Berkeley Springs. WV. / Evolutie – Toekomstscenario’s.

Live Kryon Channeling 184:
Berkeley Springs. WV.

Evolutie – Toekomstscenario’s.

15 april 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Berkeley Springs, WV.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit zal een ander soort channeling worden. Het is geen standaard-boodschap, maar in plaats daarvan is dit de presentatie van 3 toekomstige potentiëlen die jullie zeker zouden kunnen gaan zien. Deze bijeenkomst is geregeld en verzorgd door wat een “futurist” wordt genoemd. Een futurist is iemand die naar zijn/haar tijd kijkt en komende systemen in regeringen, economie en mogelijke uitvindingen probeert te voorspellen die de toekomst van de cultuur kunnen veranderen.

Dit stelt de mensheid in staat om zich voor te bereiden op welwillende dingen als die gebeuren. Dat is een futurist. Dus, ter ere van de futurist, wil ik een beeld schetsen van drie dingen die jullie in je toekomst zouden kunnen verwachten.

Een van de vragen die eerder vanmorgen in het seminar zijn gesteld gaat over elektronica en machines en over de toekomst van wat jullie “kunstmatige intelligentie” noemen.

“Waar gaat dit naartoe? Is er gevaar voor de mensen? Gaat de mensheid naar een zwart gat vanwege zijn eigen creaties omdat de eigen machines zich tegen hen gaan keren? Gaat de mensheid de soort dingen doen die in science fiction-films werden getoond?

Hier is het antwoord: “Jullie weten niet wat jullie niet weten.” Dit betekent dat jullie toekomst niet voorspelbaar is vergeleken met wat jullie in het verleden hebben ervaren. De evolutie van schakelsystemen, van kunstmatige intelligentie, van technologie zelf in de laatste 50 jaar zullen niet die van de komende 50 jaar zijn. De logica van het verleden drukt op jullie om de toekomst te voorspellen, maar dat kunnen jullie niet. Als jullie angst voor toekomstige kunstmatige intelligentie is gebaseerd op jullie verwachting dat jullie machines zullen scheppen die hetzelfde disfunctionele bewustzijn van angst zullen hebben, van hebzucht, haat en oorlog, die de menselijke natuur wordt genoemd.

Het is echt grappig om te bedenken dat jullie feitelijk bang zijn dat jullie jezelf niet kunnen bedwingen en dat jullie dan een “denkmachine” zullen scheppen die hetzelfde gebroken bewustzijn heeft als jullie hebben.

Er komt systematische bewustzijnsverandering aan.

Je kunt de toekomst gewoonweg niet voorspellen als het enige waarmee je het kunt vergelijken het verleden is waar jullie vandaan komen. Voorbeeld: Geef mij alsjeblieft de evolutionaire ideeën voor de volgende generatie voor een betere koelkast. (stilte) Oh, die hebben jullie niet meer? Wat is er gebeurd? Het antwoord is: elektriciteit. Dit is een systeemverandering. Als jullie een grote paradigma-opwaardering hebben, denken jullie dat dit dan een effect heeft op wat jullie proberen te voorspellen? Het antwoord is: Ja. Bewustzijnsverandering zou dus spelbreker zijn, als je het zo wilt zeggen, voor de mogelijkheid van de futurist om de toekomst te voorspellen.

Laat mij jullie drie toekomstscenario’s geven in een tijdlijn die niet wordt aangegeven in jaren maar in een, twee en drie. Dit betekent dat er geen tijdlijn is voor deze potentiëlen, maar dat zij zeker een evolutionaire groei vertegenwoordigen van de ene naar de volgende.

Vervolgens wil ik jullie vertellen dat alles wat ik presenteer feitelijk is gebeurd, maar dat jullie het nog niet hebben gezien. “Kryon, hoe is dit mogelijk? Heb jij het nu over de Aarde?”

Zeker heb ik het niet over de Aarde. Onthoud, oude zielen, dat jullie niet alleen maar oude zielen zijn, jullie zijn extreem oude zielen! Wij brachten enige tijd geleden een boodschap die was getiteld: “Hoe oud zijn jullie?” Die plaatste jullie zielen op andere planeten zoals de Aarde die door opwaarderingen gingen zoals die van jullie nu, alleen op verschillende tijden in het verleden.

