Bradenton, Florida 2

Live Kryon Channeling:

Bradenton, Florida 2

 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 29 juni 2018
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De zaal is gevuld met mensen die ik ken. Ik ken ook degenen die later luisteren of lezen. Dit komt omdat jullie allemaal deel uitmaken van een grotere familie. De familie die zich voor jullie verborgen houdt terwijl jullie hier zijn.

Ik wil ergens over spreken. Het is een onderwerp dat wij al eerder hebben aangesneden, maar niet op deze manier.

Er is een gloednieuwe energie voor deze planeet. Jullie zijn in transitie waarbij het bewustzijn van het verleden een belofte voor de toekomst wordt. Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat het van een donker gebied naar een omgeving van licht gaat, die anticiperen en vreugde met zich meebrengt ten opzichte van de oude dagen. Voor een bloembol is alles mogelijk en is alles in orde. Maar jullie moeten de puzzel uitwerken. Wij hebben jullie vele channelings gegeven over wat er aan de hand is; jullie gaan van een lagere naar een hogere plaats. Sommigen gewoonten, sommige vooroordelen veranderen, handelingen, waarvan jullie soms niet eens weten dat jullie hen hebben gedaan. Er is echter Een ding dat bij de meesten algemeen is. Er moet iets opgehelderd, gereinigd worden. Niet omdat er zoveel oude dingen aan vast zitten, er moet iets opgehelderd worden vanwege Wie Jullie Zijn. Als jullie horen wat het is, zullen jullie het weten. Wij hebben er eerder over gesproken. Laten wij dus bij het begin beginnen. Dingen die jullie over jezelf zouden moeten weten; niet wat jullie is verteld. Spirituele dingen die zo waar en prachtig zijn. Dingen die vandaag de dag niet worden verteld door de spirituele systemen, niet zoals hier. Ik wil terug gaan naar het begin en het begin zoals ik dat zie en ga vertellen. En hiermee begint de lering:

Lieve mensen, jullie hebben een scheppingsverhaal dat over de hele planeet verspreid is. Verschillende culturen hebben verschillende scheppingsverhalen. Er is er een in deze cultuur waarmee jullie misschien zijn opgegroeid. Het meest populaire geloof lijkt heel veel op hetgeen wij onderwijzen. Over het zaaien van de planeet. Luister nu even goed.

Over het verbazingwekkende ding dat plaatsvond, biologisch, esoterisch, bij de mens, zo’n 200.000 jaar geleden: Er was een verandering, een grote verandering en als je alle fysieke dingen even opzij schuift: wat gebeurde er nu werkelijk? Het was een prachtige switch, onderscheidingsvermogen, een implantatie in de mensen op de grens van donker en licht. Er was een lus in de evolutie, 200.000 jaar geleden en het was ontworpen, geen toeval! Het is een scheppingsverhaal en het staat in jullie Heilige Geschriften. Het werd misschien anders verteld, maar het is er wel. Hetzelfde verhaal: dat jullie mensen waren onder vele zoogdieren en er iets gebeurde. Een leger engelen kwam naar beneden. Bij jullie scheppingsverhaal hoorden jullie dat het Adam was, Eva was, de Hof van Eden, allemaal metaforen voor wat er gebeurde en jullie de prachtige kennis ontvingen over licht en donker, vrije keuze voor de hele planeet. Ik heb jullie hierover verteld. Ik ga jullie nu even op de plaats van de Schepper zetten, gewoon even maar. De vraag is: “Wat zouden jullie gedaan hebben?” Laten wij zeggen dat jullie de Geest van God hebben. En laten wij zeggen dat jullie het wonder hebben gezien, Gods ontwerp, en jullie zien het. Wat zouden jullie doen toen het zaaien eenmaal was voltooid?

Om jullie een hint te geven over waar ik naartoe ga: Laten wij zeggen dat jullie een klein kind nemen en jullie gaan het iets geven dat prachtig mooi is. Jullie brengen het naar de bibliotheek met de kennis over alles en laten het kiezen tussen de boeken en dan gaan jullie naar de uitgang en zeggen terloops: “Oh, sorry, wij hebben jou nooit leren lezen!”

Duizenden boeken en jullie kunnen hen niet aanraken; jullie weten niet wat erin staat. Het is dus logischer om een scheppingsverhaal te hebben dat vanaf dat moment begeleid wordt door leringen. (Kryon lacht). De Schrift vertelt hier niets over, helemaal niets! De mensen hebben dit dus allemaal voor zichzelf gekregen en werden toen alleen achtergelaten. Er was geen leerstof die van een engel kwam, geen leringen uit geschriften. En toen kwamen de meesters. Door de culturen en de geschiedenis kwamen er velen van hen. Maar de bron, de bron van deze engelenergie, ging gewoon weg. En jullie weten dat toen de verhalen begonnen.

