Anchorage, Alaska / De Praktische Oude Ziel. 1

Live Kryon Channeling 189:
Anchorage, Alaska

De Praktische Oude Ziel. 1

27 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Anchorage, Alaska.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Jullie hebben te maken met een prachtige, prachtige energie en toch kan het zijn dat jullie je dit niet realiseren. Om van het duister naar het licht te gaan zijn er diepgaande transities. Wat jullie weten van het leven op deze planeet is dat transitie moeilijk kan zijn, met name als je van een donkere energie naar een lichtere gaat.

Er zijn mensen in het duister die zich dood zullen vechten om niet te veranderen. Het is voor hen een manier van leven en een manier van controle. Maar, lieve mensen, deze transitie van de Aarde gebeurt zeker. De snelheid ervan zal bepaald worden door de tijd die jullie beslissen erover te zullen doen. Vrije wil op de planeet zal de tijd ervan bepalen. Jullie zitten nu in de verandering en jullie zijn juist begonnen om dit in te zien.

Er zal een tijd komen, letterlijk, waarin jullie kunnen zeggen: “De zon is naar buiten gekomen; het licht heeft gewonnen!” Dit zal niet betekenen dat de gehele planeet verlicht is geworden. In plaats daarvan gaan jullie een planeet krijgen die anders denkt. Het zal een paradigma van bestaan zijn dat meer gebaseerd is op de basis waarheden van wat een oude ziel weet, in tegenstelling met wat een beginner op de planeet zal weten.

Het is een nieuw paradigma dat gebaseerd is op de concepten van een verandering. Van de menselijke natuur – een volwassen worden en een her-balanceren van bewustzijn – en dit zal er heel anders uit gaan zien.

Hoe denken jullie dat een toekomstige, praktische dag in het leven van een oude ziel eruit zou kunnen zien? Hoe zou die verschillen van wat jullie nu doen, gewoon maar, voor een dagje? Ik wil jullie hiervan een klein voorbeeld geven.

Een dag in het leven van de Nieuwe Mens

Wij gebruiken vaak de persoon van Wo in parabels en verhalen, en dit zullen wij nu weer doen.

Wo is geen man of vrouw. In dit verhaal kan Wo allebei zijn, hoewel wij Wo een hij zullen noemen, maar feitelijk is hij een Wo-man. Dit zal het verhaal worden van een dag in het praktijkleven van een oude ziel in een toekomstige tijd die hier nog niet is. Het verhaal zal een nieuw paradigma laten zien vanaf het moment waarop hij wakker wordt totdat hij weer gaat slapen.

Geloofwaardigheid

Dit verhaal, lieve mensen, moet ermee beginnen dat jullie begrijpen dat dit individu, deze mens, deze oude ziel, in de toekomst een complete ander paradigma van bestaan heeft dan hetgeen jullie vandaag de dag hebben.

Het is een paradigma waarin de mens letterlijk de relatie heeft veranderd met alles dat om hem heen is. Hij heeft de relatie met God veranderd, met degenen om hem heen en ook met de Aarde. Het kan voor jullie dus moeilijk zijn om alles te geloven wat ik jullie ga laten zien maar ik wil dat jullie even naar dit verhaal gaan luisteren. Als ik jullie dit vertel zal ik zo af en toe even STOP zeggen. Dan zal ik een oude energie zetten tegenover hetgeen ik jullie aan het vertellen ben. Het zal een onthulling zijn die een dag en een nacht verschillen zal met de verschillen van de manier waarop Wo met de dingen in de aanstaande toekomst zal omgaan en die van wat er vandaag de dag gebeurt.

In dit nieuwe paradigma werd Wo, deze oude ziel, geboren in een samenleving die allang niet meer denkt dat alle hulp van buiten dient te komen. Zij vormen geen samenleving die denkt en gelooft dat zij onwaardig zijn in het aangezicht van God.

Zij voelen niet dat zij een grotere bron moeten aanroepen om antwoorden op de dagelijkse oplossingen te krijgen. Dus, in deze onthulling zien jullie een groot verschil met de samenleving waar jullie in leven.

Hun paradigma van bestaan is veranderd en Wo gelooft dat alle mooie en spirituele dingen binnenin de mens worden meegedragen. “God binnenin” is een gekende boodschap van de meesters en dit is de nieuwe menselijke natuur. Het wordt nu praktisch elke dag toegepast in het leven van alledag.

Er is dus geen “heen en weer hollen” om antwoorden te vinden zoals jullie dit vandaag de dag zien, of een oudere energie waarin een groot deel van de samenleving gelooft dat zij onwaardig zijn en dat alle zegen en goede dingen van boven komen.

Ik wil dat jullie hier even een momentje over nadenken omdat dit de manier is waarop Wo zijn dag benadert.

Stop.

Denken jullie echt dat dit ooit zal gaan gebeuren? Denken jullie dat de mensheid ooit naar een plaats zal gaan waar de mensen voelen dat zij geen hulp nodig hebben van een bron van buitenaf?

Denken jullie dat er ooit een dag zal komen waarop gebouwen om te aanbidden gewoon antieke gebouwen zullen zijn? Het lijkt het voorstellingsvermogen te boven te gaan als jullie hieraan denken. Wat betekent de evolutie van het bewustzijn voor jullie?

Het zal niet iets zijn dat de mensheid wordt opgedrongen. Het zal eerder iets zijn dat de mensheid in de loop der tijd zelf zal inzien.

Het zal logisch zijn en het zal hout snijden door een zich langzaam ontwikkelend bewustzijn. In de loop der tijd zal de mensheid beginnen te begrijpen wat de meesters werkelijk bedoelden en hoe zij in praktijk brachten wat zij vertelden.

Al eonen lang is de mensheid verteld dat er zeer geheiligde dingen zijn die bestaan binnenin elk menselijk wezen. “Geschapen naar zijn evenbeeld” betekent: geschapen in het beeld van liefde en dat daarmee de mensheid zich langzaamaan zou gaan realiseren dat het beeld van God de Schepper altijd binnenin is geweest.

Daarom kunnen mensen God, Spirit, voorouders, direct benaderen door middel van processen die ingebouwd zijn. Dit is het punt waarop wij het verhaal gaan beginnen.

Wordt vervolgd