Anchorage, Alaska

Live Kryon Channeling:

Anchorage, Alaska

 17 januari 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.                   

Ik spreek nu vooral tegen degenen die voor mij in de stoelen zitten hoewel ook anderen later zullen luisteren en lezen. Ik wil jullie vragen: Voelen jullie de energie in de zaal? Ik bedoel niet de temperatuur. De energie in de zaal is veranderd door de figuur in de stoel. De energie in de zaal bevestigt feitelijk zichzelf. Voor onthulling. Alleen degenen in de zaal: er zijn dingen waarvoor jullie zijn gekomen, intuïtieve dingen waarover jullie je dingen afvragen, ik weet het, ik weet wie hier zijn. Het is prachtig. Ik zie ook de puzzels en de frustraties van een van jullie. Ik wil jullie iets vertellen, weer vertellen, want er is door degene in de stoel naast mij al vaker over gesproken.

Jullie zijn hier niet bij toeval. Ik bedoel niet op Aarde maar in de zaal; jullie zijn hier niet toevallig. Spirit wil iets doen in deze zaal. Maar met vrije keuze moet zelfs de gefrustreerde persoon begrijpen over het pellen van de ui waarover wij eerder hebben gesproken. De buitenkant van de ui is datgene dat jullie is verteld over wie jullie denken te zijn. Het protocol waarvan jullie denken dat jullie het nodig hebben is gebaseerd op dat wat jullie je hele leven hebben geleerd over spirituele dingen misschien of over de menselijke natuur. Jullie moeten dit wegpellen. Zij waren niet slecht voor de tijd voor de opwaardering….met andere woorden: zij waren goed voor wie jullie waren, voordat dit allemaal begon…maar niet voor nu! Degene die aan mijn linkerkant zit, deze mens, had een grote opwaardering en die was letterlijk van de ene soort mens naar een andere.

Hoe gebeurt dit, lieve mensen? Het gebeurt met openbaring! Het gebeurt met een zekerheid, een herkennen van een zekere waarheid, en zo wil ik dat jullie nu een grotere waarheid herkennen in deze zaal: JULLIE ZIJN NIET ALLEEN!!! Er is niets, niets waarbij jullie alleen zijn. Jullie zijn gekend door God! Maar jullie vrije keuze zit jullie in de weg want zo vaak kiezen jullie een pad dat zegt: Zo gaat het niet gebeuren. Ik kom naar de bijeenkomst en ik verwacht er niet veel van. Dat is ook nooit eerder gebeurd! Misschien komt er wat uit, misschien neem ik het op en luister ik er later naar!” Al deze dingen kunnen accuraat zijn in een oudere energie, niet de energie waarin jullie op het punt van een openbaring staan die alles in je leven zal veranderen, hoe jong jullie ook zijn of hoe oud jullie zijn. Als jullie de ui pellen en de dingen eraf gaan over de manier waarop jullie is verteld dat de dingen werken, zullen andere dingen zich openbaren, sommige grootser, groter, dingen die jullie niet hadden verwacht.

Jullie krijgen hulp, en deze hulp is er altijd al geweest, altijd, binnenin jezelf en buiten jezelf. En nu gaan wij naar het unieke deel van de mensheid: Lieve mensen, in al jullie levens is jullie verteld dat jullie niet uniek zijn, niet voor de medische wereld: jullie nemen overal een pil voor: alles wat jullie doen is een combinatie van algemeenheden. Alle dingen die jullie op school hebben geleerd: dezelfde les voor alles en allemaal. De enige uitzondering werd gemaakt voor degenen die sneller of langzamer leerden. De informatie was er gewoon voor jullie en dit was de manier. Er werd van jullie niet verwacht dat jullie zeiden: Er zijn hier geheimen. In de boeken! En jullie kunnen lezen en tussen de regels lezen over alle dingen die er in dat tekstboek tussen de regels zijn opgeschreven. Hoe vinden jullie het tot nu toe, studenten? Ik zeg jullie dat de kinderen van vandaag dit hadden verwacht: zij rebelleren over deze statische informatie. Dit is gewoon de manier waarop het werkt en zij willen tussen de regels door lezen en zij klappen in de handen als zij dit doen. Dit is het wisselen van de wacht van de menselijke natuur.

In deze zaal heb ik een collectie van oude zielen die ongelooflijk uniek zijn. Kijk eens naar wat jullie Akasha hier kan bevatten. Kijk gewoon even. Mijn partner gaat naar vele steden. De grote drommen mensen zullen komen en gaan zitten en als jullie hen vragen: “Waarom wonen jullie hier in deze stad?” zullen zij zeggen: “Omdat ik hier ben geboren!” Dat is het antwoord. Hun ouders blijven hier omdat zij banen hebben; de kinderen gaan naar school en zijn nu inwoners van de stad. Toch kan ik jullie vertellen dat dit niet noodzakelijk in deze zaal ook zo is gebeurd. Er was een Akasha die jullie hier naartoe heeft geduwd. Dit zorgde ervoor dat jullie ver weg besloten te leven van de steden van jullie grootse land. Het bracht jullie naar een plaats waarvan werd gezegd dat het lekker weer was. Zelfs als er geen enkele weg is die ergens naar leidt, is het weer heerlijk! (gelach)