Velen van jullie ontwaken op dit moment voor dit attribuut en herinneren je wat eraan komt en hebben gevoelens dat jullie dit misschien al eerder hebben ervaren.  Deze esoterische herinnering begint jullie angst te temperen die vaak is gebaseerd op wat jullie vandaag de dag met de mensheid zien gebeuren. Verandering is soms angstwekkend.

Maar jullie voelen je prettiger omdat jullie je op een bepaald niveau herinneren waar dit naartoe gaat. Jullie hebben eerder meegedaan aan een “opwaardering.”

De toekomst is compleet afhankelijk van vrije keuze. Dat zijn jullie nu, hier op Aarde. Hoe snel de verandering gaat hangt van jullie af en hoe snel het bewustzijn beweegt, is het zelfde. Jullie hebben vrije keuze om in het duister te blijven of naar het licht te gaan. Jullie hebben vrije keuze over snelle of langzame verandering. Als ik dus zou zeggen dat het vijftig of honderd jaar zal duren, heb ik dit fout. Sneller of langzamer hangt volledig af van jullie en de mensen op deze planeet.

Er zullen verrassingen komen en de verrassingen in technologie zullen verrassingen zijn omdat niemand er ooit over zal hebben gedacht wat jullie nog niet hebben gezien.

Jullie verwachtingen worden allemaal getemperd door jullie verleden en nu kunnen zij niet uitkomen!

Scenario Nummer Een

Scenario nummer een hoeft niet perse in de verre toekomst te liggen maar dient gezien te worden als de eerste stap naar wat er komen gaat. De focus van de toekomst van elektronica gaat zich richten op menselijke gezondheid. Elektronica gaat technologie gebruiken voor de individuele innerlijke mogelijkheid van de mens om technologie voor genezing te gebruiken. Op dit moment gaat de elektronische ontwikkeling niet inwaarts. Het is altijd een buitenwaartse ontwikkeling geweest. Het is altijd gebruikt om direct tegen de wereld te kunnen spreken en netwerken te scheppen die direct gebruikt kunnen worden. Dit is een buitenwaartse evolutie. Maar nu ga ik het hebben over elektronica die inwaarts zal gaan en zal werken met het bewustzijn van een persoon – een inwaartse evolutie. Ik geef jullie het eerste scenario. Het betreft ook uitvindingen die zich nog niet hebben voorgedaan en processen die nog niet worden begrepen.

De kankerpatiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, gaat liggen en wordt voorbereid, maar deze voorbereiding betreft geen operatie. In plaats daarvan gaat er iets anders gebeuren. Een zeer kleine injectie van iets gaat haar lichaam in – iets waarvan jullie vandaag niet verwachten dat het werkt. “Oh, ik weet het,” denkt een genezer. “Het is een ontwikkeld micro-robotje!” Dat is het niet. Het gaat biologie worden met deeltjes die niet groter zijn dan een cel die jullie nauwelijks kunnen onderscheiden.

Wij hebben het nu over de ontwikkeling van wat jullie stamcellen noemen. Wat als je een deeltje kon nemen van de systematische cellulaire structuur, een deeltje dat aan je eigen systeem toebehoort, dat het bewustzijn van jou heeft en de welwillendheid van jou, en dit instructies kunt geven om naar een ziek deel van je lichaam te gaan en dit te verjongen? Dit is een deel van je eigen systeem dat je geen schade kan toebrengen; niet kunstmatig is, maar wel instructies kan ontvangen en uitvoeren. De daarbij betrokken elektronica zullen een deel vormen van de mogelijkheid om instructies  te geven en het zal je bewustzijn doordringen om te gaan naar de bewuste groep cellen om hen te vertellen wat jij wilt dat zij doen.

