Channeling 159: Totowa, New Jersey / De menselijke filters. 3

KRYON Channeling 159:
Totowa, New Jersey

De menselijke filters. 3

Lee Carroll  27 juni 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

FILTER VIER – LOGICA  

Het is moeilijk om te weten welke filters de meest diepgaande uitwerking op jullie hebben, afhankelijk van wie jullie zijn, hoe jullie zijn opgevoed, en wat wij jullie voorbereiding op het leven zouden willen noemen.

Hier is er een die jullie allemaal specifiek hebben (sommigen sterk en anderen zwak) en dit wordt het logische filter genoemd. Het moet logisch klinken voor degenen van jullie die jezelf niet wetenschappelijk en logisch vinden. Het moet nog steeds logisch zijn voordat jullie meedoen. Er zit logica in alle beslissingen die gebaseerd zijn op overleving. Er is logica in sommige beslissingen die gebaseerd zijn op andere filters. Het logisch filter staat daarbij aan de top en weegt zwaarder dan alle andere en het neemt een beslissing op wel of niet logisch, gebaseerd op de logica van de dag.

Jullie filter is beperkt. Jullie kunnen alleen logisch oordelen met de logica die jullie als logisch hebben gezien. Als jullie iets nog nooit hebben gezien, kunnen jullie er ook niet over oordelen of het logisch is of niet omdat er geen ervaring in jullie voorraad aanwezig is, maar het is nog steeds een filter. Het kan een worstelend logisch filter zijn, maar het is nog steeds een filter. Het logisch filter wil gezond verstand afwegen met betrekking tot wat jullie voor je gepresenteerd krijgen. Als iemand jullie probeert iets te verkopen, bijvoorbeeld de Brooklyn Bridge, zal jullie logisch filter hen in hun gezicht uitlachen, want jullie weten wel beter. Zij zijn geen eigenaars en bovendien kunnen jullie het je niet veroorloven. Dat is jullie logisch filter.

Jullie schuiven het makkelijk opzij en gaan weer verder met de dingen van de dag. Er zit een man in een stoel en channelt, wat zegt jullie logisch filter? Velen zullen het compleet negeren, automatisch, alsof ik jullie de Brooklyn Bridge aanbied. Het onmogelijk, het past niet in de dingen die doenbaar zijn, in het rijk van het mogelijke.

Dit is een grote, gebaseerd op jullie overlevingsinstinct. Wat doen jullie met je logisch filter als ik channel? Dit zit helemaal aan de top van hen allemaal! Het is nummer vier. Hoe donker is het licht aan het eind van de filters? Nu hebben wij een viertal samen en zij veranderen elkaar en ik ben nog niet eens klaar.

FILTER VIJF – PROFESSIONEEL

Nummer vijf, jullie hebben hem niet allemaal, maar velen van jullie wel en professionals hebben hem allemaal omdat dit het professionele filter wordt genoemd.

Wat hebben jullie geleerd? Wat hebben jullie geleerd over de realiteit van natuurkunde, wetenschap, antropologie, biologie? Zijn jullie doctoren, ik bedoel, op medisch gebied? Zijn jullie doordrenkt van wetmatigheden en weten jullie hoe de wereld en alle regels daarop werken? Wat is jullie beroep dat ook een filter is geworden en in de weg kan zitten om het Licht van de Schepper te zien omdat alles wat jullie hebben geleerd daarvoor opzij gezet zou moeten worden? Het professionele filter werkt zeer, zeer goed samen met het eerste filter genaamd: opgroeien. De reden hiervoor is dat jullie niet voor gek willen staan.

De gek overleeft niet. De gek wordt opgejaagd door degenen om hem heen en hoort er niet bij. Jullie willen geen gek zijn. Het eerste filter van opgroeien komt in het spel bij het laatste filter van professionaliteit want jullie hebben dingen op een bepaalde manier geleerd en ook al denken jullie dat wat jullie geleerd hebben heel reëel is, flitsen jullie toch terug naar wat mensen in dit filter van jullie zullen denken, dit opgroei-filter. Het is er gewoon. Het is complex. Als jullie natuurkundigen zijn en ik jullie vertel dat jullie het mis hebben, zijn jullie wetten van het Universum incompleet.

Er is iets binnenin jullie dat trekt, ook al zitten jullie nu hier in deze bijeenkomst, omdat wij zojuist hebben gezegd dat jullie het mis hebben en jullie je hele leven je best hebben gedaan om alles uit te zoeken. Wij hebben niet eens de moed om jullie te vertellen hoever jullie ernaast zitten en alleen ontdekkingen zullen het aantonen en dit is helemaal goed. Jullie kunnen een ontdekking doen die alles wat jullie hebben geleerd bovenop de tafel zal leggen en dan zullen jullie helemaal overnieuw moeten beginnen en jullie zullen dit vieren, met name als jullie deel uitmaken van het onderzoeksteam. Dit is een filter dat jullie zelf automatisch helemaal kunnen herschrijven. Maar als het erop aankomt om mij te herschrijven, is dit anders. Dit is een filter. Nu hebben jullie nummer vijf ook!

Stel je eens voor dat jullie kijken naar het stralende Licht van de Creatieve Bron met natuurkunde waar jullie niets vanaf weten en waarbij spiritualiteit is die jullie niet kunnen begrijpen door de diepte, de integriteit en de finesse ervan die jullie nog niet kunnen aanvaarden met de Liefde van jullie ziel. Zet alle vijf filters vlak voor jullie en jullie zullen je zelfs afvragen of er wel enig licht is. Ik probeer jullie duidelijk te maken hoe moeilijk de mens het heeft als hij niets doet.

