Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland / Zielenreizen. Deel 2.1.3

Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland

Zielenreizen
Deel 2-1-3

Lee Carroll / 23 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Is dit galactisch voorvaderschap ook overgedragen naar jullie Akasha? Een deel ervan wel, maar niet zoveel als jullie ervaringen op Aarde. Wij gaan jullie daar straks iets meer over vertellen, maar nu wil ik jullie eerst zeggen dat er twee dingen zijn waaraan ik jullie wil herinneren. Wij hebben hen eerder verteld, maar nu spreken wij over zielen in het algemeen, dus is het zelfs nog diepgaander.

Aan twee zaken dient nog gewerkt te worden. De eerste is deze: Ook al vertelden wij jullie gisteren dat je geen menselijke attributen op God kunt plaatsen en dat het een fout is om te denken dat de Schepper van het Universum menselijke manieren heeft, is er nog een ding dat jullie altijd zelf schijnen te ontwikkelen. Het is een oud energieconcept dat moet verdwijnen voordat er iets belangrijks op de planeet gebeurt en dat is het concept van oordeel. Oordeel is een menselijk attribuut en een oude energie. Het is een attribuut dat scheidt en komt van de ene mens die naar de andere kijkt, of de ene gemeenschap die naar de andere kijkt en beslist dat de ander iets niet goed doet of op de een of andere manier tussenbeide komt bij de status quo. Het is een overlevingsattribuut, net een attribuut dat in balans is. Oordeel is overal, over de hele planeet en het is er altijd geweest. Keken jullie ooit naar je kinderen als zij door hun fasen naar volwassenheid gingen? Een van de fasen is: “Je doet het fout!” Dan scheiden zij zich af van dat andere “foute” kind en sluiten zich aan bij de anderen die het “goed” doen. Het is een zaak van opgroeien.

Oordeel schept oorlogen en toenemende scheiding. Toch besloten jullie toen jullie je religieuze structuren bouwden dat het ook aan God toebehoorde. Dat is niet zo. Het hoort compleet bij mensen. Maar omdat het zo ingebakken was in jullie bewustzijn  verbonden jullie het automatisch met de hoogste macht die er is. Jullie hadden het nodig dat God ook de eigenschap had om dingen te scheiden – het scheiden van de mensen in degenen die het halen en degenen die het niet halen. 

God oordeelt niet over delen van haarzelf!

Het tweede is dit: Jullie lopen rond en voelen je klein. Waarom is dit zo? Waarom maken jullie je zo klein voor God? Nu zit ik in de problemen, nietwaar? Er is jullie verteld dat het goed is om nederig voor God te zijn! Toch, als jullie een deel van God zijn, waarom zouden jullie dan nederig zijn voor jezelf? Snijdt deze informatie hout voor jullie? Het is tijd om gezond spiritueel verstand te ontwikkelen. Als jullie een stukje schepping zijn is het niet nodig om voor jezelf te buigen.

Wat als jullie in plaats daarvan zeiden: “Het is tijd op op te staan uit mijn nederigheid en de macht te nemen die van mij is! Ik neem mijn macht met welwillendheid, ridderlijkheid, gulheid en integriteit – niet met onderdanigheid.” Wat voor nut heeft het om voor God door het stof te gaan? Hoe zou dit de planeet kunnen helpen? De reden dat ik moeite heb met deze boodschap is omdat de “nederigheidsboodschap” jullie is gegeven vanaf de eerste dag! Herinneren jullie je deze boodschap uit het verleden? “God is groot en dat zijn jullie niet. Daarom moeten jullie buigen voor de almachtige.” Maar er is iets mis met dit beeld. De meesters vertelden jullie over jullie pracht, niet over jullie onwaardigheid!

Als jullie kijken naar mijn leringen van gisteren en vandaag, beginnen jullie je te realiseren dat jullie een stukje zijn van de majesteit die God zelf is! De “almachtige” is in jullie – in elke aparte molecule van de triljoenen DNA-moleculen. Dit vertegenwoordigt het Hoger Zelf van elk mens en dit Hoger Zelf heeft een zeer geduldig en vredig bewustzijn dat op jullie wacht, dat jullie ontdekken wat daar werkelijk is. Denken jullie echt dat jullie Hoger Zelf aanbeden wil worden? Het antwoord is nee.

Ik wil dat jullie gaan beginnen anders te denken over God, en over de ziel en over wat jullie binnenin hebben. Jullie verdienen het om te ontwaken voor jullie pracht. Wat vinden jullie hiervan?

En weet dit: Menslijke pracht uit zichzelf, niet door egoïsme. Je gaat niet staan en op je borst kloppen om iedereen te vertellen hoe goed je bent. Geen meester heeft dit ooit gedaan. In plaats daarvan ontwaken jullie voor de wijsheid binnenin en voor de volwassenheid van meesterschap.De mensen zullen het in jullie zien!

Wat is een van de hoofdattributen van meesterschap? Stilte. Dat wisten jullie. Wij hebben jullie geleerd: “Wees stil en weet dat je God bent.” Het is stilte. Als jullie stil zijn is er een intern weten. Jullie wijsheid gaat verder dan woorden kunnen zeggen omdat jullie in de geschiedenis hier zijn geweest en alles hebben gedaan. Misschien kennen jullie de details niet, maar ga gewoon even zitten en wees stil.

Voelen jullie niet wie jullie zijn? Is dit te ver verwijderd van jullie intellectuele praktijken? Is dit te ver verwijderd van jullie 3D-logica om te denken dat er meer in het leven is dan jullie is verteld?

Wordt vervolgd.