Kryon in Bulgarije 2. / Het Wijsheid-koor.

Live Kryon Channeling:

Het Wijsheid-koor. Bulgarije. 2

  13 september 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Nu gaan wij weer verder. Ik wil nog wat spreken over wie hier zijn en met name ook over Lemurie….dingen die ik in het verleden grotendeels aan vrouwen heb verteld die nu hier zijn. Allereerst kunnen jullie je ervan bewust zijn dat sommige van de tonen en geluiden die jullie horen een over-kwaliteit hebben die “gezien” kan worden door degenen die luisteren naar interdimensionale dingen. Ik wil het ook nog even over gisteren hebben toen Yah Wee zei: “Misschien kunnen wij de channeling wat korter maken (bulderend gelach) als wij alles een droom laten zijn en….zippp. (gelach) De sterrenmoeders hebben dit allemaal gehoord, maar jullie zijn er nog niet helemaal klaar voor. Lemurie was er echt en het was grotendeels een trainingsplaats voor de pieken waar de Pleiadiers landden en voor de sterrenmoeders die hun kinderen kregen.

Lemurie, in het midden van de Grote Oceaan, was uniek en dit komt omdat het geïsoleerd was en duizenden jaren ongestoord door kon gaan. Geen andere beschaving, hoe lang die er ook waren en terwijl incarnaties ook waren begonnen, kwam niemand ooit bij de eilanden en zo werd Lemurie de plaats van “hoger onderwijs.” Wat ik jullie wil vertellen is wat ik al vaak heb gezegd: de sterrenmoeders leerden de vrouwen andere dingen dan de mannen. De reden hiervoor is dat de vrouwen veel beter toegerust zijn om de sjamanen en de leraren op deze planeet te zijn en deze reden zou duidelijk moeten zijn voor elke moeder. De vrouwen zijn intuïtiever, zij voeden de kinderen op, zij hebben liefde, compassie en geduld, en dat is nodig om de pracht van de God binnenin, van de Schepper, te onderwijzen. De vrouwen dragen de toorts van het sjamanen-schap en zijn leraressen van de goddelijkheid. Jullie komen nu in deze samenleving op een plaats waar het gebeurd is met de dualiteit omdat die is omgekeerd.

Hoe vinden jullie het tot nu toe?

Heeft het gewerkt? Niet echt, niet echt. Ik wil dat jullie in deze groep om je heen kijken, lieve mensen, jullie Akasha ontwaakt voor deze koren en als jullie naar de laatste jaren kijken zijn het meestal vrouwen. Jullie zijn aan het ontwaken, Lemurische vrouwen…meer ook dan degenen die toen mannen waren omdat dit het zaad is dat jullie toen werd gegeven, en dit was het zaad: zouden jullie als beschaving die de mensheid wordt genoemd, kiezen om na het jaar 2000 in 2012 te gaan? Als jullie de precessie van de equinoxen zouden halen zou dit zaad gaan ontwaken. Het sjamanen-schap dat jullie werd geleerd over de schoonheid van God, de delen van het Lemurisch Wiel van Lering, al deze dingen gaan nu weer opkomen en intuïtie is de sleutel, en daarom zijn er zoveel meer vrouwen bij betrokken. Zij werden ervoor getraind zodat velen, als zij op een bepaald punt ontwaakten, dingen zouden zien waarvoor zij nog niet klaar waren en een van de dingen die jullie misschien heeft verrast is hoe dit koor voor jullie weerklinkt. Hoe voelt dit? Velen van jullie die vanaf het begin in deze koren hebben gezeten hebben de wereld rondgereisd, zijn op de pieken geweest en hebben de tonen gezongen en jullie hadden dit niet willen missen. De reden hiervoor is alweer dat dit is ingebouwd in jullie Akasha en als deze pieken zich gaan openen en activeren en verspreiden wat zij doen – en daar kom ik nog op terug – zullen jullie daarop antwoorden. Het is bijna zo dat jullie Akasha en jullie pijnappelklier antennes zijn die jullie naar deze zaal toetrekken waar jullie tonen leren die niemand ooit heeft gezongen. Vreemd: geluiden die niemand ooit heeft gemaakt die samengesteld worden in een scenario van timing dat vreemd is voor sommige mensen en die nooit iemand eerder heeft gedaan. Terwijl jullie dit doen hebben sommigen van jullie de heling van je leven!!! Ik heb het niet zozeer over het fysieke als wel over het bewustzijn van vrede waarin jullie je het belang gaan realiseren van wie jullie zijn in deze tijd op de planeet, wat jullie als oude zielen zouden kunnen doen, zelfs nadat de koren hebben gezongen. Oude zielen kwamen als Lemuriers op de planeet omdat zij de meeste intuïtie voor het ontwaken hadden. Er zijn er velen die graag hier hadden willen zijn maar de bronnen niet hebben om hier te komen en zij zullen zo goed zij kunnen naar de tonen luisteren en dus zijn zij echt bij jullie! Zo werkt multidimensionaliteit. Als jullie komen in een dimensionaliteit die verder gaat dan die van jullie dagelijkse basis, gebeuren er grappige dingen en deze dingen zijn een tijdloosheid, een gevoel misschien dat jullie daar zijn terwijl dit niet zo is. Er zullen mensen zijn die nu niet hier zijn en die deze channelings en de tonen horen en hier toch zullen zijn. Moeilijk voor jullie te begrijpen over de toekomst en het verleden en hoe het kan geen relatie te hebben met een multidimensionaal veld als zij zijn gerelateerd aan een driedimensionaal veld. Stel je eens voor dat degenen die later naar de channeling luisteren nu hier zijn. Hoeveel zouden het er zijn? Waar komen zij vandaan? Daarom vraag ik jullie je voorstellingvermogen uit te strekken vanuit jullie realiteit naar iets dat verder gaat dan hetgeen driedimensionaal is. Er is hier op dit moment een Groep om jullie heen die van de sterren komt en zij zitten niet achterin, zij zitten op jullie schoot. Sommigen van jullie voelen dit, voelen de realiteit van wat jullie doen en dit gaat verder dan het leuk hebben met andere oude zielen in Bulgarije.

