Banff, Alberta, Canada / Kryon Boek 6: Voorwoord en Hoofdstuk 1. 2

Banff, Alberta, Canada

Kryon Boek 6: Voorwoord en Hoofdstuk 1. 2

Lee Carroll /Geplaatst: 26 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hoofdstuk 1:  Banff, Alberta, Canada.

Gegroet, Geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik houd innig van jullie. Mijn partner sprak de woorden van eer die wij voor jullie hebben. En Oh, geliefden, het is mij een eer om bij jullie te zijn. Zelfs nu jullie gewend beginnen te raken aan de stem van mijn partner die mijn communicatie vertegenwoordigt, zeg ik jullie dat ik hier ben om jullie de voeten te wassen. De dingen die ik kom brengen zijn het symbool van thuis en als een van jullie daar even zou kunnen zijn, zou hij ongelooflijke liefde ervaren.

Momenteel zitten jullie in het leren in de dualiteit. Jullie bevinden je in een plaats van eer. Jullie zijn allen priesters in deze nieuwe tijd! Wij zijn hier om jullie te vertellen dat er van jullie door het werk dat jullie doen, heel veel wordt gehouden. Zelfs degenen van jullie die geen concept hebben van wat er nu gebeurt en zelfs degenen die niet geloven dat het mogelijk is om de stem van Spirit hier te horen spreken en nauwelijks kunnen wachten tot deze bijeenkomst voorbij is – ook van jullie wordt veel gehouden.

Er is geen oordeel door Spirit over wie dan ook – alleen ongelooflijke liefde. Jullie zitten op een plaats met een doel! De afspraak was nooit duidelijker dat jullie hier zouden zijn om deze woorden te horen of deze bladzijde te lezen. In deze heldere energie hebben wij vanavond enige boodschappen voor jullie – boodschappen die heel vaak door mijn partner herhaald zullen worden want zij zijn heel belangrijk.

Deze boodschappen hebben het niet over calamiteiten of angstaanjagende aardeveranderingen. De stem die jullie horen en lezen is de stem van thuis, die van jullie houdt en jullie omarmt met gouden armen – die op dit moment tegen jullie harten spreekt.

Dit is een boodschap voor jullie die hier zitten en voordat wij hiermee gaan beginnen verzoeken wij de groep die wij meenemen om tussen de gangpaden te lopen en de plaats te bezoeken waar jullie lezen. Wij vragen om een cocon van liefde om jullie te omgeven en als jullie dat nog nooit hebben gevoeld vragen wij jullie om je gidsen te voelen. Zij komen bij jullie  – zij blijven bij jullie – zij geven jullie intuïtieve duwtjes en zij houden heel veel van jullie. Zij zijn jullie beste vrienden en jullie kennen hen van de andere kant. Als dit allemaal voorbij is en jullie elkaar weer ontmoeten in de Hal van Eer zullen jullie een heerlijke tijd hebben met degenen die een leven lang bij jullie op de planeet zijn. Geen een van jullie is ooit alleen.

De gidsen zijn stil. Wij zullen het daar zo over hebben. Maar jullie kunnen, terwijl jullie hier zitten, hun omarming voelen en jullie zijn geliefd door God. Het potentieel in deze zaal is verbazingwekkend en wij willen jullie over vanavond vertellen. De boodschap: De manier waarop dingen werken. Wij willen dat dit een praktische boodschap is en dat jullie, als je hier weggaat, meer zullen begrijpen over wie jullie zijn en over de potentiëlen die er voor jullie levens zijn.

Voordat wij dat doen moeten wij even teruggaan naar een parabel die is gechanneld en gepubliceerd. Wij willen het hebben over de parabel van Wo en de Leskamers. Wij weten dat er hier mensen zijn die deze parabel nog niet kennen en dus zullen wij die kort herhalen – alleen maar het einde ervan. Dat zal de benodigde kennis zijn om de waarheid van wat er komt te begrijpen.

Wo was een mens die , doordat hij was overleden, de metaforische kamers in zijn levenshuis werd getoond. De kamers die hem werden getoond door zijn gidsen voordat hij naar de Hal van Eer ging verbaasden hem. En volgens de parabel waren de kamers als volgt: Wo opende een kamer die gevuld was met een geweldige schat en zijn gidsen vertelden hem: “Hier is jouw kamer van overvloed als je daarvoor tijdens jouw verblijf op Aarde had gekozen.” Dit was een metafoor om Wo te laten zien wat hij aan rijkdommen had – fysieke rijkdommen waar hij op elk moment gebruik van kon maken. Een andere kamer was gevuld met witte essentie en licht en het was Wo’s kamer van innerlijke vrede. Dit liet Wo metaforisch zien dat hij wanneer hij dat maar wilde die kamer kon binnengaan om de vrede van God te voelen – waar zorgen niet bestaan. Alles wat hij hoefde te doen was er binnengaan door INTENTIE! Het was al die tijd van hem. Het hoorde in zijn huis, in zijn leven en er stond zijn spirituele naam op.

Een kamer waar de gidsen niet wilden binnengaan was de gouden kamer. Deze kamer was Wo’s pure essentie – zijn “stukje van God”. Dit was Wo’s liefdeskamer – een kamer die zo heilig en zo gezalfd was dat alleen hij erin kon zitten. Later werden hem op zijn weg naar buiten andere kamers en deuren getoond die hij niet begreep omdat daar de namen van ongeboren kinderen op stonden. Op een ervan stond zelfs: Wereldleider. Maar hij deed er geen een open.

