Big Sky, Montana. /De Toestand van de Aarde. 2

Live Kryon Channeling 182:
Big Sky, Montana.

De Toestand van de Aarde. 2

4 juni 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Laten wij van deze dingen als eerste eens over het weer gaan praten.

De voorspelde opwaardering van het weer

Vele jaren heb ik gesproken over wat er met jullie weer aan de hand is. Toen ik begon was mijn informatie zeer controversieel want het paste niet bij wat jullie door de media werd verteld. In diezelfde jaren hebben jullie gezien wat “de opwarming” werd genoemd. Ik vertelde jullie dat dit feitelijk het begin was van een “afkoeling”. Ik deed dit om afstand te nemen van wat er altijd gebeurt met de voorspellers van verdoemenis; ik wilde alles heel duidelijk maken voordat er weer anderen zouden komen die een ander doemscenario zouden gaan samenstellen over het weer, iets dat zeer algemeen is bij de mensheid. Angst is de vriend van de oude energie en verandering schept altijd angst.

Ik wil iets duidelijk maken: Het doemscenario van de mensheid zit zo vast in jullie dat het een gewoonte is geworden. Als jullie iets zien dat ongewoon is, is het eerste waar jullie aan denken: het noodlot! Lieve mensen, jullie werden getraind om dit te doen! In de oude energie kwam dit uit de geschiedenis, van jullie Schrift, van jullie ouders, van al degenen waar jullie mee omgaan en door samenzweringstheorieën die alles in zich hadden over een mensheid die naar een verschrikkelijk einde zou gaan – en die zich schijnbaar vermaakte terwijl dit zich langzaamaan voltrok. Het doemscenario, lieve mensen, is een gewoonte. Jullie huidige films helpen jullie niet door hun doemscenario’s over het weer en de veranderingen van de Aarde. Jullie zijn daar nog steeds niet vanaf. De gewoonte is nog steeds springlevend.

Toch is dit een liefdesverhaal. Ik wil jullie over het weer vertellen.

Als jullie wetenschappelijk willen kijken naar wat er gebeurt, kijk dan gewoon naar de activiteit van de zon. Dit is de reden en dit is altijd zo geweest. Kryon bracht dit niet naar de mensheid. Jullie kunnen de cycli van het weer op de planeet zien vanuit de cycli van de activiteit van de zon zoals die heeft plaatsgevonden in de geschiedenis.

Zij hebben verband met elkaar en dit is eerder gebeurd. Wat jullie vandaag zien is geen naderend onheil. Het is geen vergissing dat er een andere cyclus aankomt en wij hebben jullie dit veertien jaar geleden ook verteld.

Luister, de cycli komen, of er hier nu mensen zijn of niet. Moeten wij dit nog een keer zeggen? De cycli komen er, of er hier nu mensen zijn of niet!!!

Dit is controversieel. Laat de opgeslagen kennis in de ijskorsten en de boomringen jullie maar laten zien dat deze cycli zeer consistent zijn. Het begint met opwarming en een hoog kooldioxidegehalte en dit werkt uiteindelijk naar een afhkoeling toe. Deze cyclus is door de eeuwen heen al heel vaak gezien met verschillende niveaus van intensiteit.

Deze keer, precies op tijd, is er een begin van een mini-ijstijd. Mensen zeggen: “Wanneer?” Als jullie erop hebben gelet hebben jullie geen profeet nodig. Kijk in plaats daarvan naar de gegevens van het verleden en naar het gedrag van de zon. Het is de tijd hiervoor, maar ik zal het jullie toch vertellen. Jullie gaan het koude deel hiervan binnen vijftien jaar zien. (2032).

Sommigen van jullie genieten nog van het warme deel van deze cyclus. Dit zal langzaamaan gaan veranderen. De warmte MOET voor de afkoeling komen en dit scenario is bekend bij degenen die de dynamiek van de planeet bestuderen. Het is echter zo dat jullie niet echt veel hebben gehoord van deze groep experts omdat zij vaak worden beheerst en gebruikt door de regering of belangen hebben en inkomsten ontvangen van de universiteiten. Wat zij jullie dus zouden willen vertellen is dus steeds in strijd met het populaire verhaal dat anderen jullie willen laten geloven.