Dit is de diepgang van de oude ziel die geleid wordt door een meester-oude ziel genaamd Yah Wee die zelfs terwijl ik spreek ontwaakt voor nog een groter doel en die deze planeet nog veel meer wetenschap heeft te geven, zelfs als de koren zijn verdwenen. Lieve mensen, dit is een nieuwe tijd, een nieuw era en deze planeet gaat ontwaken voor concepten van integriteit die er nooit eerder waren, voor transparantie die er nooit eerder was en jullie zijn in het centrum hiervan, op de juiste plaats en de juiste tijd.

Er zijn mensen geweest die vroegen over het signaal – als je het zo zou willen noemen – dat op 21 december 2012 werd uitgezonden door zovelen van jullie hier. Wij hebben jullie verteld dat deze speciale gebeurtenis degenen van de sterren vertelde dat jullie voorbij het ijkpunt waren gegaan dat was voorspeld en het einde van de mensheid zou betekenen. Er zijn enkele senioren in de zaal die zich de profetieën kunnen herinneren die vertelden dat jullie het niet zouden halen. Jullie hebben de koude oorlog meegemaakt waarin vijftigduizend kernwapens op elkaar waren gericht. Het waren de tijden waarin sommige mensen er absoluut zeker van waren dat zij dit niet zouden overleven omdat er vele oorlogen in allerlei beschavingen waren geweest maar dat deze met kernwapens “uitgevochten” zou gaan worden en dit het einde zou zijn. Er waren in bepaalde heilige geschriften voorspellingen die zeiden dat jullie het niet zouden redden en dat was allemaal gericht op twaalf jaar vόόr het koor. Dit is een belangrijk cijfer en ik zal jullie daar straks meer over vertellen, maar het was gecentreerd rondom het jaar 2000.

2000 vloog voorbij en de enige problemen die jullie hadden, of het nu klopte of niet, waren de problemen met computers etc. bij de overgang van het millennium, sommigen van jullie herinneren zich dit nog wel. Jullie overleefden, en er was geen oorlog. Enige tijd daarvoor waren er zelfs vieringen, bijeenkomsten, van degenen die voelden dat dit eraan kwam. Zij zeiden dat dit in het Veld was en dat het Veld het bewustzijn van de toekomstige mensheid bevatte. Er zouden dingen komen en zij plaatsten zichzelf doelbewust in het Veld omdat het bewustzijn begint te ontwaken en zij gingen de plaats voorbij waarvan jullie zeiden dat dit nooit zou gaan gebeuren. Twaalf jaar later, in Hawaii, Lemurie, kwamen velen van jullie bijeen en zongen de basistonen, de eerste tonen en die gaven een signaal af. Zo vaak wij jullie hierover hebben verteld lijkt het voor sommigen een mysterie te zijn, mystiek, over hoe zoiets zou kunnen zijn. Wij begonnen vandaag met jullie te vertellen dat het leven in dit melkwegstelsel overvloedig is. De meesten van hen hebben een hoog bewustzijn, misschien een geascendeerd lichaam. Zij zijn er! Zij leven hier in dit melkwegstelsel en sommigen van hen (Kryon lacht) hebben jullie DNA geschapen!

Wat was het signaal? Er zijn mensen die zeggen: “Waarom moeten wij weer met koren aan de gang? Er is een keer gezongen en dat is toch genoeg? Waarom meer koren? Ik antwoord hierop nu: Dit signaal was een wekker. Het was een signaal waar zij niet precies op zaten te wachten….omdat al eonenlang deze beschaving die mensheid wordt genoemd altijd alleen maar oorlogen had gehad, als jullie dit hebben gemerkt. Oorlog na oorlog, en het leek erop dat de Akasha van de mensheid zich nooit de horror van de vorige oorlog herinnerde. Er kwamen nieuwe mensen en het leek er bijna op dat zij nooit wisten wat het is om je hand te verbranden en het niet meer te doen. Zij deden het gewoon weer. Dit is een teken van laag bewustzijn. Jullie waren bijna afgeschreven, lieve mensen. Hier is nog iets dat het niet zou redden: De Schepper geeft jullie vrije wil, absolute vrije wil. Er is geen tussenkomst, ook al gingen jullie tot de bodem. Dat is vrije wil! Dat is de liefde van God die jullie keuze geeft. Maar jullie stuurden het signaal en er was meer dan ontwaken, lieve mensen, er was verrassing en daardoor kwamen er – als jullie het zo willen noemen – bijeenkomsten, een samenstromen van energie in dit melkwegstelsel waar een herkenning was dat er weer een planeet naar ascensie zou gaan. Het zo nog een vierduizend jaar kunnen duren voordat zij daar zouden zijn maar zij lieten nu dezelfde voetstappen klinken als zovele planeten voor hen. Zij zagen dat het bewustzijn zich ging verhogen….zoveel zelfs dat 900 van jullie op een plaats samen kwamen en uitzonden, zongen, naar de sterren: “Wij hebben het gehaald!” Zij waren verrast! Waarom moeten jullie blijven zingen? De reden is deze: Jullie hebben dezelfde oude tonen nodig die acht jaar geleden werden gezongen en daarmee doorgaan, zodat zij weten dat dit geen eendagsvlieg, geen opwelling was en jullie jezelf een paar jaar daarna toch vernietigden. Maar jullie hebben jezelf een paar jaar later niet vernietigd en jullie gaan door met het zingen van tonen die meer samenklonken met de pijnappelklier en….rechtstreeks van de sterrenmoeders kwamen die hen aan Yah Wee leerden. Zij leerden hen aan hem zodat hij zich hen zou herinneren wanneer deze dagen zouden komen en hij bracht het ook naar voren. Het signaal was: “Wij zijn er nog steeds!” Er is hier nog een ander koor, en nog een, en de tonen worden meer samenwerkend en zij vertellen iets dat nog verder gaat dan het signaal aan degenen van de sterren die erop wachtten dat jullie zouden ontwaken en uiteindelijk een galactische groep zouden vormen die een doel heeft waar ik alleen maar een hint over heb gegeven. Is het mogelijk dat dit melkwegstelsel een gemeten vibratie heeft als het gaat om laag of hoog bewustzijn? En als er een meting was van hoog of laag bewustzijn, wie kan het dan wat schelen? Wie kijkt er, wie luistert? Het Universum, lieve mensen, is heel groot. Jullie melkwegstelsel is heel groot. Wat als ik jullie vertel dat het bewustzijn van jullie melkwegstelsel een belangrijk meetgetal heeft dat vertelt hoe de dingen in het Universum gaan met vrije keuze van anderen die jullie nooit zullen ontmoeten. Als dit gebeurt voegt het bewustzijn van jullie groep zich bij die groep van planeten, bij die tienduizenden planeten met geascendeerde wezens die naar jullie kijken en zeggen: “Goed gedaan, Pleiadiers!”

