Channeling 154: De menselijke ziel onthuld. 3

Kryon Channeling 154:

De menselijke ziel onthuld. 3

Lee Carroll / 13 december 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Begin

Toen de mensheid er klaar voor was om gezaaid te worden door de Pleiadiers waren jullie gewoon een onderdeel van de dieren op de planeet en ontworpen om op het evolutionaire niveau te zijn waarop jullie zaten. Jullie waren werkelijk de top van de evolutionaire ladder. Jullie waren verder dan de holenmensen en jullie waren er klaar voor. Jullie zagen eruit zoals jullie dit nu doen maar met betrekking tot het plan waren jullie er klaar voor. Jullie waren mensen die er klaar voor waren om iets te ontvangen dat maar een paar planeten voor jullie hadden en jullie hadden 24 chromosomen (net zoals de apen die vlak onder jullie staan op de evolutieschaal).

Het begin van dit proces was 200.000 jaar geleden. 100.000 daarvan waren ervoor om het benodigde proces daarvoor klaar te krijgen zodat jullie maar één mensensoort zouden krijgen in plaats van meerdere soorten zoals dit bij de dieren het geval is. Zelfs jullie wetenschappers vragen zich af waarom er geen menselijke variëteiten zijn zoals dit bij de dieren en al het andere het geval is. Maar esoterisch gezien: Hier is de vraag: Toen het tijd was om Lemurie op te bouwen en het zaaien plaatsvond, wie waren hier toen aanwezig om het zaad te ontvangen? Denken jullie dat het gewoon mensen waren die naar voren waren gekomen door het evolutionaire proces van de Aarde? Was het gewoon een dier dat bij toeval de Adam en Eva van de planeet werd? Het antwoord is nee. Jullie waren het en jullie incarneerden vanuit de Pleiaden voor dit moment!

Ik zal jullie iets vertellen. Als het op reïncarnatie aankomt is dit niet gelimiteerd tot deze planeet. Waren jullie hiervan bewust? Jullie moesten ergens vandaan komen. Als jullie een exponentiële groei van de mensheid hebben, waar denken jullie dan dat de vijver van zielen vandaan komt? Het antwoord moet van andere plaatsen zijn. Spiritueel leven komt niet uit het niets vandaan. Zielen wachten erop en zijn klaar om deel te gaan nemen aan het leven op deze planeet.

Reïncarnatie is al miljoenen jaren aan de gang op andere planeten, al lang voor de 200.00 jaar geleden. Jullie kwamen vanuit de Pleiaden! Jullie stemden erin toe om hetgeen te laten vallen waartoe jullie je hadden ontwikkeld en terug te komen in een basisvorm en het zaad te ontvangen. Dit kwam omdat jullie een bepaalde chemische gereedheid moesten hebben die Zielsherinnering wordt genoemd.

Al deze dingen waar jullie nooit over hebben gehoord moesten in orde zijn om de zaden te ontvangen. Want het samengaan naar de 23 chromosomen moest voor jullie werken en komen tot een biologisch lichaam dat er niet door zou worden overweldigd.

Het Scheppingsverhaal

Zoals wij zeiden is dit jullie scheppingsverhaal. Laten wij het dus in eenvoudige woorden vertellen zodat jullie de relatie kunnen leggen met de mythologie van jullie tijd. Adam en Eva waren speciaal; zij waren jullie. Zij waren gekomen (geïncarneerd) en kwamen vers van een andere planeet en waren er klaar voor om de kennis van licht en donker te ontvangen. Dit was geen toevallig proces en jullie Schriften hebben jullie dit verteld. Dat is wie jullie zijn. Jullie zijn niet gewoon oude zielen.

Jullie zijn speciale oude zielen. Jullie kwamen van de Pleiaden, een sterrensysteem dat jullie niet zouden geloven. Jullie kwamen van alles naar bijna niets en jullie deden dit omdat jullie het potentieel van vandaag zagen. Hoeveel levens hebben jullie geleefd in de laatste 100.000 jaren? Waar zijn jullie doorheen gegaan om tot vandaag te komen? Het is onmetelijk!