Er komt een mini-ijstijd aan. “Kryon, is dit geen onheil voor de planeet?” Velen hebben de vertolking van vele regisseurs gezien over steden die helemaal onder het ijs liggen en over alle andere dingen die voorkomen in science fiction-films. Dit zijn gewoon weergaven van iemands doemscenario en niet van de realiteit die is gebaseerd op de geschiedenis van de cyclus. Als jullie willen weten wat een mini-ijstijd is, ga dan gewoon even terug in de geschiedenis en bestudeer wat er ongeveer in 1650 is gebeurd. Dat was een mini-ijstijd. Door de veranderingen in de Golfstroom (de oceaan) was de rivier de Theems tot in Londen bevroren. Lieve mensen, het was koud, maar het was geen hel en verdoemenis voor de planeet. Dat is een mini-ijstijd.

Dit is wat er op jullie afkomt, en ik zal het nogmaals zeggen. Als jullie in een koud klimaat wonen, neem dan dit advies ter harte: het gaat kouder worden. Ga uit je oude denkpatroon vandaan! Zoek binnen de komende vijftien jaar naar een manier om onafhankelijk of in kleine groepen elektriciteit te produceren.

Dit kan in jullie buurt gebeuren of in elk huis apart. Jullie zullen dit nodig hebben, lieve mensen, omdat het netwerk zoals dit nu over de hele wereld bestaat niet is voorbereid op de komende koude en dit netwerk zal falen. Dit is geen hel en verdoemenis, dit is gewoon practische, algemeen bekende informatie. Jullie electriciteitsstructuur is kwetsbaar, te kwetsbaar. Bereid je voor op een koudeperiode die een paar tientallen jaren kan aanhouden. Dit is alles. De technologie snelt voorwaarts om hiervoor te zorgen.

Laat de politiek jullie overleving niet in de weg staan!!!

Waarom is dit een liefdesverhaal?

Luister: Waarom doet Gia dit? Wat is het doel van dit soort dingen? Ik zeg het jullie nogmaals: het is controversieel, voor velen zelfs ongeloofwaardig. Hoeveel van jullie hebben vistanks in jullie huizen voor de verzorging van vissen? Voor degenen die dit doen zal ik iets vertellen dat jullie al weten: Jullie kunnen doen wat jullie nodig hebben om het water in een andere conditie te brengen en het kunnen bewaren. Jullie kunnen het ph-niveau veranderen, jullie kunnen de temperatuur veranderen en jullie kunnen beluchten.

Toch zal er uiteindelijk een tijd komen waarin jullie het water moeten veranderen! Dit is waar de temperatuursveranderingen op de wereld over gaan.

Dit is controversieel. De planeet “kan het water niet gewoon veranderen!” Dit doet het in plaats daarvan wel met een “nieuwe opstart” van het leven in de oceaan door de watercyclus. Kijk naar de bewijzen hiervan als het zich voordoet en herinner je dan wat ik heb gezegd. Deze weerscyclus is er om het leven in de oceaan te verversen zodat iedereen op de planeet het benodigde voedsel uit de oceaan zal hebben. Gaia doet dit zelf, heeft dit eerder gedaan en zij doet dit met een reden – het zal dus niet stagneren.

Lieve mensen, jullie hebben zeker compromitterende dingen in de lucht en het water gestopt gedaan, maar dit heeft deze cyclus niet veroorzaakt. Wij hebben al heel lang gezegd: Stop met het vermoorden van het milieu! De reden?

Het zal jullie doden, niet Gaia. Gaia is spectaculair veerkrachtig en zal alles wat jullie doen overleven. Jullie zijn echter degenen die niet zullen overleven als jullie doorgaan met verontreinigen. Dit alles begint te veranderen met jullie bewustzijn en jullie beginnen dit te zien en ermee omhoog te bewegen. Maar mensen zijn niet de veroorzakers van de huidige weersverandering/opwaardering. Dit zal uiteindelijk ook bekend worden.

Wat er gebeurt is al eerder gebeurd en het is bijna als een herstart voor de oceanen en het heeft vele tegenstrijdige gebeurtenissen in zich. Jullie gaan rapporten zien over een stervende oceaan, maar tegelijkertijd gaan jullie ongebruikelijke rapporten zien over teveel vissen en ander leven op plaatsen die geacht worden een vermindering te laten zien. Jullie gaan de levenscyclus van de oceaan zelf zien veranderen en herstarten.

De hoofdrolspeler in deze vernieuwing is een plaats die jullie niet zouden verwachten: De Zuidpool. Ik wil graag dat jullie gaan letten op magie op de Zuidpool. Die is altijd de kern geweest van de verversing van de microben en andere soorten van leven in jullie oceanen en die is met name actief tijdens deze mini-ijstijden. Het proces zal zorgen voor onderzeese stromingen die vol zijn van nieuw leven en die dit leveren aan de beide halfronden, bijna als een onderzeese transportband.

Wordt vervolgd