Wat als hetgeen hier gebeurt, het verhogen van het bewustzijn hier, invloed heeft op het getal van het hele melkwegstelsel? Denken jullie dat het niet uitmaakt? Oh, ik zal jullie vertellen dat het zeker iets uitmaakt. Jullie kunnen dus doorgaan met het sturen van signalen, inclusief die van vandaag, dat niet alleen zegt dat jullie er nog steeds zijn, maar dat jullie nu ook betere liedjes zingen zoals overwinningsliedjes, slaapliedjes, en hoe gecompliceerder hoe beter, en hoe vaker jullie dit doen hoe beter. Er is hier ook een Groep, het is zo speciaal wat jullie hebben gedaan, lieve mensen! Deze planeet wordt vandaag de dag meer beschermd dan ooit tevoren, maar zij komen niet eerder dan wanneer al het leven is geascendeerd en zij weten ook dat jullie hier zijn….jullie hebben een bubbel om je heen van prachtige geascendeerde wezens die weten van jullie Pleiadisch DNA en door jullie ascensie helpen jullie het melkwegstelsel…..jullie werden in de gaten gehouden!

Ik heb jullie nog iets te vertellen waar ik vandaag nog wat verder mee doorga. Jullie hebben vandaag alleen maar ontwakingssignalen verstuurd die zeggen: “Wij zijn hier!” Er was nooit echt een taal die verder ging dan de mededeling dat jullie er nog steeds zijn en wij zijn een beetje meer ontwaakt zodat dit niet de laatste keer zal zijn. Net zoals een moeder die in een kamer zit en niets hoort van haar kind in de andere kamer en opeens de stem van haar kind hoort en zegt: “Goddank, je leeft!” en zij gaat naar de andere kamer om te zien wat er is en het kind zegt: “Dada!” (gelach) Jullie verbinding zal over iets meer gaan dan dat. Zie je, jullie hadden een taal in het laatste lied en het vertelt hen dat jullie weten wat er aan de hand is.

Ik wil jullie een boodschap geven van een Pleiadier. Zij van de sterren onderwijzen met metaforen. Het is heel moeilijk voor welk geascendeerd wezen ook om te onderwijzen op de manier waarop een driedimensionale onderwijzer dit doet. De reden hiervoor is dat de concepten van God veel verder gaan dan welke taal in de zaal ook. Dit is dus het verhaal waarvan de Pleiadiers willen dat jullie het vandaag horen:

Een man wandelt in het veld, hij heeft een tijdje een berg beklommen en het is een prachtige plaats en het is een mooie dag. De man is heel intelligent. Hij is een man van de wereld, gewoon, en hij heeft een goede baan. Het onverwachte gebeurt! Hij ziet wat alleen beschreven kan worden als een verschijning. Hij probeerde er een foto van te maken, maar dat ging niet, het werd niet geregistreerd. Het was bijna als een ronddraaiende lichtgevende bol. Het was verbazingwekkend. Hij wist dat hij iets zag dat verder ging dan drie dimensies, maar hij was er niet bang voor omdat het heel geruststellend voelde. Het begon vorm te nemen in zijn geest en zijn hersenen gingen aan de slag met de vraag: ‘Wat is dit!” en hij kon niet anders dan tot de conclusie komen dat dit engelachtig was. Toen nam deze engelachtige vorm de vorm aan van een prachtige vrouw, engelachtig van vorm en stralend als de zon. De man is het grootste deel van zijn leven naar de kerk gegaan en hij is hier klaar voor. Hij doet zijn schoenen uit omdat hij weet dat hij in de aanwezigheid van iets moois is…iets van God, en het staat voor hem en het draait voor hem in het veld. Al snel vond hij de moed om te spreken terwijl hij ernaar staarde. Hij zei: “Kun jij mij horen? En de heerlijke stem die hij in zijn hoofd hoorde…niet door de lucht, niet door zijn oren, zo zalvend…een vrouw, natuurlijk, want de engel zag er vrouwelijk uit. De engel zei: Ik hoor je!” De man vroeg: “Wat ben jij?” De engel zei: “Ik Ben alles wat je maar wilt, mijnheer!” Intelligent als hij is, en wijs, zegt hij tegen de verschijning: “Ik denk dat u een engel bent. Zeg mij alstublieft wat u bent en niet wat mijn voorstellingsvermogen mij vertelt.” Hij denkt dus verder dan het verleden en de zienswijze van zijn geest. De verschijning zei: “Ik Ben geen engel….ik kom van de sterren!” De man vroeg: “U komt van de sterren?” en de verschijning zei: “Ik kom van de Pleiaden, Ik Ben een sterrenmoeder! Hij weet niet wat dit betekent; hij voelt alleen het geheiligde hiervan. Hij kan het niet echt bevatten terwijl de realiteit is dat het vlak voor hem ronddraait en hij staart naar de multi-kleuren en hij realiseert zich dat hij kijkt naar iets dat erg verschilt van elke realiteit die hij ooit had meegemaakt. Waarom straalt dit zoveel liefde uit? Hoe kan hij dit in elke cel van zijn lichaam voelen? En dit vertelt hem nu ook nog eens dat het helemaal geen engel is…..een ET?  Hij vraagt: “Kunt u mij dingen vertellen?” en zij zei: “Natuurlijk!” “Waar komt u vandaan?” Hoewel de verschijning had gezegd dat zij een Pleiadische sterrenmoeder was had hij dit nog niet helemaal begrepen. Het antwoord zal jullie verbazen. Zij zei: “Ik Ben van ZIEL. Ik kom hier vandaan.” “U was hier?” vroeg hij. “Ik Ben hier al duizenden jaren!”

