Bath, Engeland / Meer hier dan jullie denken!

Live Kryon Channeling:
Bath, Engeland

Meer hier dan jullie denken!

26 mei 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn weer op dit eiland waar ik al 24 boodschappen bracht en veel daarvan beschrijven de energie die hier is en de potentiëlen van wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd. Wij hadden het over Lemurie en nu, precies nu, over jullie.

Zoals jullie hier nu zitten: wat is jullie zienswijze over wat er gaande is? Ieder die hier in een stoel zit heeft zijn eigen levenspad. Jullie zijn zulke unieke zielen, en jullie zijn niet zoals degenen die naast jullie zitten!

Als jullie oude zielen zijn begrijpen jullie dat zich niet veel verstopt voor jullie omdat jullie hier al vaak zijn geweest. Op deze plaats die Aarde wordt genoemd. Het is een systeem en jullie bewustzijn komt terug, terug en terug. Dit is verborgen voor jullie. Jullie kunnen het accepteren en binnenin voelen, maar het is echt verborgen en dit geldt ook voor alle andere dingen, zo moet het ook zijn, zodat jullie uit vrije keuze ontwaken voor een grotere waarheid. Vrije keuze! Dat jullie uiteindelijk de vraag gaan stellen: “Is er meer?” De grote vraag over de dingen die mij zijn verteld. Is er een God? Kan het zijn dat er veel meer is? Wat jullie zienswijze is, jullie zitten in de stoel, wat de betekenis is van jullie aanwezigheid hier. Wat ik op dit moment ook zeg, lieve mensen, zal niet compleet zijn zonder de groep die om jullie heen is, die iets begint over te dragen, te verspreiden: een samenstromen van energie en samenwerking die komt over deze groep en degenen die later luisteren of lezen. Het kan het intellectualisme wat ontspannen dat zichzelf zonder God probeert te onderzoeken. Een intellectualisme dat zichzelf probeert te onderzoeken zonder de rest van het verhaal of zonder de potentiëlen van de Schepper.

Zoals jullie hier zitten, in de stoel, wil ik dat jullie iets weten: helemaal om jullie heen is er een energie die jullie niet kunnen zien, en deze energie is vol van doelen, voor jullie, om het te verzamelen, individueel. Ieder van jullie is een deel van een systeem van weten wie jullie zijn. Jullie kunnen zoeken naar wie jullie zijn, maar, lieve mensen, deze Groep, de energie van de andere kant van de sluier, weet wie jullie zijn. Het is een goede verbinding waarmee zij jullie jullie de informatie willen geven als jullie je gewoon ontspannen. Zeg niet: “Waarom gebeurt dit met mij?” Ontspan! En voel iets dat je nog nooit eerder hebt gevoeld. “Kryon, wat is de reden voor dit en voor dat?” Laat de waaroms vallen! Is het echt nodig dat jullie de intrinsieke dingen begrijpen van een Goddelijk systeem dat ongelooflijk van jullie houdt. Is het echt iets dat jullie moeten uitzoeken om eraan mee te doen? Ik heb het al eerder gezegd: Met degenen die van jullie houden, en jullie van hen houden, en als zij zeggen: “Ik houd van jou” zeggen jullie dan: “Dat moet ik even uitzoeken? Bewijs het!” Of smelt je hart en zeggen jullie: “Ik weet het, en ik houd ook van jou!” Is het niet prachtig dat wij van elkaar kunnen houden, is het niet prachtig? Zonder het te intellectualiseren en hoewel het multidimensionaal is, accepteren jullie het.

Zo velen van jullie hebben iets van Gaia, een levend iets van Gaia, jullie hebben een huisdier, een prachtig dier, misschien meerdere, en zij laten je hart smelten, want als zij naar je kijken vragen zij niet om intellectuele vragen, zij voelen gewoon dat jullie van hen houden, je kunt het in hun ogen zien. Waarom is er zo’n verschil tussen jullie en de Creatieve Bron? Het grootste deel van de planeet kijkt uit naar de Creatieve Bron en als zij denken dat zij daarvan ook maar een fractie hebben gevonden, gaan zij dit lineariseren. “Wat is dit? Hoe komt dit hier? Waar komt dit vandaan? Hoeveel hiervan is er?” De hoe’s en waarom’s omdat jullie mensen zijn, dit is hoe jullie zijn, dit is jullie realiteit. Dit is jullie overleven. Jullie zoeken dingen uit voordat jullie erin stappen. Er is geen oordeel, maar als het op liefde aankomt, bij familie, is het anders, lieve mensen.

Het verzoek van Kryon is dit: probeer het niet uit te zoeken, probeer ons niet uit te zoeken. Is het mogelijk dat er een groot(s) systeem om jullie heen is? Het kan niet groot(s) genoeg zijn omdat God enorm groot is. De Akasha die jullie hebben – die jullie misschien hier in de stoel laat belanden – misschien hoorden jullie het van een ander en zijn hier nu voor het eerst.