WAAROM DE FILTERS ZO STERK ZIJN

Nu zal ik jullie vertellen waarom zij belangrijk zijn. Elk filter dat jullie hebben, van opgroeien naar professioneel wetenschappelijk leren, of wat het ook is dat jullie is bijgebracht, is jullie door een mens verteld die jullie vertrouwen. Soms is het en ouder, een moeder, een zuster die jullie de manier van leven bijbrengen.

Zij zijn jullie mentoren, jullie zijn boetseerklei, jullie zijn modellen en jullie houden van hen. En als er ergens onderweg iemand is die jullie vertelt dat het anders is dan zij voorheen zeiden, is dit een belediging voor degenen waarvan jullie hielden en die misschien niet meer om jullie heen zijn. Begrijpen jullie de emotie van verandering?

Jullie filter is op zijn plaats gemetseld met liefde en adoratie voor degenen om je heen die jullie onderwezen en jullie het beste gaven dat zij hadden. Wat een oxymoron (schijnbare tegenstelling, Henk) is dit, dat het filter op zijn plaats is gemetseld door de liefde van degenen om jullie heen die jullie gaven wat zij hadden en wat opzij gezet moet worden voor de liefde van God.

Als jullie maar zouden weten dat zij allemaal samengebonden waren, dat er een systeem van samenvloeiing was van het weghalen van de filters zodat jullie gewoon het licht zouden kunnen zien dat zo perfect is en toch werken zij allemaal samen.

Zouden jullie dit doen? Sommigen van jullie doen dit al. Mogen de luisteraar en de lezer dit begrijpen als zij dit horen/lezen.

Mijn partner had sterke filters. Als ingenieur had hij dingen op een bepaalde manier geleerd – professioneel. En terwijl hij opgroeide kreeg hij een sterk filter van spiritualiteit door een georganiseerde religie. De muren moesten geslecht worden en toch was hem dit bijgebracht vanuit een liefhebbende bron en dacht hij dat het goed was. Wat moet je met zo’n filter doen? Hoe kunnen jullie dit opzij schuiven, al is het maar voor even?

Wat moet je daar doen? Ik zal jullie vertellen wat hij ontdekte en ik wil graag dat jullie luisteren en sommigen van jullie zullen het begrijpen en anderen niet.

Het maakt niet uit wat jullie werd geleerd, lieve mensen, dat maakt echt niet uit!  De mensen die het jullie leerden, of het nu jullie ouders waren, jullie vrienden of onderwijzers of jullie geliefden, velen van hen zijn er nu niet meer en ik wildat jullie weten wat zij doen. Zij zijn hier in deze zaal en kijken naar jullie en vertellen jullie dat er meer is dan zij wisten.

Er is meer dan zij ooit konden weten en zij deden hun best, maar luister naar hen want zij willen jullie nieuwe filters geven. De waarheid is zoals hij is aan de andere kant van de sluier van degenen die zijn overgegaan en die jullie gaven wat jullie hebben. De samensmelting van energie die het filter transparant zal maken, ook al is het maar voor even zodat jullie het licht kunnen zien en begrijpen, is Liefde.

Toen mijn partner voor de eerste keer in de stoel zat, zeiden wij niets. Hij hoorde geen stemmen. Er was geen channeling; hij wilde de andere kant op rennen. Wij gaven hem liefde en hij huilde. Het was de grote vereffening. Het eerste filter van logica werd compleet en totaal opgeheven door Liefde. Alles wat hij dacht was dat het niet mogelijk was om in de stoel te zitten en zich te verbinden met de andere kant van de sluier. Het ging tegen alles in wat hem in zijn religieuze box was geleerd en het vervaagde in een ogenblik toen onze armen om hem heen werden gelegd en huilde en het voelde goed hoewel hij verrast was, geschokt en zelfs boos over iets waar hij geen controle over had. Hij kreeg een ander filter en het heet: controle. En hij deed het nogmaals. Hij zat steeds weer in de stoel.

Hij zit er nu ook in en dezelfde liefde die hij toen voelde, voelt hij nu ook. Hij is momenteel niet bij jullie; hij is ergens anders en luistert. Hij is op een plaats die wij eerder hebben beschreven en die is prachtig. Hij is daaraan gebonden zodat hij niet naar het licht kan gaan. Dit zal jullie en idee geven over waar hij is. Dit lieten wij hem zien toen hij in de stoel zat – wie hij is, het Licht van God dat in hem is en plotsklaps werden de filters transparant en maakte het niet meer uit wat hem was geleerd. Hij zag het grote plaatje.

Mensen moeten een tijdraam hebben waarin zij de filters kunnen helen, transparant maken, herschikken en herschrijven door constante herhalingen, misschien net zoals hij in de stoel deed. Het is moeilijk om een filter te nemen dat opgroeien heet en het ogenblikkelijk te veranderen om alles wat jullie ooit hebben geweten, te herschrijven. Op die manier gebeurt dit niet; het gebeurt stap voor stap.

Elk van jullie die luistert in deze zaal heeft zijn eigen set filters die stap voor stap zal worden herschreven, als jullie dit willen.

De filters zijn interactief; het ene filter beïnvloedt het andere filter en zogauw jullie in staat zijn om een filter te herschrijven, bijvoorbeeld het logische filter, het spiritueel filter en/of de andere filters, beginnen jullie beter te begrijpen.

Wel, dit kan veranderen als dat verandert, misschien was het niet helemaal juist.

Wordt vervolgd