Channeling 163: Vancouver BC, Canada/ Teruggaan om de toekomst te pakken. 1.

Live Kryon Channeling 163:
Vancouver BC, Canada

Teruggaan om de toekomst te pakken. 1

Lee Carroll / 5 september 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Vancouver BC, Canada.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voordat wij beginnen wil ik jullie vragen om de realiteit van jullie denken een beetje te veranderen. Wat gebeurt er? Wie spreekt hier? Waar komt dit vandaan? Ik vraag mijn partner om helemaal opzij te stappen en vanavond te laten stromen water stromen moet. Kunnen jullie buiten de box denken van wat jullie weten? Het moeilijkst voor de mensheid in het algemeen is naar een plaats te gaan waar men nog nooit is geweest.

Overleving is ervan afhankelijk dat jullie naar bekende plaatsen gaan. Als jullie ergens nog nooit zijn geweest en jullie geen waarschuwingen hebben gehad over hoe het zou kunnen zijn, zijn jullie terughoudend om daar naartoe te gaan. Dit is gewoon logisch. Jullie openen niet vaak een deur waarop staat: onbekend, omdat jullie je daar niet prettig bij voelen.

De hele reden waarom ik dit naar voren breng is vanwege wat er nog gaat volgen. Ik wil verhogen en uitbreiden wat jullie over de mensheid weten. Om dit te kunnen doen zal ik over controversiële dingen spreken.

Degenen die later naar deze boodschap luisteren kunnen een compleet andere zienswijze hebben dan degenen die in de zaal zitten. Maar deze zaal bevat een energie die niet gedupliceerd kan worden bij een opname of het opschrijven op papier. De gelijkgestemden vormen een samenloop van samenhang en geloof. Je zou kunnen zeggen dat jullie geloof hierin de waarheid die jullie meedragen verhoogt.

Weten Jullie Echt Wie Jullie Zijn?

Ik wil over de mensheid spreken en dit omhoog brengen. Ik wil jullie over enkele dingen vertellen die in de tijd gebeurden en ik doe dit op manieren waarop ik dit nooit eerder heb gedaan. Ik wil enkele onderwerpen aanbreken die jullie interessant kunnen vinden. Ik doe deze dingen omdat de boodschap van vanavond gaat over het verhogen van de menselijke ervaring om jullie te laten zien dat jullie groter zijn dan jullie denken.

Jullie zijn hier waarschijnlijk veel langer dan jullie weten endit is een prachtig concept. Als jullie aan de menselijke geschiedenis denken, hoever gaan jullie dan terug. Als jullie dit gaan opzoeken, tot hoever terug staat erover opgeschreven?

De algemeen aanvaarde overeenstemming van historici en die van wetenschappers, zegt dat de menselijke samenleving hier maar ongeveer 11.000 jaar aanwezig is. Ik heb het nu over de menselijke beschaving. Ik heb het niet over mensen in biologische zin omdat dit iets voor antropologen is. Ik heb het over sociologie. Hoelang zijn er hier steden, systemen, religie? Voor hoelang terug zeggen jullie wetenschappers dater bewijs is van deze dingen?

Het lijkt er misschien op dat wij nu dingen waar wij het eerder over hebben gehad overnieuw gaan doen, maar het is verre van dat!

In Istanboel, Turkije, zaten wij voor een grote groep en brachten de channeling “De onbekende geschiedenis van de Aarde”* De boodschap van vanavond is dezelfde, maar verschilt wel.

Het uitgangspunt is hetzelfde maar de boodschap gaat over iets anders. De menselijke beschaving is hier al veel langer dan 11.000 jaar. Langzaamaan nu, mijn partner (tegen Lee) zodat deze boodschap beknopt is en zinvol zal zijn.

Alles wat jullie over de menselijke beschaving kunnen bestuderen, lieve mensen, lijkt te beginnen op een punt van 10.000 tot 11.000 jaar geleden. Het lijkt erop dat dit het moment is waarop alles is begonnen en de grotere steden zijn ontstaan. Sociologen zullen zeggen dat de mensheid langzaam bewoog van een staat van leven in stammen naar een meer collectieve “stedenstaat.” Als jullie ver genoeg teruggaan: een van de eerste die een beginnend bewustzijn had van organisatie en een stadsplan bevond zich op een plaats in de Indus-vallei (het tegenwoordige India, Henk) en dat jullie vandaag het Oude Sumerië noemen.

Het lijkt erop dat dit het begin was en het is ongeveer 11.000 jaar geleden.

Vanaf die tijd volgt alles de regels van de lineariteit, de synchroniciteit van ontdekking, waarbij het ene ding leidde naar het andere  en jullie uitkomen bij de piramiden van Egypte, het Romeinse Rijk, enzovoorts.Dit is de manier waarop jullie de geschiedenis zien.

Maar, metafysisch gezien, hebben wij jullie steeds weer verteld dat de mensheid bijna 50.000 jaar oud is. Er was organisatie, er waren steden, bewustzijn en sociale evolutie. Toch zien jullie hiervan maar 11.000 jaar.

Wordt vervolgd