Kryon: Stress-vrije  families scheppen. 2.

Kryon:
Stress-vrije  families scheppen. 2.

David Brown: Wynberg, Kaapstad
13 oktober 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als een man en een vrouw samen een relatie hebben en de krachten van de man en de vrouw beide worden omarmd; het onbekende het bekende omarmt en het bekende het onbekende ontrafelt en manifesteert, wordt het een vriendelijke lading, een vriendelijk opporren van de relatie.

Als man en vrouw samenwerken in een ware relatie, werkelijk elkaar omarmen als man en vrouw zullen zij een diepe, ware en betekenisvolle liefde vinden. Als een man deze liefde in zijn hart heeft zal hij het niet nodig vinden dat zijn vrouw buiten de deur gaat werken en zal zijn vrouw dit ook niet nodig vinden.

Deze man zal zoveel energie scheppen dat dit overvloed zal manifesteren. Wij zijn vanavond heel voorzichtig met ons taalgebruik omdat wij weten dat dit een zeer gevoelig onderwerp is en bij met name het woord ”nodig hebben” want als een vrouw wil werken, zou dit ook zo moeten zijn maar allereerst zou er aan alle behoeften moeten zijn voldaan.

In een relatie moeten mannen en vrouwen hun eigen behoeften hebben…… er is een centrale lijn waar behoeften zich alleen maar kunnen manifesteren als er een waar begrip is van man en vrouw….. als een man waarlijk een vrouw kan omhelzen als zijn gelijke en een vrouw haar man kan omhelzen als haar gelijke….. als de vrouw haar kracht en haar zwakheden kent en een man zijn kracht en zwakheden kent en ook afstand kunnen nemen van dit scenario en daarmee bedoelen wij dat er geen emotionele betrokkenheid is maar een waar begrip over de kracht en de zwakheden van man en vrouw waarbij de man en de vrouw beiden zijn voorbereid op verantwoordelijkheden voor hun rol in de relatie.  

Dit zal energie genereren die jullie nauwelijks zullen geloven en als deze energie in de relatie correct wordt behandeld zal die jullie naar nieuwe niveaus van bewustzijn en begrip brengen.

Als wij vanavond naar deze planeet gaan zien wij zoveel verwondingen en veel disharmonie in menselijke relaties. Als jullie je waarheid zouden leven zouden jullie gloeien als een elektrische lamp…. het zit in het massabewustzijn dat mannen en vrouwen op Aarde niet in harmonie kunnen leven en het gaat erom te leren en te begrijpen dat als een vrouw haar man steunt en hij zijn vrouw steunt, de energie er voor de man en de vrouw zal zijn om zijn en haar dromen te leven.

In algemene termen worden dromen geleefd door het individu…. in algemene termen zal een man een vrouw vinden die dezelfde dromen heeft….. dit is niet altijd noodzakelijk en dit is vaak een uitdaging voor relaties.

Jullie seksuele behoeften verschillen vaak…. er is veel gene op Aarde over seks en dit zou er niet moeten zijn. Seks is een bron van grote emotionele pijn en manipulatie op individueel en op massaniveau.

Een van de ergste dingen die jullie in een relatie kunnen doen is te proberen je partner te bezitten. Als je naar een magneet kijkt zullen jullie zien dat positief en negatief elkaar aantrekken en magnetiseren en dat dezelfde polen elkaar zullen afstoten….. het is aan de vrouw om haar vrouwelijke energie te brengen en aan de man om zijn mannelijke energie in een relatie te brengen. Mannen en vrouwen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke energieën.

Als in een directe relatie van een man en een vrouw, een vrouw het mannelijke brengt kan er alleen afstoting zijn of zou een man zijn vrouwelijke kant naar een vrouw brengen kan er alleen maar afkeer zijn en een gevoel van in de steek gelaten zijn. Het is aan de man om in zijn mannelijke energie in een relatie dichtbij zijn vrouw te staan en aan een vrouw om haar vrouwelijkheid in een relatie te zijn.

Dit zal energie genereren, een energie met zoveel kracht dat die bijna bij niemand op Aarde bekend is, en op dit moment zeker niet in het Westen!

In het Westen kent een man nauwelijks zijn mannelijk vanuit zijn vrouwelijk en kent een vrouw nauwelijks haar vrouwelijk vanuit haar mannelijk….. het wordt tijd dat jullie leren waar jullie kracht ligt. De kracht van een man ligt in zijn mannelijk en de kracht van een vrouw ligt in haar vrouwelijk.… in vele omstandigheden mag een vrouw handelen met haar mannelijke energie en zich daar goed over voelen…. maar je goed voelen en je comfortabel voelen zijn twee verschillende dingen.

De inspanning van mannelijke energie zal een goed gevoel brengen….. maar als dit een te lange tijd in een vrouw zo is zal zij zich afgevoerd voelen en zal zij haar gevoel van identiteit kwijtraken.

Door de sociale conditionering op deze planeet werken de meeste vrouwen vanuit het mannelijke, op het werk en in de familie thuis, door de onmacht van de westerse mannen.

Wij willen er niet voor pleiten dat een vrouw zwak zou moeten zijn…. wij pleiten ervoor dat zij vrouwelijk is, krachtig. Als de energie van een vrouw de man steunt zal hij die energie voelen en zich vol energie voelen.

Wij begrijpen dat dit in het Westen een moeilijk parket zal scheppen – deze informatie is gericht aan het Westen, maar is wel universeel. Het moeilijke in het Westen is dat de familie thuis twee mensen moet hebben die geld verdienen en de economie moeten stimuleren…. het betekent ook dat de moeder van de kinderen naar het werk is en niet kan zorgen voor de volgende generatie kinderen.

Het betekent dat een vader naar het werk is en niet kan zorgen voor de emotionele verantwoordelijkheden van een vader.

De zonen in huis begrijpen niet wat het is om een vader te hebben en weten niet hoe te relateren met andere mannen en de dochters van het huis missen hun moeders en worden niet opgeleid in vrouwelijkheid en moederschap.

Wordt vervolgd