Jij geleidt deze groep cellen door de bloedstroom op hun weg om de tumor te vernietigen, maar niet op de manier waarop jullie dit nu proberen te doen et jullie medicijnen. In plaats daarvan wordt de tumor “ge-herprogrammeerd.” Wisten jullie dat alle ziekten een programma hebben? Misschien is dit iets waaraan jullie kunnen gaan werken? (Kryon glimlacht) Ziekte heeft feitelijk een “ziektebewustzijn” en het werkt met een doel. Maar het is niet slim en het begrijpt vaak niet dat het zijn gastheer vernietigt, maar het ziet alleen maar groei als einddoel!

Deze groep cellen waarover wij het hebben is geen vorm van robotica. Het is geen kunstmatige intelligentie. JULLIE zijn het die je eigen bewustzijn op een wonderbaarlijke manier in je eigen lichaam brengen door uitvindingen die er nu nog niet zijn.

Het is deels biologie, deels machine en deels elektronica. Jullie zullen dit samen gebruiken in een welwillend scenario dat een speciale energie verzamelt rondom de tumor en dat een proces gebruikt dat jullie nu nog niet kennen. De tumor reageert bijna ogenblikkelijk omdat het weer geprogrammeerd wordt. Onthoud dat het levend is en het past niet in je lichaam. Het begint direct te sterven. Het is ge-herprogrammeerd op een systematisch, biologisch niveau.

Wat is het dat ziekte op deze manier kan vernietigen? Wat jullie in deze ervaring zien is de eerste golf van begrip van de manier waarop je persoonlijk bewustzijn kan doordringen tot speciale cellen die uit jou zijn geoogst met dit doel en die feitelijk instructies hebben gekregen op intentie-basis. De tumor vecht niet. Hij heeft geen andere keuze dan ogenblikkelijk te gaan sterven omdat hij is geprogrammeerd om te “weten” dat hij ongepast is.

Is dit mogelijk? Is dit zelfs uitvoerbaar? Oh, ja! Ik heb jullie zojuist een realiteit gegeven die zal gaan gebeuren. Bewustzijn is niet langer een moeilijk te bereiken concept. Het zal gemeten worden als een energie en op gepaste wijze als energie gebruikt worden.

Scenario nummer Twee

Wat ik jullie zojuist heb gegeven is feitelijk archaïsch verbonden met de tweede. De kankerpatiënt rapporteert aan een gebouw en het gebouw krijgt een seintje dat zegt:

De V Groep – Complete en Totale Genezing!

Direct werken voor Verwijderen van Ziekte.

Er zal voltooiing zijn binnen dit proces omdat het veel beter bereikbaar en beschikbaar is zonder medische procedures. Hierdoor wordt het beter en beter. De kankerpatiënt gaat het gebouw in. Deze keer is er geen injectie.

Wat jullie gaan ervaren is de evolutie van wat jullie virtual reality noemen. Toch kunnen jullie het niet langer virtual noemen want de schijnbaar kunstmatige realiteit ervan vervaagt in je eigen realiteit. Vandaag hebben jullie het begin hiervan.

Jullie zetten een bril op en kunnen om je heen kijken en een extreem realistisch programma ervaren. Jullie kunnen 360 graden om je heen kijken en prachtige natuur zien en plaatsen ervaren waar jullie nooit kunnen komen. Als jullie al denken dat dit verbazingwekkend is, lieve mensen, is dit speelgoed met wat ik jullie nu laat zien.

De kankerpatiënt gaat het gebouw in en komt in een grote kamer met een speciaal apparaat. Ik zal het apparaat niet beschrijven want dan verklap ik een deel van het proces. Maak je geen zorgen – het komt eraan. Het zal uitgevonden worden. Het is in de geest en in de Akasha van degenen die dit zullen doen.

Als het apparaat is aangezet, is de patiënt in korte tijd op een andere plaats met een andere realiteit. Die stelt haar in staat om te staan en te lopen en normaal te zijn, en toch doet zij in werkelijkheid geen van deze dingen. Het is zo echt dat zij zich kan aanpassen aan een programma, maar dan wel met andere intelligenties die menselijk lijken te zijn, omdat zij dit feitelijk ook zijn. De andere mensen zijn in een ander deel van het gebouw en hebben ook contact met haar door het apparaat. Deze gebeurtenis bij haar vereist bijna het gehele gebouw en vele andere mensen. Zij is niet alleen. Er is niets kunstmatigs in deze uitwisseling maar alles wat zij ziet en aanraakt is kunstmatig. Zij weet dit maar al snel zal zij het zich niet meer herinneren.