Mijn verhaal is anders….veel logischer. Het zaaien vond plaats en de leringen begonnen. Je kunt zo’n grote verandering niet brengen en dan gewoon weglopen. In plaats daarvan hebben wij jullie verteld dat degenen die jullie zaaiden van het sterrenbeeld Zeven Zusters kwamen en dat zij bleven en met leringen begonnen. Het feitelijke zaaien begon lang geleden. Er was al heel, heel veel gebeurd voordat jullie op een punt kwamen waarop allen er klaar voor waren. Dit was 52.000 jaar geleden. Er zijn twee cycli betrokken bij de menselijke civilisatie waarin jullie er in een andere staat waren om te scheppen. De Pleiaders kwamen en zij bleven ook. De leringen begonnen. Dit is wat jullie hebben gedaan. Dit was allemaal voorbereiding. Maar toen kwam Lemurie en dus ook plaatsen waar jullie werden onderwezen, niet alleen in Lemurie, er waren meer plaatsen maar in Lemurie duurde het langer omdat het geïsoleerd was. Het was een hoge beschaving die 30.000 jaar duurde.

Jullie hadden een scheppingsverhaal en toen was iedereen verdwenen. Dit is op zichzelf niet logisch, lieve mensen, dat God jullie op een bepaalde plaats zou brengen en jullie deze kennis bracht en er dan niets mee zou laten doen….geen leringen, geen instructies. Net zoiets als engelen die duister in licht veranderen en dan weggaan. Dit is niet logisch, lieve mensen. Nee, er werd onderwezen. En hier zijn wij dan, lieve mensen, en de leringen begonnen. Degenen die hen in die 30.000 jaar hebben bezocht en onderwezen waren de Pleiadiers. Hier zijn wij dus! De lessen begonnen. Het eerste dat zij jullie vertelden was: Wie zijn jullie? Het zaaien was voltooid. Jullie zullen dit niet in de Schriften vinden. Dit wilden de Pleiadiers dat jullie zouden weten. Waar komen jullie vandaan? Dit ging over de manier waarop het werkt. Alles zat erin. De lessen over in het midden blijven, over de God binnenin, die in ieder van jullie zit en over de zaden van degenen die jullie onderwezen. De engelen kwamen naar beneden in de Hof van Eden en er waren Adam en Eva, en jullie weten wat zij deden. Klinkt het echt logisch dat men tegen hen beiden niet zei dat zij nu hebben wat wij hebben, de God binnenin, en jullie hebben nu een stukje binnenin jullie dat wij erin hebben gestopt. Jullie hebben nu licht binnenin je; de vrede van de Schepper. Gebruik het met wijsheid. Hier is een hint: er was niets van dat alles. Niets werd jullie gegeven. De waarheid is: wij bleven en onderwezen jullie. De Creatieve Bron die werd vertegenwoordigd door de Pleiadiers bleef en onderwees. En wij onderwezen een lange tijd. Klinkt het logisch als wij jullie een bibliotheek geven zonder jullie te leren lezen? Daarom hebben wij dit wel gedaan.

De reden waarom ik jullie dit vertel is omdat jullie iets zijn kwijtgeraakt, een van de prachtigste dingen, en jullie moeten dit weer terug hebben, en snel ook. Een van de mooiste aspecten die jullie werden geleerd. De Pleiadische Moeders, de Sterrenmoeders, jullie noemen hen de Leraressen, gaan zitten en vertellen de kinderen hun prachtige informatie: “Kijk naar je moeder. Kijk naar mij, en kijk goed, want op een dag zullen jullie ons zijn. Wij willen dat jullie naar ons, van de sterren, kijken omdat dit de afstamming van de Aarde is. Wij willen dat jullie naar ons kijken en de pracht zien van de God die jullie schiep en die in ons en in jullie is. Wij willen dat jullie altijd naar binnen gaan, hoe lang jullie ook leven en hoe vaak jullie ook leven want weet je, jullie komen en gaan en komen en gaan van deze planeet omdat dit het systeem is. Zie je, jullie gaan altijd terug naar de schepping. Het is prachtig. Komen en gaan met de pracht van God binnenin: Jullie ZIJN GOD!!!”

Dit was praten tegen kinderen en zij begrepen het. Zij begrepen het alsof zij ernaar keken, zij zagen het! De kinderen werden volwassenen en de kinderen van de kinderen leerden dezelfde dingen. Waar zij volgens hun Akasha ook werden geboren, zij droegen deze boodschap in zich, droegen hem met zich mee. En door beschavingen heen, lieve mensen, met vrije keuze, begon de efficiëntie van het bewustzijn van donker en licht te veranderen.