Hij vroeg hierover niet meer door omdat hij in zijn eigen geest de mogelijkheid zag om vragen te stellen aan dit wonderbaarlijke wezen dat zoveel liefde uitstraalde. Hij zei: “Ik heb denk ik niet veel tijd. Ik wil belangrijke vragen stellen! Ik wil weten hoe de dingen werken” (Kryon lacht) Aldus begint hij: “Zult u mij de waarheid vertellen als ik vragen stel die in mij branden?” Zij zei: “Natuurlijk!” en zo begon er een serie vragen, en de eerste was deze: “Ik heb mij altijd dingen afgevraagd over antizwaartekracht. Kunt u mij vertellen of dit bestaat en hoe het werkt?” (Kryon lacht) De sterrenmoeder werd toen een beetje zichtbaarder en hij kon haar gezicht zien en zag dat het prachtig was. Hij kon haar stem nu door de lucht horen en niet in zijn hoofd. Het was een stem die hij zijn hele leven niet meer zou vergeten die werd veroorzaakt door een ander soort “zangkoor!”, een koor dat uit twee delen bestond. Zij zei: “De liefde van God gaat verder dan alles wat jij je ooit kunt voorstellen. De liefde van God bevat de compassie van het Universum en alle schepselen die daarin leven zijn bekend. De liefde van God is doordrenkt door waarheid en helderheid. De liefde van God weet wie jullie zijn. De man realiseerde zich dat zij niet antwoordde op de vraag. Hij probeerde het nogmaals en deze keer niet over natuurkunde maar over de regering. “Wat is de beste soort regering en hoe zal het verder gaan? Wat voor leider hebben wij nodig?” Zij zei: “De liefde van God is de meest spectaculaire energie die jij je kunt voorstellen. Hij stroomt naar elke cel in je lichaam met grote vloeibaarheid en hij ontmoet elke cel. De liefde van God kent elke grasspriet en elk stukje leven op deze planeet….er is niets dat vergeleken kan worden met de liefde van God!”

Toen ging zij hem een vraag stellen. “Vertel mij eens….heb jij kinderen?” Hij zei: “Ik heb er twee.” Zij vroeg: “Hoeveel hou je van hen?” Hij zei: “Ik hou onmetelijk van hen, vanuit mijn hele hart, meer dan wat dan ook.” En zij zei: “Vermenigvuldig dit nu eens tien miljoen keer, en dat is de liefde die jou vanaf mij vandaag doorstroomt vanuit de Creatieve Bron van Al Wat Is. De IK BEN staat voor jou en kent jouw naam!”

“Lieve sterrenmoeder, waarom heeft u geen van mijn vragen beantwoord?” Zij antwoordde dat zij elke vraag had beantwoord en dit komt omdat je, als je eenmaal de ware liefde van God kent, waarover ik hier al eeuwen lang heb onderwezen, jullie je zullen realiseren dat die die in jullie is en dat die onmetelijk van jullie houdt….meer dan jij van je kinderen houdt. Als je dit eenmaal ziet en het begint te begrijpen en daarnaar gaat leven zal elke vraag die jij maar kunt stellen naar voren komen. De liefde van God komt eerst en alle andere dingen zijn daaraan toegevoegd. Alle natuurkunde die je ooit hebt willen weten; alle sociale vragen die ooit gesteld kunnen worden, zijn daar….en ooit ook de wijsheid die zal komen als je hen gaat begrijpen. JIJ BENT GEWELDIG IN DE OGEN VAN DE ENE, DE CREATIEVE BRON! Van de Pleiadische moeder naar jullie….vandaag!