In deze “andere realiteit” loopt zij naar een helingscentrum. Het is zo echt dat zij de wind in het park waar zij is, kan voelen en zij ruikt het gras. Zij gaat het gebouw in en gebruikt de lift, net zoals zij dit doet als zij naar haar eigen familiedokter gaat. De receptionist vraagt om haar naam en praat met haar en heeft het zelfs even over haar familie. Niets is kunstmatig. Geen onderzoek is kunstmatig, maar alles dat zij als anders ervaart komt door de evolutie van elektronica die werkt met haar bewustzijn.

De patiënt ligt op een bank en boven haar hoofd hangt er een groot videoscherm. Terwijl de verpleegsters om haar heen lopen met objecten waar draden uit komen wordt haar kankertumor op het scherm zichtbaar. Zij voelt zich prettig en is in een positie van spier-neutraliteit alsof zij op het punt staat om een uiltje te knappen, maar zij is klaar wakker en helemaal klaar voor een confrontatie.

Er is helemaal niets bedreigends om haar heen, maar alles is zo echt dat zij alles wat zij ziet kan aanraken en voelen. Het scherm boven haar blijft de tumor tonen, maar zij is niet bang want zij weet wat er gaat komen. Zij maakt zich klaar voor de veldslag.

Zij krijgt een controleapparaat in haar handen waarmee zij in staat is om op een bepaalde manier de tumor en zijn omgeving te beïnvloeden. Het lijkt erop dat zij met het apparaatje de tumor kan aanraken en steeds als zij dit doet antwoordt die en probeert snel weg te gaan. De verpleegsters waarschuwen haar niet te snel te gaan en zij helpen haar door haar te begeleiden en te vertellen hoe zij met het apparaat moet omgaan en dan zijn zij blij als zij zien dat zij het goed doet. Om  haar heen hoort zij nu ook bepaalde liedjes of muziek die bekend is. Met het apparaatje in de hand begint zij te corresponderen met wat zij op het scherm ziet. Zij ziet langzaamaan dat zij de tumor feitelijk weg “gumt” op het scherm. Het protesteert en schudt en begint voor haar ogen langzaam te krimpen.

De groep om haar heen werkt met haar en geeft haar meer advies. “Kijk naar de kleuren!” zeggen zij tegen haar. “Beweeg je apparaat met de kleuren. Het vertelt jou wat het ‘t prettigst vindt!” De tumor schreeuwt het bijna uit en beweegt wild heen en weer. Zij gaat door met het apparaat. De liedjes en muziek gaan door en zij realiseert zich langzaam dat zij meezingt en de hele tijd glimlacht.

Lieve mensen, deze vrouw geneest haar eigen tumor! Het is zo echt! Zij is in een andere wereld, een kunstmatige wereld, maar tegelijkertijd is zij daar helemaal niet echt. Toch voelt en ziet haar lichaam dingen die zo echt zijn dat haar bloeddruk erop reageert, haar bewustzijn erop reageert, dat zij zweet en dat haar feitelijke chemie gelooft dat zij in dit gebouw hard werkt om de ziekte te verwijderen. In deze verbazingwekkende en echte virtuele wereld gaat zij zien dat haar tumor wordt vernietigd door haar eigen handen en haar eigen verlangen om het kwijt te raken en door haar eigen intentie en hard werken.

De tumor en de patiënt lijken in een verhit gevecht en zij mag even rusten. Zij eet een virtueel maal en voelt dat het naar haar maag gaat. Dan gaat zij terug naar de bank om verder te gaan met haar veldslag. Dit keer lijkt de tumor haar komst al aan te voelen en vertoont kleuren en beweegt al voordat hij zelfs al is aangeraakt.

De vrouw zingt weer. Er is vreugde als zij langzaam, stukje bij beetje, de tumor uit haar lichaam weg vlakt. Zij voelt de vermoeidheid van de veldslag en de vreugde van de overwinning als hij krimpt en kleiner en kleiner wordt en…..verdwijnt! Geen beweging meer, geen veranderende kleuren meer!

