Buffalo, New York / Van het Duister naar het Licht gaan. 1

Live Kryon Channeling 183:
Buffalo, New York

Van het Duister naar het Licht gaan. 1

24 juni 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Buffalo, New York.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wil dat jullie een bel rondom deze plaats vormen die alle andere geluiden en concepten blokkeert. Er is hier een energie voor jullie en voor sommigen van jullie is er deze dag een “A-ha-gevoel” want het gaat over herinneren!

Lieve mensen, voor velen van jullie zullen veel van deze dingen herinneringen zijn en dit is wat jullie in deze tijd verwachten. Jullie gaan je de dingen beginnen te herinneren die in de Oude dagen heel bekend waren. Er zijn dingen die jullie leerden. JULLIE waren deze Ouden, oude zielen, en er is veel om je te herinneren.

Jullie zullen je de oude profetieën herinneren waar zelfs jullie – als Ouden – aan hebben deelgenomen – op een bepaald niveau wetend dat jullie feitelijk in die toekomst aanwezig zouden zijn – en daar zijn jullie nu! Al deze dingen begonnen ergens op te slaan binnen de gevoelens die jullie nu merken te hebben. Dit kanaal (Lee) is er een dat een vraag gaat stellen: “Hoe gaan jullie nu leven…. vanuit het duister naar het Licht?” Als jullie, als oude zielen, al letterlijk duizenden jaren op deze planeet zijn, vanaf het scheppingsverhaal, zijn jullie letterlijk doordrongen met de kennis van licht en donker. Jullie hebben op een bepaald niveau geleefd, beschaving na beschaving. Jullie hebben zelfs in beschavingen geleefd waarvan de geschiedenisboeken nog helemaal niets afweten.

Zo oud zijn jullie! Toch gingen jullie elke keer als jullie op deze planeet terugkwamen, terug naar een laag bewustzijn. Op een schaal van een tot tien, betekent 1 een beginnend bewustzijn en 10 het meest wijze bewustzijn. De menselijke beschaving bevindt zich nog steeds alleen maar op ongeveer drie-en –een half. Tot zover heeft het zich ontwikkeld binnen de beschaving op jullie planeet. Wees je ervan bewust dat enkele beschavingen met hoger bewustzijn begonnen maar zich naar beneden ontwikkelden naar het bewustzijn dat jullie nu hebben.

Jullie hebben duizenden jaren geleefd met een oudere energie en hier zitten jullie dan in een veranderende energie waarin het Licht zich begint te tonen en waarin het duister zich ziet afglijden naar disfunctioneren.

Laag bewustzijn (duister) is aan het verliezen omdat de attributen die het normaal gesproken voedden niet meer levensvatbaar zijn. De systemen die dreven op een gebrek aan integriteit en hebzucht gaan ineen vallen. Verschillende delen van de planeet zullen eerst beginnen en daarna zal de rest aangestoken worden. Hoe dan ook zullen zij verschrompelen omdat het licht aan de winnende hand is. Hoe doen jullie het persoonlijk? Hoe zal het zijn om het licht in te gaan na duizenden jaren van duisternis? Welke gewoonten die jullie in het duister willen houden zullen jullie meenemen naar deze nieuwe tijd?

Ik wil met jullie nu gewoon een paar attributen doornemen. Zij zijn wat jullie voedsel voor de gedachten noemen, oude zielen. Jullie zijn de hoop van de planeet, het licht van de planeet, oude zielen. Jullie zijn degenen met ervaring op de planeet, en toch zijn zo velen van jullie nog bezig met de puzzel in het duister. Hoe gaan jullie het doen? Ik zal een lijst van attributen maken, zoals ik zo vaak doe, en hij is niet lang. De lijst zal stappen en inzichten vertegenwoordigen betreffende het proces van het bewegen van het duister naar het licht.

Geloof

Zoals zoveel andere lijsten die wij jullie hebben gegeven gaat nummer een als volgt: Geloven jullie het? Geloven jullie het echt? Wij geven channelings over gezondheid en jullie mogelijkheid om de Akasha te ontginnen. Wij hebben met jullie gesproken over het spreken met je cellen en het werken met je innerlijk aangeborene. Bij al deze dingen geldt: Geloven jullie het? De reden is dat dit de eerste stap is dat als jullie bewustzijn dit niet als waarheid aanvaardt, jullie lichaam geen enkele kans heeft. Jullie zijn de baas van jullie cellen en jullie bewustzijn spreekt tegen jullie innerlijk aangeborene en jullie moeten dit allemaal aanvaarden. Jullie moeten dit van jezelf maken. Geloven jullie dit? Geloven jullie echt dat er een opwaardering aan de gang is?

