Channeling 159: Totowa, New Jersey / De menselijke filters.1

KRYON Channeling 159:
Totowa, New Jersey

De menselijke filters.1

Lee Carroll / 27 juni 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Totowa, New Jersey 27 juni 2015.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik kan niet vertellen hoeveel er te vertellen is. De reden waarom ik dit niet kan zeggen is dat er geen woorden zijn  – geen woorden die op een goede manier kunnen uitdrukken wat wij voor jullie voelen. Tegen groep na groep, zoals die van jullie, hebben wij gesproken over dingen die heel belangrijk zijn – voor ons en voor jullie, de versmelting tussen jullie en ons en de felicitaties die wij voor jullie hebben. Lieve mensen, in jullie is het hoofdbestanddeel dat wij zien: Ons. Er is God in jullie. Ongeacht alle andere boodschappen van alle anderen – elke channeling, lezing, of wat dan ook – als zij jullie niet vertellen dat God in jullie is, loop dan hard de andere kant op. Het scheppingsverhaal van deze planeet vertelt dat God in jullie is, de meesters die op deze planeet liepen zeggen dat God in jullie is, allemaal!

Dit is het thema van de dag en wat jullie op dit moment proberen te doen is verbinden. Het is misschien de reden waarom jullie naar een channeling als deze wilden komen in plaats van naar een andere soort ontmoeting – luisteren naar de juwelen van Spirit, de dingen die op jullie betrekking hebben en die allemaal Liefde zijn.

HET MENSELIJK FILTER

Mijn partner stapt opzij in deze tijd en wij hebben eerder de woorden gebruikt die vertelden dat hij “zijn filters wegneemt” en daar wil ik vanavond over praten omdat vanavond, lieve mensen, als er iets is dat jullie en ons tegenhoudt om Een te zijn en het licht van Spirit in jullie harten te zien, zijn het jullie filters.

Ik wil spreken over wat zij zijn, waarom zij zijn wat zij zijn en ook als mijn partner in staat is geweest om hen te reduceren. Wij doen dit allemaal voor Een reden. Er is bij jullie een overweldigend verlangen om je te verbinden met onze kant. Hoe denken jullie over God? Wat is jullie verteld? Is jullie misschien verteld dat hij een of andere oordelende ouder is?

Een die jullie kwaad zou toedienen of jullie zou verstoren of jullie zou beschadigen of pijn doen of jullie zou laten lijden? Kunnen jullie de menselijkheid daarin zien? Kunnen jullie begrijpen dat dit gewoon een kopie van ouderschap is, slecht ouderschap? Dit is God niet!  Het is het beste dat jullie hebben om God te begrijpen met jullie eigen filter. En het filter dat jullie hebben is menselijk en alles wat daarbij hoort – en dat zijn wij niet! Jullie komen van de Creatieve Bron en zijn gemaakt naar het beeld van de Schepper en dat beeld is een metafoor voor Liefde.

Ieder mens heeft de capaciteit voor liefde, ieder mens! Zelfs degenen waarvan jullie zouden zeggen dat dit onmogelijk is, kijk naar wie zij zijn, kijk misschien naar wat zij hebben gedaan – ik zeg jullie dat jullie allemaal op deze zelfde manier zijn geschapen.

Jullie hebben de keuze om de snelweg naar God te volgen of niet. Dit is de dualiteit die in elk van jullie leeft; naar donkere plaatsen te gaan, over duistere dingen te spreken, of de Schepper in jezelf te zien, het Licht dat er op die manier altijd is geweest, maar de mensen beginnen te veranderen.

Ik wil spreken over jullie filters. Als jullie hier zitten en het moeilijk vinden om te geloven dat dit allemaal echt is, zal dit gaan uitleggen waarom. Als jullie geloven dat het echt is maar het moeilijk vinden om een paar andere dingen die ik vertel te geloven, zal ik gaan uitleggen waarom dit zo is.

