Channeling: Het innerlijk aangeborene onthuld 4

Kryon Channeling

Het innerlijk aangeborene onthuld. 4

Lee Carroll  22 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het lichaam her-programmeren

Nummer een: Laat je karma vallen. Wij zeggen het nogmaals, dat is nummer een. Wat is het dat jullie voortduwt, lieve mensen, wat is de Achilleshiel van jullie persoonlijkheid? Wat is er dat jullie nog niet begrijpen? Ik zal het jullie zeggen: het is de energie van het verleden en het is niet nodig voor de toekomst. Doe het weg! Het innerlijk aangeborene zal doen wat jullie het vertellen te doen. Als het de dingen ziet als spirituele logica zal het meewerken omdat het – bij deze channeling – met jullie meeluistert! Het weet wat jullie weten en jullie zijn de bewustzijnstrekker om je eigen innerlijk aangeborene te veranderen.

Nummer twee: Verander de eerste richtlijn van het innerlijk aangeborene. Hoe komt het dat het innerlijk aangeborene is gebouwd om dingen te doen die helemaal niet logisch zijn? Dit ga ik jullie nu vertellen en het is een van de grootste onthullingen. Lieve mensen, er is een systeem dat reïncarnatie heet en dit is de motor, op dit moment, voor spirituele vooruitgang op de planeet. Bijvoorbeeld, jullie leven een leven, jullie leren bepaalde dingen en jullie gaan weer over. Jullie worden weer op de planeet geboren en in jullie DNA en Akasha zit de wijsheid die jullie meedragen van voorbije levens. Elk leven geeft jullie meer wijsheid en jullie hebben de vrije keuze om het te gebruiken of niet. Maar het komt bij de geboorte met jullie mee als een nieuw potentieel.

Een oude ziel draagt veel meer esoterische wijsheid met zich mee dan een nieuwe ziel. Jullie begrijpen dit tot dusver? Jullie, als oude zielen, zijn hier geweest en hebben dit en dat gedaan. Hebben jullie nieuwelingen op de planeet gezien? Zij kunnen kop noch staart maken van de dingen die zij zien. Elk apart leven bouwt een bibliotheek van wijsheid op zoals jullie hier vandaag in de stoel zitten. Jullie weten dat jullie oude zielen zijn. Raad nu eens wat het innerlijk aangeborene hiermee doet?

Het oude programma van het innerlijk aangeborene

Hier is wat het innerlijk aangeborene heeft geleerd te doen, wat het oude systeem vereiste. Zijn jullie er klaar voor? Om jullie te laten slagen, de wijsheid op te laten pikken en voorwaarts te gaan naar een hoger spiritueel bewustzijn in het volgende leven, hebben jullie een kort en productief leven nodig. Dan reïncarneren jullie met deze wijsheid.

Hoe sneller de leercycli zijn, hoe hoger potentieel er voor de planeet is om te ontwaken naar een hogere vibratie – spirituele evolutie. Beginnen jullie te zien waar dit naartoe gaat?

Het aangeborene, door ontwerp, zal jullie korte levens geven! Wat een systeem! Het is belangrijk dat jullie het belang hiervan inzien. In een ouder bewustzijn werd dit de “motor voor verlichting”. De recycling van oude zielen was de sleutel. Laat hen ervaring en wijsheid hebben en recycle hen dan terug naar de planeet zodat die wijsheid gebruikt kan worden.

Het is belangrijk om je te herinneren dat de oude energie niet echt toestond dat de huidige levenswijsheid werd gerealiseerd (gebruikt) door het raster van de planeet. Dit werd alleen bereikt door wedergeboorte en door een DNA dat alleen werkte op ongeveer een derde van zijn potentieel.

Opeens, in 2012, gingen jullie het markeerpunt voorbij (zoals gemeten door de precessie van de equinoxen) en kwamen jullie naar een plaats in bewustzijn waar de Oude profetieën jullie alles over vertelden. Lieve mensen, dit is waarom ik hier ben! Jullie hebben de mogelijkheid, voor het eerst, om te doen wat wij 25 jaar geleden zagen toen ik hier kwam. Jullie DNA begint zich te ontwikkelen.

Ik wil dat jullie allemaal gaan beginnen om het innerlijk aangeborene te vertellen dat jullie niet door de transitie van de dood hoeven te gaan om de wijsheid te verkrijgen die jullie hebben. Er is nu een nieuw proces en het is anders dan hetgeen jullie in het verleden hadden. Niet alleen kunnen jullie nu je wijsheid doorgeven aan de rasters van de planeet, maar alles wat jullie vanaf het begin hebben geleerd kan eraan worden toegevoegd. Jullie volledige Akasha-wijsheid is plotseling direct toegankelijk voor de energie van de Aarde.

Jullie hoeven niet meer snel te incarneren. In plaats daarvan kunnen jullie het doen door hier te blijven terwijl je DNA in efficiëntie begint toe te nemen.

