Kryon: Tempel van Verjonging. (Groepsmeditatie)

Kryon:
Tempel van Verjonging.

(Groepsmeditatie)

David Brown / Wijnberg, Kaapstad
1 januari 2003.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Sluit je ogen en laat je ziel in je lichaam zijn. Jullie ziel is helemaal om jullie heen; adem hem dus in en laat een zielverbinding ontstaan.

Open nu je hart voor elk lid van deze groep en laat vanuit je hart onvoorwaardelijke liefde stromen naar de rest van de groep en laat jezelf de onvoorwaardelijke liefde ontvangen van de rest van de groep. Dit kan puur door intentie gebeuren maar mensen vinden het heel moeilijk om te ontvangen.

Als je het moeilijk vindt om te ontvangen of daar een probleem mee hebt, zal je niet in staat zijn om jouw overvloed te ontvangen. Als je hart weerstand biedt tegen het ontvangen van de onvoorwaardelijke liefde van de rest van de groep laat je hart zich dan openen en laat deze onvoorwaardelijke liefde de weerstand zachtjes wegwassen.

Blijf bij dit gevoel van een hart dat openstaat en geheeld wordt.

Laat de energie ronddraaien in een beweging met de klok mee en reinigen en reinigen terwijl de energie omhoog gaat. Laat jouw eigen energie en vibraties omhoog gaan en laat je energie steeds hoger gaan en zich tegelijkertijd verbinden met Moeder Aarde door je basischakra en voel dat je voeten stevig in de grond verankerd zijn.

Laat de energie door je voeten en je basischakra stromen en je steeds sterker verbinden met Moeder Aarde.

Verbind nu al jouw chakra’s met elk lid van deze kring.

Begin met jezelf door je kroonchakra te verbinden met het Goddelijke. Laat de Goddelijke Liefde stromen naar en van elke deelnemer. Als er een gevoel van weerstand in je lichaam is laat de energie die dan reinigen en laat jouw vibraties steeds hoger worden, hoger en hoger en verbind je met de Grote Centrale Zon door je kroonchakra en je hartchakra.

Heb de intentie om je door je hartchakra en je basischakra te verbinden met Moeder Aarde.

Open nu je derde oog, het intuïtieve centrum en breng, terwijl jij je verbindt met de rest van de groep, jouw eigen waarheid naar de groep.

Open nu je communicatiechakra, de keel en laat er heldere communicatie tussen jou en de rest van de groep zijn, een helder begrip en heldere kennis. Communiceer in waarheid!

Er is een chakra tussen de keel en het hart, de thymusklier, de chakra van de nieuwe tijd. Heb de intentie dat deze chakra is geopend en laat het zich gaan bewegen. Dit zal jouw immuunsystemen versterken.

Verbind je nu met de solar plexus. Laat ware gevoelens in je solar plexus en sta toe dat zij de emotie reinigen.

Herken de emotie die daar is en breng het ware gevoel, de ware geleiding die daar is, binnen. Laat liefde in je solar plexus en laat je ziel elke gevoelens en emoties die daar zijn, zien.

Verbind je nu door je tweede chakra, het heilige centrum voor creativiteit, voor liefde voor de andere sekse, voor seks op zichzelf en voor geld. Laat een gevoel van creativiteit stromen naar en van elke deelnemer van deze kring.

Verbind je ook door je basischakra met Moeder Aarde. Breng een gevoel van welzijn, thuishoren en enthousiasme in je lichaam.

Er zijn andere chakra’s in de voeten, de knieën, onder de armen, direct tegenover het hart en de handen. Laat deze chakra’s zich verbinden met rest van de groep.

Laat de energie steeds hoger worden en geef en ontvang de energie van al deze chakra’s. Vraag als je het nodig hebt je gidsen om begeleiding.

En nu is er door het centrum van de groep een kolom van licht die het hart van Moeder Aarde en het hart van de Grote Centrale Zon verbindt. Wat hier is geconstrueerd is een Tempel van Verjonging die werd gebruikt in de dagen van Lemurie, de Ware Tempel van Verjonging.

Wat jouw problemen ook zijn, werp hen in het centrum van de cirkel en laat de energie jouw problemen wegnemen en jou de antwoorden brengen. Heb de intentie dat alle problemen in je leven worden opgelost. Wat jouw dromen ook zijn, laat de angsten naar boven komen die ervoor zorgen dat jouw dromen geen werkelijkheid worden.

Sta jezelf de moed toe om in deze angsten te stappen. Plaats je dromen nu in het centrum van de groep en vraag om emotionele heling en mentale helderheid, bescheidenheid, om overvloed te ontvangen, om welke droom dan ook binnen te gaan die jij uitkiest.

Breng jezelf nu in het hart van de Grote Centrale Zon en laat jouw trillingen hoger en hoger worden en welke sensaties er ook in je lichaam komen, laat je ziel hen zien en hen verwijderen.

Terwijl jouw vibraties steeds hoger worden, zal jij steeds meer emoties ontdekken.

De Tempel van Verjonging stelt jouw vibraties in staat om steeds hoger te gaan zodat jij je emoties kunt voelen, hen kunt herkennen en loslaten.

Verlaat nu het hart van de Grote Centrale Zon en ga naar de energie van Kryon.

 Je zult een verandering van energie bemerken terwijl jij van de ene naar de andere energie gaat. Sta je ziel toe om welke sensaties er door de verandering ook zijn te zien, te herkennen en los te laten. Nogmaals, welke problemen er in je leven ook zijn, vraag Kryon om de antwoorden.

Ga nu naar het hart van Moeder Aarde en laat Moeder Aarde jou verwelkomen en de eenzaamheid en het verlangen op een diep niveau loslaten die jij hebt voor je thuisplaneet. Jij hebt vele geschenken meegenomen; open je hart en deel deze geschenken met Moeder Aarde. Terwijl jullie je op dit aardse ruimteschip bevinden is het een uitdaging om te leren om lief te hebben en te genieten van liefde.

De leringen van Kryon gaat allemaal over het hebben van plezier op de planeet Aarde, over het vinden van liefde, vreugde, opwinding en extase in je levens.

Ga steeds dieper in het hart van Moeder Aarde en nogmaals, vanuit een aards perspectief, vraag om advies voor welk probleem dan ook waarmee je te maken hebt.

Als er nog steeds gevoelens in je lichaam zijn, laat Moeder Aarde ernaar kijken en met deze gevoelens werken, met deze emoties. Herken hen en laat hen los.

Als je daarmee klaar bent, kom dan langzaam terug naar je dagelijks waakbewustzijn……

Copyright © David Brown. All rights reserved.