Channeling 163: Vancouver BC, Canada / Teruggaan om de toekomst te pakken. 4 /Het Verleden dat Niet Laat Zien.

Live Kryon Channeling 163:
Vancouver BC, Canada

Teruggaan om de toekomst te pakken. 4

Lee Carroll / 5 september 2015.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Verleden dat Niet Laat Zien.

Ongeveer 11.000 jaar geleden, aan het eind van de laatste ijstijd, een mini-ijstijd als jullie dit willen, gebeurden er dingen op deze planeet.

Jullie kunnen dit opzoeken en jullie zullen het vinden. Deze dingen hebben te maken met wat ik ongebruikelijke plasmische activiteit in de atmosfeer zal noemen. Het magnetisch raster was heel, heel anders. Massale injecties van de zon en de soort dingen waar de films van bestaan zouden komen en het magnetisch veld van de planeet raken. Dit zou opgeladen worden met verschillende soorten plasma.

Jullie kunnen het in de geschiedenis zien. Het zit in de ijskernen en het zit in het magnetisme dat jullie kunnen meten in de aardlagen.

Het was toen anders en ik zal jullie vertellen wat het veroorzaakte. Allereerst was het de oorzaak van veel dood. Wij hebben jullie dit eerder verteld en wij vertelden ook dat de mens dit gedeeltelijk schiep. De mens is door tenminste vier stadia van beschaving gegaan door verschillende tijdperken en is elke keer bijna vernietigd.

Jullie mogen je herinneren dat jullie profetieën enkele jaren geleden nog spraken van een uiteindelijke oorlog rond het millennium, met massavernietiging. Dit gebeurde niet. Dat was nummer vier en dit ging over in nummer vijf. Het jaar 2013 en verder is nummer vijf.

Wij hebben jullie verteld over nummer drie in “Onbekende geschiedenis.”* Jullie zullen niet makkelijk iets vinden van waar ik over spreek en de geschiedenis was niet uitgewist door wapens, maar eerder door plasmische ontlading – de natuur!

Maar ver hiervoor had jullie planeet een atmosfeer die levend was op een andere manier door de activiteit van de zon (de heliosfeer) en dit laadde het magnetisch raster op op een manier waarbij de mensheid in staat werd gesteld om het DNA te ontwikkelen tot minstens 50%. Herinner je dat jullie op dit moment op 30 tot 35% zitten. “ Wacht even, Kryon bedoel jij dat wij achteruit gingen? Ja. Uiteindelijk zullen jullie hiervan bewijs vinden – een vergevorderde beschaving.

Als jullie voelen dat jullie levens hadden waarin jullie deel uitmaakten van een gevorderde beschaving, dan klopt dit. Dit komt omdat jullie bewustzijn verhoogd was, niet jullie technologie. (zeg dit nog een keer langzaam) Jullie konden dingen doen met jullie bewustzijn en dit ging jullie makkelijk af. Jullie konden je eigen lichaam helen met jullie eigen bewustzijn. Er waren mensen die feitelijk materie uit het niets konden scheppen. Dit alles door gevorderd denken, niet door mechanische apparatuur.

Wij geven jullie een principe waar tot nu toe nog niet aan is gedacht: “Bewustzijn is natuurkunde. Het is een echt meetbaar veld dat fysieke realiteit beïnvloedt.”

Ooit een computercrash gehad toen je boos was of een gloeilamp uitdeed? Hoe? Het is natuurkunde!

Het Oude Patroon is er nog steeds!

Ja, jullie waren daar en jullie vlogen niet met auto’s en anti-zwaartekracht, maar met een wijsheid en hogere natuurkunde die jullie je goed herinneren. Jullie herinneren je geavanceerde wijsheid en bewustzijn. Er is een reden voor het feit dat jullie dit alles intuïtief kunnen herinneren. Het zit in jullie Akasha!

Luister naar mij, want dit is de les van vandaag: jullie ontginnen geen nieuwe grond terwijl jullie je ontwikkelen – luister naar mij – in plaats daarvan brengen jullie verder wat jullie al hadden. Jullie gaan terug om de toekomst te bereiken! Jullie Akasha wordt langzaam wakker nu jullie 2012 zijn gepasseerd.

Er is al een patroon voor deze geavanceerde realiteit en jullie leefden die eonenlang geleden. Dit Akasha-patroon bestaat binnenin jullie om de evolutie te versnellen waar jullie nu doorheen gaan. Jullie zijn daar eerder geweest! Hoe vinden jullie het tot nu toe?

Oude ziel, wat jullie je herinneren is een geavanceerde beschaving die ver voor 10.000 jaar geleden bestond. Maar de zaden ervan beginnen zichzelf in patroon te brengen. Het is niet nieuw en jullie Akasha weet dit. Jullie lichaams-aangeborene weet dit. Wat is geweest zal opnieuw realiteit worden en voor jullie zal het niet nieuw zijn. Jullie komen erbij terug! Wij hebben gesproken over Atlantis en wij hebben gesproken over het feit dat jullie niet allemaal, geen miljoenen van jullie, allemaal gezonken kunnen zijn op een eiland! Toch geloven jullie allemaal dat jullie dit deden. Het is een metafoor voor de vernietiging van de mensheid door vele redenen, en het was echt, en jullie gingen daar allemaal doorheen.

De meesten van jullie werden in deze tijden vernietigd, en dit was beschaving nummer drie. Nummer twee had zijn eigen redenen, meestal aards gebaseerd. Toen was er een opnieuw beginnen van beschaving nummer vier (jullie huidige 11.000 jaar oude geschiedenis) Alles wat jullie toerekenen aan menselijke beschaving, alle 11.000 jaar daarvan, komt feitelijk uit de vierde beschaving. Ik weet dat dit heel raar klinkt, maar een deel van de wijze Oude informatie van de inheemsen van jullie planeet weet deze dingen. Het is een deel van wat zij leren.

Lieve mensen, jullie beschaving is hier al 50.000 jaar. Op een dag zal de wetenschap ermee instemmen dat het erop lijkt dat een deel van de geschiedenis verloren is gegaan en dat zij het zien voor wat het werkelijk is. Jullie zijn niet zo jong! Veel van jullie zielen zijn heel oud en wijs en zijn hier heel lang geweest. Jullie Akasha-kroniek zit vol met dit soort dingen. Begrijpen jullie wat ik vandaag zeg? Jullie hebben de bouwstenen van de toekomst omdat jullie het in het verleden hebben ervaren! Daarom zullen jullie er niet bang voor zijn en als jullie het gaan ervaren zal het iets zijn dat voor jullie comfortabel aanvoelt.

Lieve mensen, ik wil dat jullie even in de ogen van een indigokind kijken. Degenen die jonge zielen zijn, zijn verward, maar degenen die oude zielen zijn, zijn vol vertrouwen. Misschien teveel vertrouwen? Zij kijken niet om zich heen of zijn bang omdat zij anders zijn. In plaats daarvan kijken zij naar jullie en vragen zich af waarom jullie niet bang zijn omdat jullie zo…….oude energie zijn! Zij zijn hier eerder doorheen gegaan!

Zij zijn oude zielen en zij herinneren zich wat er gaat komen. Zij zijn hier eerder doorheen gegaan en in hun vertrouwen kunnen jullie dit zien. Laat hun gezichtsuitdrukking jullie niet bedotten. Zij zijn niet eigenzinnig. Zij ontwaken gewoon voor iets dat zij zich “herinneren” op een planeet die zij al heel, heel lang niet meer hebben gezien.

Wordt vervolgd