Bradenton, Florida 1

Live Kryon Channeling:

Bradenton, Florida 1

 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 24 juni 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner stapt opzij, zoals hij altijd doet, en laat de energie binnenkomen waaraan hij gewend is. Onzeker over wat deze energie zal zeggen, maar wel in de wetenschap dat deze energie liefdevol is, compassievol en welwillend en een deel van dit systeem is gedeeltelijk verborgen in de mensen die luisteren. En het gedeeltelijk verborgen gedeelte was in het verleden altijd een verkeerde zaak: wat verborgen moest zijn kan niet goed zijn, nietwaar? Zo werd er gedacht volgens de menselijke natuur. Kan niets goeds zijn, zeiden zij. De mensen die dit dachten hadden het volkomen mis! Maar het was wel volgens de oude menselijke natuur. Waarom dingen verstoppen? Waarom hebben jullie cadeautjes, leggen hen – in jullie cultuur – onder de kerstboom en als de kinderen hen openen zit er een slang in; jullie hebben iets dat verder gaat dan hun kennis, maar totdat zij het op de juiste tijd openen blijft het verborgen, lieve mensen, dit lijkt heel erg op de verborgen dingen van het oude verleden omdat jullie geen plaats hadden waar jullie hen onder konden brengen, ook al wisten jullie wel dat er dingen verstopt waren. En nu, in deze energie, zijn zij van jullie. Wij zullen het daar vanavond nog even over hebben.

In dit systeem, als jullie het zo willen noemen, is er een grootsheid van ontdekkingen die voor sommigen van jullie niet zo groots is. Jullie hebben het jezelf niet toegestaan om het te zien. Jullie hebben jezelf omringd met een stolp die mensheid en menselijk zijn, heet.

Als jullie worden geboren bij de ouders die jullie dingen vertelden, en in de omstandigheden die jullie voordien hadden uitgezocht, die jullie hebben aanvaard, spraken jullie daar niet over terwijl jullie niet wisten dat het net een schelp was die jullie konden breken wanneer jullie dat maar willen. Jullie beginnen de potentiëlen hiervan te begrijpen, van wat er werkelijk binnenin zit. Als jullie door het leven gaan worden jullie allerlei materiële dingen gebracht. Zij worden uitdagingen omdat het niet de dingen zijn die jullie verwachtten en zorgen veroorzaken en de stroom onderbreken. Er zijn frustraties voor alle mensen en dit komt omdat jullie samen leven met een vrije keuze voor iedereen. Iedereen kan in de richting gaan die hij/zij wil gaan en als zij dit zelfs niet weten zullen zij een richting kiezen die hun lichaam wil gaan. Daarbij zal er, natuurlijk, verwarring zijn, onverwachte dingen die gebeuren, zorgvolle dingen, vreugdevolle dingen, welwillende dingen. Het is een mix, nietwaar? Zoals mijn partner zegt lopen vele mensen rond en gooien steeds een dobbelsteen op: hoe zal het vandaag gaan? Hoe zal het morgen gaan? Dit is eigenlijk hetzelfde als zeggen: “Ik heb de controle helemaal niet!” De dobbelsteen die ik in mijn hand heb schept kansen en die ga ik volgen omdat ik niet de controle heb. Anderen zullen zeggen: “Ik weet dat ik geen controle heb maar daarom kan ik mij beroepen op het Goddelijke omdat het Goddelijke wel controle heeft. Ik krijg dus hulp van buitenaf.” Deze gedachte werkt voor velen, maar het is nog steeds niet accuraat – helemaal niet accuraat. De waarheid is dit: In jullie is er een mogelijkheid om de muur af te breken….helemaal, en misschien voor het eerst een nieuw systeem te zien, en het is nieuw! Sinds 2012 is het meer beschikbaar dan ooit tevoren. De voorlaatste channeling die wij gaven ging over jullie DNA en wat daarin gebeurt. Het spreekt over dingen waar wij maar zelden over spreken. Over het feit dat de mens door zijn DNA een bewustzijn begint te ontwikkelen. Het is multidimensionaal.

