Kryon: Terreur vrijlaten.2

Kryon: Terreur vrijlaten.2

Lakeside, Kaapstad
David Brown / 10 maart 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Tijdens deze boodschap zullen de mensen in deze zaal de terreur in hun eigen lichaam ervaren. Zij worden gehouden in een ruimte waarin het makkelijk is om het vrij te laten en te laten gaan en als deze energieën weggaan zal liefde de plaats innemen.

Jullie kunnen je de realiteit die terreur veroorzaakt heel goed voorstellen. Overvloed zal bijna compleet niet bestaan en jullie zullen van het ene probleem naar het andere gaan en totdat deze energie is opgelost zal niets in je leven gladjes verlopen en zal er altijd reuring zijn. Deze energie kan leiden naar gewelddadigheid, misbruik, leugens en alle andere niet-werkende praktijken.

Waar deze energie wordt gestimuleerd in je leven zullen jullie niet aanwezig zijn in je eigen lichaam. Jullie zullen niet de controle hebben over je eigen leven en niet in staat zijn om als een normaal mens te functioneren, jullie mogelijkheden om te scheppen zullen totaal onderdrukt zijn, jullie seksualiteit zal op een laag pitje staan en je ware wil om op Aarde te leven zal verdampen. Er is een vergelijk met zware depressie, zware droefheid en zware emotie, maar terwijl wij spreken wordt deze energie vrijgelaten.

Wij vragen jullie je ogen te sluiten, naar binnen te gaan en een tijd in je leven te vinden waarin jullie doodsbang waren….. je ouders waren zo groot en jullie waren zo klein…. misschien was er iets gebeurd dat je ouders helemaal uit het lood had geslagen. 

Wat het ook is, het is een deken van verzachtende energie die vanavond over deze groep hangt en met de pure intentie om naar de kern van de terreur te gaan en die voor eens en altijd te laten gaan. Jullie gidsen zitten met ontzag aan jullie voeten voor jullie ervaringen hier op Aarde en de zaal is vol spirits en een diepe, intense liefde. Wij vragen jullie om door deze ruimte en tijd te gaan en de energie van angst en terreur te volgen…. volg de lijn terug in de tijd….dieper en dieper…..en dieper en dieper en vind het kind binnenin…. het kind dat zo lang onder terreur heeft geleden……. laat jezelf dit kind vinden en laat het kind in deze energie van zuivere veiligheid zijn. Laat het kind weten hoe veilig het is….laat het kind weten dat het veilig is om uit te drukken wat het ook voelt rondom deze terreur…. vertel het kind dat het absoluut normaal is om te voelen wat het voelt….. laat het kind zijn gevoelens uiten en verbonden worden met het Goddelijke. Dit kind heeft zijn image verloren, zijn verbinding met het Goddelijke, het heeft zijn vertrouwen in God verloren…. het voelde dat het helemaal alleen in de wereld was , het voelde zich zo onveilig, onzeker, beschadigd en gewond.

Ga dieper en dieper….. terwijl deze energie als een hoofdwortel is die je droog zuigt van alle energie voordat die bij jou kan komen….. jouw energie voedt de terreur van dit kleine kind….. laat jezelf de terreur zien voor wat hij is.

Je kunt jezelf nu losmaken van de terreur en het zien als een volwassene die in zichzelf kijkt….. en de energie toestaat om vrij te worden en het kind in het hart te brengen…. laat het alle liefde voelen die je kunt oproepen en laat het weten dat dit nooit meer kan gebeuren.

Laat deze liefde door je energieveld stromen en dit gedragspatroon oplossen….. alle duistere energie oplossen, alle duistere krachten en gebeurtenissen die dit patroon vormden. Dit patroon kan schuld scheppen, hartenpijn, eenzaamheid en de diepste en zwaarste emoties.

De planeet komt op leeftijd en dit soort energie kan niet langer getolereerd worden – deze energie is niet welkom in de nieuwe tijd. De energie van ouderschap wordt compleet verhoogd en degenen die aan zichzelf werken zullen zich realiseren dat als zij dit soort energie dragen, zij ook hun kinderen daarmee imprinten.

