Channeling 163: Vancouver BC, Canada / Teruggaan om de toekomst te pakken. 5 / De Akasha Tijdmachine

Live Kryon Channeling 163:
Vancouver BC, Canada

Teruggaan om de toekomst te pakken. 5

Lee Carroll / 5 september 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Akasha Tijdmachine

Laten wij het op een andere manier hebben over deze Akasha-kroniek. Hebben jullie misschien dromen? Ik wil jullie iets vertellen over jullie Akasha-geheugen. Het is niet eerlijk! Jullie Akasha-geheugen is zeer, zeer vooringenomen. Het zal jullie je ervaringen uit het verleden niet op een lineaire manier vertellen zoals jullie een boek lezen en dit bladzijde voor bladzijde doen.

Jullie gaan niet zien wie jullie waren en wat jullie deden endan een pagina omslaan en zien wie jullie daarna waren en daarna, enzovoorts. Dit komt omdat de Multidimensionale Akasha werkt met energie en niet met geschiedenis. Er is een reden voor de herinneringen die jullie in de nieuwe energie hebben (de dromen die jullie hebben). Bij velen van jullie draait je Akasha-kroniek overuren en het geeft jullie vele dingen om te verwerken.

De reden? Omdat jullie deze dingen dienen te reinigen om verder te kunnen gaan. Jullie gaan niet verder voordat jullie deze rommel hebben opgeruimd.

Dit is de pracht van jullie innerlijk aangeborene.De Akasha is in jullie DNA en beïnvloedt jullie leven diepgaand door energie naar voren te laten komen, door jullie te laten verwerken en te vragen om die los te laten. Verwijder deze energie uit vorige levens.

Jullie hebben enkele interessante dromen. Laten wij zeggen dat jullie in een vorig leven zijn verdronken. Laten wij zeggen dat het 1000 levens geleden kan zijn, maar dit is wat jullie je herinneren en jullie hebben dus dromen over verdrinking. Jullie krijgen geen adem. Jullie zijn opeens klaar wakker en zitten opeens rechtop in bed. Jullie kokhalzen. “Hier is hij weer, die droom!” Wat doet een mens nu met deze ervaring? Het is heel interessant. Voor een oude ziel is het eerste: “Wat betekent dit? Wat moet ik hiermee doen?” Dit deel is accuraat. Maar vaak analyseert de mens niet echt wat dit werkelijk betekent. In plaats daarvan denkt hij dat het een voorspelling is: “Ik ga verdrinken en dus kan ik water beter vermijden.” 

Zij denken dat het een profetie voor de toekomst is. “Ik heb dezelfde droom steeds weer en daarom moet het wel iets zijn dat in de toekomst gaat gebeuren.” De volgende stap is dus angst.

Lieve mensen, dit prachtige systeem om de oude ziel voor te bereiden op de toekomst is hier niet om angst te scheppen. Ik zal jullie vertellen waar het om gaat. Die droom gaat over iets dat jullie gebeurde en dat jullie op de een of andere manier zelfs vandaag nog beïnvloedt. Gaat het misschien over jullie keel? Het gaat over ademhalen of gewoon over een angst voor water die jullie tegenhoudt. Het gaat om vele dingen uit vorige levens die gezien moeten worden, begrepen en voorgoed losgelaten moeten worden.

Als jullie deze energieën herkennen voor wat zij zijn, bij jullie gebracht op een dienblaadje, oude zielen, kunnen jullie verder gaan dan deze dingen.

Misschien kunnen jullie zeggen: “Dank je wel, innerlijk aangeborene. Dank je wel, Akasha, door mij de zin hiervan in te laten zien. Ik ben niet bang voor verdrinking. Ik ben niet bang meer voor wat daar ook vandaan komt. Het gaat mijn leven niet beïnvloeden en ik ben niet bang voor de toekomst. Ik zal blij zijn om door de golven van de oceaan of van een meer te waden, en wel zonder angst.” Daar gaat het over. Zolang er iets in jullie Akasha is geëtst dat angst in jullie dromen schept of dat er ervaringen uit vorige levens zijn, zal dit jullie tegenhouden

Wat er dus bij oude zielen begint te gebeuren is dat de vorige levens die het meest energetisch zijn of de meest dramatische dingen bevatten jullie op een presenteerblaadje aangereikt zullen worden. Hoe vinden jullie het tot nu toe? En als dit gebeurt beveel ik jullie aan om hier niet bang voor te zijn. Manifesteer het niet omdat jullie het voelden en genereer er geen angst omheen. Hoe echt het ook voelt, het is geen voorspelling. Dat is het niet! Jullie zijn het, en het werkt samen met jullie!