Ik wil jullie vertellen hoe het is en wat het potentieel is van waar het naartoe kan gaan. Ik wil enkele tijdramen voor jullie schilderen en ik wil jullie geen angst aanjagen door te vertellen hoe lang het gaat duren. Toch wil ik jullie de potentiëlen laten zien van wat er kan gebeuren en dit is het punt waarop het bizar gaat worden.

Leven in het melkwegstelsel

Geloven jullie dat er ander leven in jullie melkwegstelsel is?  Als jullie hierover op bewijs zitten te wachten, zouden jullie moeten stoppen met lezen want het gaat een tijdje duren voordat jullie het bewijs krijgen dat jullie nodig hebben. Toch bewijzen sommige dingen zichzelf.

Toen jullie jong waren en naar het strand gingen, maakten jullie je toen druk over de andere stranden op de planeet? En als dit zo was, zeiden jullie dan: “Er zijn geen stranden totdat ik hen zie en er bewijs van heb?” Nee, Jullie dachten gewoon dat dit de manier was waarop de oceaan werkte…..overal. Er zijn tienduizenden stranden, zelfs als jullie er maar een zien – het is gezond verstand! Wel, met het leven in het melkwegstelsel is het precies zo…..overal. Het gebeurde ook daar via hetzelfde proces als op de Aarde.

De gedachte dat jullie de enigen zijn die hebben geleefd gaat absoluut tegen alle gezond verstand in. Ondanks dat zouden jullie kunnen zeggen: “Ik heb nog steeds moeite met dit idee.” Als dit zo is zijn jullie een van de mensen die zijn geprogrammeerd om de mythologie van de Schepping te accepteren boven de wetenschappelijke mogelijkheid. Er is geen oordeel hierover maar het kan de grootsheid van jullie zelfrealisatie opschorten.

Als ik zeg: Pleiadier, waar denken jullie dan aan? Wat zien jullie voor je? Misschien een wezen met een menselijke vorm, alleen een beetje groter en heel wijs?

Misschien komen zij hier in ruimtevoertuigen of (slik) direct zonder voertuigen? Als zij ineens komen (wat zij inderdaad ook doen), wat zou dat jullie vertellen over wat zij hebben dat jullie niet hebben?

De Zeven Zusters

Laat mij jullie een beeld schetsen van jullie zaad-ouders: De Pleiadische sterren, de Zeven Zusters zijn feitelijk samengesteld uit negen zonnen. Van de negen zijn er drie bewoonbare planeten (allen uiteindelijk door Pleiadiers bewoond). Zij zijn al twee miljoen jaar een samenleving van verlichte homonoïden. Denk je even in – jullie zijn er 200.00 jaar waarvan de helft feitelijk goed ingezaaid. Vijftigduizend jaar geleden begon het allemaal werkelijk in Lemurie en andere gerelateerde plaatsen. En zojuist vertelde ik jullie dat de Pleiadiers er al twee miljoen jaar zijn!!

Jullie kijken dus naar een samenleving die 8 keer ouder is dan die van jullie – acht keer! Zij gingen door de dingen heen waar jullie doorheen gingen, bijna tot het putje! Zij groeiden op en werden volwassen op de manier waarop dit bij jullie is gegaan en er was voor hen ook een tijdraam. Zij gingen in de status van opwaarderen, zoals jullie nu aan het doen zijn en alles veranderde voor hen. Twee miljoen jaren lang zijn zij er geweest en een groot deel daarvan, ongeveer 10.000 jaar, werd gebruikt om elkaar te doden. Klinkt dit jullie bekend in de oren? Elkaar afmaken?

Ook zij waren inderdaad op het speelveld van bewustzijn en maakten dingen van stenen en gaven die een naam, zonder de elegantie van de volwassenheid omdat zij in het donker waren. Dit zijn dezelfde dingen als waar jullie doorheen zijn gegaan. Zij gingen de mijlpaal voorbij en zij begonnen informatie te krijgen – net zoals jullie.

Wordt vervolgd