Jullie hebben het lineaire in jullie denken, in jullie verwachtingen, en alle dingen die jullie hebben, zelfs spiritueel gezien. Jullie zijn zo lineair, alle generaties, al duizenden jaren. Zoveel jaren! En opeens is er een opwaardering en de opwaardering zorgt ervoor dat het bewustzijn en de energie van deze planeet omhoog gaan. Werkelijk omhoog! De mensheid zelf vergaart een energie die het nog nooit heeft gehad en jullie manier van denken is anders aan het worden. Hoe zou het voor een mens zijn om een multidimensionaal bewustzijn te hebben? Het antwoord is: het begint bij de een en het gaat naar een ander en weer naar een ander. Als jullie multidimensionaal willen denken begint dit met alles los te laten dat jullie ooit hebben gedacht.

Vanavond ga ik jullie vertellen over een bibliotheek. Dit zal jullie de werkelijke kracht laten zien van hetgeen er binnenin jullie is. Hoe zou het zijn als jullie alle paradigma’s zouden kunnen controleren? Hoe zou het zijn? De paradigma’s van ouder worden. Wat denken jullie van de paradigma’s van gezondheid? Wat denken jullie van de paradigma’s over wat de dokter jullie vertelt? Van de paradigma’s van de wetenschappers die jullie vertellen welke dingen er op de planeet zijn gebeurd. Hoe zit het met de dingen die jullie in de leerboeken op school lazen over wie jullie zijn en hoe jullie hier zijn gekomen? Ik vertel jullie dat alle dingen waarover zij spraken niet correct zijn. En zij waren incorrect omdat zij het beste waren dat jullie hadden. Dit is waar de menselijke natuur en zelfs de meest briljante wetenschapper naartoe zal gaan in een oude energie die niets anders heeft dan jullie gedachten en jullie bewijzen. En opeens hebben jullie die niet meer en moeten jullie iets openen dat verder gaat dan het zelf. Jullie zouden het uit kunnen schreeuwen en roepen: “Wat is dan het eerste dat wij moeten doen? Laat ons de trap zien die wij moeten oplopen, tree voor tree.” Lieve mensen, als jullie multidimensionaal worden kunnen er geen trappen meer zijn. Jullie worden multidimensionaal, en zelfs een beetje daarvan zal jullie iets nieuws van twee en soms meerdere kanten laten bekijken, buiten de box van lineariteit. Maar ik zal jullie iets vertellen dat heel erg zal helpen. Geef ons even een moment….

Denk eens aan de gelukkigste tijd in je leven. Sommigen van jullie waren toen kinderen, anderen niet. Wat er in die tussentijd is gebeurd dat jullie vasthoudt, het zet jullie vandaag direct waar jullie thuishoren. Jullie zouden direct zeggen dat er teveel is gebeurd. Teveel water onder de brug is gestroomd. Ik zou jullie willen zeggen: “Oh, lieve mensen, hoe lineair zijn jullie met je water dat onder de brug stroomt van de ene plaats naar de andere!” Ouder worden, de ladder van teleurstellingen beklimmen, van zorgen en frustraties die sommigen van jullie er zoveel van hebben, en toch is er iets anders voor in de plaats voor de rest van je leven, als jullie dit willen. Maar dit specialisme zal van jullie vandaan moeten komen door het pellen van de ui. De ui is al oud, en jullie kunnen gaan beginnen om die af te pellen, maar daarin zullen jullie dan zien dat er meer is. In dit proces zullen er enkele tranen zijn (Kryon lacht) terwijl jullie de ui pellen. Ik zal jullie vertellen wat er gebeurt als jullie pellen. Jullie gaan waarheden onthullen. De waarheid is niet wat jullie voorheen dachten. De waarheid is niet wat jullie verwachten. Het eerste dat jullie zullen gaan voelen is vrede. Jullie kunnen op een ochtend wakker worden en zeggen: “Wat is er gebeurd. Ik voel mij vandaag zo lekker? Met alle dingen die ik heb gedaan en die ik nog moet gaan doen….ik voel mij goed!” En jullie zullen beginnen te begrijpen wat er in jullie leven echt is en wat niet.

