Channeling 157: Istanboel, Turkije / De onbekende geschiedenis van de Aarde. 3

KRYON Channeling 157:
Istanboel, Turkije

De onbekende geschiedenis van de Aarde. 3

Lee Carroll / 11 april 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Een van de attributen van de nieuwe energie van deze planeet is een ontwakend Akasha. Jullie beginnen je het allereerste begin te herinneren, misschien in de omtrek van de pieken en dalen van de Aarde of door gewoon te leven. De oorspronkelijke beschaving is begonnen door de Pleiadiers (De Pieken en Dalen van de Aarde*) Een van hen is zelfs heel dichtbij terwijl ik hier tegen jullie spreek (de berg Ararat). Waar waren jullie? Ik wil met iets indruk op jullie maken. Jullie zijn al veel, veel langer onderdeel van deze Aarde-puzzel dan jullie weten.

Ik wil het nu hebben over beschaving nummer vier, omdat jullie die nu beginnen te ontdekken. Lieve mensen, in de gebieden waarover ik jullie zojuist heb verteld is er nog zoveel te ontdekken en het zal voor jullie zo mysterieus zijn dat jullie het hele idee zullen moeten herschrijven over wat er hier is gebeurd. Maar dit is niet het grote nieuws. Er is een geneigdheid naar reïncarnatie waarover wij jullie in de jaren al vaak hebben verteld.

Dit is het feit dat jullie ernaar neigen om te incarneren in dezelfde familiegroepen en in bepaalde gebieden blijven. Steeds weer komen jullie terug. Het systeem van reïncarnatie is in de laatste 30.000 jaar veranderd en een meer geavanceerde mensheid zal op andere plaatsen gaan incarneren om daar voor variëteit te zorgen voor verscheidenheid en tolerantie binnen vele samenlevingen. Dit gebeurde alleen in de laatste 10.000 jaar. Daarvoor bleven jullie steeds weer in dezelfde karmische familie.

Sommigen van jullie in deze zaal hebben oude, ziel-sjamanische energie en jullie hebben geen idee wat er onder je voeten is. Lagen en lagen van beschavingen zijn daar en niet alleen van de laatste 10.000 jaar. Het is interessant dat juist nu – politiek gezien – dit een van de enige landen in dit gebied is (Turkije) dat jullie toestemming geeft om te graven en uit te zoeken wat er onder de grond aanwezig is. Bijna alle landen die ik eerder noemde zijn op de een of andere manier in de problemen of hebben de bronnen niet of misschien het geloofssysteem niet dat hen toestaat om dit te doen. Dit houdt hen af van de ontdekking van grote dingen, maar zo is het hier niet.

Er liggen grootse en mysterieuze dingen klaar om ontdekt te worden, lieve mensen, en als jullie dit doen zullen jullie merken dat het niet past in de jullie bekende geschiedenis!

Als jullie voorwerpen uit fase vier van de geschiedenis vinden zullen zij heel anders zijn dan alles wat jullie in de laatste 10.000 jaar hebben ontdekt en zij zullen getuigen van een ander bewustzijn en een andere manier van bouwen.

Wat als ik jullie zou vertellen dan enkele van deze dingen “weerklinken” in jullie Akasha? Wat als ik jullie vertel dat jullie enkele van deze gebouwen hebben gebouwd, lieve mensen?

Hoe zal ik deze dingen nu vertellen zonder hen al te vreemd te laten klinken? De mensheid groeide op zoals kinderen opgroeien en wel duizenden jaren lang met een langzaam groeiend bewustzijn. Ik geef jullie nu informatie waar geen historicus het mee eens zal zijn. De meeste autoriteiten denken dat de menselijke natuur altijd dezelfde is geweest. Dit is niet waar. Het is alleen de menselijke natuur van 10.000 jaar geleden die jullie echt herkennen of relateren. In fase vier was het allemaal heel anders.

Er zijn grote archieven over voorbije en voor jullie onbekende beschavingen recht onder jullie voeten. Er zijn plaatsen waar jullie nog niet hebben gekeken, inclusief die buiten de kusten van jullie oceanen. Als jullie hen vinden zullen zij jullie horizonten verbreden over hoelang jullie geschiedenis hier al bestaat.

Er zijn maar weinig plaatsen op Aarde waar ik kan zitten en dit kan vertellen. Jullie hebben hier een grootse historie en sommigen van jullie staan op het punt om dit in dit leven ontdekken. De technologie die eraan komt zal dingen onthullen die jullie nog nooit hebben gezien, op plaatsen waar jullie dit nooit verwachtten of waar jullie niet mochten zoeken.

Wat jullie zullen vinden zal een mysterie zijn voor archeologen, en zij zullen op hun hoofd krabben. Er zullen beelden en figuren zijn van voorstellingen die jullie nog nooit hebben gezien.

Er zullen geschriften op de muren zijn met referenties naar de havens en jullie zullen gewoon denken dat het astrologie is.Dat is het niet. Oh, het is iets heel anders!

Astrologie is een van de oudste wetenschappen op de planeet maar is toch niet meer dan 12.000 jaar oud. Dit komt omdat het een elegant systeem is dat ontwikkeld moest worden door bewuste mensen in jullie geschiedenis.

