Channeling 165: Boulder, Colorado. /Communicatie met Spirit. 3

Live Kryon Channeling 165:
Boulder, Colorado.

Communicatie met Spirit. 3

10 januari 2016./Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Boodschappen van Spirit

Toch, als jullie dit begrijpen realiseren jullie je waarom jullie anders moeten denken als enkelen van jullie boodschappen van Spirit krijgen die jullie vertellen dat jullie in een andere stad thuishoren. (als voorbeeld). Verhuis daar dus naartoe en er zullen dingen voor jullie gebeuren. Maar velen van jullie springen op, verkopen alles, en verhuizen – er vervolgens gebeurt er niets!

Dit is een terugblik en wij hebben jullie dit vele malen verteld.

Mijn partner leert dit en de zin die hij gebruikt is deze: “Wie heeft jou verteld om het nu te doen?” Spirit zal dingen onthullen die voor jullie potentiëlen zijn en al lang voordat zij zich voordoen in jullie 3D.

Deze boodschappen zijn een leidraad voor jullie en voor je toekomst. Voel de timing en wees wijs. Kom in actie als je voelt dat je in actie moet komen. Dit is vrije wil, maar met en klein duwtje. Het zou geen vrije wil zijn als Spirit zou zeggen dat jullie op moeten staan en in actie, soms zelfs verhuizen, moeten komen. Als jullie deze boodschappen dus krijgen, wees dan behoedzaam en begrijp dat jullie een prachtige, prachtige boodschap werd gegeven die potentieel meer voor jullie betekent op een andere plaats. Begrijp het dan en kijk om je heen en voel de timing. Gebruik je intuïtieve kracht en de gereedschappen die jullie ontdekken om te weten wanneer jullie moeten gaan.

Dit was een terugblik van dingen die wij in het verleden hebben gezegd, maar er is meer, lieve mensen. Er is veel meer omdat de dingen omhoog gaan en veranderen en omdat mensen op een bepaalde manier denken en op een bepaalde manier reageren, dienen jullie te weten wat er in deze energie anders is.

Toen jullie leerden lezen begonnen jullie heel eenvoudig. Sommigen van jullie herinneren je dit boekje nog wel, en toen de neuronen zich met elkaar verbonden en samen kwamen in je lichaam en jullie je de taal eigen maakten, herkenden jullie de letters en de woorden en toen begonnen jullie te lezen. Het boekje was het gereedschap dat werd gebruikt en voor jullie bewustzijn, in jullie gemeenschap, werkte dit. Nu wil ik jullie iets vragen: Waar is dit boekje vandaag? Dragen jullie het met je mee? Het antwoord is nee, natuurlijk niet. Dit komt omdat alles wat daarin stond in jullie is opgeslagen in wat jullie je intellect noemen en in jullie cellulaire kennis en structuur.

Nu lezen jullie gewoon.

Visies, Boodschappen en Esoterische Geschenken

Ik wil dat jullie dit ook toepassen op de manier waarop Spirit met jullie werkt. Hoe zouden wij een ongelovige iets kunnen laten zien dat verder gaat dan hij verwacht? Normaal gesproken gaat dit door visies of dromen. Daarna heeft de persoon vrije wil om er wel of niet naar te kijken. De vonk moet er zijn.

Laten wij zeggen dat jullie een droom hebben of een zeer sterk gevoel over iets. In deze droom wordt jullie iets nieuws getoond en de neuronen gaan zich verbinden en jullie gaan begrijpen dat er meer in het leven is dan jullie is geleerd. Jullie realiseren je dat jullie feitelijk steekhoudende visies hebben om jullie te helpen. Jullie denken dat het een geschenk is en jullie vieren het. “Is God niet groots? Kijk, ik heb boodschappen die naar mij toekomen op een reguliere basis.” Dan, opeens, stopt het.

Als een esoterisch geschenk vertrekt, wat doen mensen dan normaal gesproken? Meestal gaan zij dan naar een donkere kamer en zeggen: “Lieve God, wat heb ik verkeerd gedaan? Het is opgehouden.” De eerste indruk is dat de mens heeft gefaald! Hebben jullie er ooit aan gedacht dat het precies andersom zou kunnen zijn? Door de tijd heen en na vele visioenen en dromen is er een verbinding gekomen die permanent is. Jullie hebben de visioenen niet meer nodig omdat zij nu intuïtief zijn en binnenin jullie zitten. Nu gaan jullie op de planeet rondlopen in de wetenschap die normaal gesproken via een boekje naar jullie toekwam – het visioen! Wat denken jullie daarvan? Jullie zijn geslaagd. Dus voor degenen van jullie die die zich afvragen of zij het kwijt zijn, denk hier eens aan: Wat als jullie in plaats daarvan geslaagd zijn?

