Kryon: Verdienen en overvloed 2

Kryon:
Verdienen en overvloed 2

David Brown: Paarl, Westkaap
20 januari 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het is niets voor jullie volwassenen om boosheid, woede, verdriet of zorgen te voelen. Het is het innerlijk kind dat deze energieën draagt. Als volwassenen zijn jullie relaties met ouders relaties van rede en begrip, maar een relatie tussen moeder en kind is niet op rede gebaseerd want het kind kan niet redeneren en als in het kind in jullie niets is opgelost zal dit blokkades opwerpen in de stroom van energie van Moeder Aarde.

Vind het kind binnenin dat misschien boosheid voelt, misschien woede of wat voor emotie dan ook die de stroom met Moeder Aarde blokkeert.

Kanaliseer de energiestroom van de moeder naar het innerlijk kind en laat vergeving daarvoor in de plaats komen.

Deze energie zal directe heling brengen op een diepte van emoties die jullie kunnen kennen. Accepteer de energie van wat het kind ook voelt in je lichaam en herken dit want een deel van de handeling van het vergeven is het herkennen.

Zonder herkenning kan men geen verdere stappen ondernemen want men is dan niet volledig voorbereid op wat het kind voelt. Omarm de energie van zowel het kind als Moeder Aarde en laat het je lichaam binnenkomen en er doorheen stromen – hoe dieper jullie in vergeving kunnen gaan, hoe groter de hoeveelheid energie die vanuit Moeder Aarde in je lichaam kan stromen om jullie overvloed te manifesteren. Laat de energie bewegen, zich verhogen en laat hem dan vrij. Dit proces is al gekend sinds de tijd begon maar met de komst van het Christendom allang vergeten door de gedachte dat Christus alle problemen kan oplossen.

De Christusenergie is een krachtige energie, een compassievolle energie maar niet altijd de snelste en meest betekenisvolle manier om een zaak op te lossen waarbij vergeving is vereist.

Er zijn andere energieën. Bijvoorbeeld, de energie van de Magiër die magie en snelle transformatie brengt, maar met veel minder compassie.

Kijk naar de energie van de strijder. Deze energie kan grenzen stellen of een lijn trekken en “ja” of “nee” zeggen, dit is goed en dat is fout, of, dit zal op mij geen invloed hebben. De strijder trekt een lijn, schept grenzen. Binnenin ons allen hebben wij zowel een Koning als een Koningin en zij zijn het die deze energieën van compassie en transformatie sturen naar welk probleem zich ook in iemands leven voordoet.

Als de energie van de Koning/Koningin binnenin jullie niet helemaal heel is of niet volledig geheeld is, zullen jullie niet in staat zijn om deze andere energieën makkelijk en gladjes te sturen. Vraag jezelf dus af in hoeverre de energie van je innerlijke Koning/Koningin is ontwikkeld. Als er uitdagingen zijn of heling noodzakelijk is, gebruik dan de energie van Moeder Aarde die door jullie heen stroomt om te stromen naar het hart van je Koning/Koningin en dit belangrijke aspect van jezelf te helen.

Laat liefde naar deze energie stromen, deze archetypische regelaar in jezelf en terwijl deze energie heelt zullen jullie de kennis en het begrip hebben om deze andere energieën te leiden en met elke situatie die naar voren kan komen, om te gaan.

Neem nu een stap terug naar voorbije tijden – tijden waarin jullie ware liefde in je leven voelden, waarin jullie een diepe en betekenisvolle liefde voor een ander persoon voelden. Wij hebben allemaal diepe liefde voor een ander ervaren in een of meer levens. Als wij over deze liefde spreken bedoelen wij niet de liefde voor een soul-mate, maar liefde voor een tweelingvlam. Jullie tweelingvlam is kostbaar en er is een dragende energie in deze zaal waar jullie toegang toe hebben – om in staat te zijn om dit leven te benaderen dat jullie met je tweelingvlam hebben doorgebracht in ware liefde en vreugde.

