Channeling 155: Dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders 1

Kryon Channeling 155:

Dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders 1

Lee Carroll / 14 februari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Atlanta, Georgia op 14 februari 2015.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Vijfentwintig jaar geleden besprak ik met jullie wat er nu gebeurt. Toen was het alleen maar een potentieel maar nu is het jullie realiteit. Het was geen profetie toen ik jullie toentertijd vertelde dat er geen Armageddon of Derde Wereldoorlog zou komen. Het was geen profetie maar een krachtig potentieel. De hele reden voor mijn aanwezigheid en het ontwaken van mijn partner (Lee) was vanwege wat jullie hadden gedaan.

De overwinning brengt tegenslag in de schoot van de oude ziel die het bewustzijn van de timing van dit alles heeft gecontroleerd.

Alles wat zich in deze jaren heeft voorgedaan is potentieel dat gerealiseerd werd. Dit wil zeggen dat wij de potentiëlen zien van wat jullie zouden kunnen doen en dat wij daarover rapporteren en niets meer en minder dan dat. Veel van wat wij zien is snel gerealiseerd. Toen wij jullie in 2012 vertelden dat er een nieuwe paus zou komen, gebeurde dit 13 maanden later. Dit was geen profetie, maar veel eerder een potentieel.

Wij zagen het aankomen omdat wij het overzicht hebben en wisten van de angst van de bestaande paus, de gezondheid van de man, en wij wisten ook van de potentiëlen van een Zuid Amerikaanse paus die naar voren kon komen. Al deze dingen zouden een “verbind de puntjes” voor jullie moeten zijn. Ik kom ook nu weer, niet met profetieën maar met informatie die wordt gegeven met een “feliciterende houding” van een potentieel.

Er is hier een echte: nieuwe energie”

Vijfentwintig jaar geleden had ik jullie graag dit kanaal gegeven maar jullie waren daar nog niet klaar voor. Nu zitten jullie in de energie die wij toen voorspelden en wij weten wat er gebeurd is. Op dit moment, als jullie menselijke emotie bovenop de Creatieve Bron zouden kunnen leggen, zouden het de attributen zijn van verrukking en vleierij – misschien zelfs het woord trots. Lieve mensen, dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders. Wij eren jullie omdat jullie hier in deze tijd zijn gekomen!

Dit is kritieke informatie die wij jullie geven omdat in een samenkomst als deze degenen die luisteren en lezen allen strijders voor het Licht en oude zielen zijn. Deze woorden beschrijven een mens die door de geschiedenis heen is gegaan en het esoterisch geloof al tientallen jaren heeft omarmd.

Velen van jullie zijn in dit leven ontwaakt voor de innerlijke wijsheid van spiritualiteit. Jullie hebben als Lichtwerkers vele malen de veldslagen van de oude energie uitgevochten en jullie zijn gewend geraakt aan de manier waarop de dingen werken in een oudere energie.

Duizenden jaren lang is de planeet niet zoveel veranderd en dus konden jullie steeds weer verwikkeld raken in dezelfde soort donker/lichte veldslagen en daarom zijn er ingekerfd in jullie Akasha wat wij de spirituele regels van het bestaan zouden willen noemen. Toch veranderen die nu. Deze boodschap is dus voor Lichtwerkers en oude zielen en hij bevat ook enkele attributen waarover wij in het verleden hebben gesproken en ook nog een paar nieuwe.

Vanavond brengen wij jullie enkele positieve zaken die jullie in deze energie moeten weten en sommige attributen die enkelen van jullie waarschuwingen noemen over hoe jullie in de nieuwe energie moeten werken.

Wij begonnen deze conversatie vorige week in de stad die jullie Austin (Texas) * noemen en laten wij daar dus beginnen. Lieve mensen, deze Nieuwe Energie is een term die jullie al jarenlang horen. Er werd jullie verteld: “De Nieuwe Tijd komt over jullie en de Nieuwe Tijd komt eraan.” Lieve mensen, de Nieuwe Tijd is er nu! Hij begint nu zijn zaden te planten en de attributen zijn heel anders dan wat jullie in het verleden hebben ervaren terwijl jullie hierop wachtten.

Jullie zouden moeten weten dat sjamanenenergieën in de oude zielen die luisteren en lezen sommige van deze dingen moeilijk zullen gaan vinden, zelfs controversieel. Dit is omdat zij ingaan tegen alle spirituele gewoonten uit het verleden die werkten en correct en gepast waren voor velen. Laten wij dus beginnen bij waar wij waren gebleven.

