Channeling 165: Boulder, Colorado. /Communicatie met Spirit. 4

Live Kryon Channeling 165:
Boulder, Colorado.

Communicatie met Spirit. 4

10 januari 2016./Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Jaren geleden vertelden wij jullie dat het magnetisch raster van de Aarde een deel van jullie bewustzijn is. Jullie wetenschap heeft jullie getoond dat het reageert op jullie bewustzijn en dat jullie erdoor worden beïnvloed.

Het magnetisch raster van de zon maakt hiervan deel uit (de heliosfeer van de zon) omdat dit het raster ook beïnvloedt. Dit betekent dat het zonnestelsel met jullie en jullie bewustzijn is verbonden. Geen wonder dat astrologie werkt. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Er zijn cycli waar jullie naar kunnen kijken. Hebben jullie echt gekeken naar dit soort dingen zodat jullie kunnen begrijpen dat er een meer gepaste tijd kan zijn die beter geschikt is voor jullie heling?

Geduld met de cycli

Sommigen van jullie hebben zeer lange tijd geprobeerd om vooruit te komen en uit de cyclus van niet-overvloed. Hebben jullie gemerkt dat het hierbij moeilijk is om feitelijk vooruit te komen? Het ene gebeurt en sluit het andere uit. Jullie maken je daar dus zorgen over en dan wordt het een deel van een angstscenario. Wat dit nog erger maakt is het feit dat jullie niet hebben begrepen dat dit in golven komt en dus zijn jullie gefrustreerd. De angst schept een disconnectie met Spirit en dat is moeilijk voor jullie.

Lieve mensen, niet alles valt direct op zijn plaats. Een van de dingen die jullie moeten begrijpen is dat er eerst een ontwaken dient te zijn. Dit schept een spiritueel pad dat volwassen zal worden als de tijd verstrijkt. Deze volwassenheid schept dan een verbinding die jullie in staat stelt om dingen te zien die gebeuren en hem ook in jullie toekomst te zien. Het stelt wijsheid in staat om op een correcte manier vooruit te komen.

Jullie vermoeden dingen en realiseren je dan dat Spirit iets beters zou kunnen hebben. Het ene ding leidt naar het andere en na een tijd slagen jullie voor iets dat een plaats is waar de dingen op hun plaats gaan vallen. Dan gaat het beginnen en zijn jullie op de juiste tijd op de juiste plaats en kruipen uit de gewoonten die jullie hadden of uit de overvloedproblemen die jullie hadden.

Sommigen van jullie hebben terugkijkend gezegd: “Wel, het heeft lang genoeg geduurd!” Toch realiseren jullie je niet dat de timing perfect was. Denken jullie dat het een straf was dat jullie zo lang moesten wachten? Dachten jullie dat jullie niet waardig waren? Als dit zo was absorbeerden jullie de lineaire leringen van andere spirituele systemen op de planeet die jullie vertellen dat jullie in de basis onwaardig zijn in de ogen van God – in zonde geboren. Zitten jullie in die box?

Hoeveel van jullie hebben dit opgegeven? “Wel, ik kreeg er een deel van, maar ik merkte niets van het andere deel. Het gebeurt gewoon niet.” Misschien begrijpen jullie niet dat het er nog steeds aan zit te komen en dat het nog steeds in jullie toekomst ligt? Wanneer is het “te lang” om te wachten? Wat doen jullie terwijl jullie wachten? Kijken jullie naar je tenen en zeggen: “Komt het nu, Spirit?” Is er een irritatie? Misschien is er zelfs boosheid door het onbegrip over waarom het zo lang duurt.

Laat mij jullie een hint en een geheim geven: Velen van jullie blokkeren de schepping van hetgeen jullie vragen door jullie ongeduld, angst en zelfs jullie boosheid tegenover God.

Jullie blokkeren de creatie hiervan.(Geeuw) De timing kan er geweest zijn en weer weg zijn! Oh, maak je geen zorgen, er zal een andere cyclus komen. Blijven jullie dus ook bij deze cyclus naar je tenen kijken?