Ga terug in de tijd, dieper en dieper, en pak deze energie waar het mannelijk en het vrouwelijk zich als een vermengen. Waarin jullie een waar begrip hadden van de natuur en het Universum, waarin jullie herkenden dat jullie volledig verbonden waren met het Goddelijke, met Moeder Aarde, met Vader Hemel en waarin jullie innerlijke Koning/Koningin heel waren en andere energieën krachtig waren – de energieën van Christus, de Magiër en de Strijder. Waarin al deze energieën heel waren, waarin jullie kind compleet was en waar er in de relaties tussen mannen en vrouwen een absoluut respect was, een absolute staat van begrip, een stroom, een integriteit, een absoluut begrip van elkaars partner.

 Ga steeds dieper en dieper en benader dit leven want jullie gidsen zijn bij jullie en leiden jullie  door ruimte en tijd naar een speciale plaats op deze planeet waar jullie werkelijk een waren met het Universum.

Velen van jullie zijn teruggekomen naar Paarl om deze staat van eenheid te ervaren en de energie van vanavond is de energieverbinding met jullie tweelingvlam. De manier waarop deze energie en de relatie werkt, is naar jullie eigen keuze. Vele geloven, vele emoties scheppen afstand tussen jullie en je tweelingvlammen. Laat deze energieën in je lichaam stromen en los de muren en de barrières op, de emoties en het geloof die binnen dit proces niet met elkaar overeenstemmen.

Er zijn mensen onder jullie die een relatie met hun tweelingvlam hebben maar zich hiervan niet bewust zijn. Word je dit bewust en laat het je hart binnengaan. Dit proces zal jullie relaties in 2005 vergemakkelijken. Samen met een ongelooflijke hoeveelheid spiritueel werk is het voor jullie voor het grijpen. Jullie zullen het hebben. Het behoort jullie toe.

Deze tweelingvlam-energie  beweegt zich door jullie benen en lichamen. Laat deze energie de gebieden waar weerstand is verlichten en het zal oplossen wat er ook in de weg staat.

Weet dat dit de grootste droom van de mens ooit is – om Een te worden met een deel van jezelf dat God vele, vele duizenden jaren geleden verliet. Deze energie wordt hier in Paarl verankerd. Open je harten en laat Liefde erin stromen. Stel je voor dat er aan de achterkant van je hart een nooit eindigende liefdesenergie is die liefde schept, vreugde en vrijheid in jullie levens. Laat de liefde uitbreiden en dieper en opwindender groeien, want dit is waarlijk de Reis naar Huis – het ontmoeten van dit deel van jullie dat het spiegelbeeld van jezelf is!

Laat je energie zich ook uitbreiden naar het Universum, naar de zon, de maan en de sterren, naar het raster van Christusbewustzijn. Laat het verder uitbreiden rondom de Aarde en deze energie op de terugweg ontvangen. De energie zal steeds meer groeien en steeds meer uitbreiden. Terwijl jullie in een staat van uitbreiding zijn, zijn jullie tevens in een staat van ontvangen. Breid je groots uit en ontvang geschenken die het Goddelijke voor jullie klaar heeft liggen. Liefde die altijd aanwezig is. Het is de meest overvloedige energie in het Universum en als deze energie door jullie heen stroomt – waar er ook maar weerstand is tegen deze liefde- sta de liefde toe om de weerstand weg te wassen.

Jullie zullen steeds meer de personen worden die jullie werkelijk zijn, steeds meer authentiek, steeds meer zonder angst en steeds meer liefhebbend.

Lieve mensen, kijk nu naar jullie dromen, zie hoe groot(s) jullie dromen zijn en zie hoe makkelijk jullie hen kunnen verwerkelijken in deze liefhebbende ruimte.

Lieve mensen, dit is Kryon die nu weggaat uit Paarl. Het ga jullie goed, God zegene jullie, laat vrede met jullie zijn en zorg goed voor jezelf.