Als je op de planeet rondkijkt en alles ziet wat er in de zakenwereld aan de gang is en bij de regeringen, kunnen jullie iets vreemds zien. Hoewel deze dingen regelmatig gebeurden in een oude energie, kunnen jullie iets vreemds zien, zij spartelen in deze nieuwe energie en zij lijken op zijn minst ongepast. Jullie hebben deze energie nog nooit gezien omdat die in jullie levens nog nooit is getest. Geen mens heeft de attributen die eraan komen ooit gezien. Als jullie zoutwatervissen nemen en die in fris water stoppen zullen zij dood gaan, tenzij er een mechanisme is waarmee zij hun metabolisme kunnen aanpassen. Zij horen in het water, maar niet in dat type water. Jullie bewegen je van donker naar licht en hoewel jullie vele levens hebben geleefd zijn de paradigma’s veranderd. Jullie zullen je moeten aanpassen. Nummer een is dus dat jullie het moeten geloven.

Gebeurt dit echt op de planeet of is het iets dat jullie op een seminar door een kanaal hoorden? Is het wishful thinking – iets waar jullie je niet helemaal bij kunnen aansluiten – of maken jullie er deel van uit? Als jullie dit doen moeten jullie zeggen: “Wow, het gebeurt echt! Ik ben op de juiste plaats en ik maak deel uit van de opwaardering. Het is een van de grootste dingen die ooit op de planeet zijn gebeurd. Ik leef op en in de juiste tijd en hier ben ik voor gekomen!”

Sommigen van jullie kunnen super analytisch zijn en zeggen: “Ik kan niet zijn gekomen voor deze nieuwe duisternis/licht-opwaardering omdat ik te oud ben. Mij mankeert het een en ander en ik kan dus niet doorgaan met iets dat zo anders is en met veel verranderingen komt!” Lieve mensen, de scheppen van  licht is iets wat jullie zeer goed kunnen, hoe oud jullie ook zijn en wat er ook in je lichaam gebeurt. De schepping van compassie en licht is bewustzijn aan het werk op zijn meest elegante manier en jullie kunnen dit allemaal doen.

Er zijn heel veel mensen die hebben gezegd: “Ik kom niet terug. Ik heb mijn werk gedaan!” Ja, dit is ook zo en ik zeg dit nog eens en nog eens. Jullie wilden het feestje niet missen! Lieve mensen, jullie gaan niet meer dezelfde fouten uit het verleden maken. Jullie zullen binnenkomen met frisheid en een Akasha-herinnering die wijsheid zal scheppen die nieuw is.

Dit is wat er later zal gebeuren, maar NU hebben wij jullie nodig, oude zielen.

Jullie zijn nu hier om letterlijk de oorlog te winnen, deze oorlog tussen donker en licht, nu jullie nog steeds leven en daarom brengen wij jullie informatie om langer te kunnen leven als jullie beginnen te begrijpen hoe jullie je lichaam kunnen helen, tegen je cellen kunnen spreken, en dingen scheppen waarvan de medische wereld heeft gezegd dat zij onmogelijk zijn.

Sommige mensen zitten hier nu en hebben het al gedaan. Ik weet wie hier zijn en ik weet wie hier voor mij zitten. Er zijn wonderen met jullie verbonden en er zijn synchroniciteiten hier onder de toehoorders. Ik weet wat er in jullie levens is gebeurd. Spirit weet het. Jullie zijn zeer rijp voor deze informatie! Toen jullie eenmaal hadden besloten dat het echt is en besloten om dit van jezelf te maken, konden jullie beginnen aan de reis naar het licht. Dan horen jullie te vragen: “Als het echt is, waarmee word ik dan geacht om samen te werken? Welke veranderingen zijn er in mij omdat ik het feit heb aanvaard dat dat de donker-licht-opwaardering aan de gang is? Dit is de vervulling van de profetie der eeuwen en jullie zitten in een tijd die ongebruikelijk en rijp voor verandering is. Wat is jullie volgende stap? Wat gaan jullie doen?

Wordt vervolgd