De Kracht van de Akaha-dromen

Zo zijn dromen. Oude zielen hebben vaak Akasha-dromen. Nieuwe zielen zijn gewoon aan het wennen aan de planeet. Zij dromen over andere dingen. Oude zielen in deze energie gaan dromen hebben die iets betekenen. Misschien hebben jullie een droom over familie, alleen, niemand speelt de rol die zij in de realiteit spelen en niemand is op de juiste plaats! Maar er is hoe dan ook drama! Niets slaat ergens op. Het is onzin en misschien hebben jullie een zuster of een broer of een moeder of een vader die jullie voelen maar niet herkennen en die gemixt zijn met degenen die jullie wel kennen.

Jullie zijn opplaatsen waar jullie nooit zijn geweest en ontmoeten mensen die jullie op de een of andere manier kennen maar die jullie in het echte leven nooit hebben ontmoet.

Wat heeft zoiets te betekenen? Jullie worden wakker en zijn compleet en totaal in de war. Wat is de eerste menselijke reactie? “Wow, ik ga verraden worden door mijn eigen familie.”

Het is geen voorspelling! Lach erom omdat het zo’n menselijke gewoonte uit de oude energie is. Jullie nemen altijd dingen die jullie niet begrijpen en bouwen daar angst omheen. Het is in plaats daarvan tijd om wijsheid te gebruiken. Wat is de metafoor? Wat betekent het? Kijk en analyseer wat er in de droom gebeurde. Niets is letterlijk! Niets!! Jullie Akasha kent het niet letterlijk. Het kent Multidimensionale impressies en potentiëlen endat is alles wat het kent. Maar het geeft ze aan jullie in jullie lineaire dromen.

Jullie hebben dus een ongebruikelijke familie in jullie dromen die ongebruikelijke dingen doet. Het is niet de zus of de broer uit het echte leven, of de vader of de moeder, of de kinderen. In plaats daarvan is het een metafoor die omhoog komt.

Het komt omhoog en het vraagt jullie om behoedzaam te zijn met wie jullie te maken hebben. Het enige gevaar is om te gaan met degenen die jullie zien als familie (zelfs spirituele familie) die nog steeds in de oude energie zijn. Zij zullen jullie tegenhouden. Dat is waarom het gaat.

Er is dus een wijze en angstvrije analyse nodig vanuit het innerlijk aangeborene en je intuïtie.

Er zijn allerlei soorten dromen die jullie worden gegeven en die jullie innerlijk aangeborene jullie geeft om te analyseren, je te realiseren en los te laten. Jullie decoderen je voorbije leven om een uitgebalanceerde toekomst te realiseren.

Oude zielen, jullie hadden leven na leven in zulke oude energieën. Jullie hebben oorlog gevoerd, oorlog gevoerd en weer oorlog gevoerd. Jullie hebben elkaar gehaat, jullie hebben elkaar vermoord en jullie dragen dingen met je mee in je dromen. Sommige van hen zijn zo diepgaand dat zij jullie leven beïnvloeden en invloed hebben op hoe jullie je voelen en zij kunnen jullie allemaal terugtrekken in de oude energie. Moeder, jij moet stoppen met dromen dat jouw kinderen doodgaan! Ik spreek nu tegen iemand hier en tegen iemand die dit leest! Omdat het eerder is gebeurd betekent het niet dat het deze keer ook weer gaat gebeuren!

Jullie hebben allemaal kinderen gehad die in jullie armen stierven bij de geboorte. Zij hebben het niet gered en voor een moeder is dit een terugkerende angst. Analyseer: het is een droom uit het verleden. Realiseer: Het is in de Akasha en het geeft stress. Laat los: raak het kwijt. Het is oude energie waar jullie geen deel van uitmaken. Jullie zullen minder snel oud worden en grootser leven als jullie dit doen.

