Channeling Berkeley Springs, West Virginia / De fysica van bewustzijn – de toekomst onthuld 5

Live Kryon channeling Berkeley Springs, West Virginia 

De fysica van bewustzijn – de toekomst onthuld 5

Lee Carroll / 29 juni 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Als de wetten van natuurkunde in bepaalde situaties worden toegepast kunnen jullie controleren wat er gebeurt. Dit is de pracht van het kennen van 3D-fysica.

Het is echter hetzelfde bij bewustzijn. Als jullie een punt van begrip bereiken over de fysica van bewustzijn, hoe het werkt, het mechanisme ervan, de verdeling ervan en spiraalvormige aflevering ervan, sluiten jullie de deur voor oudere energieën.

Bepaalde entiteiten die deze planeet in het verleden hebben bezocht kunnen jullie niet meer bezoeken. Hebben jullie dit gehoord? Zij kunnen niet meer binnenkomen!

Natuurkunde schept een barrière en zij kunnen er niet in. Er zijn donkere energieën en ideeën van duisternis die binnen zouden willen komen en spelen met jullie bewustzijn.

Sommigen noemen dit kwaad. Het heeft invloed op mensen en deze mensen werken ermee. Het helpt hen om macht en controle te verkrijgen en er is geen elegantie in de manier waarop zij zich dit verschaffen. Maar die deur is gesloten! Het kwaad, zoals jullie weten, zal  afnemen. Kwaad is een energie die wordt opgezogen door bepaalde mensen. Dan worden deze mensen echt slecht en het is hun keuze. Dat is oud bewustzijn. Dit is de beste uitleg die wij hebben voor wat er in de toekomst gaat gebeuren.

De Pleiadiers springen nu op en neer omdat zij weten wat er hier is gebeurd. Het is bijna een exponentiële evolutie, als jullie dit willen.

Het een leidt tot het ander en het bouwt zichzelf op. Uiteindelijk zullen jullie niet elke keer als jullie worden geboren weer helemaal opnieuw hoeven te beginnen, zoals mijn partner vandaag beschreef.

De spirituele evolutie begint en jullie zullen naar de planeet komen met de kennis van de factoren die jullie vandaag leren en jullie bouwen hen uit in je volgende leven. Als ik hiervoor een term zou kunnen gebruiken is het dat jullie wijs geboren zullen worden.

Later, als de natuurkunde aan jullie is onthuld zullen jullie de hulpmiddelen begrijpendie met het bewustzijn kunnen werken. Maar hoe dan ook, het is gewoon natuurkunde. Waar jullie niet aan denken is dat het niet nodig zal zijn om machines te hebben, maar eerder biologische voorzetjes.

Maar jullie zullen dit nog even niet hebben. “Hoeveel generaties zij  hiervoor nodig, Kryon?” Dat ga ik jullie niet vertellen. De reden daarvan is dat ik jullie geen opzetje wil geven dat het feestje zal bederven. Elke planeet had zijn eigen tijdcirkel aangaande de snelheid van hun eigen evolutie.

“Hoe werkt het? Hoe snel werkt het? Wanneer zal het beginnen?” Het is al begonnen! Jullie zijn bij de wijsheidbarrière en hebben hem doorbroken. Nu jullie eenmaal bij de wijsheidbarrière zijn wil ik jullie vertellen dat de staat van dienst van al deze planeten die deze plaats hebben bereikt, hetzelfde is. Zij zijn allemaal verder gegaan, allemaal!

Het is alsof het collectief bewustzijn van een hele planeet erbij was betrokken. Het is alsof je een knop omdraait en geen duistere energie het zal kunnen stoppen. Oh, het zal het proberen! Ik heb jullie dit eerder verteld. Mensen die zijn geïnstalleerd voor oude manieren, zoals de kinderen op de speelplaats, willen niet opgroeien.

Zij schoppen en schreeuwen en snoeven. Zij weten dat licht alles zal veranderen en dat zij geen kans hebben om te werken zoals zij dat daarvoor deden.

