Kryon: Terreur vrijlaten. 3

Kryon: Terreur vrijlaten. 3

Lakeside, Kaapstad
David Brown / 10 maart 2004:
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

In waarheid zullen jullie niet de realiteit manifesteren waar jullie naar zoeken want jullie innerlijk kind is niet volledig geheeld. Dit kind schept doorlopend de realiteit van het gewonde kind dat een slachtoffer van de omstandigheden is waarin het schept. Het slachtoffer heeft grote macht; er is hem grote macht gegeven en beschadigt je relatie met jezelf. Er dient veel tijd gespendeerd te worden om dit kind te helen. Er wordt heel vaak gezegd: “Ik heb dit en dat gedaan.” Maar de waarheid is dat als je niet in overvloed leeft en overvloed betekent alles wat je wenst, jouw innerlijk kind daar nog niet helemaal uit is. Pas als dit kind helemaal geheeld is, gevoed en verzorgd en in je hart geplaatst en dan pas kan je echt beginnen om de realiteit waar je echt naar op zoek bent te manifesteren en medescheppen met Spirit.

Er zijn veel mensen met geld op deze planeet maar vaak brengt geld geen geluk. Een mens met werkelijke overvloed zal geld en geluk hebben en er zal liefde en vreugde in het leven van die persoon zijn.

Ja, lieve mensen, er komt een nieuwe energie…. een energie van ouderschap…. het is allereerst een energie die eerlijk is en overloopt van integriteit. Goede ouders zijn als goede eiken…. zij staan stevig en met hun wortels diep in de grond…. zij staan rechtop en reiken naar de hemel…. hun levens zijn vol van overvloed. Iedereen die kinderen heeft met de gedachte dat dit liefde aan hen geeft leeft in ingebeelde vreugde; kinderen zijn handenbinders en betekenen veel werk en dat er een ruimte moet worden geschapen om moeder en kind te binden…. een FAMILIE moet worden geschapen…met de man die de dragende energie schept rondom zijn hele familie op bijna dezelfde manier waarop de zon alle planeten op hun perfecte plaats draagt.

De zon is het mannelijke en de Aarde is het vrouwelijke en de maan kan gezien worden als het kind. Het kind wentelt om de moeder heen zoals de Aarde rond de zon wentelt. Dat is de manier waarop de vader die prachtige ruimte voor moeder en kind(eren) zou moeten dragen zodat de vrouw het moederschap kan ervaren in een veilige en zekere omgeving en de kinderen groot kan brengen zodat zij zich veilig voelen op de planeet Aarde.

Dit is een zeer disfunctionele wereld met vele disfunctionele mensen. Kinderen hebben als je op een disfunctionele manier opereert schept alleen maar meer disfunctie. Met de nieuwe energie die eraan komt stappen meer mensen in deze nieuwe energie en werken naar deze doelen toe.

De energieën van de jongeren zijn heel anders dan die van de familie waarin zij werden geboren en verlichting zal voor hen makkelijker komen als deze energieën in de planeet Aarde verankerd worden. Een familie is bedoeld te zijn als een bol van liefde…. liefde die handelt om respect, eerlijkheid, integriteit, waardigheid en begrip van de rollen van mannen en vrouwen.

Jullie die aan jezelf werken zullen in staat zijn om meer en meer overvloed te hebben. Geld is gebruikt als gereedschap om er zeker van te zijn dat jullie het werk doen het is een deel van jullie contract. Als jullie meer verlicht worden zullen jullie het veel makkelijker vinden om je door deze dingen heen te werken.

Geld zal steeds minder belangrijk worden omdat er steeds meer in overvloed is….. jullie zullen zien dat hoe meer je hart open is, er meer geld en overvloed er zal zijn en nog meer als jullie jezelf als vrouw in je vrouwelijkheid en als man in je mannelijkheid accepteren.

De energieën zullen een gegeven zijn voor een man om een vrouw te houden in een geheiligde ruimte waarin zij haar vrouwzijn en haar vrouwelijkheid kan omarmen.

