Channeling in Mount Shasta, Californië / Het “snelspoor-systeem.” 2

Live Kryon channeling in Mount Shasta, Californië.

 Het “snelspoor-systeem” 2

Lee Carroll / 14 juni 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De pijnappelklier

Het tweede systeem is het systeem van de sprituele pijnappelklier en dit vertegenwoordigt de communicatie met de andere kant van de sluier. De pijnappelklier is de poort naar jullie Hoger Zelf en het gebruikt intuïtie – het aangeborene – om tegen jullie te spreken. De pijnappelklier helpt jullie om te weten dat je contact hebt. Nu, luister even een minuutje: Hoeveel van jullie weten dat jullie in contact zijn? Vaak is het antwoord: “Wel, Kryon, soms voel ik dat ik in contact ben met Spirit en soms niet. Soms ben ik in een slechte bui en ben ik niet echt in verbinding.”

Hoe zouden jullie het vinden om 24 uur per dag verbonden te zijn? Als jullie dan in een slechte bui zijn zal er in plaats van een overname van de hersenen en een hart dat sneller klopt door onzekerheid en angst, een samenhangende gedachte zijn en zal de communicatie wijd open staan. Hoe denken jullie dat de meesters met stress omgingen? Hoe zouden jullie het vinden om dit op dezelfde manier te doen? Wat ik jullie wil vertellen is dat er een snelspoor-systeem is door de pijnappelklier van het menselijk lichaam dat er klaar voor is om het DNA beter te laten werken en, in dat proces is er meer stabiliteit voor jullie.

Wij gaan dit de zelf-balancerende factor noemen. De mens zal in staat zijn om zichzelf direct in balans te brengen, wat de situatie ook is. Hij zal in staat zijn om te analyseren en gecentreerd te blijven. Dit is evolutie. Dit is een spiritueel systeem, lieve mensen, omdat de onzichtbare kracht die God wordt genoemd, jullie geloof ziet en begint dingen te veranderen gabseerd op wat jullie het hebben gegeven. Klinkt dit als het gesprek van de dag? Het zit in elk onderdeel van de natuur. Dit was nummer twee.

Ander leven in het melkwegstelsel

Nu kan het nog een beetje griezeliger voor jullie worden. Deze ideeën zijn controversieel, dus luister goed en ik vraag mijn partner om langzaam te gaan. Ik wil dat hij dit accuraat en zorgvuldig brengt zodat er geen angst ontstaat.

Als jullie de kosmos zouden bezoeken en zouden spreken met intelligent leven dat daar is en dat er al miljoenen jaren voordat er leven op jullie planeet was, zou dit jullie verschillende concepten geven om over te denken. Hoe wordt tijd gemeten tussen twee verschillende planetaire culturele systemen? Dat van jullie is gebonden aan de zon en jullie gebruiken “jaren”. Dit zal voor hen niet werken. Om een betekenisvolle tijdreferentie te scheppen voor jullie allen zouden jullie iets nodig hebben dat jullie gemeenschappelijk hebben, een samenhang die jullie allen delen, en er is er inderdaad een….

Er is een samenhang van de snelheid van alle sterren en zonnensystemen zoals die zich bewegen rondom het centrum van het melkwegstelsel. Waar zij ook zijn in de constellatie die om het centrum heen is, kan dit gebruikt worden als een tijdreferentie die jullie allemaal begrijpen. Als het ene sterrensysteem spreekt met het andere relateren zij zich allen aan wat jullie het kosmisch jaar hebben genoemd. Maar omdat het woord “jaar” niet in hun woordenboek staat, noemen zij het revs, dat staat voor revoluties (omwentelingen) rondom het centrum. Dit is een consistente tijdmeting van hoelang het voor jullie zonnestelsel duurt om een omwenteling rondom het centrum van jullie spiraalmelkwegstelsel te maken. Alle zonnesystemen hebben dit dus gemeenschappelijk.

Hoeveel revs denken jullie dat de mensheid heeft gezien, lieve mensen. Het antwoord is dit: Jullie hebben er nog niet een gehad! Het duurt ongeveer 230 miljoen jaren voor de Aarde om eenmaal rond te gaan. (één rev.)

