Channeling 165: Boulder, Colorado /Communicatie met Spirit. 1

Live Kryon Channeling 165:
Boulder, Colorado

Communicatie met Spirit. 1

10 januari 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Boulder, Colorado.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn nog steeds mensen die channeling maar een vreemde zaak vinden. Het past niet in hetgeen jullie hebben geleerd over wat waar zou kunnen zijn. Dit roept natuurlijk de vraag op: “Wat is de waarheid en wat is echt?”

Ik ben de magnetische meester. Ik ontmoette mijn partner op deze planeet 26 jaar geleden door zijn vrije keuze. Hij heeft jullie het verhaal over onze ontmoeting al vaak verteld en over zijn weerstand om te geloven dat ik echt was. Hij heeft jullie verteld over de eerste keer toen hij alleen in het donker was en voor de eerste keer inde stoel zat en zei: “Als jij daar bent, laat het mij dan zien!”

Op dat moment werden zijn gelaat, zijn hersenen en zijn pijnappelklier allemaal gesynchroniseerd en vroegen om een teken. De werktuigkundige was geen gelovige maar hij was wel geïnteresseerd om te “weten.”

Dit gaf mij toestemming om in zijn zienswijze te komen, maar wat hij kreeg was niet wat hij verwachtte. Toen hij in “de stoel zat” huilde hij. Het was emotie die in hem omhoog kwam en de tranen liepen hem over de wangen en hij sprong onmiddellijk uit de stoel! Hij was boos! Hij vond het niet leuk! “Het was een vorm van controle” zei hij. Hij had er niet om gevraagd om wat voor emotie dan ook te voelen, maar het moest gewoon op die manier. Dus deed hij het weer, en weer en de reden hiervan is dat hij, de werktuigkundige, de pseudowetenschapper in hem, een oorzaak-en-gevolg-relatie kreeg die hij niet kon verklaren – en dus deed hij het weer.

Er waren geen woorden, geen boodschappen, geen advies, alleen emotie. Lieve mensen, dit was het moment waarop zijn hart opsprong en hij zich verbond met wat zijn echte persoon was. Dit was het moment waarop wij in staat waren om uit zijn hoofd en in zijn hart te gaan. Het kostte hem jaren om te begrijpen wat er gebeurde en zich daarbij prettig te voelen en zich uiteindelijk te realiseren dat het de bedoeling was om dit met jullie te delen.

Mijn partner vertelt dat “God groter werd” dan alles dat hem ooit was verteld.

Hij begon zinnen te gebruiken als: De Meester-Fysicus van het Universum is God.” Hij realiseerde zich dat hoe meer jullie over wetenschap zouden leren, hoe meer jullie over de Schepper zouden leren en dat er geen scheiding is tussen natuurkunde en spiritualiteit. Het zijn mannen en vrouwen die uit eigen vrije wil ervoor kiezen om afgescheiden te zijn van de majesteit van God.

Hier zitten wij dan en onderzoeken wat waarheid en realiteit zouden kunnen zijn. Degenen die hier luisteren geloven wel of niet dat dit een echte boodschap zou kunnen zijn en zijn onderzoekend naar wie ik ben. Wat als ik een deel van jullie ben? Wat als degenen die hier zitten(jullie) groter zijn dan jullie denken en werd verteld?

De enkelvoud van jullie vooringenomenheid zegt dat ik een enkelvoudige entiteit moet zijn, ver weg, en misschien vreemd. Er zijn mensen die mij willen tekenen en mij een huid en vleugels willen geven, een naam. Een engel van mij willen maken en mij enkelvoudig willen maken. Ik ben “een ding” omdat jullie geloven dat jullie “een ding” zijn, ook al zijn jullie dit in werkelijkheid echt niet – echt niet.

Als jullie de essentie zouden kunnen zien van wat jullie “je ziel” noemen zouden jullie je realiseren dat er veelheden binnen veelheden van JULLIE zijn omdat God niet enkelvoudig is. Dat wat jullie “God” noemen is niet “een ding” Dat wat jullie zien als de creatieve bron is niet enkelvoudig en is niet “een ding.” Het is een soep van goddelijke energie en welwillende liefde in een systeem van kwantum-schap dat niet gekwantificeerd of gekwalificeerd kan worden. Het is de essentie van Al Wat Is en dat zijn jullie ook! De vermomming die jullie hebben is jullie zienswijze in 3D dat jullie enkelvoudig zijn.

Jullie worden ’s morgens wakker en zien al die jaren steeds dat ene gezicht in de spiegel, en dat is een grap. Het is een beperkte en beperkende dimensionale grap. Jullie zijn zoveel groter dan dat!

Toch moet het, voor deze test en voor deze planetaire ervaring, zo zijn, lieve mensen. Ook al is er een sluier van 3D zijn er toch velen van jullie die een  grotere waarheid beginnen te zien. Hoe groter de waarheid wordt, hoe welwillender en prachtiger het is. Ik heb jullie nooit een boodschap gegeven die anders was dan een felicitatie – een prachtige boodschap van liefde voor jullie, voor wat jullie doen op de planeet, voor waar jullie zijn geweest, voor wat jullie zijn geworden en voor waar jullie vandaan kwamen.

Ik heb jullie nooit een oordelende boodschap gebracht of verteld dat jullie iemand anders zouden moeten zijn of je ergens anders zouden moeten bevinden. Ik heb zojuist gezegd dat er met vrije keuze een heerlijke, esoterische gereedschapskist voor jullie beschikbaar is die, als hij geopend is, jullie leven zal veranderen.

Ik zou alle gereedschappen kunnen opnoemen waar wij de laatste jaren over hebben gesproken maar de grootste daarvan is de mogelijkheid om liefde te bespeuren; de mogelijkheid om de boosheid te verminderen; de mogelijkheid om te veranderen wat jullie de menselijke natuur noemen; de mogelijkheid om jezelf te helen en de mogelijkheid om in dit leven, op deze planeet, langer te blijven dan de verwachte tijd.

Wordt vervolgd