Channeling 158: Charlottesville Virginia / De Triade 1

KRYON Channeling 158:
Charlottesville, Virginia

De Triade. 1

Lee Carroll / 10 mei  2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Charlottesville, Virginia op 10 mei 2015.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

De pauze, lieve mensen die altijd op deze zin volgt is er voor mijn partner. Jullie zullen hebben gemerkt dat er schijnbaar geen voorbereiding nodig is voor deze channeling. In een oudere energie waarin de mens zijn geest moest voorbereiden zodat de structuur van zijn geest en psyche moest worden veranderd, zou dit wel zo zijn. Als jullie bepaalde soorten metingen in zijn hersenen zouden kunnen doen, zouden jullie de voorbereiding aan het werk kunnen zien.

Jullie zouden de verschillende alfa- en bèta-golven zien veranderen, maar nu niet. De reden hiervoor is dat hij enige tijd geleden toestemming gaf voor een versmelting die een doorgaande verbinding zou betekenen, een dichterbij zijn dat hem een meer compassievol mens zou maken. Tegelijkertijd zou er geen voorbereiding meer nodig zijn om te channelen. Hij zou steeds met een voet in en met een voet buiten 3D zijn.

Toen het dus tijd werd voor 100 procent hoefde hij alleen maar even een stap terug te doen.Maar dit terug-stappen is het moeilijkste wat hij doet. Dit heeft allemaal te maken met de menselijke hersenen – wat er is betrokken en wat jullie daarvan kennen en niet kennen en wat zich nu langzamerhand voor jullie gaat openbaren.

De boodschap van vanavond is informatief en handelt over dingen waar wij op deze manier niet eerder over hebben gesproken. Het zal het brengen zijn van een nieuw concept vooruit, maar het zal niet complex zijn omdat het gewoon een introductie is. Het is een introductie tot een concept van een zich ontwikkelende mensheid.

Nieuw is vaak Controversieel

Jullie bewegen je voorwaarts naar een nieuwe energie die de werking van jullie bewustzijn gaat veranderen. Ik wil dingen uitleggen die ik nooit eerder heb uitgelegd en enkele daarvan zullen controversieel zijn.

Laat mij het zo zeggen: Jullie geloven op een bepaalde manier omdat het jullie op een bepaalde manier is geleerd. Als jullie iets hebben herkend (het echt geloven) behoort het jullie feitelijk toe. Wat wij dus zeggen is dat jullie een “groef” hadden door de manier waarop jullie lang hebben gedacht. Het is geen wonder dat enkele van deze dingen jullie op de verkeerde manier raken. Maar deze dingen kunnen herschreven worden als jullie hen door je keuze her-kennen.

Dus zeg ik tegen jullie: NEEM NIET voor Waarheid aan wat er nu gaat volgen gewoon omdat het in deze boodschap wordt gezegd. Ik wil dat jullie dit onderscheiden met je eigen geest en voor jezelf uitmaken of het voor jullie een waarheid kan zijn. Maak het werkelijk. Kan het zijn dat dingen anders zijn dan de manier waarop jullie getraind zijn? Is de energie veranderd?

Als het dus mogelijk zo is, is het dan ook mogelijk dat het spiritueel bewustzijn zich heeft geopend voor meer gebieden om te ontdekken?

Als jullie buiten de “box” van wat jullie geleerd hebben kunnen denken, kan het dan een paar dingen gaan bevestigen die jullie onlangs hebben gezien?

Wat jullie oorspronkelijk hebben geleerd is niet veranderd.Het is gewoon groter geworden en het ziet er anders uit.

De Menselijke Geest is Complex

Als jullie het zouden moeten verdelen en kijken naar de verschillende manieren van denken van mensen zouden kijken zou het zelfs nog veel gecompliceerder worden.Het is al jarenlang bestudeerd maar de beste manier waartoe jullie in staat waren is het kijken naar de menselijke geest als een beknopte operatie van synapsen die jullie in staat stelt om te overleven.

Volgens jullie wetenschap geven de hersenen jullie alles.Het brein geeft jullie overleving, het geeft jullie intuïtie en mentale scherpheid, het geeft jullie alle gecoördineerde lichaamsfuncties – alles! Men zou kunnen zeggen dat het de boot is waar het leven op drijft.

Als jullie het meer zouden bestuderen zouden jullie ontdekken dat de linker en de rechter lobben verschillende dingen doen bij mannen en op een andere manier zijn verbonden dan bij vrouwen.Alles dat jullie hebben bestudeerd wijst erop dat het brein de controller is. Dat dit het centrum is van het bewustzijn en van alle menselijke dingen.

Wordt vervolgd.