Deze cycli die zijn doorgegaan van generatie op generatie zullen afgekapt en gestopt moeten worden als een compleet andere energie deze terreur zal vervangen.

Ouder worden zou als een geheiligde oefening gezien moeten worden. Mensen zouden ervoor moeten zorgen dat zij zich zelf goed voelen, hun kinderen zich goed voelen en het kind achten en eren en kijken naar de behoeften van de kinderen en zich ervan te verzekeren dat aan die behoeften wordt voldaan.

De enige manier waarop dit kan worden gedaan is je ervan te verzekeren da taan je eigen behoeften wordt voldaan voordat je een vader- of moederrol gaat aannemen. Als je niet aan je eigen behoeften kunt voldoen zal je kind ook met deze behoeften opgroeien. Vergis je niet, als je relatie niet in orde is zal het kind opgroeien met disfunctie en kan het geen controle over zijn leven hebben.Hoeveel liefde je ook stopt in het kind, het zal de relatie van zijn ouders oppikken – het kind zal de relatie van de ouders worden!

Tot nu toe zijn relaties niet geweest wat zij moeten zijn. Mannen hebben niet geweten wat mannen zijn en vrouwen hebben niet geweten wat vrouwen zijn.

De Westerse wereld heeft ervoor gezorgd dat de Oude culturen die het verschil tussen mannen en vrouwen kenden, deze kennis meer of minder hebben weggeveegd van het aangezicht der Aarde.

Deze kennis moet worden teruggebracht en er dient een waar begrip te komen over de rol in de wereld van de man en van de vrouw. Deze energie kan beschikbaar zijn zodat mannen en vrouwen elkaar kunnen liefhebben, eren en respecteren, in een relatie kunnen leven, zichzelf kunnen zijn en sterker worden als individuen en toch in een relatie kunnen zitten die liefde brengt, eerlijkheid en integriteit ten opzichte van die relatie.

Heel vaak kijken wij in een relatie naar het innerlijk kind van beiden en dit is totaal onacceptabel; het is zelfs nog minder acceptabel als er kinderen bij betrokken zijn.

Moederschap en vaderschap zouden moeten worden gezien als heilige opdrachten en moeders en vaders zouden geëerd en gerespecteerd moeten worden voor hun rol in de gemeenschap.  Met name de moeders hebben in de eerste jaren de ruimte nodig op hun kinderen groot te brengen. Het kind heeft het nodig dat het tijd doorbrengt met zijn moeder en de moeder heeft het nodig om verbonden te zijn met de Aarde – daarom wordt de Aarde ook een moeder genoemd. Het kind heeft het nodig om steeds verbonden te zijn met de moeder en de moeder heeft het nodig om met de Aarde verbonden te zijn….alle behoeften van het kind worden gemanifesteerd door Moeder Aarde.

Als er een breuk in de verbinding van het kind en de moeder is, zal de verbinding met Moeder Aarde ook verbroken zijn en als het kind in de toekomst dan overvloed wil hebben zal dit zeer moeilijk te manifesteren zijn.

Als jullie ooit naar een eik hebben gekeken en hebben gezien hoe de wortels steeds dieper de grond ingaan zullen jullie zien dat er onder de grond veel meer groei is dan boven de grond. Er is stevigheid en veiligheid voordat de boom vrucht gaat dragen en volwassen wordt en als hij volwassen is zal hij steeds meer fruit dragen en is het fruit altijd goed.

Maar menselijk fruit – door middel van hun kinderen – is niet altijd puur want het voedsel dat een boom geeft aan zijn zaden is aanzienlijk anders dan de voeding die een mens aan een kind geeft. Het zou hetzelfde moeten zijn; er zou voor gezorgd moeten worden, gevoed en geliefd tot aan de volwassenheid en als het volwassen is zouden de ouders het kind moeten laten gaan en zich er niet aan vast moeten houden. Het vasthouden aan je kinderen is een andere weerspiegeling van iets van het innerlijk kind, uit je jeugd, waar je nog niet goed mee om kunt gaan.

Wordt vervolgd.