begrip van dit Universum zal duidelijker worden voor iedereen…..de meeste mensen op Aarde hebben te maken met emotionele onderdrukking…die onderdrukking zal worden losgelaten en achter de sluier van deze emotionele onderdrukking zal er een nieuw niveau worden geopenbaard…..een compleet nieuw type mens, een mens op basis van talenten en brilliance, gebaseerd op liefde, licht en devotie, niet alleen voor zichzelf maar ook voor degenen die de planeet met hem delen.

Lieve mensen, dit is de belofte en jullie hebben werk te doen…..maar, lieve mensen, jullie komen elke dag dichterbij het scheppen van jullie eigen realiteit die gebaseerd is op liefde en waarheid.

Wordt vervolgd.