Jullie zitten hier dus op een Piek en als jullie niet echt hebben opgelet bij de uitleg tot dusver. Dit is een Pleiadische hotspot. Jullie hebben twaalf Pieken en twaalf Dalen en zij werden hier lang geleden geplaatst….in de basis bij het begin van de landingen van de Pleiadiers. Zij werden hier maar voor EEN reden geplaatst…voor het geval dat er deze planeet de precessie van de equinoxen veroorzaakte en er een verhoogd bewustzijn zou gaan komen, zouden zij geactiveerd worden. De dingen zouden niet ineens gebeuren en de paren zouden samen geactiveerd worden. Wij hebben deze duw- en trekbeweging beschreven. Dit is niet echt moeilijk te begrijpen. Als jullie magnetisme kunnen begrijpen en als jullie je een magnetische machine kunnen voorstellen die op zo’n manier ronddraait dat er altijd twee polariteiten zijn waardoor er altijd een bepaalde druk is. Dit zal de toekomst betreffende energie zijn want dit is de manier waarop duw-en-trek-energie zal werken bij de Pieken en de Dalen. Zij activeren en het duwen en trekken begint, maar de Pieken waren de plaatsen waar de Pleiadiers werkten en waar de landingen geschiedden. Wat ik jullie wil vertellen is misschien interessant: Iedereen die heeft geluisterd, de wezens waarover jullie kunnen lezen, is altijd geheiligd geweest voor de mensheid. Het is geen toeval dat wij hier in de voet van de berg zijn….het Thuis van de Witte Broederschap. Dit is voor velen een geheiligde plaats. Als jullie nog verder terug zouden kunnen gaan en als de geschiedenis jullie in staat stelt om te zien zouden jullie zien dat zij ook geheiligd waren voor degenen die hier voor de Pleiadiers waren, en zelfs ook voor degenen die er weer voor hen waren. Jullie voelen dus een heiligheid die werd gevoeld bij alle Pieken. De Pieken en Dalen zijn ook beschreven als tijdcapsules. Het is jullie al eerder verteld maar ik wil jullie dit weer laten zien: een tijdcapsule is niet wat jullie je voorstellen. Hij opent zich op de juiste tijd, en wat er op de planeet gebeurt en wat er is gebeurd – door het eerste koor – is een langzame opening van kennis en heiligheid; van het geheiligde Veld van de planeet om de samenhang van het bewustzijn op de planeet te laten toenemen. Jullie beginnen je te ontwikkelen, lieve mensen….als jullie dit niet zelf al hebben gemerkt! De maatschappij verandert in wat er toegestaan wordt en wat niet. Opeens zijn er minder samenzweringen….opeens worden dingen die altijd getolereerd zijn niet meer getolereerd. Onrecht wordt niet langer getolereerd. Ongelijkheid: niet langer getolereerd. Misbruik: niet langer getolereerd.

Wij hebben jullie verteld dat er meer dingen zullen komen en dat zij jullie zullen laten schrikken als jullie hen ontdekken….dingen die al heel lang onder het tapijt werden geschoven, zoals men zegt, komen nu allemaal aan het oppervlak. Dit zijn de dingen die gebeuren op een planeet die zich gaat ontwikkelen en het is alsof dit nooit eerder is gebeurd. Er zijn mensen die zeggen dat dit komt door het internet, en dit is natuurlijk niet zo. Er zijn zeker dingen die gebeuren door jullie internet en wij hebben ook hier eerder over gesproken. Voordat het internet verscheen heb ik jullie verteld dat er een dag zou komen waarop iedereen alles kon weten en dat er geen geheimen meer zouden zijn….en dat is het internet. Maar het internet schiep geen toegenomen bewustzijn op de planeet….het schiep geen: “Me Too”-beweging. Internet schiep geen mensen met integriteit die dit voorheen niet hadden en het schiep niet een paar van de dingen die jullie vandaag zien.

Degenen die hier verantwoordelijk voor zijn, zijn de Pieken en de Dalen en zij zorgen voor het openen van de planeet. Jullie hebben jezelf bij de Pieken zo goed mogelijk gedragen en zo vaak als jullie konden zongen jullie de liederen.

Zijn er Pleiadiers in de Rila-bergen? Het antwoord is: Natuurlijk! Wisten jullie dat sommigen van hen hier voor jullie kwamen? Hier bij de Piek? Kunnen jullie de aanwezigheid voelen van iets dat een beetje heiliger is dan jullie verwachtten? Kunnen jullie voelen dat jullie gezien worden en dat er van jullie wordt gehouden? Kunnen jullie de glimlachen van de sterrenmoeders zien terwijl zij zeggen: “Goed werk geleverd?”

Er is een andere Piek op dit halfrond die de Overwinnings-Piek wordt genoemd, in Kirgizië, en dit vertel ik jullie nu bij de Rila-bergen. Bij het laatste zingen, lieve mensen, gaf ik jullie instructies voor het Overwinningslied. Dit is het resultaat. Het had niet beter gekund. De overwinning gaat over de overwinning op de dualiteit. Het is een overwinning op een planeet van oude energie. Alles wat het kende was een oud bewustzijn van oorlog. Overwinning omdat er een ontwaken is geweest dat zo groot(s) was dat jullie voorbij alle voorspellingen van hel en verdoemenis en Armageddon gingen, en dit is waar jullie nu over zingen. Voelt goed, nietwaar? Dat moet ook zo! Gefeliciteerd met het behalen van de volle essentie, met deze overwinning.

Jullie zijn niet de eersten in dit melkwegstelsel die het overwinningslied zingen. Ook zij vierden hun overwinning over laag bewustzijn, over dualiteit, over overgeleverd zijn aan het duister en dit is het waarover wij spreken. Er zijn er duizenden geweest….in feite tienduizenden, planeten met samenlevingen zoals die van jullie en ook zij zijn hier doorheen gegaan. Ik heb jullie eerder verteld dat sommigen van hen, inclusief de Pleiadiers, een hoge technologie hadden zodat zij naar andere planeten in hun zonnestelsel en naar andere zonnestelsels konden gaan om die te bevolken, maar zij deden dit voordat zij een hoog bewustzijn hadden. Dit is het probleem van hoge technologie met laag bewustzijn. Een van de planeten die zij bevolkten, vernietigden zij. Zij vernietigden de soort dingen die jullie zien en zij vernietigden hetgeen waarvan zij zeiden: “Dit is een doorgaande Star Wars-toestand!” (Waar denken jullie dat Lucas dit vandaan haalde? (De schrijver van de Star Wars-films, Henk) Hij is een Pleiadier! Een kind van de Pleiadiers, zoals sommigen van jullie. De verhalen die hij had, het voorstellingsvermogen, komen rechtstreeks uit het melkwegstelsel. Sommigen van jullie wisten dit. Er waren ook andere filmmakers die hun best deden om het leven in het melkwegstelsel te laten zien zoals het is, maar de meesten slaagden hier niet in.

