Channeling 160: Salt Lake City, Utah / Het grootste filter van allemaal! 2

KRYON Channeling 160:
Salt Lake City, Utah

Het grootste filter van allemaal! 2

Lee Carroll / 18 juli 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Natuurkunde – Bij het bekende blijven

Natuurkundigen horen bij de soort wetenschappers die verandering verwachten door ontdekkingen en die absoluut weten dat zij zich niet bewust zijn van hoe alles werkt. Dit komt OMDAT zij wetenschappers zijn, het hoort bij hun werkgebied.

Toch zijn de fouten die zij maken dezelfde als die van de computerwetenschappers. Zij nemen hun waarheid vanuit absolute fysica in 3D en zij plakken deze waarheid op alles wat zij nog niet weten.

Ik wijs jullie op de onthullingen en ontdekkingen van de astronome Vera Rubin. Toen zij ontdekte dat de sterren die om het midden van jullie melkwegstelsel draaien zich niet gedroegen volgens de wetten van Newton of de wetten van de planetaire bewegingen van Keppler, was dit een enorme ontdekking.

Jullie zonnestelsel draait rond de zon met hoogst betrouwbare omwentelingen volgens de 3D-wetten. De objecten die verder van de zon verwijderd zijn gaan langzamer.

Degenen die dichter bij de zon staan gaan sneller. Toch toonde haar ontdekking aan dat sterren die een omloop hadden in het melkwegstelsel een andere omloopbaan hadden! Wat zij ontdekte was dat de sterren allemaal met dezelfde snelheid gaan in relatie tot het midden, alsof zij op een dienblad waren geplakt en allemaal een omloopbaan om het centrum hebben. Zij volgen de regels van de natuurkunde die jullie kennen niet.

Wat deden de natuurkundigen en de astronomen met deze grootse, nieuwe informatie? In plaats van een geheel nieuw paradigma te zien , gebruikten zij de wet van Newton en berekenden wat er “daar buiten” zou moeten zijn om dit mogelijk te maken. Donkere materie! Het moest wel mysterieus zijn, onzichtbare materie dat dit enorme, zeer vreemde en mysterieuze attribuut had geschapen.

In plaats van ernaar te kijken en te zeggen: “Er is een nieuwe natuurkundige wet die wij nog niet kennen.” Bleven zij in de box van Newton en gaven die een andere naam: Veranderde Newtoniaanse Natuurkunde!” Dat is grappig! Het is net alsof jullie ontdekten dat de Aarde rond was en dit het “Veranderde Platte Aarde- Principe” zouden noemen!

Newtons naam is er nog steeds mee verbonden, maar zijn 3D-wetten hebben niets te maken met hetgeen Ruben ontdekte. Er bestaat geen donkere materie! Het is een bedachte energie om aan een oude wet te voldoen en wat niets toevoegt.

In plaats daarvan is er een nieuwe natuurkundige wet die jullie nog niet hebben gezien. Het is een multidimensionale wet die heeft te maken met gewijzigde verstrengeling. Veranderde verstrengelde objecten zijn geschapen vanwege wat er in het midden van het melkwegstel is. De immense trek/duw-tweelingenergie in het midden van elk melkwegstelsel is niet zo eenvoudig als jullie zon in jullie eigen zonnestelsel. Het heeft de regels van Keppler niet omdat het geen massa is die gewoon op een natuurlijke wijze zijn omlopen draait. Toch denken jullie dat dit zo is omdat het erop lijkt: Het melkwegstelsel heeft sterren die in haar ruimte rondcirkelen.

Op een dag zullen jullie je hoofden schudden als jullie weten wat jullie hiermee hebben gedaan en zullen jullie de regels veranderen.

Nu naar de esoterische astronomie: kijk naar wat jullie hebben gedaan met het idee dat jullie van de Pleiadiers kwamen. Er zijn nu een paar wetenschappers die lachen en meesmuilen en zeggen dat de mythologie van de Pleiadiers die jullie zaad-biologie zijn gewoon niet mogelijk is. Het is onmogelijk vanwege de astronomische historie en wat zij nu weten over de constellatie zelf.

