Kryon in Bulgarije. 1 / Het Wijsheid-koor.

Live Kryon Channeling:

Het Wijsheid-koor. Bulgarije. 1

  13 september 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Degenen die hier zijn zouden iets moeten weten….dat er duizenden zijn die deze opnamen later beluisteren en lezen. Laat mij dus beginnen met hen te vertellen waar wij zijn en wat wij doen. Aan de voet van de Rila-bergen is hier een pijnappelklier-koor. Daarbij worden de tonen in paren gezongen en scheppen daarbij een multidimensionale ervaring die het Veld in gaat en wordt gehoord door degenen van de sterren.

Als jullie dit lezen of hiernaar luisteren, lieve mensen, en niet hier zijn en misschien wel onderhand de was doen, zet dan de recorder beter maar even af omdat het een beetje te vreemd kan zijn. Er zijn honderd mensen die tonen gaan zingen en zij maken prachtige geluiden en zij gaan een multidimensionale ervaring hebben van de Pleiadiers van de Zeven Zusters. Laat mij jullie geven wat ik “de zaak voor het leven in het Universum” noem….met name in jullie melkwegstelsel.

Er zullen vandaag zeven channelings zijn, sommige kort en een lange. Een met specifieke instructies voor het laatste deel en voor Yah Wee. Ik wil dat jullie even met mij meegaan…. Jullie zijn hier nog niet zo lang, lieve mensen, de mensheid op deze bol die Aarde wordt genoemd is hier nog niet zo lang. Zie je, dit melkwegstelsel van jullie zonnestelsel is behoorlijk oud….sommige van jullie wetenschappers zeggen dat het 13 miljard jaar oud is. Met de schepping hiervan en van deze planeet voordat die afkoelde werd hij bewoonbaar voor micro-organismen en toen begon het. Over het hele melkwegstelsel gebeurden deze dingen om dezelfde redenen. Wat ik hiermee bedoel is dat het scheppen van leven absoluut normaal is in welk melkwegstelsel dan ook; maar dit is het melkwegstelsel waarover wij het nu hebben. De schepping van leven is natuurlijk…het gebeurt met de natuurlijke chemie van aminozuren en elektriciteit die overal aanwezig is in het hele melkwegstelsel en bij miljoenen planeten zoals deze in dat wat jullie de bewoonbare zone noemen, een plaats waar jullie mee bekend zijn. Ik schilder dus een beeld dat in het hele melkwegstelsel – net zoals hier – leven in potentie mogelijk was en zo begon deze schepping. Zoals de microben hun evolutie hadden gebeurde dit hier ook.

Maar hier was het anders. Het leven zoals jullie dit vandaag kennen met de cyclus die jullie kennen van fotosynthese die zorgt voor zuurstof en door de planten wordt omgezet van stikstof in zuurstof. Sommige wetenschappers zeggen dat zij vijf vormen hebben ontdekt waarin leven kan ontstaan door naar de aarde te kijken, naar de rotsen te kijken….alle dingen waar zij naar kijken. Het zijn er feitelijk meer dan vijf, het komt en gaat en als het weer begint kan het zomaar een miljoen jaar verder zijn voordat de elementen weer met elkaar combineren en zo ging het ook op deze planeet….het begon en het stopte en begon en stopte en zo ging het ook op vele andere planeten, honderdduizenden planeten waarop het voor de eerste keer gebeurde! Dus zwierven wilde dinosaurussen op Aarde totdat zij werden vernietigd. Er waren grote aantallen beschavingen in jullie melkwegstelsel, net zoals jullie, zij leken op jullie, met DNA als dat van jullie maar alleen een beetje anders….beschavingen, intelligentie, dualiteit….al die dingen die jullie hebben…. miljoenen jaren voordat jullie er waren. Dit leven dat mensheid wordt genoemd, nu, met de vonk van God binnenin jullie, met een bewustzijn dat weet wie God is, is maar tweehonderdduizend jaar oud! Ik zeg het nogmaals….jullie zijn het nieuwe jochie in de buurt! Dit melkwegstelsel barst van het leven en het is leven dat veel, veel ouder is dan dat van jullie en iets van dit leven is veel verder gevorderd in bewustzijn. Dit is hoe het leven werkt. Zelfs jullie wetenschap moet toegeven dat er leven MOET zijn omdat zij de elementen hiervoor zelfs in jullie eigen melkwegstelsel vinden. Nu is er deze kennis dat het leven waarschijnlijk overal is, en jullie hebben gelijk.

Ik zal hier vandaag nog wat verder over spreken op manieren waarop ik dit nog niet heb gedaan omdat jullie dit graag willen weten. Luister: er zijn redenen waarvoor zij niet naar deze planeet zijn gekomen, zijn geland op het gazon van het Witte Huis en hebben gezegd: “Wij zijn er!” en ik zal jullie in een van de channelings vertellen waarom. Maar de vraag blijft of beschavingen met een bewustzijn dat miljoenen jaren verder is dan dat van jullie, inclusief het concept van de Schepper binnenin, met dezelfde attributen als degene die jullie hebben, ook door hun tijden heen moesten, door hun oorlogen, hun dualiteit en hun ervaringen en een aantal haalde het en anderen haalden het niet zodat het Universum nu naar jullie kijkt! Het nieuwe jochie in de buurt! En toen jullie 2012 passeerden zei ik tegen Yah Wee dat het tijd was: Zing de tonen NU. Jullie gingen door de precessie van de equinoxen en vertel hen dat jullie wakker zijn geworden! Vertel hen dat jullie weten dat zij ook hier zijn door het zingen van de tonen naar de Pleiadiers! Als zij dit horen en herkennen zal er een groot applaus zijn omdat jullie het hebben gered: ”Zij hebben het geflikt….zij HEBBEN het gehaald!” Daarom zijn jullie hier….om met deze erfenis verder te gaan, zo vreemd, raar en ogen-rollend het voor heel veel mensen zal zijn. Er zal een dag komen waarop het rollen met de ogen zal stoppen….als zij landen op het grasveld van het Witte Huis. (Kryon lacht) en ook op vele andere plaatsen. Ik zal jullie zeggen dat als dit gebeurt niemand verrast zal zijn.

Kryon

Wordt vervolgd