Jullie weten wat er gebeurde. Met vrije wil werd er in plaats van licht voor duisternis gekozen. Zo vele beschavingen vernietigden zichzelf omdat zij niets anders meer begrepen dan duisternis. Degenen die het wel begrepen voelden nog steeds het licht van God binnenin. En toch hadden allen al die tijd het licht binnenin zich maar zij schoven het opzij, sloegen het neer. Er was teveel macht in het licht en de duisternis wist dit. En langzamerhand kregen jullie waar jullie mee opgegroeid zijn, lieve mensen. Beschaving na beschaving schiep steeds weer hetzelfde scenario: licht en donker. Het licht werd verstopt, weg geschoven.

Het is interessant dat dit in elke beschaving plaatsvond. Geheime gemeenschappen ontstonden en de geheime genootschappen moesten de kennis van de God binnenin verstoppen. Maar het duister zei: “Kijk daar is een geheim genootschap. Zij moeten wel slechte dingen doen! Ga daar niet naartoe! Geloof het niet!” Het begin van samenzweringen, het begin van duisternis in alle hoeken, het begin van een gebrek aan vertrouwen en zelfs degenen die God binnenin zich hadden en bij een genootschap hoorden, werden duivels genoemd. De duisternis scheen altijd te winnen en mensen gingen overal het ergste van denken. Dit is de definitie van duistere energie. De pracht van de God binnenin werd onderdrukt. Het was bijna alsof je een klomp goud had die scheen als de zon, die jou was, en waar na verloop van tijd vuil en stof op kwam en het goud “verdween.” En hier zitten jullie dan vandaag met besmeurd goud. Dit is een metafoor voor een gebrek aan zelfwaarde.

Het is algemeen. Het komt niet alleen voor bij oude zielen, het is algemeen voor mensen! Het grootste deel van de mensen die hier zijn gekomen en weer gingen en reïncarneerden maakte hetzelfde mee, net als jullie deden en hebben ervaren. Als jullie toen zouden zeggen dat jullie God binnenin hadden was dit hetzelfde als je doodvonnis uitspreken. Zelfs de magiërs en de sjamanen, degenen die het in zich hadden om het weer te beïnvloeden….zelfs zij hadden moeilijkheden in die tijd. Als er ergens iets niet goed ging kregen zij hiervan de schuld en kostte dit hen vaak het leven. Sommigen van jullie waren hen. Jullie zijn je eigen Ouden, oude zielen, jullie waren daar! Sommigen van jullie werden spiritueel geboren en met kennis, en zo gauw jullie opgroeiden volgden jullie feitelijk  gewoon weer hetzelfde pad. Jullie geloofden je ouders nooit, volgden geen religieuze of andere structurele organisaties. Anderen van jullie ontwaken later, maar jullie hebben allemaal stoffig en besmeurd goud. Een gebrek aan zelfwaarde komt voort uit vele levens waarin je niet werd geloofd, je moest je verstoppen in het duister. Sommigen van jullie zijn ontwaakt met de intuïtieve kennis om je gedeisd te houden Gedraag je! Kom vooral niet te snel uit de kast of doe het helemaal niet, want anders maak je het misschien nog een keer mee! Maar zelfs degenen die wel uit de kast kwamen, zelfs de leraren, zelfs degenen die de Boeken schreven, zelfs degenen die in de stoel zaten (Lee) en channelden, hebben stof en vuil op hun goud. Toch werd de waarheid jullie gegeven door degenen die jullie hebben gezaaid. Wat jullie daarmee deden….kijk maar om je heen en zie! Veranderde regels, negativiteit, disfunctioneren, teveel dingen…zelfs degenen die de waarheid kennen over het weer terugkomen, zelfs degenen die Weten hebben stoffig goud. Met andere woorden: in deze zaal – luister naar mij – zijn er mensen die zo graag vooruit willen gaan, mensen die zeggen “Ja, ik zie het licht” die nog steeds lijden door angst, een gebrek aan zelfwaarde en dat soort dingen.

Wij weten dit. Wij WETEN dit!

Ik wil nu dat jullie deze woorden goed in je opnemen: Spirit, God, de Scheppende Bron, hoe jullie hem/haar ook willen noemen, weet van deze dingen en is er klaar voor om jullie het goud te helpen afstoffen zodat het kan stralen als het licht. Alles wat jullie moeten doen is beginnen met afstoffen en als jullie dit willen doen, oude zielen, gebruik dan wat ik jullie zojuist heb verteld: Straal als de zon! Als puur gepoetst goud zodat jullie je gezicht daarin kunnen zien en ik wil dat jullie even overwegen hoe het is om je hand te nemen en het stof weg te vegen, zelfs zonder borstel, en te zien hoe het stof verdwijnt. Zie de weerspiegeling van je eigen gezicht, het is prachtig en jullie kunnen het niet wegvegen, het blijft, maar het stof wordt door jullie weggeveegd, ook al weten jullie vaak niet wat jullie ophelderen door een programma binnenin jezelf als je niet gelooft en als jullie niet mee willen gaan met een programma van schoonheid en welwillendheid en compassie En zullen blokkades zijn over wat jullie tegenhoudt om de dingen te geloven die ik jullie heb verteld: het is het stof op het goud, het schoonpoetsen van twijfel. Het is geschiedenis die jullie vertelt dat het niet echt is, het is de geschiedenis die jullie vertelt dat het duister is, het is geschiedenis die jullie samenzweringen geeft tegen jullie blinkend goud. Het is alles waar jullie doorheen zijn gegaan en in deze energie, in dit licht, staat het goud op jullie te wachten totdat jullie gewoon, heel eenvoudig, het stof gaan wegvegen. En als jullie dit doen, zelfs als jullie er maar mee gaan beginnen en gaan zitten…gaan de dingen veranderen.