Wat ik jullie wil vertellen is dat de Pleiadiers, meer dan alle anderen, weten wat overwinning is. Als bewustzijn zich gaat ontwikkelen gebeurt er iets dat interessant is. Sommige van de reacties waarvan jullie denken dat dit de menselijke natuur is, gaan weg. Zie je, de menselijke natuur is beschreven als iets dat nooit verandert. Zelfs als jullie kijken naar de dichters zien jullie dat ook zij de menselijke natuur als statisch zien. Jullie hebben een begrip dat dit nooit veranderd….jullie zagen het ook nooit bewegen. Daarom zien jullie de menselijke natuur vaak als iets dat lelijk is….hij gaat op een bepaalde manier….vaak naar het duister. Jullie realiseren je nooit dat de menselijke manier gewoon een product is van jullie bewustzijn en als jullie het menselijk bewustzijn verhogen gaat de menselijke natuur daarmee omhoog….het gaat veranderen en als jullie het woord “menselijke natuur” gebruiken is het misschien wel: “Pleiadische natuur!” In de oude energie was van hen was die helemaal als die van jullie, misschien nog slechter, (Kryon lacht) maar met hogere technologie en grotere wapens. Hetgeen er gebeurt met een hoger bewustzijn met de menselijke natuur die omhoog gaat, met de Pleiadische natuur die omhoog ging, is dat jullie gaan begrijpen dat wapens niet het antwoord zijn. Eerlijk, jullie kunnen vanaf een laag bewustzijn niet omhoog kijken, wij hebben jullie dit eerder gezegd, en jullie keken altijd naar beneden, maar jullie kunnen niet omhoog kijken naar iets dat jullie niet hebben ervaren. Als ik dit zeg kunnen jullie zeggen dat jullie dit niet geloven. Er zal een dag komen – en ik heb die vele malen verteld – waarop zelfs in de koren, door jullie wordt teruggekeken naar voor 2012 en jullie dit de Barbaarse Tijden noemen omdat jullie een bewustzijn zullen hebben dat nooit een mens zal doden. Jullie zullen nooit wapens maken en al helemaal niet die speciale wapens die zijn geconstrueerd om massa’s mensen te doden, want dat is de definitie van laag bewustzijn.

Stel je eens een samenleving voor van miljarden mensen die nooit een wapen zullen oppakken om welke reden dan ook. Stel je eens een bewustzijn zonder Pentagon voor. Stel je eens een bewustzijn zonder wapenopslagplaatsen voor. Dit is waar het naartoe gaat, planeet na planeet! “Hoe lang zal het duren” Het antwoord is JA! Dit hangt van jullie af….dat is de vrije keuze met betrekking tot dualiteit. De nieuwe kinderen in de buurt werden bezocht door een bewustzijn dat landde in jullie buurt….oh, jullie zijn druk bezig geweest. Honderden jaren lang zijn jullie bezocht. De foto’s van degenen uit de lucht zijn accuraat! Jullie hebben het druk gehad, maar waarom landen zij nu niet?

Bijna elk mens is zich bewust van wat er gebeurt als jullie naar de dierentuin gaan. Jullie gaan naar de dierentuin en zien de gevaarlijke dieren. Jullie, uit een intelligente samenleving, gaan de dieren van de planeet bekijken en jullie naderen de tijgerkooi en jullie en de tijger kijken elkaar aan en jullie zijn blij dat er tralies tussen jullie in zitten want jullie weten dat als de tijger jullie aankijkt, alles wat hij wil doen is jullie opeten. Daar houdt de tijger zich mee bezig. Jullie zijn dus een beetje aarzelend, nietwaar, om vlakbij de kooi te komen.

Zij landen niet omdat jullie te gevaarlijk zijn! Hebben jullie dat? Jullie zijn te gevaarlijk! Zoals de tijger! Is het niet interessant dat het bewustzijn van science fictionfilms bijna altijd zo is dat de buitenaardsen er zijn om jullie schade toe te brengen? Zij zijn hier om jullie te doden, jullie goud te stelen, jullie water te stelen, jullie te stelen of om jullie op te eten. Film na film na film. Dit is het bewustzijn als jullie in de lucht kijken….zij zijn hier voor een invasie en om jullie schade toe te brengen. Ik heb jullie iets te vertellen en ik heb dit eerder gedaan. Dit is een weerspiegeling van JULLIE omdat dit hetgeen is dat jullie zouden doen.

Dit is niet wat een buitenaardse zou doen. Jullie zijn te gevaarlijk. Laat mij dit vragen: Is dit zo ongeloofwaardig? Kunnen jullie je voorstellen wat er zou gebeuren met een schip dat probeert te landen op het gazon van het Witte Huis? (Kryon lacht) Ja, jullie hebben gelijk! Er zal dus een tijd komen, lieve mensen, waarin dit gebeurt, en als het zover is hebben jullie de wetenschap en de middelen en de intuïtie om te weten dat zij er allemaal zijn. Misschien komt er een tijd in volgende generaties waarin Jah Wee zal terugkomen….en weer….en jullie zullen terugkomen….weer! Misschien zal er een gevorderd koor met hoog bewustzijn zijn waar jullie liederen zingen om hen uit te nodigen om te landen op het grasveld van het Witte Huis. (Kryon lacht) Op de een of andere manier voel ik mij alsof ik ben gedegradeerd tot een extra optie. (schaterend gelach van publiek) Dat is goed! Yah Wee zit links van mij, de doctor, en hij geniet van wetenschap, en dan heb ik enkele instructies die hem niet zullen verrassen.

