Channeling 155: Dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders 4

Kryon Channeling 155:

Dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders 4

Lee Carroll / 14 februari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het veranderen van Meditatie en Andere Spirituele Attributen

Nummer vier: Meditatie. Dit verandert. Allereerst gaat het voorkomen bij jongere specialisten waarvan de gemeenschap vindt dat zij niet oud genoeg zijn om sjamaanachtig te zijn. Toch is hun Akasha dit wel omdat zij zich herinneren.

Zij ontwaken voor tijden waarin zij dit steeds deden. Daarom zal het aantal jaren dat jullie hier op Aarde zijn geweest ondergeschikt zijn aan het aantal levens dat jullie op Aarde hebben gehad.

Jullie moeten in staat zijn om dit te zien en te onderscheiden.

Het eerste ding is dus dit: verbind ouderschapsattributen niet langer met oude(re) mensen. Verbind hen met de wijzen.

Maar de belangrijkste verandering is hoe jullie meditatie zien en de regels daarvan. Meditatie gaat zich losmaken van de oude regels van wie, hoe en hoeveel. Lieve mensen, met deze hoeveelheid licht die jullie dragen en met jullie drukke bezigheden: door gewoon in Spirit te zijn in elke minuut van de dag, is elke dag een meditatie. Het is moeilijk voor jullie om dit te meten omdat het niet langer een zaak van de 3D-klok is. Het is een zaak van Multidimensionale communicatie.

Jullie worden niet allemaal geacht hetzelfde te doen bij meditatie. Is dit een shock? Het esoterische geloofssysteem dat jullie hebben is niet een ding voor iedereen. Het is niet algemeen. Het eert het levenspad van het individu. Jullie worden specialisten in spiritualiteit omdat jullie Akasha tot leven begint te komen. Hoe oud jullie op Aarde zijn, waar jullie vandaan kwamen en wat jullie deden zal jullie geleiden bij wat jullie in dit leven doen naar een hogere graad dan ooit eerder. Er zullen vele jonge mensen zijn die door meditatie tot leven komen. Let maar op. Zij zullen dit urenlang doen en het kan niet jullie manier zijn. Jullie zouden kunnen zeggen dat zij de meditatieve last voor jullie dragen.

Dit is nieuw op de planeet en het is extra nieuw als veel jonge mensen het voor het eerst zullen voelen. Verwacht dat ook zij het onderling niet eens zullen zijn over hoe zij dit moeten doen. Het is voor hen en hun leeftijdsgenoten een nieuwe energie. De een zal het anders doen dan de ander. Maar velen zullen Meditatiestrijders zijn met een grote M op hun borst.

(glimlach)

Sommigen van jullie zullen het zien en je hoofd schudden en zeggen: “Dat is niets voor mij” en Spirit zal op jullie schouder zitten en zeggen: ”Dank je omdat je dit hebt gezien, oude, wijze persoon.” Het is voor hen. Wat wij voor jullie daarvoor in de plaats hebben is compassievol leven, dag na dag door moeilijke situaties gaan en een gepassioneerde gezichtsuitdrukking scheppen die zonder boosheid is. Dit is praktisch en het vertegenwoordigt alle dingen waar wij over hebben gesproken voor een zeer oude, ontwikkelde ziel. Het werk dat jullie zullen gaan doen zal anders zijn dan dat van hen. Zij zijn “beginnende oude zielen” en nu komen wij bij specialisaties. Wees niet verrast als het basis-spirituele werk niet voor iedereen hetzelfde is. Klinkt het logisch dat jullie zeer verschillend zijn in jullie levenspad?

Eer dan het uitgangspunt van “geen doctrine die voor iedereen geldt!” Er is geen “goed en fout” voor meditatie. Het gaat erom wat goed voelt voor je leven en voor je levenswerk.

Lieve mensen, sommigen van jullie schudden je hoofd en zeggen: “Wel, betekent dit dat wij geacht worden niet te mediteren?” Hoe lineair kunnen jullie zijn. Ik wil dat jullie je prettig voelen. Ik wil dat jullie dit begrijpen. Mensen willen een hogere autoriteit die hen zegt wat zij moeten doen en hoe zij dit moeten doen. Dit gaat veranderen. Voelen jullie dit niet?

Kom uit de modder van het kijken naar waardering van een hogere autoriteit.

De grootste autoriteit is het creatieve zaad in JULLIE. Jullie intuïtie gaat jullie het antwoord geven op de meest prangende levensvragen.

Jullie intuïtie zal jullie vertellen hoe lang te mediteren, als jullie het al doen, en wat jullie moeten doen als jullie het doen. Jullie hoeven een ander niet aan te spreken en te vragen: “Is dit goed?” of: “Is er een boek?” Die dagen zijn voorbij. Lieve mensen, ja, er zullen leiders zijn in de esoterische gemeenschap, maar zij zijn adviseurs in wijsheid en geen spirituele dictators.

Laat hen leiden met liefde en compassie en niet met informatie en regels over hoe jullie geacht worden je leven te leiden. Laat hen leiden met voorbeelden van hoe bekrachtigd jullie zijn en niet met regels over wat te doen en hoe het te doen, of een doctrine die hetzelfde is voor iedereen. Laat de “wat, waarom, hoeveel en wanneer” komen vanuit de creatieve bron die binnenin jullie is.

Als jullie dit kunnen zullen jullie klaar zijn voor de attributen in je leven die er alleen voor jullie zijn en niet voor de massa’s.

Dit brengt ons bij nummer vijf.

Wordt vervolgd