Boston, Massachusetts / De Grote Ontsnapping. 2 / Verwachtingen Drijven de Waarneming

Live Kryon Channeling 185:
Boston, Massachusetts

De Grote Ontsnapping. 2

11 maart 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Verwachtingen Drijven de Waarneming

Lieve mensen, in deze tijd op de planeet hebben jullie helemaal niet verwacht dat jullie hier nog zouden zijn. Alles binnen jullie verwachtingen vanuit het verleden vertelde jullie dat jullie er niet meer zouden zijn en het is deze verwachting waarover ik nu met jullie wil praten.

Deze verwachting schept een bewustzijn van de oude hel-en-verdoemenis-voorspellingen waarmee jullie zijn opgegroeid. Als jullie mensen vragen: “Wat gaat er gebeuren?” zullen zij waarschijnlijk zeggen: “Wel, uiteindelijk oorlog. Het is altijd oorlog,” Over dit antwoord willen wij nu ook met jullie spreken.

Er zijn mensen die stellen dat de mensheid zich in lagen van dimensionaliteit bevindt en dat er binnen de energie van de oude dimensie een Aarde is die door oorlog en afschuw en elkaar nucleair bestoken heen zou gaan en dat die er nog feitelijk is en daar doorheen gaat.

Zij zeggen dat wat er met de opwaardering gebeurde is dat de Aarde gewoon in dimensies omhoog ging en dat er lagen van dimensionale realiteit zijn. Met andere woorden, in een andere dimensie gebeurt dit nog steeds op de manier waarop het zou gaan gebeuren maar dat dit in de dimensie waarin jullie je nu bevinden, niet gebeurt.

“Lieve Kryon, klopt dit?” Ik kan jullie geen ja of nee zeggen omdat jullie niet weten wat jullie vragen. Het is als vragen: Worden de engelen met vleugels, zo groot als vliegtuigen, weleens moe?” Jullie mixen en passen veronderstellingen van spiritualiteit en natuurkunde op manieren die laten zien dat jullie nog geen begrip hebben van de basisbeginselen. De vraag is dus niet te beantwoorden. Daarom zal mijn reactie op deze vraag dan ook zijn: Op een bepaalde manier wel en op een bepaalde manier niet.

Ontsnappen aan het Verwachte

Laten wij even doen dat dit waar is en dat er in een andere dimensie, dichtbij die van jullie, de Aarde zichzelf stukje bij beetje vernietigt door kernoorlogen en horror en alle dingen die jullie verwachtten. Laten wij zeggen dat dit vlak naast de nieuwe laag ligt die jullie hebben, deze prachtige dimensionaliteit die jullie hebben waarin er een nieuwe energie is en geen toekomstige oorlog.

In plaats daarvan is het een dimensie die een toekomst opbouwt zoals niemand die ooit heeft gezien. Het is er een waarin jullie door onverwachte “jokers” (grote attributen van verandering die verrassend zijn) uit een oud bewustzijn klimmen en je gaan ontwikkelen naar iets dat hoger is, waarin mensen samen leven op nieuwe samenwerkende en compassievolle manieren.

Laten wij even doen alsof het bovenstaande de manier is waarop het werkt. Dan zouden jullie vragen: “Wel, kunnen wij die andere nog voelen – die dimensie van oorlog?” Het antwoord is: Zeker! Dat doen de meesten van jullie op dit moment! De ontsnapping waar wij het over hebben is Multi-gelaagd. De grootste ontsnapping, de meeste grootse ontsnapping is die uit de verwachtingen van de oude dimensie, degene waarin jullie Aarde door oorlog vernietigd zou worden en precies zou gaan gebeuren wat er eerder was voorspeld. In plaats daarvan zijn jullie begonnen aan een pad waarvan de Ouden voorspelden dat dit kon gaan gebeuren.

Wie waren deze Ouden? De lijst van degenen die hiervan nog steeds zijn overgebleven is indrukwekkend: De Maja’s, de Azteken, de Tolteken, de Navajo’s, Lakota’s en de oude Hawaïanen. De lijst gaat verder met tientallen en tientallen die nu zijn uitgestorven. Ondanks dat zij elkaar toen niet kenden spraken zij allen over wat er zou kunnen gebeuren bij de precessie van de equinoxen. Zij zeiden dat als de mensheid het zou halen zonder zichzelf te vernietigen zij zich zou resetten naar een nieuw potentieel en er een evolutie zou beginnen naar een hoger bewustzijn. Het is de profetie van de adelaar en de condor. Jullie zijn inderdaad door de datum van december 2012 gekomen en dit lag twaalf jaar na de oude voorspelling van de vernietiging van de mensheid door kernoorlogen in het jaar 2000. Nu, hier zitten jullie dan….. maar jullie “voelen” op de een of andere manier nog steeds de dimensie die oorlog verwachtte.