Als jullie enkele van de gereedschappen waarover jullie vandaag en al 22 jaar van Kryon hebben gehoord willen en naar het volgende niveau willen is het tijd om het stof weg te vegen. Dat zal de katalysator zijn voor alles waar jullie om hebben gevraagd. Oh, depressieve mens, ik weet wie jij bent. Ik weet wie hier zijn.

Het is voor jullie zo moeilijk om uit dit ding te klimmen. Als jullie iets willen doen Kennen Wij Het Onderwerp. Wij zijn aan de andere kant van de sluier niet in een vacuüm. God oordeelt  niet over wat jullie doen en wat jullie hebben gedaan. In plaats daarvan staat God vlak naast jullie te wachten en zegt: “Poets het schoon, haal het stof weg. Ook al heb je geen stoffer, doe het!” Dan zullen jullie zien Wie Jullie Zijn!!!
Je gezicht in het goud. De weerspiegeling van jou! Het beeld van liefde!  De Pleiadische leraren onderwezen door met de kinderen te praten en te zeggen dat zij worden geschapen in het beeld van liefde. Dat is de Schepper!!!

Zij werden geschapen in het beeld van pracht en compassie. Dat is de Schepper! Deze leringen zitten nog steeds in jullie; zij zitten in jullie Akasha. Alles wat jullie hoeven te doen is dit te geloven!  Beginnen met het wegpoetsen van het stof totdat jullie je weerspiegeling kunnen zien en dan kunnen zeggen: “Ik wist het! Het is waar! Ik BEN geschapen in het beeld van liefde!”

Lieve mensen, dit gaat de grootste katalysator in deze nieuwe energie zijn voor het leren van alle dingen die jullie wensen te leren. Jullie kunnen niet echt veel verder komen als jullie volledig twijfelen over wie jullie zijn. Het gebeurt niet snel. Het gebeurt zo snel of zo langzaam als jullie verleden dit zal toestaan. Begrijpen jullie? Wat hebben jullie ervaren? Wat is jullie geleerd? Wat is er bij jullie ingestampt? Bij sommigen niet veel, bij anderen heel veel. Sommigen zullen er harder aan moeten werken, en degene die hier depressief is: ik heb het tegen jou! Zodat jij uit deze depressie komt en naar een plaats gaat – luister naar mij – waar je nooit meer hoeft af te stoffen. Jij zult geen depressie meer hebben; de cirkel waarin jij al je hele leven zit en die jij hebt ervaren, is dan over, voorbij. Ik spreek nu ook tegen mensen die dit later horen of lezen. De cirkel zal stoppen als jullie gaan afstoffen en jullie gaan jezelf uiteindelijk bezien als waardig om op deze planeet te zijn. Niet alleen maar waardig: jullie hebben dingen te doen! Hoe voelt het om te weten dat dit daar nog steeds aanwezig is? Je hoeft er niet op uit te gaan, nergens naartoe te gaan, je hoeft er niet voor te studeren, maar alleen maar stof weg te poetsen. Jullie zullen de pracht die jullie zijn, gaan zien. Zoveel makkelijker om liefde te zien na het stoffen in plaats van in een spiegel te kijken waar jullie niet eens in kunnen zien omdat die zo donker is en waarin jullie jezelf zelfs niet kunnen zien om te weten wie jullie zijn. Jullie kijken naar een spiegel die zo smerig is. Poets het weg om de spiegel te zien, die weerspiegeling, dit goud van God in jezelf. Het is nooit veranderd. Alleen de geschiedenis heeft het veranderd. Wat jullie werd verteld heeft het veranderd en het is tijd om volwassen te worden en je eigen beslissingen te nemen over Wie Jullie Zijn en wat jullie relatie is met het Universum, met de Schepper, de God binnenin jullie!

Oh, prachtige mensen, oh geweldige menselijke wezens, IK WEET hoe die weerspiegeling eruit ziet.

Ga het doen! Het is tijd!!!

En zo is het.

Kryon