Lieve mensen, heb alsjeblieft in de gaten dat als jullie erin slagen om van het ene energieniveau naar het andere te gaan, de lessen zijn geleerd en de processen dan zijn veranderd en naar een nieuw niveau worden gebracht. Het zou dwaas zijn om met dezelfde lessen door te blijven gaan die jullie vanuit het verleden hebben afgewerkt naar de toekomst toe. Toch proberen velen van jullie dit nog steeds te doen.

Terugblik op Austin

Nummer een is een terugblik. Wij vertelden jullie dat het lichtquotiënt, een metafoor voor jullie bewustzijn en jullie wijsheids-bewustzijn, op een hogere en lichtere energie is dan ooit tevoren. Dit is mogelijk vanwege de voorspelde en positieve veranderingen waarover wij jullie eerder hebben verteld (in alle Kryon-boeken), inclusief de her-lijning van het magnetische raster (2002) en andere esoterische rasters op de planeet.

Jullie hebben nu vele nieuwe gereedschappen en er staan nieuwe manieren op jullie te wachten om de puzzel te ontdekken.

Lieve mensen, als jullie deze nieuwe energie met een oude procedure binnengaan zullen jullie teleurgesteld worden. Vorige week in Austin gaven wij jullie dit uitgangspunt: Jullie dragen nu zoveel licht dat jullie kunnen stoppen met omgaan met het negativisme van de oude manier. Jullie hoeven je niet langer bezig te houden met wat men het reinigen van donkere energieën in de zaal en om jullie heen zou kunnen noemen.

Dit is moeilijk te begrijpen voor jullie omdat velen van jullie dit automatisch doen! Laat mij jullie herinneren aan wat er nodig was in een oudere energie. Voorafgaand aan een ontmoeting of een meditatie kan het nodig zijn om de negatieve energie te reinigen. Jullie zouden de omgeving schoonmaken, ervoor bidden en er licht inbrengen. Als jullie een negatief persoon vonden of iets dat de stroom van puurheid zou kunnen stoppen, zouden jullie misschien zelfs stoppen en stil daarmee werken totdat jullie resultaat boekten. Jullie zouden je eigen manier hebben om het licht te scheppen dat jullie nodig hadden en de duisternis oplossen waarvan jullie wisten dat die er was.

Waarom? Kunnen jullie niet voelen waarom? Dit is de werkelijke vraag. Zijn jullie je er niet van bewust dat dingen anders zijn? Blijf je paraplu niet gebruiken als de zon tevoorschijn is gekomen. Begrijp dat jullie de energie en alles om jullie heen hebben veranderd.

In deze nieuw aanwezige energie dragen jullie zoveel licht dat jullie aanwezigheid in de zaal geen duister meer toelaat. Op zeker! Dit is energie die uiteindelijk weet wie jullie zijn! Jullie aanwezigheid is voldoende om het op te helderen. Denk daar eens over na. Jullie licht is zo groot dat het alles zal doordringen. Voelen jullie dit niet? Nu, dit is zo nieuw dat jullie het moesten horen in verband met de handelingen van een esoterisch persoon van de Nieuwe Tijd. Het duister zal van jullie weglopen!

Sommigen van jullie houden van een ceremonie die op reinigen lijkt. Ga ermee door, maar weet dat het niet noodzakelijk is om te reinigen omdat jullie er zijn en alleen al jullie aanwezigheid heeft dit gedaan. Denk in plaats daarvan aan “patronen.” In plaats van het reinigen van het negatieve, stop het energiepatroon van de energie die je wilt scheppen, in de kamer. Nu, nogmaals, dit is controversieel omdat jullie zouden kunnen zeggen: “Kijk naar al die mensen die negatief kunnen zijn op een plaats als deze. Denk aan alle bijeenkomsten in het verleden die op een plaats als deze zijn gehouden. Wij moeten deze energie uit het verleden reinigen die zich aan deze omgeving heeft gehecht.” En wij zeggen: “Nee, dat hoeven jullie niet. Niet meer.” Als er een meester deze zaal binnen zou komen, zouden jullie die dan reinigen? Het antwoord is nee. De meester reinigt deze! Begrijpen jullie dit? Dit is de afstamming die van jullie is en waar jullie voor hebben gewerkt. Claim dit. Ga ervoor. Jullie hoeven het niet te reinigen. Dit is wat wij een week geleden op zondag in Austin (Texas) vertelden.*

Wordt vervolgd