Pleiadische Connectie – Mythologie?

Laten wij het hebben over het Pleiadische systeem, de Zeven Zusters. Laten wij het hebben over de waarheid hieromtrent en laten wij zien wat de wetenschap zegt over de mythologie daarvan.

Wij zullen jullie zeggen wat jullie niet zien en niet begrijpen vanwege jullie huidige kennis.

Jullie noemen deze constellatie de Zeven Zusters (M45). De fysieke feiten zijn dat er honderden sterren zijn in deze Pleiadische Groep.

Circulerend om deze sterren heen is er een nebula (een wolk van stofdeeltjes en gas). Dit schept een prachtige blauwe teint die jullie op een heldere avond aan de hemel kunnen zien.

Op afstand en met atmosferische attributen die jullie tegenwerken, kan het blote oog alleen zien wat zeven sterren (of clusters) lijken t zin, en daarom ook de naam Zeven Zusters, maar als jullie een telescoop gebruiken blijken het er negen te zijn. Elk van deze negen heeft een naam gekregen, maar nogmaals, er zijn in feite honderden sterren.

De Zeven Zusters staan ongeveer 440 lichtjaren weg. Vanuit het gezichtspunt van de astronomie en afstanden, is dit dichtbij – heel dichtbij!

Nu, hier is wat jullie wetenschap zegt en waar zij het mis hebben met jullie mythologie over de Pleiadiers: De Constellatie is veel te jong! Het hele systeem van de Pleiadiers is veel te jong om leven te hebben ontwikkeld. Het is maar ongeveer 100 miljoen jaar oud – een baby! Het melkwegstelsel is vier miljard jaar oud (volgens jullie wetenschap) en jullie planeet is minstens een miljard jaar oud. Toch zijn de Pleiaden alleen maar een kleine fractie daarvan, alleen maar 100 miljoen jaren.

Dit is wat de wetenschap zegt: De Mythologie zegt dat vele Ouden op de planeet claimen dat de Pleiadiers hen zaaiden. Toch is dit onmogelijk vanwege de leeftijd van de sterren. De veronderstellingen en de logica worden op deze manier toegepast: Wat jullie op Aarde zagen, gebeurt overal in het melkwegstelsel. Dit is niet correct en behoorlijk humoristisch! Jullie vooroordeel is dat leven zich op een bepaalde manier ontwikkelt, gebaseerd op de manier waarop dit hier gebeurde. Dit is niet alleen in het algemeen incorrect,er is ook nooit gedacht aan de mogelijkheid dat het de Pleiadische leven zoals jullie denken dat het bestaat misschien, heel misschien, het Pleiadische leven daar feitelijk werd geïmplanteerd! Wat denken jullie daarvan? Misschien ontwikkelde het zich daar helemaal niet.

Het compleet niet in aanmerking nemen van de mogelijkheid door alleen maar de kennis die jullie hebben kan dus resulteren in een totaal onlogische conclusie. Dan komt natuurlijk de vraag op: “Hoe hebben de Pleiadiers zich zo snel ontwikkeld?” (knipoog)

Er zijn maar kleine vignetten van mogelijkheden die ik jullie vanavond toewerp om jullie dingen te geven om over na te denken. De Pleiadiers die hier vanavond zijn glimlachen en zij kennen jullie heel erg goed. Jullie kunnen dan wel het nieuwe kind in de buurt zijn omdat leven zich pas ontwikkelde op jullie planeet, maar de Pleiadiers hadden een heel ander scenario dan wat jullie hadden. Om een geascendeerde planeet te worden hadden zij bepaalde duwtjes nodig van bepaalde andere soorten planeten. Zij hadden hun eigen zaad-biologie!

Lieve mensen, het is belangrijk om buiten de box van jullie kennis te gaan denken en je te openen voor mogelijkheden die niet zijn wat jullie hier tot nu toe hebben gezien.

Wordt vervolgd