Boston, Massachusetts / De Grote Ontsnapping. 3 / Lagen van Ontsnapping

Live Kryon Channeling 185:
Boston, Massachusetts

De Grote Ontsnapping. 3

11 maart 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Lagen van Ontsnapping

Er is nog steeds een negatief denken, zelfs als jullie herkennen dat Armageddon niet doorging en niet zal gebeuren. Laten wij zeggen dat jullie geloven dat deze episode in de toekomst niet zal gebeuren en dat alles okay is. Dit is ook zo!

Ik heb het over de toekomst op lange termijn. Op dit moment gaan jullie twee stappen vooruit en een achteruit in jullie progressie bij het scheppen van uitdagingen met betrekking tot goed, positief denken. De positieve dingen gaan zich door de generaties heen ontwikkelen, lieve mensen. Jullie gaan ondernemingen en organisaties zien die hun handelingen gaan opschonen of anders zullen zij omvallen. Er kan niet langer op de bank gezeten worden betreffende de dingen die een tekort aan integriteit hebben en jullie zullen het oude leiderschap van de oude paradigma’s weg zien vallen. Uiteindelijk zullen zij vervangen worden door nieuw leiderschap dat veel meer compassie en integriteit heeft.

Dit is wat eraan komt!

De Val van Velen – Al gezien?

Jullie gaan steeds meer persoonlijke geheimen zien die worden onthuld betreffende personen op hoge populaire plaatsen of in regeringen. Het zal op een epidemie van niet-integriteit lijken! Maar wat er gebeurt is precies wat wij jullie hebben geleerd. De nieuwe energie heeft licht dat de duisternis van dingen zal laten zien, dingen die niet overeenkomen met integriteit. Zij zijn er altijd geweest en zij werden verborgen gehouden door velen die zich in het duister ophielden.

Hebben jullie de verandering al gezien?

Om een meer stabiele toekomst te krijgen zullen jullie door omwentelingen van duister en licht heen moeten gaan. Wat dit betekent is dat het duister onthuld gaat worden en op jullie zal neerkomen. Het zal uiteindelijk verliezen. Waarvoor jullie hier zijn is het helpen van degenen om jullie heen die geen ontsnapping uit het verleden zien. Zij kregen hun kernoorlog niet, maar al het andere gaat hoe dan ook in de vuilnisbak.

Er zijn meer Lagen om doorheen te gaan

Laten wij zeggen dat jullie okay zijn met de toekomst. Jullie hebben het te pakken en begrijpen deze boodschap. Okay, Kryon, wij hebben het gered. De toekomst is goed voor de mensheid. Ik doe met je mee en ik ben degene die gaat zeggen: “Dit of nog iets beters.” Ik ga niet met het gevoel rondlopen dat wij een oorlog gaan krijgen. Ik ben het ermee eens en geloof dat wij een betere toekomst gaan krijgen.”

Ik zeg jullie: hoe zit het met de andere lagen? Jullie zullen zeggen: “Wat bedoel je? Is er meer?” Ja! Onlosmakelijk heeft de chemie in je lichaam, het innerlijk aangeborene, het bewustzijn dat jullie eonen en eonen door jullie vorige levens hebben meegedragen, altijd maar een realiteit gehad: Uitdaging met Licht. Jullie hadden uitdaging na uitdaging na uitdaging. Er zijn vandaag de dag channelaars die niet channelen. Er lopen Sjamanen rond die niet onderwijzen en zich feitelijk verstoppen. Dit komt allemaal door de Akasha-herinnering en het innerlijk aangeboren schreeuwt hen toe: “Stop ermee om te laten zien wie je bent!” Het komt allemaal omdat dit de laatste keer dat zij dit deden helemaal niet goed voor hen uitpakte.

Dit zijn heden ten dage “kast-lichtwerkers”. Sommigen van jullie zijn daarmee getrouwd en dit is ook de reden waarom jullie met hen zijn getrouwd! Zij zijn net als jullie maar kwamen gewoon niet uit de spirituele kast. Maar het zijn goede mensen, heerlijke mensen, en zij zijn degenen waar jullie van houden. Jullie kennen hen ook op het werk. Zij zijn het met geen enkele van mijn boodschappen eens omdat er op een bepaald niveau het zaad van angst voor verlichting is waar wij jullie eerder over hebben verteld. De angst komt vanuit krachtige Akasha-herinneringen. Wat vertelt je Akasha jullie? Zijn jullie degenen die ontsnapten aan wat de Akasha jullie laat zien? Zitten jullie vanwege je verleden nog in de kast?

De Akasha vertegenwoordigt de opnamen van levens, in energie, van ieder van jullie. Oh, jullie bewustzijn kan zeggen: “Okay, de toekomst ziet er goed uit. Dank je wel, Kryon, omdat je mij hiermee hebt geholpen.” Maar dan zegt jullie innerlijk aangeborene: “Wat? Ben je gek?” Omdat alles wat jullie Akasha zich herinnert horror is, teleurstelling, oorlog en droefenis!

Dit lijkt heel erg op verdrinken in je laatste leven en verwachten dat je in dit leven direct in het water duikt.

Het Verleden Veranderen

Lieve mensen, jullie gaan een herschikking krijgen van jullie Akasha-filter en dit gebeurt door het gebruiken van bewustzijn om je eigen cellulaire structuur instructies te geven. Hebben jullie dit? Dit is de nieuwe mens die begrijpt dat hij de mogelijkheid heeft om dingen op cellulair niveau te veranderen.

Jullie kunnen het verleden veranderen door wat de toekomst in zich heeft.