Er is geen oordeel over omdat jullie zo zijn, lieve mensen. Het is alleen al geweldig dat jullie zover zijn gekomen met wat jullie hebben. Wat ik filters ga noemen is levenservaring. Ik ga het verdelen in vijf stukken, of gebieden, of categorieën, omdat het concepten zijn.

Ik gebruik de cijfers niet voor niets omdat het allemaal metaforen zijn voor iets anders. Kijk naar het cijfer 5 in numerologie en jullie zullen zien waarom ik het cijfer 5 koos. Er zijn redenen achter de redenen en terwijl wij met jullie spreken wil ik dat jullie begrijpen en weten dat dit uit de Centrale Bron komt, de Bron van Liefde met een uitgestoken hand die nu tegen jullie zegt dat wij zoveel van jullie houden en dat wij over zoveel met jullie kunnen spreken dat wij over jullie weten, zoveel…..

FILTER EEN – OPGROEIEN

Het eerste filter waar wij naartoe gaan zullen wij opgroeien noemen. Het is jullie sociale filter. Toen jullie in jullie samenleving opgroeiden, leerden jullie daar alles over. In het proces van mens-zijn en opgroeien van klein tot groot, hebben jullie al die tijd lessen gekregen over wat je moest geloven, wat je niet moest geloven, hoe je moest overleven, hoe anderen niet overleefden, waar je voor moest uitkijken, hoe anderen niet overleefden, waar je voorzichtig bij moest zijn. Jullie leerden wat jullie gelukkig en droevig maakt en jullie ontwikkelden wat jullie je sociale persoonlijkheid noemen. Jullie leerden over andere mensen. Afhankelijk van wat jullie waren, waar jullie waren geboren en wat jullie ouders deden werden jullie iemand die vertrouwt of niet vertrouwt, iemand die alles ter discussie stelt of die niets ter discussie stelt. Dit alles vormt een filter. Laten wij nu eens beschrijven wat wij de definitie van een filter noemen. Als jullie kijken naar iets dat jullie puur noemen, misschien is het wit licht, het meest pure licht dat jullie je kunnen voorstellen, zou alles dat dit licht zou verminderen, veranderen of kleuren, een filter zijn.

Opgroeien is een filter dat van jullie een bepaald soort mens maakt. En met deze bepaalde manier gaan jullie je hele leven verder. De meesten van jullie voelen je hier heel lekker mee. Het is wie je bent; het is jullie menselijke natuur. Het is ook in 3D. Opgroeien op deze planeet is voor jullie helemaal en totaal 3D en in de overlevingsmode en hier zitten jullie dan en luisteren naar een multidimensionale boodschap die vol wit licht is. Hoe doen jullie het met je filter? Omdat het filter waar jullie mee zijn opgegroeid jullie niet noodzakelijkerwijs zal vertellen dat dit accuraat, geloofwaardig of echt is. Sommigen van jullie moesten ermee omgaan, het veranderen, maar jullie zijn nog steeds jezelf.

Dit is een van de grootste filters die een mens heeft, het meest begrijpelijke filter dat een mens heeft. Lieve mensen, hebben jullie ooit iemand uit een vreemd land ontmoet die zo van jullie verschilt omdat zijn of haar filter anders is? Wat en wanneer zij eten is anders.

De dingen die zij hebben en die zij als elegant zien, zijn anders. Jullie zouden iets kunnen doen dat hen beledigt en zij zouden verontwaardigd zijn terwijl het voor jullie normaal is.

Jullie zullen zien dat hun filter anders is dan dat van jullie en zo kunnen jullie zien dat elk filter dat jullie hebben en dat jullie sociaal zouden noemen, uniek is. Nu is er iets dat al deze dingen samenbindt en daar gaan wij het straks over hebben. Dat is een van de vijf.

Het bezoedelt wat jullie zien, wat jullie geloven, en wat anderen jullie vertellen dat jullie moeten geloven. Het is sterk. Als iemand het wil veranderen, is het bedreigend. Die staat op de eerste plaats met cijfer 1.

Wordt vervolgd