Channeling 155: Dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders 6

Kryon Channeling 155:

Dit is niet de Nieuwe Tijd van jullie vaders 6

Lee Carroll / 14 februari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Tijdcapsules en Planetaire Evolutie

Nummer zes: Zes is een Goddelijk cijfer. Het verwijst naar het Hoger Zelf en vele attributen die spreken over een spiritueel systeem met gepastheid en compassie. De tijdcapsules van deze planeet openen zich en beginnen jullie een grote hoeveelheid snel-gaande energie af te leveren die nog niet verklaard kan worden.

Als jullie vragen: “Wat zijn zij?” is het antwoord: “Ja.” Wij hebben ook hierover al eerder gesproken.***

Lieve mensen, de wijsheid van de Ouden vertelde jullie dat het meestergetal 44 in de numerologie tot op heden niet kunnen definiëren en ook de verdere meester nummers niet. De reden hiervan is dat jullie nog niet het bewustzijn hebben om te begrijpen wat zij zijn. Jullie weten niet wat jullie niet weten.

Als jullie dit kunnen accepteren en kunnen begrijpen dat er dingen zijn die jullie nog niet bekend zijn zullen jullie je goed voelen met nummer zes.

De tijdcapsules van de Ouden die jullie zaaiden, openen zich omdat jullie je openen omdat jullie het ijkpunt van 2012 zijn gepasseerd. Zij bestoken hun Multidimensionale attributen naar de rasters van de planeet: Het Magnetisch Raster – het Kristallijnen Raster – het Gaia Raster.

Zij sturen nieuwe energie naar de planeet. Dit alles wordt het eerst opgepikt door de oude ziel en de dingen waar ik zojuist over heb gesproken – de nummers 1 tot en met 5 – worden hierdoor mogelijk.

Het zijn katalytische energieën die jullie nog niet kennen en die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor ontwikkelde gedachten en toenemende wijsheid. Over een aantal jaren zullen jullie er in de psychologie zelfs namen voor hebben.

Deze dingen hebben allemaal te maken met gezond verstand en wijsheid en ook – meer dan dat – zal er een soort van weten komen die uiteindelijk door de mensheid zal worden geaccepteerd als “de manier waarop dingen gaan” en zij zullen het de nieuwe menselijke natuur noemen. Compassie zal toenemen en er komt verandering door wat het publiek wil, in film, televisie en het internet. Toenemende wijsheid zal langzaamaan zichtbaar worden.

De neiging naar volwassenheid en vrede op Aarde is begonnen. Zoals eerder beschreven zal de oude energie van de planeet tot het einde toe vechten om te proberen de oude manieren in leven te houden. De oude manieren zullen verliezen en de oude energie zal niet reïncarneren als oude energie. Langzaam zal hij worden geëlimineerd, net zoals de basisschool werd geëlimineerd uit jullie persoonlijk leven terwijl jullie verder gingen.

De hang naar gezondheid en lang leven zal bloeien en er zal veel worden onthuld en veranderd om dit mogelijk te maken. Spiritueel bewustzijn voor de massa’s zal veel later komen als het gezond verstand van het menselijk ras de “puntjes begint te verbinden.”

Ik heb jullie verteld dat dit moeilijk zou zijn omdat velen van jullie de toekomst hebben gezien als een soort van spirituele explosie. Dit zal niet zo zijn. Het zal een “langzaamaan gaande bewustzijnsverandering” zijn die zal leiden tot een ander bewustzijn. Dit is de manier waarop het werkt.

Een energie die om de Aarde heen gaat zal uiteindelijk de manier worden waarop jullie denken en hij zal de mensheid veranderen naar een lichtere en hoger vibrerende groep zielen. In dit proces zullen armoede en ziekte langzaam verminderen, sociale zaken zullen meer in balans komen, tolerantie zal naar een nieuw en hoger niveau gaan en nieuwe uitvindingen zullen het veel makkelijker maken om te overleven.

Niets van dit alles zal ook maar iets te maken hebben met wat als spiritualiteit wordt gezien. Nog niet….

