Channeling 154: De menselijke ziel onthuld 2

Kryon Channeling 154:

De menselijke ziel onthuld 2

Lee Carroll / 13 december 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Terugblik

Laten wij eens kijken  wat wij al hebben verteld over de menselijke ziel. De ziel maakt geen deel uit van het lichamelijke en toch zit hij in jullie op een lichamelijk niveau. Hij is dus geen chemie, hij is geen synaps (door de hersenen geschapen) en hij is geen intuïtie. Hij is geen van deze dingen die jullie hebben bestudeerd. Hij is iets wat jullie nog niet kunnen begrijpen omdat hij niet past in enige box die jullie voor jezelf hebben geschapen binnen jullie 3D-wetenschap.

Hij is een stukje van de Schepper – de Creatieve Bron die verantwoordelijk is voor “Al Wat Is.”

Lang geleden bouwde de Creatieve Bron een prachtig, welwillend systeem en het had een Universum nodig om dit te kunnen bereiken. Nu hebben jullie melkwegstelsels en planeten en leven. Alles werd in de loop der tijd op een juiste manier samengesteld en niet zomaar bij toeval.

De Creatieve Bron die de planeten schiep is nog steeds om jullie heen. Het melkwegstelsel waar jullie je in bevinden is ook op een bepaalde manier in jullie en het is verborgen. Het is verborgen omdat het een deel is van de test van de planeet die jullie dienen te ontdekken, met vrije wil. Om het nog meer te verbergen is er alleen maar een bepaald percentage ervan waar jullie mee om kunnen gaan en jullie je er zelfs niet van bewust zijn dat jullie niet alles weten. Jullie zijn je de grootsheid ervan niet bewust maar jullie zijn je er wel intuïtief bewust van want intuïtief “voelt” ieder mens dat er iets meer is.

Lieve mensen, zover jullie in je geschiedenis kunnen kijken kwamen jullie hier op de  planeet en zochten naar de Schepper. Het was intuïtie die binnenin jullie zit. Dit komt omdat de Pleiadiers kwamen en jullie veranderd DNA gaven en de kennis over Licht en Donker. Dit is het scheppingsverhaal en dit bewustzijn zorgt ervoor dat jullie gaan zoeken naar de Bron van alle dingen.

De menselijke ziel doordringt alles van jullie. Hij is niet te localiseren en is puur multidimensionale energie – geheiligde energie die verder gaat dan wat jullie ooit kunnen meten. Hij is niet in een schaal die jullie ooit hebben gezien. Jullie hebben er geen woord voor. Jullie hebben er ook geen kleuren voor omdat hij ver uitstijgt boven elke zintuiglijke zienswijze die een mens ooit zal hebben. Maar het is het liefdesgedeelte dat jullie voelen. Jullie kunnen je ziel eenvoudigweg helemaal niet verklaren. Hij is conceptueel en gaat verder dan jullie denken. Jullie kunnen je ziel gewoon niet uitleggen en jullie kunnen de Schepper niet uitleggen. Maar jullie weten dat zij er zijn.

Jullie ziel heeft geen geslacht. Hij is algemeen en prachtig en gevuld met luister – en hij is in iedereen. Lieve mensen, hij is in mij. Ik ben geen mens en toch is hij in mij!  Ik spreek tegen jullie vanuit een positie van eer en dankbaarheid. Ik ben nooit mens geweest en soms kan ik niet geloven waar jullie doorheen gaan. Het wekt verbazing bij mij op dat jullie hieraan mee hebben willen doen! Maar de ziel is groter dan alles wat jullie je kunnen voorstellen. Het is de motor van compassie voor het Universum.

De DNA-Connectie

Is de ziel een deel van jullie DNA? Ja, natuurlijk. Jullie DNA staat de energie van de ziel toe om door ieder mens op een bepaalde manier gedragen te worden.

Ik heb de lagen uitgelegd waarin hij zich bevindt, maar dat is niet alles. Hij is in alle chemie in jullie lichaam. Hij zit in de energie van jullie bewustzijn op manieren die jullie niet kennen. Hij is toegankelijk op manieren die jullie niet kennen en hij houdt mateloos van jullie. Ik kan jullie niet vertellen wat hij is omdat jullie, nogmaals, de concepten ervan niet kennen. Maar als jullie denken aan de prachtigste kleuren die jullie ooit hebben gezien zou dat het omhulsel ervan kunnen zijn. De meest welwillende kracht die jullie ooit voelden zou de deur kunnen zijn naar de ziel. De meeste liefde die jullie ooit voor of van iemand voelden zou de opening kunnen zijn die ik tegen jullie wil uitspreken.

Het gaat verder dan alles dat jullie ooit op de planeet hebben ervaren en de Pleiadiers kenden en begrepen dit. Met toestemming van de Creatieve Bron gaven zij jullie dit lang geleden. Jullie DNA werd veranderd en nu hebben jullie daardoor 23 chromosomen.

Lieve mensen, de dingen die ik jullie vandaag geef zullen vreemd klinken, en voor velen heel raar. Wij zijn daarop voorbereid, maar velen van jullie moeten deze dingen horen. Ik spreek tegen oude zielen, zowel degenen die hier aanwezig zijn en degenen die luisteren of lezen. Niet jullie allemaal, maar de meesten zullen de waarheid voelen. Ik wil jullie vertellen wie jullie zijn en als ik jullie de informatie nog niet eerder heb gegeven moeten jullie die nu horen!

Wordt vervolgd