De virtuele ervaring duurt een hele dag. Het is zo echt dat zij diverse maaltijden in die tijd gebruikt en dat haar lichaam feitelijk volledig verzorgden gevoed is. Uiteindelijk staat zij op om te vertrekken, maar zij is nog niet klaar. Nu gaat zij naar een andere kamer voor tests. De dokters praten met haar en beginnen met standaard tests zoals zij dit altijd al hebben gedaan. Er prikt een naald en er komt wat bloed – zoals altijd, helemaal virtueel. Dan komt de leiding terug met de resultaten. Zij ziet de chemie en de grafieken en zelfs de ruimte waar de tumor zat nadat die plaats werd gereinigd door haar systeem.

De dokter glimlacht en zegt: “Gefeliciteerd! Hij is echt weg!” en er is een gevoel van vreugde, opgetogenheid en viering.

Als het voor haar tijd is om terug te gaan naar de echte wereld, brengen zij haar langzaam terug.

Zij zette geen beschermbril op, lieve mensen. Ik ga jullie niet vertellen wat zij deed, maar het was compleet, meeslepend, en het omringde haar.

Het kon met niets vergeleken worden – een virtuele wereld bijna zo echt alsof je in een andere dimensie was gestapt. (Kryon glimlacht)

Als zij volledig terug is neemt niemand haar een “echte” test af om uit te vinden hoe het werkte omdat iedereen al weet: Complete genezing. Haar lichaam en haar systeem en haar geest herkenden de ervaring alsof die compleet en totaal echt was.

Met de assistentie van virtuele patronen die feitelijk met haar bewustzijn waren verbonden en “haar kenden” ging zij zonder kanker de deur uit. Dit is de kracht van toekomstige elektronica en technologie. Dit is technologie die naar binnen gaat.

Het is een toekomst die herkent wat bewustzijn kan doen en hoe krachtig de geest is. Dit was scenario twee.

Scenario Nummer Drie

Er zijn altijd vragen over de multidimensionale mens. “Kryon, is het mogelijk dat wij ooit onze eigen multi-dimensionaliteit ontdekken zonder elektronica of wat voor soort machines ook, en onze chemie veranderen in een proces dat bekend, begrepen en intuïtief is? Ja, lieve mensen. Ja!

De reden dat ik hiervan zo zeker ben is dat dit jullie blauwdruk is. Dit is waar het hele ontwerp van DNA voor is!!! Dit is de evolutie waarover ik heb gesproken. Ik ben niet in staat om jullie te vertellen hoe lang het gaat duren omdat de tijdklok van de evolutie wordt gecontroleerd door het vrije-wil-bewustzijn van de mensheid.

Maar laat mij iets van jullie lichaam introduceren dat feitelijk is ontworpen om dit soort dingen te doen, maar wat op dit moment disfunctioneel is. Het is iets dat jullie hebben geaccepteerd als “zo is het nu eenmaal” in zijn gehele disfunctionele staat. Jullie realiseren je niet eens dat het gebroken is. Jullie hebben het nooit op een andere manier gezien.

Waar wij het over hebben is wat jullie het innerlijk aangeborene noemen. Hoe voelt het om het hoogst ontwikkelde wezen op de planeet te zijn met een intellect waardoor jullie je eigen bestaan kunnen onderzoeken, vragen waarom jullie hier zijn, de liefde van de Schepper voelen en zelfs de woorden “Ik Ben wie IK Ben,” kunnen uitspreken en toch een deel van je eigen lichaam hebben dat slimmer is dan jullie?

Kinesiologie (bewegingswetenschappen) (spiertest) is tientallen jaren lang gebruikt door beoefenaars en de medische wereld om antwoorden te vinden op zeer eenvoudige vragen met betrekking tot je lichaam die jullie bewustzijn feitelijk zou moeten kennen! Hier is een stelling van de waarheid, en een moeilijke om te horen voor mensen: Lieve mensen, jullie geest en bewustzijn, zo verbazingwekkend als jullie voelen dat het is, zijn momenteel volledig gescheiden van jullie chemie, en dit was nooit het ontwerp!