Dus: hier zitten de atheïst en de agnosticus die willen weten over langer leven, vrede op Aarde en over compassie. Nog verbinden zij het niet met wat er van “buiten” komt. Dit komt omdat het voor hen intellectueel, intuïtief en “de manier zoals het is” zal zijn. Zij zullen het ontwikkelde menselijke natuur noemen en zij zullen niet weten waar die vandaan kwam.

Nog niet. De intellectuelen zullen terugkijken in de geschiedenis en zeggen dat wij tot 2012 in de barbaarse tijd leefden, toen de mensen wijzer begonnen te worden.

Als jullie 100 jaar terugkijken, zullen jullie een mensheid zien die heel veel anders was en veel gewelddadiger. Sociologen zullen een nieuw niveau aanbrengen op hun kaarten want het zal aanzetten tot een verandering in de manier van denken die er nooit eerder is geweest. Het zal worden gezien als het einde van de menselijke onvolwassenheid en als het begin van een wijzere mensheid. Maar nog lang zal er geen consensus zijn over de ”God binnenin.” In plaats daarvan zal er meer tolerantie zijn tussen twee geloofssystemen.

Maar jullie en ik zullen de reden van de veranderingen kennen. De tijdcapsules openen zich en zij brengen jullie de energie van een katalyserende her-lijning van bewustzijn. Het komt van jullie zaadouders de Pleiadiers, die onmetelijke liefde voor jullie voelen als een ouder voor een kind, maar wel heel anders. De trots die zij over jullie voelen omdat jullie het markeerpunt zijn gepasseerd en het zien dat jullie door de omwentelingen van donker en licht gaan, is die van familie want het is hetzelfde als wat zij hebben gedaan.

Zij hebben gekeken hoe jullie omgaan met wat er nog steeds donker is op jullie planeet en hoeveel jullie harten geraakt worden door wat jullie zien en naar de dood die er is. Zij zijn stil, want jullie hebben vrije keuze over hoe snel jullie de planeet willen veranderen en jullie werken aan de puzzel, net zoals zij dit deden.

De wetenschap dat alle dingen opnieuw in omloop komen en de gepastheid van alle geleerde lessen, zullen jullie grotere wijsheid geven. Dit alles wordt nu in jullie rasters ingebracht. Het is moeilijk om hierover te spreken omdat jullie niet weten wat jullie niet weten.

Jullie zaadouders hebben het gezien en zij weten waar het naartoe gaat en zij kijken ademloos toe hoe jullie de deur openen naar wat zij ook hebben ervaren.

Dit gaat een tijdje duren, maar jullie hebben de deur geopend en terwijl de tijd verstrijkt zullen jullie een openbaring hebben over waar dit allemaal om gaat.

Jullie vragen je af waarom ik, Kryon, verliefd ben op de mensheid? Dat heb ik jullie zojuist verteld, omdat ik dit eerder heb gezien. Dat hebben anderen ook – Orion, Arcturus  en andere namen die jullie eerder hebben gehoord. Zij zijn hier allemaal doorheen gegaan; zij kijken nu allemaal toe, zij allen vieren nu jullie leven. Sommigen van jullie zullen het begrijpen en weten dat ik gelijk heb en anderen zullen vanavond weggaan, uit hun stoelen opstaan en nauwelijks of helemaal niets met deze informatie doen.

Dit is vrije keuze en die wordt geëerd, die wordt heel erg geëerd en dit geldt voor jullie allen.

Er is geen oordeel bij Spirit. Als jullie weglopen en denken dat is niets meer was dan een aardige bijeenkomst hebben jullie hetzelfde aantal engelwezens om je heen dan de helers en de sjamanen al eeuwenlang hebben. Elk mens is gelijk geschapen. Dit betekent dat jullie allemaal hetzelfde spirituele potentieel hebben – de realisatie van de Schepper binnenin.

Dit was de boodschap van vandaag. Oh, mensen, dit is niet de nieuwe tijd van jullie vaders, het is JULLIE Nieuwe Tijd.

KRYON