Jullie weten nu wat de term Retro Causaliteit betekent (een term die eerder op de dag werd besproken) Dingen die in de toekomst gebeuren kunnen het verleden veranderen.

Begrijpen jullie dit nu beter? Het betekent, lieve mensen, dat bewustzijn dat een goede toekomst verwacht deze goede toekomst ook zal scheppen. Het zal het negatieve deel van de Akasha-logica elimineren of herschikken dat zegt: “Je bent niet goed bij je hoofd! Het gaat weer gebeuren. Net zoals altijd!” Gaan jullie hieraan werken?

Dromen vertellen heel veel

Hoe zien jullie dromen eruit? Hoeveel van jullie hebben dromen die onzekerheid uitdrukken? Dat is jullie Akasha dat overwerk verricht door jullie te vertellen dat de dingen niet beter zullen gaan. Zou het misschien beter gaan als jullie een flink gesprek met je Akasha zouden voeren? Wisten jullie dat jullie dit kunnen doen?

Dat wat jullie Hoger Zelf is, dat wat de heilige JULLIE is, is er altijd in jullie bewustzijn.

Het is de “God in jullie” waar wij over spreken. Het werkt met jullie samen om de dingen die op een oude manier van denken zijn gebaseerd, te vermijden.

Als jullie in gesprek gaan met je Hoger Zelf en met hetgeen jullie nu weten kunnen jullie gaan beginnen om het chemische niveau in je DNA te veranderen, de plaats waar jullie Akasha is verankerd, en gaan beginnen om dit te herschikken. Begin met de instructies van een nieuw paradigma. Herinner je lichaam eraan dat al deze negativiteit gewoon een overblijfsel is dat zichzelf nooit meer zal herhalen. In feite behoort dit door de opwaardering nu in een compleet ander bewustzijnsdeel.

Laten wij alle boeken van het verleden in een andere kamer leggen en de deur sluiten. Plak een briefje op de deur: “Oude dingen die weg zijn.” Vertel nu je lichaam dat het niet is toegestaan om deze kamer te betreden.

Vanaf nu zijn er alleen positieve dingen die jullie leiden naar een toekomst die is gevuld met licht die en worden toegestaan om aan jullie gepresenteerd te worden en dit geldt ook voor jullie dromen.

Wisten jullie dat jullie dit kunnen doen? Jullie kunnen deze situatie laten gebeuren maar het kan zijn dat jullie het steeds weer moeten doen omdat de Akasha koppig is en het JULLIE EIGEN LICHAAM IS waar jullie mee te maken hebben.

Toch zullen jullie uiteindelijk winnen omdat jullie heel veel hulp krijgen van je eigen Hoger Zelf, het deel van jullie dat houdt van wat jullie doen en dat de logica ervan toe zal voegen aan jullie innerlijk aangeborene. Het is net als het oefenen van de spieren van je denken!

Cellulaire Herinnering

Er zijn meer lagen. Ik weet het; jullie zeggen “Bedoel jij dat wij er nog niet zijn” Nee. Nauwelijks. Jullie innerlijk aangeborene is verantwoordelijk voor de kennis over het slimme lichaam en voor jullie chemie. Het is het deel van jullie dat weet wie jullie zijn, gezien vanuit het gezondheidsperspectief. Het is ook het deel dat antwoordt op welwillendheid en spontane vergeving schenkt. Toch antwoordt het ook op andere manieren van denken en kan het geprogrammeerd worden en uit balans raken. Een hypochonder die zich “traint” om bang te zijn voor alle microben kan feitelijk zijn eigen slimme lichaam in onbalans brengen zodat dit samenwerkt met dit idee. Het vertegenwoordigt de manier waarop een mens denkt.

Onthoud dit: Hoe jullie denken is hoe jullie lichaam reageert. Jullie cellulaire structuur is ontworpen om te “luisteren” naar jullie instructies.

Begrijpen jullie de macht hiervan? Wat jullie verwachten scheppen jullie! Dus misschien heeft iemand zijn lichaam getraind dat er ziekten zijn die hij kan krijgen en dat er een korte levenstijd zal zijn (natuurlijk gebaseerd op het verleden, op informatie uit het verleden) Dan komt de Akasha en zegt “Klopt! Zie hoe je het al die keren hiervoor hebt gedaan. Je slechte gezondheid is ingebouwd in jouw chemie en daarom gaat het deze keer net zoals bij de andere keren.”

Hebben jullie geluisterd naar de channeling die ik een tijdje geleden gaf over het Jeugdsjabloon? Het ontwerp van het levenslange sjabloon van je lichaam is er om jullie in staat te stellen om meer dan 900 jaar te leven. Maar dit doen jullie niet! En waar denken jullie dat je lichaam dit vandaan haalt? Ik zal het jullie vertellen – vanuit het verleden. Is het niet tijd om dit te gaan veranderen?

Jullie kunnen feitelijk veel langer leven door je cellen te vertellen dat alles in orde is en als jullie niet langer aannemen wat jullie door anderen is verteld.

Jullie bewustzijn is Koning!

Wat jullie zeggen en wat jullie denken instrueert de chemie van het lichaam. Wij hebben dit op deze manier heel vaak verteld en het echte bewijs hiervan is de homeopathie. Homeopathie werd enige tijd geleden door een bekend rapport van jullie medische wereld “onwetenschappelijk” genoemd. Zij zeiden: “In een tinctuur zijn er te weinig deeltjes per miljoen om “gezien” te worden door de cellen in het lichaam. Daarom kan het geen enkel verschil maken in welke chemie of welk systeem van het lichaam ook. Er is gewoon geen enkele manier waarop het kan werken.”

Wordt vervolgd