Wat ik jullie nu vertel is dit: Omdat jullie als mensen op Aarde zijn, zijn er delen van de ruimte waar jullie nooit zijn geweest. Omdat jullie zelfs nog niet eenmaal rondom zijn geweest is het hele “pad” van jullie zonnestelsel door jullie nog niet ontdekt – inclusief de attributen die er in de ruimte zouden kunnen zijn die jullie niet zouden verwachten.

Wat als ik jullie zou vertellen dat jullie nu beginnen een speciale “zone” binnen te gaan en dat wat jullie zullen gaan ervaren al die tijd al vooraf is geregeld? Het is niet voorbestemd, lieve mensen, maar het was er altijd al voor het geval jullie het zouden halen als menselijk ras. Het was toepasselijk getimed en perfect, en het is er voor jullie.

Dit is een nieuw gebied van de ruimte waar jullie hele zonnestelsel nu ingaat, er is een andere maniet van natuurkunde die jullie wetenschappers zien als een soort straling die nieuw is. Jullie zonnestelsel gaat daar nu in. (de actuele feiten zijn dat jullie uit een soort “wolk” komen die eonenlang om jullie heen is geweest en jullie staan nu op het punt om leven te gaan ervaren zonder deze wolk)

De eerste emotie, of reactie, hierop kan angst zijn, want deze straling zal beginnen om de heliosfeer eerst te doorkruisen. (het magnetisch veld van de zon) De heliosfeer van de zon is wat het magnetisch veld van de Aarde doorkruist. Jullie magnetisch veld doet bepaalde dingen voor jullie. Het beschermt jullie tegen de dingen die de zon uitstraalt en die schadelijk kunnen zijn. Maar als toevoeging: het is een communicatieproces naar jullie DNA en het transfereert allerlei kwantumaspecten van de heliosfeer regelrecht naar het menselijk lichaam via het veld in jullie collectief DNA.

Vijfentwintig jaar geleden vertelden wij jullie dat dat het magnetisch veld nodig was voor jullie leven op Aarde en dit wordt nu een wetenschappelijk feit. De DNA-molecule is geen kwantumdeeltje, lieve mensen, maar het heeft kwantumattributen. (het heeft een veld dat invloed heeft op het draaien van de electronen in een kwantumveld) Dit wetenschappelijk feit zou jullie een beetje meer kunnen vertellen over wat er verborgen zou kunnen zijn binnen dit speciale systeem. In jullie lichaam is er wat wij een verstrengeld DNA-veld zouden willen noemen, honderden miljoenen van jullie DNA-moleculen, en allen WETEN als EEN. Dit veld wordt Merkabah genoemd.

Deze nieuwe straling die jullie zonnestelsel nadert is ontworpen om jullie DNA te verhogen. Het is een snelspoor-systeem voor jullie menselijke beschaving nu jullie de voorrang van de nachtevening zijn gepasseerd; een opzet waar alle Ouden over spraken en waaraan zelfs jullie eigen religieuze doctrine aan refereerde als moeilijk of als de “eindtijd”.

Dit alles heeft een doel en het zal het potentieel scheppen voor het in staat zijn om sneller te ontwikkelen naar een wereld zonder oorlog. Het zal nieuwe uitvindingen toestaan, de mogelijkheid om de onoplosbare problemen in 3D die jullie nu hebben op te lossen. Dit was de derde. Wees er niet bang voor, lieve mensen! Er zullen enkele wetenschappers zijn die het zullen zien voor wat het is en er zullen anderen zijn die gealarmeerd zullen zijn. Ik wil dat jullie het kunnen onderscheiden als jullie het zien en onthouden dat wij jullie hierover hebben verteld. Angst zal jullie pracht ontkrachten!

De Berg

De laatste is de rol van de berg die naast jullie ligt(Mount Shasta). Is het mogelijk dat jullie DNA niet van hier komt? Als dit niet zo is, waar komt het dan wel vandaan? Dit is een terugkerend thema van Kryon dat jullie DNA zo’n 200.000 jaar geleden werd veranderd en dat dit jullie spirituele scheppingsverhaal is. Wij hebben jullie verteld dat dit met spirituele intentie werd gedaan door de Pleiadiers en dat het werd verwacht, op de juiste tijd was en was waar de Aarde voor was ontworpen. Het komt van de Grote Centrale Bron en het werd met liefde gedaan.