Laat mij jullie iets logisch vragen: klinkt het logisch dat jullie biologische blauwdruk een “dom” niet-verbonden systeem zou hebben geschapen? “Dom” omdat het tegen-intuïtief is ten opzichte van het hele overlevingsinstinct van elk zoogdier op de planeet! Het antwoord is NEE. Het is niet logisch en het helpt jullie helemaal niet om te overleven. Het is in feite zo disfunctioneel dat ziekte zich eraan kan hechten en jullie dit wekenlang niet weten totdat het echt los gaat! Dan gaan jullie naar de dokter en krijgen daar het nieuws.

Op dit moment moet het “slimme lichaam” compleet en totaal apart benaderd worden op een Archaïsche (verouderde) manier. Het kan jullie zeker signalen geven als jullie daarom vragen, maar het zal jullie over niets vertellen dat in de echte tijd gebeurt omdat er geen “brug” van een elegante verbinding met je geest is die dit toestaat.

Deze ontbrekende brug is hetgeen de evolutie zal gaan bouwen.

Het innerlijk aangeboren lichaam in de multidimensionale mens gaat zich ontwikkelen en gaat het 24e paar chromosomen gebruiken waarvan jullie denken dat jullie die niet hebben. Wij hebben jullie in het verleden de informatie gegeven dat jullie alleen maar 23 paar chromosomen kunnen zien met jullie moderne apparatuur. Het 24e paar is er nog steeds, maar het is multidimensionaal. Het wordt nog niet begrepen, nog niet gezien en nog niet herkend. Er zijn actuele aanwijzingen die ontcijferd kunnen worden die een bioloog kunnen vertellen dat er “iets niet in balans is en completer zou moeten zijn!” Maar dit paar is in basis onzichtbaar in 3D!

Dit multidimensionale 24e paar is het paar dat de Pleiadiers manipuleerden toen zij zich bezig hielden met jullie oude lineaire groep van chromosomen in jullie DNA naar een schijnbare set van 23 paar chromosomen. Dit gaf jullie de mogelijkheid om kennis van de Schepper te hebben, de God binnenin, de keuze voor hoog of laag bewustzijn en de mogelijkheid om elegante muziek te schrijven, voor kunst, poëzie en schilderkunst. Het is jullie verhaal van Adam en Eva!

Lieve mensen, toen het bewustzijn op deze planeet ging toenemen en jullie kwantumdingen gingen meten en gebruiken, zal nummer 24 zichzelf onthullen in de dubbele helix. Dan zullen jullie een openbaring hebben: “Er is meer dan wij dachten!” Dit gebeurt als kwantumpatronen zich gaan vertonen, en chemie en natuurkunde zullen samen worden gebruikt en bestudeerd op manieren waarop het altijd al had moeten gebeuren.

“Kryon, wat zal het resultaat van deze evolutie zijn?” Het eerste wat jullie gaan zien zijn mensen die worden geboren met een speciaal bewustzijn waarmee zij dingen in hun eigen lichaam kunnen “voelen” en daardoor hun eigen genezers kunnen worden. Zij zullen alles weten over de chemie van hun bloed, zonder tests. Zij zullen het weten als een ziekte probeert zich aan hen te hechten, op het moment waarop het gebeurt in plaats van af te moeten wachten tot er iets in hen groeit en pijn veroorzaakt.

Zij zullen hun eigen “intuïtieven” zijn. Mensen zullen hier eerst gradaties in zien en zeggen: “Dit is ongelooflijk. Het is niet goed. Het is abnormaal. Deze mensen zijn vreemd en ongewoon.” Zij zullen geïsoleerd zijn en getest worden omdat zij ontwikkeld zijn. Welkom op Aarde, waar vooruitstrevende mensen vaak worden verborgen omdat men er angst voor heeft.

