Anchorage, Alaska / De Praktische Oude Ziel. 2

Live Kryon Channeling 189:
Anchorage, Alaska

De Praktische Oude Ziel. 2

27 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wo ontwaakt zoals hij dit elke morgen doet om aan het werk te gaan. Hij zet zijn beide voeten op de vloer en hij doet een affirmatie-oefening en verwacht goede dingen. Dit is het eerste dat hij doet. Hij benadert het bewustzijn van welwillendheid voor de gehele dag, aan het begin van de dag. De affirmatie die hij gebruikt is deze: “Dit is een goede dag en ik zal een bewustzijn hebben dat alle uitdagingen van vandaag te boven zal gaan. Er staan mij goede dingen te wachten.”

Stop.

Waarom zou hij dit doen? Hoeveel mensen doen dit in een oude energie? Laat mij dit op een populaire manier vertellen: Jullie zetten je voeten op de grond om op te staan en jullie zeggen: “Oh, daar gaan wij weer, alweer een dag vol uitdagingen. Ik hoop dat de dingen beter gaan dan gisteren. De dingen van gisteren zitten nog steeds in mijn hoofd en ik heb daar niet erg best door geslapen. Ik weet niet wat er vandaag weer met mij gaat gebeuren. Ik hoop dat ik het overleef!” Zien jullie het verschil?

Het grootste verschil is de verwachting van welwillendheid, maar er is echt meer. Wie zegt er echt: “Dit is een dag die ik kan controleren!” Dit is een praktische overweging en het eerste wat hij met twee voeten op de grond doet is het vieren van het feit dat hij elk komend probleem zal overwinnen. Wat hij doet is het SCHEPPEN van zijn realiteit van die dag.

Onthoud dit: De mensheid zal altijd moeten werken met dualiteit. Er zal altijd een keuze zijn tussen duister en licht, drama en liefde. Het idee dat jullie op een dag een perfecte planeet zullen hebben waar nooit iets fout zal gaan is verkeerd en is een onnatuurlijk idee dat vele mensen hebben vanwege jullie lineaire manier van denken – zwart of wit – of het idee dat iedereen hetzelfde zal denken en op engelen zal lijken.

Jullie zullen altijd vrije keuze hebben en jullie zullen altijd unieke verledens en Akaska-kronieken hebben die met jullie op positieve manieren werken.

Dit schept verschillende ideeën en meningen. Jullie zullen nog steeds vormen van politiek hebben, maar die zullen er heel anders uitzien en veel eleganter zijn.

Wat doet Wo dus echt op dat moment? Hij schept, door zijn bewustzijn iets fysieks – een bel, zou je kunnen zeggen, die dan voor hem uit gaat waar hij ook naartoe gaat. Het wordt net zo praktisch als het aantrekken van schoenen om ervoor te zorgen dat je op harde oppervlakken kunt lopen. Is het te moeilijk om te denken dat de mens zijn dag op deze manier zou kunnen beginnen?

Wo poetst zijn tanden en doet alle dingen die jullie vandaag de dag doen om op een goed voorbereide manier de deur uit te gaan.

Wo gaat nog steeds in een voertuig naar zijn werk, hoewel niet al zijn buren dit doen. De dingen zijn in de loop der tijd op een grootse manier veranderd. Het voertuig van Wo mag er dan misschien een beetje anders uitzien, maar hij gebruikt het om over wegen naar zijn werk te gaan.

Op weg naar zijn werk ziet Wo iets dat feitelijk zijn leven voor altijd zou kunnen veranderen, als hij dit zou toestaan. Er is een of ander ongeluk gebeurd met een ander voertuig. Op een normale dag gebeurt dit hem niet vaak, maar menselijke reacties, fouten of beoordeling en verwarring zijn nog steeds aanwezig en er was een afschuwelijke gebeurtenis, en wel vlak voor zijn ogen.

Op de stoeprand zit een huilende vrouw, een moeder. Er zijn mensen om haar heen die proberen om haar te kalmeren. Op een eindje van haar vandaan kan Wo een ambulance zien staan die de stille, bedekte lichamen van haar twee kleine, dode kinderen bedekken.