JULLIE ZIJN ABSOLUUT UNIEK. En jullie worden naar plaatsen uit je verleden gedreven en in jullie Akasha is er iets dat zegt wat jullie allemaal hebben ervaren en wat jullie niet willen, oude zielen, omdat jullie wijs zijn. Wat jullie kunnen voelen en tolereren omdat dit het is wat jullie willen. Wat jullie voelen verbinden jullie met de natuur of gewoonweg met jezelf. Jullie zijn in dit land. Dit is de boodschap voor degenen in deze zaal, in deze plaats die jullie Anchorage noemen. Er zijn hier allemaal zielen. Hoeveel honderdduizenden er in deze stad ook zijn, er zijn veel meer zielen dan jullie ooit hebben verwacht. En zij komen ook niet naar een bijeenkomst als deze. Daar willen zij helemaal niets mee te maken hebben. Zij willen niet bij een groep horen waarin zij dingen kunnen leren….omdat zij DAT hebben geleerd! Maar jullie hier, jullie buren zijn erg wijs, want dat zij niet bij deze bijeenkomst zijn is betekent niets. Het zijn allemaal zielen die beslissingen hebben genomen. Vele zoals jullie, en hun spiritualiteit behoort hen toe en zij voelen zich daarmee goed. En, lieve mensen, dat is ook zo! Zij schudden de hand van de natuur; zij hebben compassie voor anderen; zij zijn behulpzaam zoveel zij kunnen…dit is een onderdeel van de Akasha van degenen die leven in plaatsen zoals deze.

Nu ik dit zeg wil ik dat jullie begrijpen hoe speciaal, hoe prachtig en vol betekenis het is dat zoveel oude zielen op deze plaatsen zitten. Want nu is het de tijd als jullie de ui afpellen en ik wil dat jullie binnenin iets voelen. Er zijn oplossingen voor de dingen waarvoor jullie hier zijn gekomen. Oh, gefrustreerde mens, ik wil dat jij weet dat jij letterlijk een leger om je heen hebt dat werkt aan jouw oplossingen, als jij ons maar binnenlaat. Wij vragen jou om voor een moment jouw trots te laten varen en ons binnen te laten. Want de trots die jij hebt over wie jij bent weerhoudt de dingen die jij wenst en soms is deze trots een last. Het is spiritueel. Als jij jezelf opsluit in een beschermende capsule is dit niet alleen tegen het weer maar ook tegen degenen die om jou heen zijn. Daarmee sluit jij je ook af voor de uitgestoken hand van Spirit die zegt: “Laat mij bij je binnen” en daarmee kunnen al jouw frustraties opgelost worden, verdwijnen, en kan jij van deze plaats veel vrediger weggaan dan jij ooit bent geweest. Met oplossingen waarvan je weet dat zij er zijn, ook al kan je hen niet zien. Het geloof in onzichtbare dingen!

Waarom zou een mens in de natuur geloven? Niet geloven dat dit de Schepper is? De Schepper is degene die alles heeft geschapen, inclusief het systeem waar jullie zo van houden. Open je denken even een moment en als jullie naar buiten gaan en de heerlijke lucht inademen, de frisheid, de koelte, ademen jullie de lucht in die voor jullie werd geschapen om in te ademen door iemand die onmetelijk van jullie houdt en die jullie beter wil leren kennen dan jullie ooit hebben toegestaan en die gekend wil worden en voor de liefde die daar is.

Jullie Akasha heeft dit geschapen, lieve mensen, een wijze Akasha, wijzer dan de meesten van jullie. Die zegt dat jullie naar een plaats komen waar jullie jezelf kunnen zijn….meer dan op welke plaats ook. En in dat proces, lieve mensen, vraag ik jullie om ons binnen te laten en daarin zullen er oplossingen zijn voor alles waarvoor jullie hier kwamen.

Het is tijd om het innerlijk kind te vinden, het is tijd om je lekker te voelen met het lachen dat jullie eerder deden. Zie je, ik weet echt wie hier zijn. Hoe voelt het dat er zoveel van jullie wordt gehouden; om zo goed gekend te zijn? Dat er van je gehouden wordt op een compassievolle manier? Vrije keuze kan ervoor zorgen dat jullie dit volledig blokkeren. Dit is de schoonheid van de kracht die jullie hebben en door vrije keuze kan het ook binnenin losgelaten worden en kan het groeien op manieren die jullie nooit hadden gedacht.

Wees vredig ten opzichte van wat er om jullie heen is, en ik bedoel nu niet de mensen in de stoelen.

Vanavond breng ik jullie een verhaal dat ik zou willen noemen: De Praktische Oude Ziel. Het is een verhaal dat verteld moet worden; een samenvatting, dat met jullie meegaat van de tijd dat jullie wakker worden naar de tijd waarop jullie gaan slapen.

Het nieuwe paradigma is hier!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon