Channeling 158: Charlottesville Virginia / De Triade 3

KRYON Channeling 158:
Charlottesville Virginia

De Triade 3

Lee Carroll / 10 mei  2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Menselijk Brein

Jullie brein is een grote en wonderbaarlijke, chemische, synaptische computer. Laat mij dit even uitleggen: Een synaps, zoals wij daarover spreken, is het actieve proces van elektromagnetische signalen die door neurale matrix-wegen (gestructureerde zenuwbanen en -bundels) in het brein gaan.

Het gebeurt vanaf elke plaats naar andere plaatsen met de snelheid van het licht. (ongeveer 300.000 km per seconde. Henk) Het geeft jullie de mogelijkheid om in 3D controle te hebben over jullie overleving, je lichaam en jullie gedachten.

Uitbreidend denken, zoals jullie dit begrijpen, is gerelateerd aan het brein. Jullie hebben naar de hersenen gekeken en hebben gezegd: “Dit is het creatieve gebied. Het is verantwoordelijk voor muziek, kunst, dichtkunst, beeldhouwkunst en het intellect.”

Jullie hebben de draad nooit gezien, nietwaar?

Het brein heeft niets van doen met het scheppen van deze dingen. In plaats daarvan vergemakkelijkt het hen! Het zorgt ervoor, maar het is er niet verantwoordelijk voor. Het lijkt veel op de doos in de metaforische kamer die het controlestation is voor veel, veel meer.

Deze dingen lijken eenvoudig als zij vanuit de doos komen – die jullie brein is – maar dat zijn zij niet.

Veel van wat jullie beschouwen als creatief en/of spiritueel – inclusief channeling – komt vanuit de verbinding met de pijnappelklier. Dit betreft ook jullie intuïtieve deel dat meegroeit met jullie spirituele evolutie.

Dit is het deel van jullie bewustzijn dat is verbonden met wat jullie het Hoger Zelf noemen. Jullie kunnen het noemen zoals jullie willen maar het is de verbinding vanuit de Creatieve Bron met het brein. Het is daar, en sommigen gebruiken het goed.

Anderen weer niet. Het staat alleen wijd open door vrije keuze en degenen die ongelooflijke dingen doen zijn verbonden met het “net” – de pijnappelklier. Toch denken jullie dat het in de hersenen gebeurt.

De onzichtbare draad die jullie niet kunnen zien, de bedekking die jullie in het brein niet herkennen, is de verbinding met de buitenkant die velen van jullie nu gaan begrijpen en voelen. Het brein faciliteert deze attributen maar het schept hen niet. Intuïtie komt niet van het brein maar het wordt gefaciliteerd door het brein. Het brein activeert het dan tot wat jullie gedachten noemen. Jullie zouden het kunnen zien als de grafieken van thermografie samen met alle dingen waarvan jullie denken dat het synapsen zijn die in het brein aan de gang zijn, maar het brein zorgt gewoon voor wat het ergens anders vandaan ontvangt.

Als jullie de draad uit het “net” halen is alles wat het brein voor jullie kan doen, zorgen dat jullie kunnen ademhalen en jullie een basismanier van denken geven om te overleven. Jullie kunnen wegrennen van de Bengaalse tijger en dus zullen jullie niet opgegeten worden. Jullie kunnen voedsel laten groeien en leren hoe jullie een auto moeten besturen, maar geen muziek maken of een beeldhouwwerk scheppen. En natuurlijk denken jullie niet aan God!

Het brein analyseert zichzelf niet, maar als het is aangesloten doet het dit allemaal wel.

De Drie Delen – Meer om over Na te denken dan jullie Denken  

Er zijn drie delen van het brein van de mens, maar jullie zijn je ermaar van twee bewust. Wij gaan jullie het derde deel vanavond geven. Het tweede deel van het brein van de mens dat wordt behandeld door het synaptische deel (de breindoos) is de pijnappelklier. Die is verantwoordelijk voor creatief denken, intuïtie en intellectueel bewustzijn. Intuïtie begint bij de mens te groeien en het komt vanuit het innerlijk aangeborene in het lichaam.

Het wordt slimmer en het brengt frequenter en krachtiger, meer naar jullie brein terwijl jullie je ontwikkelen. Het begint jullie ook Akasha-informatie te geven (herinneringen uit vorige levens). Je zou kunnen zeggen dat het “net” van jullie pijnappelklier sneller gaat en verwerkt.

Jullie voelen dat jullie intuïtiever en meer bewust van dingen gaan worden.

De brug tussen menselijk bewustzijn en het slimme lichaam, het innerlijk aangeborene, begint op te groeien en volwassen te worden. Jullie gaan uit de pure overlevingsmodus vandaan en beginnen te ontwaken voor een grotere waarheid. Dit alles leidt in de mens tot een punt waarop de mens zal denken: “Het brein werkt het beter!” Dit is niet zo. Het brein blijft het brein en het zal zorgen voor een betere intuïtie vanuit de pijnappelklier. Het brein blijft een stellair overlevingsorgaan, maar de intuïtie zal steeds sterker gaan worden. Nogmaals: jullie spiritueel internet wordt sneller!

Dit is zeer 3D-energie en jullie zien alleen het ene orgaan waarvan jullie denken dat het verantwoordelijk is voor alles wat jullie doen, maar er zijn er in feite drie. De ontwikkelde mens heeft het potentieel om licht te scheppen (bewustheids-energie) Ik gaf jullie zojuist iets dat wij later kunnen bestuderen – nieuwe informatie. Er is nu een zienswijze over spiritualiteit dat Wit Licht is. Het is overal. Jullie hebben het overal gezien. Er is het verhaal van Mozes en het brandende braambosje. Dit was een vlam die zichzelf niet consumeerde, maar als jullie het in zijn realiteit zouden kunnen zien was het een wit licht. Voor hem was een hoger bewustzijn dan hij ooit eerder had gezien, een engelenergie die door zijn pijnappelklier kwam en dit voor hem projecteerde.

Als jullie een bijna-doodervaring hebben, gaan jullie naar het licht. Dit is meer dan metaforisch. Jullie beginnen iets te scheppen dat wij goddelijkheid en meesterschap zullen noemen. Hoe meer de efficiency van jullie DNA toeneemt, hoe witter het Licht wordt. Dit is een metafoor, maar er zit vaak waarheid achter alle mythologie en dit is daar een voorbeeld van. Lieve mensen, jullie worden steeds engelachtiger als jullie het derde deel gaan begrijpen.

Wordt vervolgd.