Big Sky, Montana. / De Toestand van de Aarde. 1

Live Kryon Channeling 182:
Big Sky, Montana.

De Toestand van de Aarde. 1

4 juni 2017 /Lee Carroll

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Big Sky, Montana.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vanavond wil ik jullie een verhaal vertellen. Het is een liefdesverhaal en dit omvat ook de geschiedenis van de planeet, het nu, en de toekomst. Dit zijn dingen waarover ik jullie wil vertellen en die ik voor jullie wil kenschetsen. Laten wij het noemen: “De Toestand van de Aarde in juni 2017.”

Dit is een liefdesverhaal vanwege het begin van dit verhaal. Als jullie 24 jaar teruggaan begon toentertijd de publicatie van het eerste Kryon-boek. Het bevatte basisinformatie en een introductie over de opwaardering  waarover ik en vele anderen jullie vertelden dat die eraan zou gaan komen. Het was van mij geen esoterische informatie maar eerder iets waarvan de voorouders en de Ouden allemaal afwisten. Zij keken al duizenden jaren naar de sterren aan de hemel. Zij realiseerden zich dat de sterren elk tiental jaren subtiel veranderden en zij begonnen het mechanisme van het zonnestelsel en de omloop van de Aarde om de Zon te begrijpen voordat er moderne telescopen waren.

Zij hadden uitgevonden dat de Aarde om de zon draait en dat er een lichte schommeling van de planeet zelf moest zijn om de hemel te veranderen zoals dit het geval was. Zij berekenden zelfs de zeer lange looptijd en door de tijden heen ontwikkelden zich profetieën hier omheen. Toch waren de profetieën en voorspellingen heel eenduidend zodat degenen die hen vandaag de dag bestuderen daarover verbaasd zijn. Hoe konden deze verhalen zo eensluidend zijn terwijl de Ouden elkaar niet eens kenden? Hoe kon de informatie zo gelijk zijn terwijl grote afstanden en eeuwen hen van elkaar scheidden?

De Oude kalenders waarmee jullie vertouwd zijn begonnen met hun lange jaartelling (meer dan 5.000 jaar geleden) en het spreken over het potentieel van een opwaardering van bewustzijn begon toen ook. Het einde van de kalenders was bepaald op 2012 – het “centreren” van de schommeling.

In 1989 begon mijn partner voor mij te spreken, twee jaar na de Harmonische Convergentie. In 1993 ontving en publiceerde mijn partner Kryon-boek Een. Het was een onthulling over wat er zou gaan komen: De Opwaardering kon zich nu gaan voordoen omdat er vele dingen waren gebeurd die het potentieel voor een wereldoorlog ongedaan hadden gemaakt. Ik vertelde jullie waarom de Kryon-groep hier was, wat er aan de hand was en wat er vervolgens zou kunnen gaan gebeuren en over enkele profetieën over wat jullie zouden kunnen verwachten. Het was een cryptisch boek – een klein boek omdat mijn partner aan het leren was om helemaal in samenhang te zijn met de centrale bron. (het channelen)

Channelen is versterkte intuïtie en de brug naar de andere kant van de sluier. Het boek onthulde het gevoel van de complete liefde en compassie voor de gehele mensheid. In dit eerste boek van Kryon gaf ik jullie informatie over de veranderingen in het magnetisme van de Aarde en meer: ik gaf jullie ook een paar zinnen die hints bevatten over de komende weersveranderingen. Mijn partner interpreteerde hen als volgt: Hij zei dat er tijden en plaatsen zouden komen waar het zou gaan regen waar het nooit eerder had geregend en dat er plaatsen zouden zijn waar het altijd had geregend en waar de regen zou gaan stoppen. Met andere woorden: er was zich een grote klimaatsverandering aan het ontwikkelen – en dit was in 1993.

Dit was de voorbode voor wat jullie nu op de planeet ervaren. Het is geen verhaal over hel en verdoemenis! Dit is een verhaal over liefde, lieve mensen, en het is het verhaal over God, de liefde van de Centrale Bron, de liefde van alles wat er is – van Gaia zelf – voor de mens.

De titel van het boek was: De Eindtijden omdat dit aan einde van de oude energie was.

Wat er nu gebeurt gaat allemaal over jullie, lieve mensen. De oude zielen van deze planeet zijn hier in deze tijd met een doel. Het is geen vergissing dat jullie hier op dit moment in deze stoelen zitten.

Sommigen van jullie beginnen net over deze dingen te leren en anderen van jullie zijn zich zeer bewust van deze dingen. Elk van jullie heeft zijn/haar eigen pad en ieder mens heeft een unieke beslissing over wat te geloven en wat niet. Maar jullie zijn hier wel met een doel!

Ik ben hier vanavond om jullie een geweldig liefdesverhaal te vertellen over dat er in 1993 een opwaardering zou komen en dat de Aarde zichzelf daarop voorbereidde. De toenmalige fysica van de planeet was zich aan het voorbereiden op de nieuwe mens zodat jullie in staat zouden zijn om vooruit te gaan, te leren over de samenhang met de planeet, met jullie eigen zelven.

Alle informatie sprak over een tijd waarin de mensheid uit de oude energie zou gaan komen die jullie de menselijke natuur noemen.

Deze term slaat op de manier waarop de mensheid zich gedroeg en dit veranderde nooit, maar dat zou het nu wel gaan doen.

De profetieën gingen niet zozeer of gebeurtenissen maar meer over een opwaardering van het bewustzijn. Het maakte niet niet uit of zij waren geschreven in de Maya-kalender of op de rots van de Hopi-indianen, zij waren hetzelfde. Zij spraken allen over andere wegen waartoe de mensen gedwongen werden om te gaan vanwege deze opwaardering, maar een kloof tussen licht en donker was het onderwerp. Op hun eigen manier spraken zij over een planeet die in een grote transitie zou gaan en als de mensheid zichzelf tijdens de schommeling (21 december 2012) niet zou hebben vernietigd (het centrum van de precessie van de equinoxen) er iets verbazingwekkends zou gaan beginnen te gebeuren – een evolutie van de mensheid op een manier die jullie nooit eerder hebben gezien. Het zou gaan beginnen met toegenomen en wijzer bewustzijn en alles dat daar verband mee houdt. Wij vertelden jullie in 1993 dat er een Aarde zou moeten zijn die daarop was voorbereid en dus zou het magnetisch raster opgewaardeerd worden, het weer zou gaan veranderen en zelfs jullie plaats in de ruimte zou veranderd zijn. Jullie hebben hen allemaal gezien.

Wordt vervolgd