Kryon: Wees de Angst.1

Kryon: Wees de Angst.1

Marina da Gama, Kaapstad
David Brown / 8 december 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is een eer om hier te zijn op deze prachtige avond. Liefde omringt ons allemaal. Jullie zijn helemaal liefde. Jullie zijn helemaal vreugde, vrijheid en extase. Vandaag de dag is het menselijk bewustzijn laag – lager dan het zou moeten zijn. Ik weet dat jullie allen aan je innerlijk zelf werken op de reis naar liefde, vrijheid, vreugde en extase. Er is veel liefde op deze wereld maar de meesten van jullie hebben geleerd om niet lief te hebben, hoewel het jullie droom is om lief te hebben. Jullie passie en verlangen is om liefde en eenheid en vreugde te ervaren en de eenheid en vreugde van het Goddelijke.

Er is een nieuwe energie bij ons en er komen vele verhogingen van energie op jullie af. Deze energie zal jullie steunen en assisteren om je dromen binnen te stappen, om jullie te helpen je dromen te leven.

Angst houdt jullie tegen, angst voor het leven van jullie dromen, voor het maken van jullie realiteit. De grootste angst op deze planeet is de angst voor liefde. De angst voor het werkelijk openen van je hart en binnen te stappen in die extatische toestand van geluk en vreugde  en een verbinding te maken met een ander mens – dit is de grootste angst.

Deze planeet is in dualiteit en jullie zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk of vrouwelijk en mannelijk….maar niet alle mannen zijn mannelijk en vrouwen, vrouwelijk maar jullie zullen de grootste vreugde vinden in het zijn van een man in zijn mannelijke energie of een vrouw in haar vrouwelijke energie.

Deze energieën zouden jullie keuze voor het leven moeten zijn.Het kan veiliger voelen om het leven te ervaren met de energie van de tegenovergestelde sekse, maar dit is niet zo, het is hoofdzakelijk een illusie.

Er zijn vele moeilijkheden die mensen moeten doorstaan en het proces van imprinten is zeer gecompliceerd en is heel er onbegrepen. Een van de hoofdzaken rondom imprinten betreft de tijd waarin jullie in je moeders schoot waren. Misschien heeft je moeder haat tegen mannen of tegen haarzelf of misschien wil zij een kind van de andere sekse. Dit kan ook gelden voor de vader. Als het kind in de moederschoot is komen de imprints – als een spons die water opzuigt zuigt de foetus de energie van de moeder op en voelt wat de moeder doet.

Jullie karma wordt ontwikkeld in de maanden voor de geboorte in je moeders schoot. Jullie pikken alle familiezaken op – meestal die van je moeder maar ook enkele van je vader.

Er is heel veel onbegrip hierover en over wat er precies gebeurt in de moederschoot. Als de moeder bang is voor mannen zal zij de heilige mannelijke energie niet toelaten in haar lichaam.

Alle creativiteit vindt plaats als de mannelijke en vrouwelijke energieën zich vermengen en geboorte geven aan wat voor creatie er ook wordt gewenst. Maar in het geval van een mensenkind is dit niet altijd zo. Het kind brengt zijn eigen filters met zich mee – zijn eigen zienswijzen op de wereld en het Universum.

Sluit nu je ogen en ga naar binnen. Jullie gidsen zitten in ontzag en eer aan jullie voeten voor de reis die jullie al hebben gemaakt. Jullie realiseren je niet dat zij naast jullie lopen en je hand vasthouden. Verbind je met je geleidegidsen want zij zijn hier en steunen jullie door het leven heen. Zij hebben vooruitziendheid en zij begrijpen het Universum op vele verschillende niveaus en op een dag zal hun bewustzijn jullie bewustzijn zijn. Jullie zullen in dit menselijk lichaam zijn met het bewustzijn van je geleidegeesten en zullen beginnen je leven volledig te begrijpen.

Iedereen in deze zaal en die dit leest kent elkaar van een plaats die Atlantis heette. Jullie hebben allemaal een levenservaring gehad in Atlantis en hadden te maken met exact dezelfde zaken en emoties waar jullie nu mee omgaan.

Ga nu terug door tijd en ruimte naar Atlantis en ervaar jouw uitdagingen van toen. Wees niet verrast als je merkt dat zij precies dezelfde zaken en emoties zijn als waar jullie nu mee omgaan. In Atlantis was er een grote val van het bewustzijn. Deze val beïnvloedt de planeet nog steeds maar er komt vanuit vele hoeken spirituele hulp om het leven hier op Aarde te steunen en het bewustzijn van deze planeet omhoog te krijgen.

Een van de moeilijkste lessen is vergeving en compassie. Wees op deze veilige plaats dus zacht en vriendelijk en laat je hart zich heel langzaam openen zodat er liefde in kan stromen en naar alle andere leden van deze groep en naar degenen die dit lezen.

In Atlantis hadden jullie een partner. Jullie zullen deze partner ook in dit leven kennen en de pijn en de beschadiging ervaren die bij het leven in die tijd hoorden. De pijn uit die tijd is dezelfde als jullie nu in dit leven tegenkomen.

Open nu je hart en laat liefde stromen naar de beschadigde plekken en de pijn van dit leven zodat die van je huidige leven anders zijn dan die in Atlantis – waar bewustzijn soms zeer donker was. Onthoud: als je niet kunt vergeven of compassie kunt tonen is het engelenrijk altijd beschikbaar voor jullie hier op Aarde om te helpen je hart te verzachten en lankmoedig te zijn en dat kan helpen om je hart te verzachten en aardig te zijn.

Als er geen vergeving is of waar de pijn te sterk is, geef die dan gewoon over aan de aartsengelen Gabriel en Michael en wees dankbaar voor de lessen van het verleden en laat het, in liefde, los.

Deze planeet gaat naar een nieuwe dimensie, een nieuwe tijd, een wereld van wonderen. Jullie zijn allemaal magische wezens van dit Universum, voorzien van een kracht die jullie wildste voorstellingen te boven gaat. Jullie zijn krachtiger dan toen jullie in Atlantis waren.

Laat de liefde dus stromen en een ferme stap doen naar een nieuwe realiteit – de nieuwe realiteit van 2011. Laat je eigen energie samengaan met de energie van 2011 wanneer iedereen in deze zaal niet alleen een nieuw bewustzijn zal hebben maar ook zal handelen in een compleet nieuwe dimensie. Net als bij een computer kunnen jullie het scherm van Atlantis achterlaten en naar het scherm van vandaag, het scherm van 2011, kijken.

Wordt vervolgd