Channeling 158: Charlottesville, Virginia De Triade. 4

KRYON Channeling 158:
Charlottesville, Virginia

De Triade. 4

Lee Carroll / 10 mei  2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het derde brein

Wij hebben jullie eerder verteld dat er een mysterie aan de gang is dat het menselijk hart betreft. Het menselijk hart, lieve mensen, is het derde deel van het brein. De wetenschap heeft nooit begrepen waarom het hart zo’n ongelooflijk groot magnetisch veld heeft. Het is in feite groter dan welk ander orgaan ook, inclusief het brein met al zijn synaptische activiteit. Het hart overtreft het op vele manieren en toch zal onderzoek op een lichamelijke manier heel gewone informatie geven.

Het hart pompt gewoon bloed met een bepaald ritme zoals het signalen ontvangt van de hersenen.Toch is er veel meer dan dat!

Toen wij begonnen gaven wij jullie instructies om de puntjes te verbinden. Als de ruggengraat door een ongeluk is doorgesneden gaat het hart door met pompen. Signalen vanuit de hersenen die geacht werden om timing en ritme te controleren zijn niet meer verbonden. De signalen zijn er niet meer en toch blijft het hart pompen. Niet alleen dat, maar ook de spijsvertering gaat door, de leverfunctie gaat door, de pancreas en andere gaan door, zelfs voortplanting gaat door. Allemaal zonder het brein.

Er is een derde element van bewustzijn dat in het menselijk hart is gecentreerd. Jullie hebben het hart metaforisch geïdentificeerd als het symbool van Liefde, en jullie hebben gelijk. Deze drie delen van het menselijk bewustzijn gaan veel verder dan het brein als orgaan. Het is de trilogie van overleving. Het wordt ook vertegenwoordigd door de 3 in numerologie die jullie overal in de spirituele geschiedenis tegenkomen. Het zijn de drie paarden die het ascensie-rijtuig trokken, de Merkabah van Elias. Het is de Trilogie van de Godheid van vele kerken (Vader, Zoon, Heilige Geest). In jullie lichaam is het de pijnappelklier (scheppers-intuïtie), het brein (overleving) en het hart (compassie).

Bij de meesters van deze planeet werkten deze drie heel goed, maar in een oudere energie is dit bij jullie niet zo. In een oudere energie waren jullie alleen bezig met overleven. Wat er nu gebeurt is dat jullie je ontwikkelen en het innerlijk aangeborene van het lichaam steeds sterker wordt. Het DNA wordt efficiënter en deze drie delen gaan zich uiteindelijk verbinden. Lieve mensen, wat de mens in overlevingsmode scheidt van een meester is intuïtieve compassie. Compassie wordt door het hart gegenereerd en dit is geen metafoor. Het is een deel van het Hart-Brein.

Er zijn in deze triade dingenaan de hand die jullie zouden moeten begrijpen. Verbind de puntjes en ga wetenschap gebruiken om uit te vinden en te (h)erkennen dat er dingen zijn die in geen enkel spectrum dat jullie kunnen meten, te zien zijn. Maar omdat jullie daarvoor op het moment gewoon blind zijn wil nog niet zeggen dat het niet gebeurt. Jullie hebben gewoon nog niet alles ontdekt, maar de ontwikkeling in multidimensionale natuurkunde zal daarbij helpen. Luister, als er nieuwe natuurkundige uitvindingen naar jullie toekomen, moeten jullie biologie daar ook bij betrekken!

Verdeel de twee wetenschappen (zoals zij dit nu zijn) niet. Jullie zullen een veel beter idee over de waarheid van dit alles hebben als jullie emotie, denken en menselijk gedrag op een kwantummanier kunnen bekijken. Het zal zichzelf onmiddellijk tonen.

Het brein is verantwoordelijk voor het faciliteren (coördineren) van alle drie deze delen maar wees je ervan bewust dat de andere twee een groot deel van het werk doen. Intuïtie en compassie zullen altijd vanuit de hersenen lijken te komen, net zoals die bij de Oude man direct uit de doos leek te komen. Verbind jezelf met het Grotere Plaatje, lieve mensen. De Triade van het menselijk bewustzijn is het begin van het realiseren van meesterschap.

Dit is alles wat wij jullie nu willen vertellen. Het is iets dat jullie kunnen verteren met jullie logica en jullie spiritualiteit, nietwaar? Denk erover na en vraag je eigen intuïtie: “Is dit waar. Zou het kunnen zijn dat het menselijk brein alleen maar zorgt voor iets groters?”

Deze informatie begint enkele metingen te verklaren die jullie nooit eerder konden verklaren met jullie conventioneel biologisch geloof. Het begint te verklaren waarom, als een mens bepaalde beslissingen neemt, het brein opeens het lichaam veel beter lijkt te controleren.

Waarom kan lichamelijke gezondheid opeens veranderen, zichzelf genezen, om ander voedsel vragen en biologische wijsheid hebben? Wat veroorzaakt spontane vergeving? Lieve mensen, pas als jullie je verbinden, zullen jullie deze dingen hebben. Denk: Het is niet het brein dat dit aan jullie gaf. Het was het brein dat gewoon zorgde voor de verbinding met dat kleine draadje – de Creatieve Bron, het Witte Licht.

Er zijn vanavond metaforen gegeven en dingen die jullie kunnen onderzoeken, nieuwe dingen. Het is de manier waarop wij diepgaande dingen zullen onderwijzen. Wij zullen het steeds en steeds weer doen en het dan uitwerken en er eindelood met jullie over praten – zodat jullie het allemaal zullen snappen. Het wordt tijd dat jullie het Grotere Plaatje van de Triade kennen, de trilogie van schepping in de mens.

Ik Ben Kryon en ben verliefd op de mensheid en met een goede reden.

En zo is het.

KRYON