Dit is waar wij het over hebben. De welwillende factor en de wijsheidbarrière werken beide binnen de wetten van bewustzijn van natuurkunde op manieren die jullie, zeker, zullen uitvinden. Jullie zullen eindigen met het scheppen van een toegenomen geactiveerd DNA-percentage en dit zal generatie na generatie toenemen. Uiteindelijk zullen jullie een mens zien die materie kan manipuleren en schijnbaar dingen uit het niets kan scheppen. Waarom is dit zo bijzonder? Het is gewoon natuurkunde. Klinkt het niet logisch dat multidimensionale natuurkunde in staat zou zijn om een lagere soort natuurkunde onder controle te houden? De hoogste soort van fysica is bewustzijn en deze fysica kan de 3D-natuurkunde elke dag controleren.

Vrede op Aarde? Oh, dat is makkelijk. Dat is het begin. Dat is het planten van zaden, en het is zeker. Kijk naar jullie nieuws. Het blijft er niet uitzien zoals dit nu is, dit is alleen voor nu. Vrede op Aarde is niet het einddoel, nauwelijks! Als jullie opgroeien en volwassen zijn stoppen jullie met het gooien van stenen naar elkaar op het aardse speelveld. Jullie stoppen. Dat is normaal. Dan gaan jullie elegantere ideeën krijgen.

Vrede op de planet is alleen maar het begin endan gaat het pas goed worden.

Dit is wat wij zien. Ik heb deze dingen nooit op deze manier gezegd.Ik wilde dat jullie het hele verhaal zouden horen.

Wat zal er volgens jullie gebeuren met een beschaving zonder oorlog die alles wat het fysiek wil hebben kan scheppen zodat er nooit honger zal zijn. Hoe zou het zijn om drie of vier keer zolang te leven als jullie nu doen, en al die tijd in goede gezondheid?

Hoe zou een samenleving zijn die zichzelf in een kwantumstaat kan plaatsen als zij “ergens anders” wil zijn? Dit bestaat! Denk er eens aan waar jullie 1.000 jaar geleden waren. Denk nu eens aan beschavingen in het melkwegstelsel die een miljoen aardejaren ouder zijn! Is dit zo moeilijk om te speculeren? Het is gewoon natuurkunde!

Wat als ik jullie vertel dat deze beschavingen geen centrale controle hebben – hebben jullie dit gehoord? Hebben jullie ooit gehoord van een bedrijf zonder managers. Zoiets is het! Jullie zouden zeggen: “Dit werkt niet.” Oh, ja, dat doet het wel! Het kan als iedereen is verbonden op een manier waarbij zij akkoord gaanmet het overduidelijke en zijn taken kent.Het is intuïtief en natuurlijk. Voor jullie? Onmogelijk. Dit staat jullie wel te wachten.

Er zal niet zoiets alseen wereldregering zijn. Dat is zo 3D! In plaats daarvan zal er een wereldbewuste overeenstemming zijn. Jullie zullen gewoon “beter weten”. Hoe vinden jullie dit? Wat gebeurt er met een groep volwassenen die voor het eerst naar een feestje gaan en elkaar niet kennen? Wat doen zij? Gooien zij stenen naar elkaar?

Nee. Er is een bewustzijn op het feestje waarin zij samenkomen en met elkaar praten, lekker eten en plezier hebben. Wie heeft hen deze regels verteld? Moesten zij daarvoor oefenen? Nee! Het kwam gewoon met de volwassenheid en het beter weten.

Wat als het met een planeet net zo gaat? Zij zijn geboren in een situatie waarin zij beter weten. Dit is de wijsheidfactor en dit is de barrière waar jullie doorheen gaan.

Uiteindelijk zullen jullie elk systeem weggooien waarvan jullie ooit dachten dat jullie het nodig hadden, met name degenen van jullie die zich organiseren in groepen om dingen te doen. Het zal een tweede natuur worden en jullie zullen samen alles weten.

Te mooi om waar te zijn? Vraag het aan een Pleiadier. Vraag het aan degenen van Orion of Arcturus. Vraag het aan elke planeet met vrije keuze uit het verleden omdat zij nu allemaal naar jullie kijken. Deze kamer is gevuld met hen en zij schudden hun hoofden en zeggen: “Ga door! Door, ga door!”

De schoonheid van deze boodschap is dat het niet uitmaakt of jullie het vandaag geloven of niet want jullie zullen het op deze planeet ervaren. Jullie hoeven alleen te wachten, jullie zullen erbij zijn. Jullie zijn degenen die de essentie van deze voorspellingen zullen gaan scheppen.

En zo is het.

KRYON