De Zeven Zusters, jullie zaad-ouders, zorgden voor een systeem van ontwaken en van snelspoor. Zij hebben over de hele planeet tijdcapsules geplaatst, 24 stuks in 12 paren. Mount Shasta is de helft van één paar. Deze tijdcapsules zijn geen verborgen capsules met dingen van het verleden die erin gestopt zijn in het verleden, maar het zijn eerder tijdpoorten die op het juiste moment geopend kunnen worden en wijsheid vrijgeven.

De timing voor de opening ervan is niet de klok, lieve mensen. Luisteren jullie? In plaats daarvan is het voorbestemd voor menselijk geloof en spirituele ontwikkeling.

Klinkt dit als een thema? Dit is wat wij jullie al 25 jaar vertellen. Wat gaan jullie hiermee doen? De tijd is nu en het is tijd voor oude zielen om te ontwaken, ontwikkel dit onzichtbare veld van geloof en haal de comunicatie van intuïtie en informatie uit de Akasha. Jullie zullen gaan beginnen je te realiseren dat jullie groter zijn dan wie dan ook jullie ook heeft verteld. Jullie zijn niet bevlekt geboren, jullie zijn magnifiek geboren! Jullie zijn ook geen slachtoffers van de omstandigheden maar eerder is het zo dat jullie nu een roer hebben op je levensboot die jullie kunnen pakken en sturen naar waar jullie ook heen willen gaan. Dit is werkelijk een nieuwe energie voor jullie!

Dit is het geloof dat collectief gaat zorgen voor de openening van de tijdcapsules. Als zij dit doen en als de tijd rijp is zullen zij jullie geven wat wij jullie eerder hebben verteld – de ontbrekende wetten van fysica, uitvindingen om jullie te voorzien van water en stroom voor altijd, en de kwantumlens. De kwantumlens zal een cryoplasmatisch proces gebruiken en als jullie het uiteindelijk meester zijn geworden en het kleiner hebben gemaakt (zoals ik jullie eerder heb verteld) is het eerste waartoe de wetenschap in staat is om te ontdekken, dat de mens een kwantumveld heeft! Het menselijk Merkabah zal worden ontdekt. Zij zullen de lens op dieren richten en op rotsen en bomen, en overal kwantumleven zien, zelfs in de lucht.

Een nieuw concept van het leven zal zich openen voor de planeet en de wetenschap zal alle regels van biologie hierdoor moeten herschrijven. Jullie zullen de hoek naar kennis omgaan, een deel dat niet onderschat kan worden, een snelspoor naar de soort wetenschappelijke ontwikkeling die jullie tientallen jaren langer zullen laten leven in een goede gezondheid. Jullie zullen langzaam uit 3D stappen naar een staat van hoger bewustzijn, en dit bewustzijn zal heel veel problemen oplossen.

De berg is al eonenlang als mysterieus gezien en zelfs de Ouden die hier leefden voelden het. Dit is waarom jullie hier willen zijn, nietwaar? De berg spreekt en er is hier energie van degenen die op deze tijd hebben gewacht! Het is een snelspoor-systeem voor jullie.

Wat er uiteindelijk zal komen zal niet beperkt worden tot uitvindingen die jullie worden gegeven als hulpmiddelen of nieuwe technologie, want het is grootser dan dit. Inderdaad komt er technologie voor ongelimiteerde groei voor gezond voedsel, fris water en stroom, maar de “echte” toekomst zal jullie het begrip geven over iets dat in jullie DNA gaat en het uitbreidt zodat jullie een nieuw bewustzijn zullen hebben over het Zelf.

Mensen zullen buiten de doos gaan denken en de problemen van de Aarde een voor een oplossen en zij zullen gaan beginnen uit het overlevingsmodel te gaan, uit het veroveringsmodel, en zullen gaan beginnen om andere mensen anders te bezien. Dit is de boodschap van vanavond.

Ga naar deel 3.