Het is veel werk en daarom noemen wij jullie lichtwerkers. Jullie zijn hier geweest en hebben dit gedaan. Jullie overleefden deze beschavingen en enkele hiervan waren zeer geavanceerd en daarin hadden jullie een geavanceerd bewustzijn en wijsheid. Dit is wat jullie nu vrijlaten. Je kunt niet naar een geavanceerde plaats gaan met duistere herinneringen in je bewustzijn. Wat er in de laatste 10.000 jaar is gebeurd zit nog steeds in jullie Akasha-kroniek. Met sommige ervan moeten jullie leren omgaan.

Dit is een grootse boodschap, nietwaar? God zorgt zoveel voor jullie dat hij jullie slechte dromen brengt! Wat denken jullie daarvan? Als jullie die hebben wil ik dat jullie wakker worden en wil ik jullie direct feliciteren! Jullie hebben een slechte smaak in je mond of in je hoofd. Als jullie niet zorgvuldig zijn zal een slechte droom je dag verknoeien. Dit komt omdat jullie dit gevoel met je meedragen en omdat dit dramatisch is. In plaats daarvan wil ik dat jullie dit vieren! Hebben jullie de moed om een kwade droom te vieren? Daarna wil ik dat jullie rechtop in bed zitten en gaan analyseren en zeggen: “Dank je, Akasha; Dank je, Spirit; Help mij om uit te zoeken wat er nodig is om te weten en los te laten.”

De lelijke, slechte droom die jullie hadden zal ogenblikkelijk verdwijnen in de armen van God. Liefde doet dit! Zeg: “Ik laat het los. Hij is weg en zal wegblijven terwijl ik naar mijn prachtige toekomst ga,” Laat het oude los voordat jullie naar het nieuwe gaan.

Er zullen veel channelings komen over dit soort dingen omdat zij nieuw zijn. Zij zijn verwant aan de tijden en dit betekent dat zij gerelateerd zijn aan de nieuwe mens. Velen van jullie hebben dit soort nieuwe dingen ervaren, deze nieuwe intuïtieve energieën. Lieve mensen, onthoud: Jullie hebben niets verkeerd gedaan en dit zijn geen slechte voorspellingen. Zij zijn jullie eigen innerlijk aangeborene en Akasha die energieën naar jullie brengen zodat jullie hen zien en los kunnen laten.

Dit is de kracht van de oude ziel in deze nieuwe energie. Jullie vertegenwoordigen het bewustzijn van een ontwikkelde spirit van duizenden jaren. Dit is wat jullie hebben. Jullie gaan naar een tijdperk waarin jullie je kunnen herinneren hoe het was om de wijsheid te hebben die geen oorlog schiep en nooit meer een volgende oorlog zal scheppen.

De wijze weet dat oorlog nooit een oplossing is. Het is een verergering van het probleem. De geschiedenis laat zien dat dit zo is. Stel je eens een bewustzijn van wereldleiders voor dat zich dit herinnert!

Dit is prachtig nieuws! Er is nooit een tijd zoals deze geweest. Het is niet hetzelfde geval als in het verleden. Dingen gaan nu omhoog en er zijn mensen die dit voelen. Vier de verandering. Wat er ook met jullie aan de hand is, vier het! Er is een welwillendheid van liefde in jullie levens die jullie goede dingen zal brengen. Schuif de angst voor de toekomst opzij en ga vieren wat eraan staat te komen.

Dit is de boodschap van vandaag en die komt niet alleen van Kryon. Het is de boodschap van een nieuw tijdperk.

Kunnen jullie zeggen: “Ik houd hiervoor van de mensheid en ook van wat eraan komt”?

Als jullie teruggaan om de toekomst te pakken kunnen jullie dit!!!!

En zo is het.

KRYON

* De onbekende geschiedenis van de Aarde

http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_istanbul-15.html

* * De Toekomst van het DNA

http://www.kryon.com/CHAN2015/k_channel15_minneapolis-15