Zie je, het is niet wat jullie denken. Sommige van de emoties en vroege gevoelens die jullie hier brachten, waar jullie van hielden, zijn veranderd nu jullie anders met Spirit rondlopen. Die zit in jullie!

Jullie kennen de waarheid en jullie hoeven deze simplistische dingen niet meer te doen om jullie naar een plaats van euforie of volwassen vrede te brengen. Jullie hebben de simplistische krukken niet meer nodig om intuïtieve gedachten te krijgen. In plaats daarvan wordt eraan jullie gevraagd om die zelf te genereren.

Voor dezelfde gevoelens en emoties die jullie in de droom hadden wordt binnenin jullie gezorgd. Jullie kunnen dit zelf. Jullie zijn op jezelf aangewezen omdat jullie een deeltje zijn van de creatieve bron dat geslaagd is en naar een hoger bewustzijn is gegaan. Kan ik dit nog duidelijker vertellen?

Dit was maar een ding.

Het gebeurt niet allemaal tegelijk

Er zijn andere dingen waar wij nooit over hebben gesproken. Jullie nemen aan dat dingen lineair en enkelvoudig zijn omdat dit de manier is waarop de dingen om jullie heen zijn.

Wij hebben gesproken over het zijn van een ontwaakte ziel. Lieve mensen, begrijp dat er meer is dan jullie is verteld over dingen die verder gaan dan jullie realiteit. Als jullie je verbinden met jullie spirituele kern is dit zeer persoonlijk. Jullie zijn een stukje van de creatieve bron en jullie worden alert en ontwaakt voor andere potentiëlen en de ongelooflijke liefde van een persoonlijke God. Jullie realiseren je dat jullie een deel van alles zijn.

Het afgelopen weekend bevatte diepgaande leringen over cycli (spreekt over de toehoorders die de leringen van de wetenschapper Gregg Braden ervoeren), als jullie oplettend waren zagen jullie dat de vele cycli van het leven uniek zijn voor het paradigma waar jullie naar kijken.

Er zijn Aarde-cycli, persoonlijke spirituele cycli, weercycli, economische cycli, want jullie leven is gebaseerd op ervaringen die jullie hadden.

En toch, op de een of andere manier, is er het idee dat als jullie voor Spirit ontwaken, alles ineens in orde komt. Lieve mensen, zo werkt het niet! Het openen voor esoterische energieën vereist oefening en wijsheid om te ontwikkelen.

Vele ontwaakte zielen zijn verontrust.
“Lieve Spirit. Ik heb jou ontdekt! Ik weet dat jij daar bent en ik kan de liefde voelen! Ik ben ontwaakt, ik ben ontwaakt, ik ben ontwaakt! God is groot en ik leef mijn waarheid. Dank u omdat u mij zo’n vrede met mijzelf en mijn leven hebt gegeven. Maar waarom gebeuren deze dingen in mijn lichaam! Waarom kan ik niet van deze gewoonte af? Waarom krijg ik niet de baan waarvan jij zei dat ik die kon krijgen? Ik geloof in jou.”

Dan komt het menselijk vooroordeel:  Alweer gaan jullie naar de donkere kamer waar niemand kijkt, en zeggen: “Wat heb ik verkeerd gedaan?”

Hoeveel geduld hebben jullie met dit proces, lieve mensen? Alle dingen gebeuren zoals bedoeld binnen de cycli die jullie hebben opgezet door jullie eigen ontwaken. Het is een prachtig ontwerp, de juiste tijd op de juiste plaats en als jullie sommige dingen te vroeg of te laat zouden hebben zou het systeem niet werken.

Wisten jullie dat jullie hier feitelijk de controle over hebben en dat hoe meer jullie over deze golven begrijpen, hoe meer jullie kunnen ontspannen en zeggen: “Dank u. Ik weet dat het eraan komt?”

Er zijn mensen in de zaal die op de heling hebben gewacht waar zij om gevraagd hebben. Wij weten wie jullie zijn. Weten jullie dat het komt en dat het komt op de gepaste tijd? Vandaag zijn er acht mensen in deze zaal die een gewoonte moeten laten vallen om langer te leven? Jullie weten over wie ik het heb.

Misschien hebben jullie gezegd: “Wel, ik heb het geprobeerd en het werkt niet.” Misschien is er een speciale timing mee verbonden. Hebben jullie daar al eens naar gekeken? Hebben jullie vandaag geluisterd? Hebben jullie gekeken naar de cycli van je leven en je gerealiseerd dat er tijden zijn waarop het voor jullie meer gepast is om te veranderen of waarop het makkelijker kan zijn om een verandering door te voeren?

Begrijpen jullie waarom er energie is in astronomie en in numerologie? Dit komt omdat deze dingen om jullie heen een deel van jullie zijn en jullie helpen met jullie timing en de cycli.

Wordt vervolgd