Ik kwam in 1989 en begon met mijn partner te channelen. Dit viel samen met twee gebeurtenissen – De Harmonische Convergentie van 1989 en, als belangrijkste, de val van de Sovjet-Unie. Het viel ook samen met een beginnende energie die niemand echt verwacht had en waarin de informatie van de Harmonische Convergentie was gerealiseerd.

Er was zeker een dimensionale opwaardering, als je het zo zou willen zeggen. Maar het gebeurde inwendig bij jullie en niet op de Aarde in het algemeen. De “ontsnapping” aan het verleden hoort binnen jullie nieuwe realiteit want hier zitten jullie nu in 2017. Levend en wel, en houden jullie je bezig met puzzels waarvan niemand had gedacht dat dit nodig zou zijn omdat niet werd verwacht dat jullie hier nu zouden zijn!

Vier andere menselijke beschavingen gingen jullie voor en vernietigden zichzelf. Dit hebben de geschiedkundigen zich nog niet gerealiseerd. Toch is de langjarige kalender van de Maja’s gebaseerd op een gemiddelde duur van een beschaving van 5.125 jaar. Als archeologen teruggaan in het verleden naar 5.000 jaar zullen zij zeer weinig vinden. Als zij teruggaan tot 10.000 jaar voelen zij dat zij zeer dicht bij het begin van de georganiseerde samenleving zijn. Toch gaan er ontdekkingen komen die aantonen dat er een groter verhaal te vertellen is – een verhaal over vele beschavingen op de planeet met talen die jullie nooit hebben gezien of gehoord. Jullie zullen deze dingen gaan vinden en ook gevolgtrekkingen van deze dingen, en zelfs Oude technologie die tot moderne wapens zou kunnen leiden. Als jullie dit doen zullen jullie weten dat ik gelijk heb. Onthoud deze boodschap want hij kan jullie Bel van Geloof uitbreiden.

Lees dit nog eens als deze ontdekkingen zijn gedaan. Dan wordt het voor jullie misschien veel reëler dat jullie beschaving en geen van de andere, aan vernietiging ontsnapte.

De Puzzel: Hoe te reageren op de Nieuwe Energie

De puzzel waarover ik jullie hier in deze jaren vertel gaat over deze nieuwe driedimensionale energie – wat jullie ervan kunnen verwachten, hoe verder te gaan, de schoonheid ervan, erdoor geliefd te worden, de hulp die jullie hebben en de nieuwe gereedschappen voor de mensheid. Dit is mijn taak als Kryon.

De grootste ontsnapping van alles is dus dat jullie beschaving het haalde tot na 2012. Zeker, jullie ontsnapten eraan, maar lieve mensen, dat is alleen maar basisniveau van de realiteit. De andere lagen van ontsnapping worden nu gerealiseerd. Voor sommigen van jullie, misschien niet in deze zaal of tussen de lezers, is er nog steeds een oud bewustzijn dat nog helemaal niet is ontsnapt aan het verwachte potentieel. Ook al gebeurde de horror niet en gaat dit tegen alle logica in, verwachten velen dit nog steeds. Er is dus geen ontsnapping van de perceptie van een slechte toekomst zolang dit nog steeds in de Bel van Geloof van de mensheid zit.

Basisangst – Angst voor de Toekomst

De grootste laag van de multidimensionale opwaardering is angst voor de toekomst. Hoe kunnen jullie de realiteit hebben van wat er feitelijk gebeurde en nog steeds verwachten dat wat jullie werd verteld zou gebeuren, en wat toch niet gebeurde? Het antwoord? Het is een gewoonte. Jullie waren er bij de meeste dingen bij. Angst voor de toekomst is een gewoonte die is ontwikkeld door vele beschavingen die zichzelf vernietigden en het niet haalden. Jullie waren erbij en aldus zitten de zaden van deze vernietiging in het verleden in jullie en daarom verwachten de meesten van jullie een verschrikkelijk einde.

Daarom is er een neiging die sommigen van jullie hebben die nog steeds het slechtste verwachten. Hoe denken jullie over je toekomst – je persoonlijke toekomst? Dit is een van de sleutels van het nieuwe denken! Is die vol hoop, welwillend en opwindend? Of is dit hetzelfde oude denken dat zegt dat iedereen uiteindelijk in de afvalbak terecht komt?

Wees eerlijk, ook hier zijn er mensen die hier zitten en misschien niet in feitelijke angst zijn maar toch verwachten dat de toekomst naar een plaats zal gaan waar hij altijd naartoe is gegaan vanwege dezelfde redenen als altijd. Er is geen bewustzijn, of uitzondering of zelfs planning voor iets dat jullie niet verwachten en nooit eerder hebben gezien – alleen van wat jullie hebben gezien. Zoals ik al heb gezegd leven jullie gewoon nog niet lang genoeg. Als jullie 200 jaar zouden kunnen leven, een fractie van waarvoor jullie DNA werd ontworpen, zouden jullie de patronen kunnen gaan zien. Jullie zouden je bewust gaan worden van potentiëlen en niet alleen maar een herhaling verwachten van hetgeen niet werkte.

Wordt vervolgd