Tegen de tijd dat jullie op 36% zitten(kijk naar de numerologie) is het proces compleet. Jullie zullen dan de mogelijkheid hebben om te blijven – heel lang te blijven! Lieve mensen, het innerlijk aangeborene weet dit niet. Duizenden jaren lang heeft het de vooruitgang de spirituele groei van de planeet geholpen door voor korte levens te zorgen. Het innerlijk aangeborene moet het weten en jullie zijn degenen die het moeten vertellen. Langere levens zijn de sleutel voor de evolutie van de planeet!

Klinkt het niet logisch, lieve mensen, dat je op deze planeet meer kunt bereiken als je niet steeds weer geboren hoeft te worden en op te groeien? Blijf!

Er zijn velen op Aarde die zullen zeggen: “Dit is gek. Je bent op een bepaalde manier geboren en dat blijft zo”. Maar dit is gewoon oud, traditioneel denken. Jullie kunnen bijna alles in je lichaam her-programmeren! Velen van jullie weten dat jullie je hele persoonlijkheid hebben veranderd, misschien zelfs jullie menselijke natuur! Jullie hebben zelfs je lichamelijke structuur veranderd. Er zijn mensen die dit lezen die het ouder worden hebben gestopt, en dit is waar dit over gaat – bewijs dat deze dingen echt zijn!!!

De sleutel tot het stoppen van het verouderingsproces is – zoals jullie weten – het her-programmeren van het innerlijk aangeborene. Jullie lichaam is geprogrammeerd om heel oud te worden, zelfs tegen alle logica in! Jullie cellulair lichaam was ontworpen om zich te verjongen en dit gaat niet zo goed, nietwaar? Begrijpen jullie dit? Het is de taak van het innerlijk aangeborene om dit te veranderen maar het heeft een signaal nodig om dit te doen. Dit is vrije keuze en jullie zijn de enigen die het kunnen doen – niet een bemiddelaar of een genezer en geen channellaar. JULLIE moeten leren hoe te communiceren met het innerlijk aangeborene.

Vertel het innerlijk aangeborene: “Ik hoef niet langer dood te gaan om spirituele groei te scheppen.” Jullie kunnen dit op bijna elke manier doen die jullie willen. Leer om positieve affirmaties te gebruiken. Neem contact op met je lichaam door welk proces er ook op je weg komt. Jullie zijn er klaar voor om te communiceren met het slimme lichaam.

De schoonheid hiervan is het volgende: Jullie hoeven het innerlijk aangeborene nergens van te overtuigen. Het weet het! Het heeft op de oproep gewacht. Zo gauw het de progressie ziet die  jullie in je bewustzijn hebben gemaakt, is het een uitgemaakte zaak! Hebben jullie dit gehoord? Het innerlijk aangeborene weet wie jullie zijn! Het is tenslotte een slim lichaam. Maar het weet het niet voordat jullie de oproep doen.

Het innerlijk aangeborene is er klaar voor om samen te werken zo gauw het de nieuwe en ontwikkelde avenue van spirituele ontwikkeling ziet. Het resultaat hiervan is dat jullie veel langer kunnen leven. Sommigen zeggen: “Ik weet niet zeker of ik dit wel wil!” Als je dit zegt zit je nog in een oude tijdgeest die zegt dat een lang leven gepaard gaat met gezondheidsproblemen. Dit hoeft niet zo te zijn! Dit is dus het volgende: Blijf gezond terwijl je niet ouder wordt. (Kryon-glimlach) Jong blijven is niet gecompliceerd! Is het mogelijk dat het vol liefde zit? Ja. Het is ook slim genoeg om goed te werken.

Lieve mensen, ik gaf jullie zojuist een attribuut dat ik de mensheid nooit eerder kon geven en jullie hoorden het vanavond voor het eerst. Om deze informatie te kunnen geven moesten jullie de energie van 2012 voorbij, voorbij 2013 en in 2014 zijn. Het is tijd dat jullie de waarheid kennen. Jullie hebben de controle over zoveel meer dan jullie is geleerd. Zo krachtig en machtig zijn jullie. Jullie zullen het zien en dan zullen jullie het ook geloven. Jullie zijn inderdaad allemaal uniek en jullie gaan niet allemaal in staat zijn om het innerlijk aangeborene te laten ontwaken met dezelfde kracht. Dit komt omdat jullie allemaal individuen zijn op het spirituele pad. Lieve mensen, ik weet wie jullie zijn!

Oude zielen van deze planeet. Ontwaak! Ontwaak voor een nieuw proces en een nieuw soort leven. Jullie kunnen je levensverwachting verdubbelen, en meer! Wees niet bang voor watje om je heen ziet. Er zullen mensen zijn die het met niets hiervan eens zullen zijn en het resultaat zal zijn dat zij het niet kunnen doen. Zij begrijpen het niet. Langzamerhand, als jullie niet zo snel verouderen, zullen de verschillen tussen jullie en hen, hen langzaam bang maken. Het zal niet voor altijd zijn omdat er een tijd zal komen waarin de hele mensheid zal weten dat wat ik vanavond vertel, waar is.

En zo is het.

KRYON