Het is tijd voor affirmaties. Met volwassenheid en gratie – zie het in je geest alsof het al is gebeurd, in je toekomst, en vier het feit dat jullie overvloed hebben en gezond zijn.

Zie jezelf alsof je de situaties waarom je hebt gevraagd al hebt omdat, lieve mensen, wij willen dat jullie hier blijven.

Jullie zijn scheppers van realiteit, maar dit kunnen jullie niet doen met 3D-paradigma’s. Jullie kunnen dit niet doen op de manier waarop dit jullie is geleerd terwijl jullie opgroeiden. Jullie kunnen het niet doen met discipline en straf en alle andere dingen die jullie werden geleerd over de manieren van God. Zo werkt het niet. Zijn jullie verbaasd? Lieve mensen, dit is veel complexer dan jullie denken en tegelijkertijd is het zo eenvoudig.

Als jullie ontwaken en compassie en liefde voor jezelf ontdekken kunnen jullie dit pas genereren voor anderen. Ik heb het eerder gezegd. Jullie moeten eerst van jezelf houden! Dat is het punt van waaraf compassie gegenereerd gaat worden die zo puur is. Dit is wat jullie in de meesters zagen. Dit is de reden waarom mensen zich tot jullie aangetrokken voelen. De show van balans en wijsheid. Jullie stralen dit uit. Dit is de manier waarop jullie de planeet veranderen. Het is compassie en het verandert de omgeving om jullie heen.

Nieuwe energie, nieuw gereedschap, nieuwe kracht

De dingen veranderen. Er was een tijd waarin wij jullie vertelden dat jullie konden spreken tegen jullie innerlijk aangeborene (spreken tegen je cellen) en dit zachtjes te doen. Wij vertelden jullie dit een of twee keer te doen en dat het innerlijk aangeborene dit zou horen. Dit was de oude tijd omdat het opeens zo is dat het hardop uitspreken hiervan meester-energie bevat! Het is jullie eigen stem die in de atmosfeer om jullie heen wordt uitgesproken en die terugkomt in jullie oren en jullie eigen bewustzijn. Jullie horen jezelf iets zeggen dat meer kracht heeft dan het ooit in de geschiedenis van de planeet Aarde heeft gehad!

Door de energie-opwaardering, door de magnetische opwaardering, met alle dingen waarover wij hebben gesproken, is er een nieuw paradigma dat jullie zoveel meer kracht en macht geeft over je eigen lichaam.

Spreek je waarheid luid en duidelijk en affirmeer dingen waarvan jullie geloven dat die in jullie potentieel zijn. Zij worden realiteit en hoe meer jullie hen voor jezelf affirmeren, hoe reëler zij zullen worden.

Wisten jullie dat jullie de macht hebben om een eigen cyclus toe te voegen? Herhaal je affirmaties elke dag. Ik daag jullie uit! (gelach) Omdat jullie gaan voelen dat het gebeurt en jullie zullen gaan weten dat ik gelijk heb. Het is als het oefenen met energie. Hoe vaker jullie het zullen horen, hoe vaker jullie het zullen zeggen, en hoe vaker jullie het zeggen, hoe meer de neuronen zullen samenkomen en het creëren. Begrijpen jullie dit? Jullie herkennen dingen en zij worden jullie. Het is een cirkel – jullie met jullie – en die is nooit krachtiger geweest. Dit is anders. Dit is anders dan de manier waarop ik in 1989, toen ik hier kwam, met jullie sprak – anders dan tien jaar geleden.

Jullie hebben het verdiend.

Lieve mensen, wij geven jullie deze informatie niet omdat jullie iets verkeerd doen maar omdat wij deze nieuwe energie naar voren willen brengen die momenteel zo beschikbaar voor jullie is.

Ik wil dat jullie deze plaats anders verlaten dan toen jullie kwamen.

En zo is het.

KRYON