Ik heb een paar dagen geleden tijdens een channeling een vraag gekregen. “Wat moeten mensen doen met de omstandigheden in hun leven? Hoe kan jij je goed voelen met alle prachtige dingen om je heen, deze omstandigheden? Mijn antwoord was: “De omstandigheden zijn wat de mens heeft geschapen. Jullie maakten de omstandigheden, dat deden jullie! Wat is jouw reactie hierop? Laat de omstandigheden los. Hoe voel jij je, ben je depressief? Denken jullie dat het weer terugkomt? Wat is jullie frustratie? Alles wat ik jullie zojuist heb verteld is de reactie van de mens op de dingen om hem heen, dus: omstandigheden zijn wat mensen hebben geschapen. Dit is jullie realiteit. Wat als jullie de omstandigheden hebben geschapen en her-scheppen hen, kneden hen weer? “Ik weet dat dit iets is wat ik niet wil; dit is frustrerend. Ik heb een team om mij heen omdat ik een ziel heb die multidimensionaal en prachtig is en ik zal niet gefrustreerd worden en mij met dingen bezighouden die mij uiteindelijk snel oud zullen laten worden. Ik laat mij niet meer boos maken omdat alle dingen gebeuren om een reden die ik niet ken. Ik zal de weg nemen die Goddelijk is en zal dankbaar zijn voor elke dag. Mijn chemie zal hierdoor veranderen. Ik zal hier veel langer zijn dan mijn dokter mij vertelt. Mijn chemie zal de ziekten verjagen die mij willen aanvallen omdat ik bang ben, maar ik ben geen kind meer.” Dit is moed en er is moed voor nodig om dit te zeggen. Er zullen mensen zijn die de zaal willen verlaten en zeggen: “Dit is verkeerd denken.” Als je iets denkt kun je het niet krijgen. Maar waarom proberen jullie het niet? Uitzoeken wat jullie verwachten en wat jullie denken en wat jullie niet kunnen geloven en feitelijk de omstandigheden om je heen te veranderen. Lieve mensen, jullie gaan een fase voor de mensheid binnen die nieuw is en waarin anders wordt gedacht. Mensen worden wakker en zeggen: “Er is iets veranderd. Ik voel mij lekker!” Zij zullen zeggen: “Misschien moet ik mijn verwachtingen veranderen, dan wordt het misschien een mooie dag! Ik word niet zo vaak meer bang. Ik word niet meer zo teleurgesteld, ik word niet meer zo gefrustreerd terwijl er dagelijks dezelfde dingen gebeuren en dezelfde mensen om mij heen zijn….op de een of andere manier stoten zij allemaal van mij af. Op de een of andere manier weet ik dat ik hier boven sta en mijn reacties welwillender en begripsvoller zijn en met meer compassie.”

Dit is het, lieve mensen, om multidimensionaal te worden. En in die multi-dimensionaliteit is een woord dat jullie vaker zullen horen dan ooit tevoren: de samenvloeiing van compassie!!! Meer dan toeval hebben jullie samenwerking/samenvloeiing. Samengaan van gedachten die passen bij de Schepper. Als jullie multidimensionaal worden gaan jullie de aspecten van het Goddelijke binnenin jullie aanbrengen. Het samengaan is uiteindelijk met de andere kant van de sluier. Zonder ooit naar een helderziende te gaan, naar een priester, iedereen die buiten jezelf is, maar in plaats daarvan voelen jullie het als de verbinding er is en die willen jullie niet meer kwijt en hij gaat ook niet meer vanzelf weg zolang jullie de ui blijven afpellen en de welwillendheid van de God binnenin verwachten.

Dit is de waarheid en de meesters over de gehele Aarde hebben jullie dezelfde informatie gegeven. Maar nu zijn JULLIE de meesters. Jullie zijn degenen die op eigen benen staan. Jullie zijn je eigen voorouders. Jullie ontwaken zelf.

Dit is de uitdaging voor degenen die van het oude naar het nieuwe gaan.

Laat dit voor vandaag voldoende zijn. Er zijn veranderingen binnenin. Zaadjes die zijn geplant, en potentiëlen voor een langer en grootser leven. Meer dan jullie ooit hebben verwacht. Ik kom terug.

En zo is het.

KRYON