Mannen en vrouwen zijn bedoeld om hier samen op deze Aarde te zijn. Jullie kunnen experimenteren met jullie relaties op vele, vele verschillende manieren maar banden moeten er zijn en gerespecteerd worden door alle partijen – mannelijk ten op zichtte van vrouwelijk en vrouwelijk ten opzichte van mannelijk. Moe meer jullie verlicht zijn, hoe meer functioneel jullie familie zal worden en hoe toleranter jullie zullen worden ten opzichte van beide seksen.

Het zal alleen tolerant zijn, het zal ook intrige brengen en er zal de wil zijn om te begrijpen en dingen te ontdekken die een diep gevoel van intimiteit, liefde een eerbetoon in jullie relaties brengen. Als jullie in zo’n relatie zitten zullen jullie ware liefde voelen en niet alleen voor je partner maar ook voor jezelf.

De manier waarop jullie met je eigen relatie omgaan is door jezelf een partner te bezorgen die je in een ruimte kan houden, zowel man of vrouw, en die ware vreugde van een relatie en familieleven toestaat op een manier die profijt brengt aan verlichte mensen.

Er zal een effectieve manier zijn om conflicten op te lossen als er absoluut respect is tussen man en vrouw en dit wordt begrepen en gehandhaafd.

Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen….. de mannelijke energie opereert op een horizontaal niveau en de vrouwelijke op een verticaal niveau.

Dit zijn analogieën om jullie het verschil te laten zien. Hoe dieper jullie verbonden zijn met Spirit hoe werkbaarder jullie relaties zullen worden en jullie manieren zullen vinden om elkaar te begrijpen. Mannen en vrouwen spreken verschillende talen; een vrouw is verbonden met het vrouwelijke en daardoor met het onbekende en een man met het mannelijke ofwel het bekende en deze energieën zijn inter-persoonlijk, inter-relationeel.

Hoe meer jullie met Spirit zijn verbonden, hoe meer deze energieën bij elkaar zullen passen als een prachtige legpuzzel en een prachtige relatie zullen scheppen tussen man en vrouw. Het zal als een dans van Spirit zijn waar vertrouwen, eerlijkheid en loyaliteit een integraal deel van de relatie zullen zijn.

Jullie dromen in een relatie van deze natuur zullen gelijk zijn …. zowel man als vrouw zullen dezelfde droom hebben en dezelfde dingen willen. Spirit zal erop toezien dat deze dromen werkbaar en leefbaar zijn. Hoe dichter jullie bij Spirit zijn, hoe dichter jullie bij het manifesteren van de dromen zijn. De energie in nieuwe relaties wordt hier ook geankerd. Om echt in contact te komen met deze nieuwe energie vraagt Spirit allen om dieper en dieper te gaan naar niveaus van intimiteit, vertrouwen, begrip, geduld en communicatie.

Een van de grootste problemen rondom communicatie is, nogmaals, de energie van terreur…. als er terreur is betrokken in je eigen leven zal communicatie moeilijk worden.  Laat deze energie die jullie communicatievaardigheden beïnvloedt gewoon toe….. kijk waar hij vandaan komt….. volg deze draad gewoon door tijd en ruimte….. zie waar deze energie jouw communicatie beïnvloedt en vind het kind weer dat het moeilijk vindt om te communiceren.

Laat het kind zijn diepste gevoelens uitdrukken…. jullie worden vastgehouden in een container die vanavond zo teder, warm en solide is dat deze frequenties van angst worden losgelaten.

Laat het kind zijn angsten rondom communicatie uitdrukken en laat het weten dat dit precies de bedoeling is over hoe het zich moet voelen onder welke bedreiging dan ook.

Als het zijn angsten loslaat, zijn frustraties en boosheid, laat het kind dan in je hart komen en geef het weer ouders die kunnen communiceren op een prachtige en welsprekende manier…… met absolute integriteit en totaal rustig onder alle omstandigheden.

Lieve mensen, dit is het begin van het einde van de terreur op de planeet Aarde…. het magnetisme is verhoogd….. de energie is gesetteld.

Het ga jullie goed en God zegene jullie want Kryon gaat nu weg.