Dit is wat jullie doen, nietwaar? Dit is wat jullie in jullie cultuur met autisten hebben gedaan. Het komt omdat jullie het niet zien aankomen, nietwaar? Jullie zien de “wetenden” van de toekomst niet, nietwaar? Jullie zien alleen een ongebruikelijke groep kinderen die een vreemde manier van communiceren hebben en die moeilijk zijn in een oude energie. Omdat jullie deze evolutie niet echt verwachten behandelen jullie deze dingen als tweedehands en moeilijk. Deze nieuwe autisten schreeuwen alleen maar: “Ik ben een niet-lineair denker! Vind een manier die niet lineair is om met mij te communiceren!” Toch zijn jullie er niet klaar voor om te bestuderen wat dit zou kunnen betekenen. Deze omstandigheden staan feitelijk te popelen om zich op vele manieren te tonen.

Kijk naar wat deze speciale mensen kunnen doen wat jullie niet kunnen. Dit zal jullie een aanwijzing geven over wie zij zijn. Deze evolutie komt eraan. Het multidimensionale deel van jullie DNA dat jullie zelfs nog niet kunnen zien gaat jullie bewustzijn in lijn brengen met jullie innerlijk aangeborene.

Laat mij hiermee eindigen: waar is jullie innerlijk aangeborene mee verbonden dat ook een mysterie is dat jullie niet makkelijk kunnen benaderen? Ik spreek weer over de Akashakroniek van de mens.

Dit is de eerste kroniek van alle energie, activiteiten en geschiedenis van jullie ziel op Aarde. Lieve mensen, de evolutie van het nieuwe menselijk wezen gaat jullie verbinden met je Akasha.

Wat weten jullie in de oude energie over jullie Akasha? Het is vaak iets waar jullie last van hebben omdat het zich alleen negatieve dingen herinnert over jullie vorige levens. Akasha-zaken zijn de dingen waar jullie zelfs vandaag mee werken en die jullie onder druk proberen te zetten. Zij zijn subtiel en maken geen deel uit van de onderbewuste geest. Zij worden vaak onthuld door paragnosten of anderen die je Akasha kunnen “lezen’ tot op die hoogte die hen is toegestaan. Maar dit gaat allemaal veranderen. Er zal een samensmelten komen van het innerlijk aangeborene en jullie Akasha die jullie volledige toegang zal geven tot de wijsheid van het verleden en alle negatieve dingen zal afdanken. Dit zal een van de meest duidelijke stappen zijn in de evolutie van de mens, dit huwelijk van de Akasha, het innerlijk aangeborene en het hoger bewustzijn.

Dit zal de multidimensionale mens werkelijk onthullen. Als dit gebeurt zullen jullie kijken naar de feiten en de geschiedenis en je realiseren dat jullie helemaal niet hier vandaan komen maar dat jullie DNA van de sterren komt. Jullie zullen het allemaal gaan begrijpen omdat het allemaal onderdeel is van het scenario van verbinding, van een samenwerking met jullie broeders en zusters die overal in de hemelen zijn verspreid.

“Hoe snel. Kryon?” Niet snel genoeg, maar jullie zullen er komen. Ieder mens die zijn eigen vrije wil gebruikt, zal terugkomen en terugkomen en steeds zal er vooruitgang zijn naar een betere wereld met grootse beloften. Dit is anders dan voorheen, lieve mensen, toen jullie nooit je bewustzijn uitbreidden en doorgingen met de disfunctie van oorlog en andere processen die van eeuw tot eeuw nooit veranderden.

In de verre, verre toekomst zal er een tijd komen, lieve mensen, waarin het jullie taak is om een andere beschaving op een plaats ver weg, te zaaien. Dit zal geboorte geven aan compassievolle acties in een ander deel van dit melkwegstelsel. Op een dag zullen jullie samenwerken om een andere planeet te scheppen die jullie stempel heeft, jullie DNA, en zullen jullie hen introduceren bij de Creatieve Bron, net zoals dit bij jullie is gebeurd.

Snappen jullie dit? Begrijpen jullie nu echt hoe belangrijk jullie zijn op dit kritieke punt in de tijd? Er zijn zovele mysteries, zou je kunnen zeggen! Maar zij zullen uiteindelijk allemaal onthuld worden en jullie zullen daarvoor hier zijn. Heb geen angst voor deze dingen want zij komen, door ontwerp, van jullie zelf.

Dit is de boodschap van vandaag.

En zo is het.

KRYON,