Channeling 165: Boulder, Colorado. / Communicatie met Spirit. 2

Live Kryon Channeling 165:
Boulder, Colorado.

Communicatie met Spirit. 2

10 januari 2016./Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

In deze laatste twee dagen hebben jullie de wetenschapper jullie dezelfde dingen horen vertellen die wij jullie al jaren leren. Wij vertelden jullie jaren geleden dat jullie klimaatverandering cyclisch is. Wij vertelden jullie dat de opwarming aan afkoeling voorafgaat in bekende cycli en jullie horen de wetenschap hiervan vandaag de dag. Wij vertelden jullie dat jullie niet de huidige veranderingen hebben geschapen en nu hebben jullie de wetenschap gehoord die jullie hetzelfde vertelt (Kryon refereert aan de presentatie door de wetenschapper Gregg Braden eerder op de dag). De studie van de wetenschap achter al deze dingen is eenvoudigweg de studie van de systemen van de creatieve bron (God).

De cycli zijn met een reden geschapen en de reden achter de cyclische energieën van deze planeet, van jullie leven, van de biologie en de economie  zijn er allemaal als onderdeel van een vernieuwbare groep systemen van planetair leven en gezondheid.

Dit zijn cycli die jullie kunnen meten en voorspellen. Jullie kunnen hen dus zien en je comfortabel voelen met de veranderingen. Jullie kunnen het je realiseren en zeggen: “Hier komt het weer”, en jullie kunnen je dan voorbereiden of ermee doen wat jullie willen. Dan geven de veranderingen geen schok meer, zijn zij geen verrassing meer, en wij hebben dit jullie verteld.

Maar in dit geval zitten jullie hier in een energie die nieuw is en die jullie nooit eerder hebben ervaren. De beschaving die jullie Aarde noemen balanceerde op de rand van de keuze maar het is een beschaving die per seconde plaatsvindt. Delen van jullie samenleving hebben hier 50 jaar lang mee gewerkt. De dispensatie van energie-opwaardering en cycli betreffen tientallen jaren. Zij zijn geen “vlam in de pan” zoals jullie dit zeggen, en velen van jullie zijn al heel lang betrokken bij wat wij planetaire spirituele ontwaking zouden willen noemen.

Het is als een voorloper op een grootse gebeurtenis. Het was vijftig jaar geleden een potentieel en het heeft zich nu gemanifesteerd.

God is in jullie! Jullie zijn God en een deel van het systeem. Wij hebben jullie deze prachtige informatie vanaf het begin verteld. Is het niet heerlijk om te weten dat jullie niet een of andere entiteit in de hemel hebben die jullie gaat oordelen? In plaats daarvan is het leven een deel van een liefdesscenario dat jullie voor jezelf hebben opgezet en geschapen. Het systeem is welwillend en dat zal het blijven zijn, maar er gebeurt iets.

Zie je, als de energie zich op de planeet gaat verhogen en jullie steeds bewuster laat worden van deze dingen die in dit weekend zijn geleerd, gaan communicaties vanaf de andere kant van de sluier in hun methodologie ook omhoog.

Bewustzijn gaat opgroeien

Vanmorgen gaven wij  in een korte channeling* een voorbeeld over ouderschapsmethoden betreffende een achtjarige ten opzichte van een negentienjarige. Dit werd zo gedaan zodat jullie je zouden realiseren dat net zoals jullie bewustzijn omhoog gaat als jullie opgroeien van kind tot jonge volwassene, dit dezelfde potentiëlen heeft als de algemene menselijke natuur.

Boodschappen van de creatieve bron aan de mensheid, gewoonlijk door middel van oude zielen, gaan er anders uitzien en anders aanvoelen en meer geavanceerd zijn. Voor sommige mensen is dit beangstigend omdat dit verandering betekent.

Een voorbeeld en een terugblik

Enige tijd geleden gaven wij jullie advies over communicatie met Spirit. Wij vertelden jullie dat mensen en Spirit (God) communiceren door het gebruik van verschillende tijdparadigma’s.

De perceptie van de timing tussen ons is niet hetzelfde. Er is geen tijd in een kwantumstaat. Dit is voor jullie moeilijk voor te stellen, maar tijd hoort bij jullie. Het is niet onze realiteit. Onze tijd is in een cirkel. Als jullie in jullie wereld een hint hiervan willen hebben, kijk dan naar kwantumenergieën die aangaande tijd ontdekt worden en jullie zullen zien dat een driedimensionaal vooruitzicht heel star is, in dozen gedaan en in delen verdeeld. Maar zo gauw jullie uit de derde dimensie vandaan gaan, gaan jullie niet naar de vierde, de vijfde, de zesde of de zevende. Jullie gaan naar allemaal tegelijk! Na 4D wordt natuurkunde multidimensionaal. Het kan niet genummerd worden als vijf, zes of zeven omdat jullie dan nog steeds tellen als in een driedimensionaal lineair systeem. Jullie zouden nog steeds in 3D zijn.

Ja, het is verwarrend en dit is waarom jullie hen in 3D nog steeds een cijfer geven, zelfs als er niet zoiets als “de vijfde dimensie” bestaat. Maar het helpt jullie vanwege jullie zienswijze betreffende tijd en stappen.

Wordt vervolgd