Zijn jullie al tot de conclusie gekomen, hebben jullie al uitgevogeld, dat jullie niet alleen zijn? JULLIE ZIJN NIET ALLEEN!!! Wij zeggen dit al 29 jaar! Probeer eens om alleen te zijn….dat kunnen jullie niet, hoewel jullie zienswijze zal vertellen dat jullie wel alleen zijn. Als jullie in de kast zitten en huilen, steekt de Groep om jullie heen de handen uit en zegt: “Raak ons aan, raak ons aan. Raak ons gewoon aan, en je zult weten wie je bent en vrede zal jou zijn en dingen zullen in beweging komen als nooit tevoren…omdat je niet alleen bent!” “Kryon, ik ben bang. Wij hebben dit al zo vaak gehoord. Ik ben bang voor wat er komt!” Oh, jullie hebben zoveel hulp. Wat is jullie zienswijze in de stoel? Over jezelf? Zijn jullie alleen in deze wereld? Jullie staan op uit de stoel en dirigeren jezelf naar de volgende zaal, gaan naar huis….of is het mogelijk dat het systeem met jullie meegaat? Een systeem dat niet mis-begrepen kan worden omdat het een multidimensionaliteit is – als jullie het kwantum willen noemen, dat woord hoor je overal, goed – het gaat verder dan drie dimensies, dit systeem waar jullie naam op staat. Jullie pracht ligt over dit hele systeem. Het is aan jullie om het zaad van de waarheid te ontdekken dat zegt: “Ik ben niet alleen!!” Jullie zijn hier met een doel. Sommigen van jullie kapselen jezelf helemaal in, bouwen muren om God heen en proberen alles uit te zoeken, maar het zijn deze muren die jullie buiten houden. Om deze muren af te breken, lieve mensen, hebben wij al vaker gezegd dat jullie dit alleen maar hoeven te zeggen, want dit is de vrije keuze die bergen kan verzetten. Lieve zielen, dat is de vrije keuze.

29 jaar geleden zat mijn partner in de stoel, nog niet ontwaakt, tevreden met zijn leven en twijfelend over alle dingen die verder gingen dan drie dimensies en die hij niet kon zien. Toen ik voor het eerst bij hem in de stoel kwam, voor de allereerste keer, stelde ik mij helemaal niet voor omdat hij geacht werd de taal van de andere kant van de sluier te begrijpen. Hier waren jaren van oefening voor nodig, lieve mensen. Wat ik hem in plaats daarvan gaf, was een knuffel van de Groep, en hij huilde. Hij had het nooit eerder gevoeld. Hij wist niet dat dit bestond. Het verwarde hem, hij werd een beetje boos en dit was alles wat hij deed. En toch zeg ik jullie dat dit op dat punt in de tijd alles was dat hij nodig had: dat er iets was waarvan hij niet geloofde dat het bestond. Hij dacht steeds weer na over de vraag als hij in de stoel zat en alles wat wij deden was knuffelen. Totdat hij zich realiseerde dat het veilig was….het was veilig om rustig de vraag te stellen: “Is er meer? Is er iets dat gezegd moet worden? Wie zijn jullie. Wie zijn jullie?” Al deze vragen kwamen na het realiseren dat hij gekoesterd en geëerd werd en dat er van hem gehouden werd door zoveel wezens. Kunnen jullie dit? Kunnen jullie zitten terwijl er van jullie gehouden wordt door een bron waar jullie niet echt zeker van zijn? Kunnen jullie zeggen: “Ik voel mij goed ook al begrijp ik jullie niet helemaal?” Moeten jullie jullie nu echt weten wie daar is?  Of kunnen jullie je realiseren dat dit een deel van Mij is? Kunnen jullie dit zeggen, kunnen jullie je dit realiseren: Het is een deel van Mij? Toch is dit de waarheid. Wat achter de sluier is, is een deel van jullie.

Voordat de Aarde werd gevormd waren jullie daar al. Jullie waren daar! Omdat jullie een deel zijn van de Schepping en de Creatieve Bron van alle dingen. God binnenin!

Wij hebben gesproken over de meesters die de Aarde bewandelden die jullie dit probeerden te vertellen. Ook zei zeiden: “Kijk eens goed. God is binnenin!” Dat is alles! Als jullie dit gaan snappen en jullie begrijpen het en als het goed voor jullie voelt, zonder een uitleg, of uitzoeken, of te weten hoe het werkt, gaan er dingen gebeuren. Dit is wat jullie kunnen doen: kneden, vormen, als jullie dit willen. Je leven vormen op basis van dingen waar je niets vanaf weet. Zij komen naar je toe terwijl je ze niet had verwacht. Lang voordat zij komen kunnen jullie al zeggen: “Ik verwacht dingen die zeer welwillend zijn voor mij, inclusief de heling waarvoor ik ben gekomen. Ik verwacht welwillende dingen voor mij, inclusief een oplossing voor de situatie waarin ik zit – ik heb het tegen jou – ik weet niet waar zij voor komen maar ik weet dat het systeem werkt. Het brengt dingen samen, het is Goddelijk en het is harmonieus en ik kan mij in de armen hiervan ontspannen. Dit noem ik God!”

Kryon bestaat in deze tijd, op deze plaats, om jullie deze boodschap te brengen. Of jullie die herkennen of niet….is vrije keuze. Of jullie dit, wat jullie zelf zijn, binnenlaten, is vrije keuze. Oh, lieve mensen, wat gebeurt er dan. Jullie levens veranderen. Jullie gaan je ontspannen, jullie glimlachen omdat jullie weten dat wat eraan komt en wat jullie niet kennen, prachtig is, perfect.

Hoe is jullie zienswijze in de stoel nu? Zijn jullie alleen, of niet? Denk na over deze dingen, lieve mensen, want dit zijn de boodschappen van de dag.

En zo is het.

Kryon