Het is moeilijk om te weten waar ik hier moet beginnen, maar wij gaan jullie vertellen hoe jullie een signaal moeten versturen waar de taal in zit….niet alleen het Ontwaken. Ik zal jullie dus iets geven om over na te denken en ik hoop dat er wetenschappers luisteren zodat zij met hun ogen kunnen rollen en veel kunnen lachen….even.

Lieve mensen, ik wil jullie een axioma van waarheid geven dat jullie mij waarschijnlijk nog nooit tot op deze hoogte hebben horen vertellen. Het Universum, het melkwegstelsel, Al Wat Is, alle creatie en alles wat jullie onderzoeken en waar jullie naar kijken, is gevuld met een signaal, en dit signaal gaat over de manier waarop dingen werken en hoe jullie hen beter kunnen laten werken en hoe dingen zijn geconstrueerd en het advies, het axioma, is altijd dit: Kijk naar getallen die altijd deelbaar zijn door vier! Zij zijn overal en ik zal dit steeds en steeds weer zeggen. Zelfs in deze channeling schreeuwt het Universum het naar jullie uit om te kijken naar de Kracht en het wil dat jullie naar de Kracht kijken omdat daarin patronen voor jullie nieuwe wetenschap liggen. Er zullen patronen zijn die naar andere patronen leiden en die jullie zullen verrassen….waar jullie ook kijken zijn er getallen die door vier gedeeld kunnen worden. Het is een natuurlijk verschijnsel; het zit in navigatie, het zit in muziek, het zit in magnetisme in elektronica….allemaal cijfers die op een natuurlijke wijze door vier gedeeld kunnen worden. Weet je, toen Jah Wee in dit leven naar school ging bestudeerde hij het DNA. Wat vertelt het DNA jullie over structuur? Hoe zit het met de stikstofbasis….deelbaar door vier! Wat een toeval dat zelfs de biologie jullie over de vier toeschreeuwt? Weet je, dit is niet de eerste keer dat jullie dit horen omdat er een heiligheid is die hiermee meekomt en als jullie kijken naar enkele getallen uit het verleden die schijnbaar uit het niets vandaan kwamen en die dingen vertegenwoordigen die prachtig zijn of wijs, of heilig….zijn zij deelbaar door vier.

Stammen van Israël, Ridders van de Ronde Tafel….waar kwamen deze dingen vandaan? De Ouden wisten dit en sommigen van jullie dragen nog steeds een overblijfsel hiervan met je mee omdat jullie weigerden om met het metrisch stelsel mee te gaan. Jullie Amerikanen: Kijk naar jullie keukenmeetlat….waarom is die twaalf inches lang? Deelbaar door vier! Waar komt dit vandaan? Waarom zouden jullie dit ooit doen? Koks….jullie weten wat een kopje is….acht vloeibare ounces! En als jullie weten hoeveel vorken, messen en lepels er zijn, zijn het er 24 of 48….allemaal deelbaar door vier! Dit is allemaal niet echt wetenschappelijk, maar wel interessant, nietwaar, dat deze cijfers lijken binnen te stromen. Als jullie het metrisch deden deelden jullie het door tien en is het makkelijker met vijf vingers en vijf tenen….gefeliciteerd! (publiek lacht) en trekken jullie een streep door het patroon van vier. Jullie zullen het niet redden met metrieke calculaties. De Kracht schreeuwt jullie toe, lieve mensen, dat dit de manier is waarop het Universum werkt! Jullie horen muziek en realiseren je dat het metrieke stelsel met muziek niets aan kan. Ook niet met navigatie….360 graden! Dat is Gaia….Gaia is in vier! De tijdfractals zijn in vier. Muziek is in vier. Hoeveel stappen zijn er in een octaaf: acht, deelbaar door vier. Is het niet interessant dat degenen die besloten om muziek op te schrijven, de Ouden, oorspronkelijk besloten om een systeem te gebruiken van kwartnoten en maten. Kwartnoten….hebben jullie dit? Dus hebben jullie een systeem waarbij jullie weten hoeveel kwartnoten of vierde noten er in een maat zijn…..de zeven/achtsten, nog steeds deelbaar door vier….het is allemaal in de muziek….deelbaar door vier….onzichtbaar, maar wel vier. Hebben jullie hier ooit over nagedacht? Er zullen wetenschappers zijn die zeggen: “Wij zijn nu veel verder dan dat….wij hebben computers, weet je? Wij hebben allerlei soorten computers en deze systemen draaien niet noodzakelijk op het Universum dat hen schiep.”

Ik heb een uitdaging voor jullie, ieder die hier is of later luistert of leest. Kijk eens naar een camera, haal de chip eruit en kijk wat het serienummer is. Het zal deelbaar zijn door vier en dat is waar het magnetisme, de elektronica enz. op een natuurlijke wijze gebruik maken van de vier…..niet van de vijf of de zes, niet metriek. Steeds zien jullie iets dat op zijn eigen, natuurlijke manier valt in het systeem van de vier….het zal deelbaar zijn door vier. Jullie wetenschap heeft geen interesse. Natuurkunde is niet echt geïnteresseerd en toch schreeuwt het jullie toe dat het allemaal deelbaar is door vier. Hier in Bulgarije hebben jullie een elektriciteitsnet dat in de basis is gebaseerd op vier….220 volt! Wat een toeval! Hebben jullie ooit over deze dingen nagedacht? Overal waar jullie kijken!