Zoals de parabel gaat ging hij verder in het volle begrip dat deze kamers weer voor hem beschikbaar zouden zijn als hij weer op de Aarde incarneerde. Dat was de parabel van Wo zoals die toen werd gechanneld maar wij willen er nu verder mee gaan. In plaats van Wo willen wij het nu over JULLIE hebben. Zie je, dit is de manier waarop het werkt. Wij gaan jullie vanavond wat informatie brengen die jullie verder in je leven zal brengen.

Jullie zijn belangrijk voor het universum! De planeet is niet onbelangrijk en oh, er wervelen heel veel dingen omheen! Geliefden, wij willen dat jullie jezelf nu in een van die kamers visualiseren – degene die het belangrijkst is – degene die wij jullie zullen uitleggen – degene die de sleutel tot jullie hele leven hier bevat. Het is de kamer die Wo als goud zag. Het is de kamer waar de gidsen niet binnen konden gaan. Er is inderdaad iets verbazingwekkends verborgen in deze kamer. Als Wo in staat zou zijn geweest om in deze kamer te blijven zou hij iets ontdekt hebben dat zijn voorstellingsvermogen te boven ging. Als hij (en jullie) het interieur van de kamer volledig zouden gebruiken zouden jullie een schepsel met immense kracht en schoonheid ontdekken. Daar zou, zittend op een gouden troon een prachtige gouden engel zitten – een waarvan de vleugels zover uitgespreid waren dat zij de muren raakten!

Wie was die verbazingwekkende engel? Als Wo dichterbij was gegaan zou hij gezien hebben dat de liefde zo dik was dat ademhalen moeilijk zou zijn – de vibratie om de engel heen was zo gezalfd dat hij zichzelf op de schoot van de engel zou zien zitten terwijl hij opkeek naar een stukje van God! Terwijl hij naar het gezicht van de Grootheid keek, leek het gezicht van de engel langzaam te veranderen. Daar waar Wo verwachtte het gezicht van een glorievol hemels wezen te zien, zag hij opeens zijn eigen gelaatstrekken!

Wat zou dit betekenen, zouden jullie kunnen vragen. Wo keek naar de engel die zijn hogere entiteit was ofwel zijn Hoger Zelf! De entiteit was heiliger dan beschreven kan worden en het was een deel van Wo! Wo had het geheim van zijn eigen goddelijkheid ontdekt, zijn “stukje van God.”

Geliefden, er is een engel met jullie gezicht die nu figuurlijk gesproken in de gouden stoel in de gouden kamer in jullie levens zit. Het toont aan dat jullie hier horen! Zijn bestaan geeft jullie aan dat jullie belangrijk zijn, gemachtigd zijn en het verdienen om op deze planeet te zijn.

In jullie geest vragen wij jullie om nu in die stoel te gaan zitten. Er is niemand om je heen. Je bent alleen, maar bekrachtigd! Wij willen dat jullie deze gouden essentie elke porie voelen vullen en er is een reden waarom wij jullie daarvoor uitnodigen. In deze gouden essentie is het gezalfde deel van God dat jullie met je meedragen; het is jullie Hoger Zelf en het zit ingebakken in ieder van jullie cellen. Het spreekt over thuis en contract en het glimlacht en houdt van jullie. Wij vragen jullie om als een spons dit gouden licht te absorberen terwijl wij jullie inzicht geven in wat jullie ervaren.

Sommigen van jullie zijn de afgelopen dagen, misschien zelfs wel vandaag, verliefd geworden op God. Misschien hebben jullie je verbonden met een soort entiteit – een meester die voor jullie heeft gestaan met grote liefdesenergie. Misschien hebben jullie het teruggebracht tot verliefdheid op een van hen. Misschien was het de Yogananda, Mohammed, Boedhha of Senanda-energie. Voel de liefde die je hebt voor die entiteit!

Voel het sterk. Misschien hebben sommigen van jullie van Kryon gehouden of van de maagd Maria of lord Michael. Er zijn er veel waar jullie je liefde naartoe kunnen laten stromen want zij (en wij) sturen het consequent weer naar jullie terug op een prachtige manier! Nu zijn wij hier om jullie een geheim te vertellen, geliefden – iets dat jullie nog nooit echt hebben herkend. Alle liefde die jullie ooit voor God of voor Spirit, voor deze entiteiten, in je hele leven hebben gehad, is eenvoudigweg een absoluut directe spiegel van je eigen liefde voor jezelf want in deze metaforische gouden kamer is jouw Zelfessentie. Het stukje van Spirit waarop jullie verliefd zijn kwam van thuis, en het was altijd al van jou.

En zo, lieve mensen, zeggen wij jullie dat deze gouden kamer waarin jullie nu zitten en dit absorberen, de liefde van jullie Hoger Zelf is. Wat het in jullie leven ontwikkelt is zelfachting zodat jullie begrijpen dat jullie niet alleen belangrijk zijn en dat er van jullie gehouden woord maar dat jullie krachtig en gereed zijn voor verandering.

Voor de rest van deze boodschap vragen wij jullie op die plek te blijven en er niet vandaan te gaan. De liefde voor het zelf schept eigenwaarde en wij zullen het verschil beschrijven tussen deze liefde en de liefde van het ego want die zijn heel verschillend en makkelijk te herkennen. Het is de liefde van God in jullie die jullie de machtiging schept voor het loslaten van problemen. Steeds als jullie je onwaardig voelen ga dan die kamer figuurlijk en metaforisch binnen en ga in die stoel zitten. Nodig de liefde van je Hoger Zelf en het stukje van God dat jullie zijn die op Aarde rondlopen, uit , om te worden vervuld in je lichaam – en jullie zullen het belang kennen dat jullie voor deze planeet hebben. Ik spreek tegen jullie! Ja, dat doe ik!

Wordt vervolgd