Voor deze vrouw heeft het leven een afschuwelijke wending genomen.

Het zal een potentieel scheppen van levenslang verdriet dat alle voorstellingsvermogen te boven gaat. Voor haar begon de dag goed maar in een oogwenk was zij haar kinderen kwijt. Zij zou deze dag tot in het graf met zich meedragen. Kan er een nog afschuwelijker verhaal zijn voor een moeder?

Wo werd overweldigd door droefheid en begint te huilen. Zie je, op deze nieuwe Aarde, op een zeer praktische manier, is compassie de koning van de emoties. Wo ziet het allemaal en opeens is er meer dan alleen maar empathie bij hem. In plaats daarvan voelt hij alles wat zij voelt. Hij stopt zijn auto en blijft huilen in zijn stoel. Dan doet hij iets heel speciaals, lieve mensen. Hij probeert zich te beheersen en begint aan een proces dat hij heel goed kent en dat hij vele malen eerder heeft gedaan. Hij begint deze vrouw te visualiseren in haar toekomst en zij herstelt, begrijpt, overleeft, en heeft enige vrede in zichzelf betreffende deze gebeurtenis op manieren die waarschijnlijk bijna onbekend zijn in het psychologische begrip van vandaag de dag.

Hij ziet haar herstel op zo’n grootse manier dat hij haar weer lachend kan visualiseren.

Dit is de visualisatie die hij haar stuurt, direct naar de stoeprand waarop zij zich op dat moment bevindt in haar ogenblikken van verschrikking en verdriet terwijl zij wist dat hij zojuist een zeer reëel zaadje had geplant. Het is ook echt, en Wo had gewoon iets in praktijk gebracht dat compassievolle actie wordt genoemd.

Stop.

Als dit vandaag de dag zou gebeuren zouden er ook mensen zijn die zeer compassievol zouden zijn. Toch zou dit hen voor altijd kunnen verwonden. Zij zouden nooit vergeten wat zij zagen. Het zou het kind binnenin (het innerlijk kind) verwonden en ook hun vreugde-factor.

In de huidige samenleving zijn er heel veel dingen zoals deze gebeurtenis, zoveel afschuwelijke dingen die zich dagelijks voordoen dat vele gevoelige mensen zoveel empathie voelen dat dit hun levens kan ruïneren. Alles waar zij aan kunnen denken is aan hoe onrechtvaardig de dingen zijn en hoe zij hen willen veranderen.

Zij zullen dagelijks huilen om wat er ergens anders is gebeurd en door dit proces, lieve mensen, hebben zij helemaal niemand geholpen! In plaats daarvan hebben zij zich door dit proces naar beneden gebracht in een lagere energie van empathie, zorgen en angst.

Zij zullen hierdoor eerder sterven dan normaal het geval zou zijn en dit komt allemaal omdat zijn aan hun compassie het beste van zichzelf hebben weggegeven.

Maar dit wilde Wo niet laten gebeuren omdat hij weet dat dit de oude manier is en dat het gevaarlijk is. Dus een van de attributen in deze nieuwe energie is dat wij dingen onthullen binnen de praktische natuur van een normaal persoon, om situaties zoals deze te zien en onmiddellijk naar compassievolle actie te gaan omdat compassie dingen kan veranderen.

Het lijkt veel op wat jullie vandaag de dag doen door voor iemand te bidden, maar Wo doet meer dan dat.

Hij projecteert vreugde in de toekomst voor haar. Hij schept begrip en herstel voor deze vrouw en laat dit op dezelfde dag beginnen.

Hij start zijn auto en gaat verder. Hij stopt met huilen en in plaats daarvan begint hij te glimlachen omdat hij dit feitelijk in zijn geest kan zien gebeuren. Er zal een dag komen waarop zij zal herstellen. Niet vandaag, niet morgen, niet de volgende maand, niet volgend jaar, maar op een bepaald moment als al deze dingen een plaatsje binnen haar hebben gekregen op een manier die zij kan begrijpen. Wo doet mee aan de vermenselijking van haar herstel ook al blijft zij op de stoeprand zitten op het moment dat hij vertrekt.

Wordt vervolgd