Er zullen geschreven dingen op muren staan en beelden die jullie niet herkennen. Sommige zullen heel mysterieus zijn, met langwerpig gevormde hoofden. Jullie zullen denken dat het mensen met speciale hoeden zijn, maar dat zijn zij niet.

Ik geef jullie nu een van de manieren om fase vier te identificeren.Het ligt hier, onder jullie voeten, klaar om door jullie ontdekt te worden.

Begrijpen jullie wat ik zeg? Jullie zijn aloud. Dit is de wieg van de mensheid. Er zijn meer beschavingen in deze gebieden begonnen – en ik vertelde dit al eerder in deze boodschap – dan waar ook op de planeet. Deze beschavingen waren veel diepgaander dan jullie weten. Vele van hen kennen jullie niet eens in je geschiedenis en toch waren jullie hier en leefden in hen.

Nu, ik heb jullie verteld over het Kristallijnen Raster van de planeet. Het is een esoterisch raster dat de gebeurtenissen en het bewustzijn van de mens opslaat. Het is gecompliceerd. Zie het maar zo. Wat mensen ook deden en dachten, het is onthouden door het Kristallijnen Raster dat de hele planeet bedekt. Het heet het Kristallijnen Raster omdat het de vibratie van de mensheid draagt. Hoe meer civilisaties er op een plaats zijn, hoe meer herinnering er is over wat er daar gebeurde.

Hoe vertel ik jullie dit? Hebben jullie enig idee hoe oud jullie zijn? Hebben jullie enig idee hoe diepgaand de afdruk is die jullie in dit raster hebben gemaakt? Dit deden jullie hier, misschien 30.000 jaar geleden. Oude zielen, jullie ankerden dit land. Het stof behoort jullie toe en jullie lieten familie na familie hier opgroeien en vochten hier veldslag na veldslag!

Er is een groot belang over wat dit betekent aangaande de impact binnen de nieuwe energie. Luister naar deze spirituele logica: Degenen die het grondwerk hier hebben gedaan, die beschaving na beschaving hebben opgebouwd, die familie na familie lieten opgroeien, zullen degenen zijn die op een natuurlijke manier ontwaken en dingen gaan veranderen. Jullie zijn de sjamanen van het verleden. Jullie zijn het! Voelen jullie dit niet? Het Raster spreekt tegen jullie want het herinnert zich jullie.

Er blaast een wind in Turkije die dingen hier begint te veranderen. Hebben jullie dit gevoeld? Sommigen van jullie zijn er bang voor. Er is hier een ontwaken aan de gang, net zoals in de landen om jullie heen.

De Akasha ontwaakt en sommigen van jullie zijn je bewust van de verhoging, maar jullie weten niet waarom het gebeurt. Daarom ben ik hier, bijna op afspraak!

Er waait een nieuwe spirituele wind door Turkije. Er is tolerantie, hier in Turkije. Er is een ontwaken dat jullie bij sommige jongeren niet hadden verwacht. Er zijn er ook die geen enkele verandering in Turkije willen. Er zijn mensen die hebben geïnvesteerd in de oude manieren van het gebied en die zullen vechten om het oude te bewaren. Zij willen de nieuwe energie niet binnengaan en er niets mee te maken hebben, nooit! Er zijn er veel van hen en zij willen jullie angst aanjagen.

Lieve mensen, zij hebben geen enkele kans! Er is hier een ontwaken van Licht en een nieuw bewustzijn dat degenen vertegenwoordigt die 30.000 jaar oud zijn en die klaar zijn voor verandering! EN DAT ZIJN JULLIE.

Jullie bezitten het stof, de bomen en zelfs de dieren kennen jullie. De Wijzen, de beschermers van de natuur, kennen jullie. De Multidimensionale portalen waarvan jullie weten dat zij hier bestaan, kennen jullie.

JULLIE zijn het die deze plek zullen gaan verlichten!

Jullie verleden wordt hier herontdekt en het bewijs wordt al zichtbaar. Er is hier een geschiedenis waar niemand iets vanaf wist, behalve jullie in je Akasha.

Ik zeg het nogmaals. Er zijn maar weinig plaatsen waar ik kan zitten en deze boodschap kan brengen en het werd tijd dat mijn partner mij hier bracht zodat jullie dit kunnen horen.

Oude zielen, jullie hebben een wijsheid die door dit gebied heen kan bewegen naar een plaats die groots is. Wees niet ongeduldig. Menselijk bewustzijn beweegt langzaam, maar het is daarmee al aan de gang. Kunnen jullie de wind voelen blazen? Het is verfrissend en tegelijkertijd is het een puzzel voor velen. Misschien begrijpen jullie nu wat jullie voelen?

Behoor niet tot degenen die naar de oude manieren terug willen gaan. Zie de sjamaan in jezelf. Zie de Wijze in jezelf die weet waarom jullie kwamen. Sommige van de oudste zielen van de planeet zijn hier nu aanwezig. Weten jullie hoe wij ons daarbij voelen? Wij zijn sinds het begin bij jullie geweest en er zijn maar weinig plaatsen als deze op de planeet.

Ik wil dat jullie vanavond hiervandaan gaan en weten wie jullie zijn.

En zo is het.

* PIEKEN EN DALEN

KRYON