Ik zal jullie nu iets geven waardoor elke wetenschapper en wiskundige de zaal uit zal lopen. Denken jullie dat de cirkel belangrijk is in het melkwegstelsel….in het Universum? Het antwoord is dat die overal is….het is de toevoeging aan de natuurkunde….hij is overal! Er is bijna niets dat zo diepgaand is en in de cirkel, in de geometrie van deze perfecte cirkel, moeten er prachtige relaties en ratio’s zijn. Jullie weten waar ik naartoe ga, nietwaar? Pi: drie en een heleboel getallen erachter. Is dit voor jullie logisch? Denken jullie ook maar even dat dit een heilig getal is dat in die ratio behoort? Hier wordt het voor de wiskundige opwindend want ik heb hen eerder horen spreken….voor mij en na mij, als zij zeggen: “Beste Kryon, jij hebt het mis want een ratio is een ratio, ongeacht de manier waarop er wordt geteld.” Je kunt zeggen dat het vier, of vijf, of tien is….jij kunt ons nieuwe manieren geven maar de ratio blijft hetzelfde. Goed….omdat jullie geen gerelateerde wiskunde gebruiken. Omdat jullie nog niet weten wat dit is. Jullie hebben nog geen concept omdat Pi VIER IS, en geen drie met heel veel cijfers achter de komma.

Hier is een voorbeeld van iets dat jullie niet zullen begrijpen, iets dat Yah Wee helemaal zal begrijpen, maar ik geef het toch en dit zal het laatste zijn voordat ik het overdraag aan Yah Wee.

Luister: Wat is er ook zo absoluut als die ratio? Wat is er nooit anders op deze planeet. Het varieert niet, maar het wordt tijd. Hoe lang duurt een seconde? Hij is absoluut, standaard, niet te veranderen, onzichtbaar. Atoomklokken verdelen hem in een miljoenste van een seconde. Het wordt gebruikt door natuurkundigen….een seconde is altijd een seconde!

Maar dit is niet zo!

Einstein kwam en zei: “Een seconde is voor jullie een seconde, maar dit is niet zo voor een andere toeschouwer die een beetje sneller gaat dan jullie.” Zie je….zijn seconde duurt langer dan jullie seconde! Welke seconde is dus de goede, zijn seconde of die van jullie? Welke tijdschaal klopt er, die van hem of die van jullie?

Iemand die hoog vibreert – ga langzaam, mijn partner, als je een geascendeerd wezen hebt, dat door een evolutieproces is gegaan en op een zeer hoog niveau vibreert….is vibratie niets anders dan snelheid en het is gewoon snelheid in een cirkel. Een hoog vibrerend schepsel op deze planeet zal een langere seconde hebben dan jullie!!! Zijn jullie je hiervan bewust?

Laten wij zeggen dat jullie een overeenkomst hebben tussen twee mensen die allebei honderd jaar zullen leven, maar de ene mens vibreert sneller dan de andere….hij is meer geascendeerd, hij is alerter, is bewuster, is meer ontwikkeld, en dus zullen jullie eerder dood gaan dan hij. En toch worden jullie allebei honderd! Slaat dit voor jullie ergens op? Waarschijnlijk niet. Ik heb zojuist een seconde her-gedefinieerd, gebaseerd op verlichting.

Lieve mensen, ik zal jullie vertellen dat allen die nu luisteren of lezen en hoger vibreren dan anderen, weten dat Pi vier is. Het is iets om over na te denken….ook al zijn jullie wetenschappers het er niet mee eens, het nog niet hebben gezien, en hebben zij de boodschap nog niet begrepen. Is het niet interessant dat een orkest zich afstemt op A 40/40. Is dit niet toevallig? Vinden jullie het niet toevallig dat de sarcofagen van de oude Egyptenaren waren ontworpen om op 4/40e te klinken? Jullie denken dat de Egyptenaren iets deden dat jullie niet doen? Het antwoord is JA! Zij wisten van de patronen van vier. Het is er altijd geweest zodat jullie ernaar konden kijken. Nu weten jullie het ook omdat ik het jullie zojuist heb verteld. Uiteindelijk zullen jullie wetenschappers het ook weten….en dat is het signaal dat degenen die naar jullie tonen luisteren weten dat jullie weten van de vier en als zij dit horen zullen zij geen baby hebben die ontwaakt en huilt, maar een baby die ontwaakt en zegt: “Ik weet hoe de dingen werken!”

Het zal de basis zijn van de nieuwe natuurkunde; het zal de basis zijn van ontworpen wiskunde, de basis van zo vele dingen. Kijk naar getallen die gedeeld kunnen worden door vier want dat is de Heilige Graal van de wetenschap die eraan komt, en het Universum zal het uitschreeuwen: “Kijk toch eens naar de manier waarop biologie werkt, hoe de Aarde werkt en hoe Gaia werkt!” Hoe doe jij dat, Yah Wee. Wij zullen iets doen dat jullie nooit eerder hebben gedaan. Er zal één toon zijn met de harmonie van vier stemmen, en dit gaan jullie vier keer doen. Deze ene toon die jullie hebben ontwikkeld een harmonie van vier was, hoeft niet alle partjes en delen te hebben, jullie kunnen vier delen hebben van sommige van de noten, maar het moet wel  vier zijn. Jullie hebben dit nooit eerder gedaan…dit gaat verder dan de open vijf….dit is het signaal dat deze planeet beweegt van drie naar vier en de melodie….hebben jullie zojuist gezongen! Dat is hem!

Ik wil dat jullie hem een naam geven: de MT-toon en dit staat niet voor multidimensionale tonen….het staat voor Molenaar Tijd….(gelach) en jullie hebben deze naam gegeven, de viering, de vierstemmige harmonie….vier keer, en ik zeg jullie dat jullie nog nooit een harmonie van vier hebben gehad….nog nooit in een melodie die op deze manier is ontworpen, en dit is wat het zal zijn…..het signaal zal verzonden zijn: WIJ WETEN VAN DE VIER! En dat is de taal van het Universum….het is de vier! In het laatste koor is er het uiteindelijke signaal dat zegt: “Wij zijn niet alleen ontwaakt maar wij weten hoe de dingen weken!!! Net zoals jullie!

WIJ WETEN VAN DE VIER!!!”

En zo is het.

Kryon